Kristin Helen Roll

Professor II i industriell økonomi

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging
KE D-423
Publikasjoner