Kristin Kavli Adriansen

Pensjonert tilknyttet UiS

Kjell Arholms hus
Det helsevitenskapelige fakultet
KA A-280

Bio

Jeg er utdannet sykepleier (1977) og sykepleielærer (1982) med Master i Helsefag, studieretning sykepleievitenskap (2007), og har doktorgrad i sykepleiehistorie/helsehistorie (2015). Jeg har vært tilknyttet bachelor i sykepleie og har hatt studieledelse innen videreutdanning i kreftsykepleie. I perioden 2016-2018 var jeg hovedtillitsvalgt for NSF ved UiS, og jeg har sittet i ulike styrer, råd og utvalg. Jeg har lang erfaring fra utdanning og veiledning innen sykepleie og jeg har min forskerinteresse knyttet til sykepleiens omsorgsetiske grunnlag og historiske grunnlag knyttet til kvinne-, helse-, sosial- og kulturhistorie. Fra 2018 gikk jeg inn som avdelingsleder for Avdeling for omsorg og etikk. 

Publikasjoner
 • Vitenskapelige publikasjoner
  • Adriansen, Kristin Kavli

   (2017)

   Kall og sykepleie - et tvetydig spenningsfelt. I: Glimt fra sykepleiefagets historie.

   Fagbokforlaget.

   ISBN 978-82-450-1537-9.

   s.27-54.

  • Adriansen, Kristin Kavli

   (2008)

   Sister Elisabeth Fedde: A Light of Hope to Sick and Needy Immigrants in ew York City. I: Migration and memory / Øyvind T. Gulliksen, editor, Harry T. Cleven, assistant editor.

   Norwegian-American Historical Association.

   ISBN 9788299146166.

   s.59-83.

  • Adriansen, Kristin Kavli

   (2006)

   Når omsorg fases ut: Refleksjoner over omsorgens vilkår i sykepleiepraksis.

   Norsk tidsskrift for sykepleieforskning.

   ISSN 1501-4754.

   Volum 8.

   Hefte 3.

   s.41-50.

 • Bøker og kapitler
  • Adriansen, Kristin Kavli; Schiøtz, Aina

   (2015)

   Et kvinneyrke tar form. Sykepleie i Rogaland 1870–1970.

   Universitetet i Bergen.

   ISBN 978-82-308-2624-9.

  • Adriansen, Kristin Kavli

   (2007)

   Sterk, fri og kallet. En studie av kallet i lys av søster Elisabeth Feddes diakonissegjerning 1883-1896.

   Universitetet i Bergen.

 • Formidling
  • Hellstrand, Ingvil Førland; Osmundsen, Eigil Kloster; Tapio, Hege; Adriansen, Kristin Kavli; Sbhatu, Miriam

   (2022)

   Endelig skjer det!.

  • Lode, Kirsten; Jaastad, Turid Anita; Adriansen, Kristin Kavli; Rossavik, Bente; Hollund, Else Ørstavik; Brandeggen, Tone Knutsen

   (2021)

   INNFØRING AV RAMMEVERKET FoC (Fundamentals of Care), ‘FUNDAMENTET I SYKEPLEIE’ I KLINIKKEN OG I STUDENTVEILEDNING..

   sykepleierkongressen 2021;

   2021-12-01 - 2021-12-02.

  • Aunan, Siv Tove; Dysvik, Elin; Adriansen, Kristin Kavli; Fagerjord, Britt

   (2019)

   Masterløft må til innen utdanning i kreftsykepleie.

   Kreftsykepleien.

   ISSN 0804-0567.

   Hefte 1.

  • Adriansen, Kristin Kavli

   (2019)

   Profesjonshistorier: Fra pleie av syke til sykepleie. Profesjonalisering av sykepleien.

   Nettverksmøte;

   2019-06-17 - 2019-06-18.

  • Adriansen, Kristin Kavli

   (2019)

   Tanker og refleksjoner over sykepleiefag og skifte i faget gjennom 150 år .

   Spesialsykepleiens historie i Norge;

   2019-02-27 - 2019-02-28.

  • Adriansen, Kristin Kavli

   (2018)

   Searching for purpose: Religious, humanitarian and political values as formative powers within nurse education and work in Norway.

   "Tracing Nurses Footsteps: Nurses and the Tides of Change;

   2018-06-15 - 2018-06-17.

  • Adriansen, Kristin Kavli

   (2018)

   Vilje og tro - Diakonisse Elisabeth Fedde i en grensesprengende tjeneste 1874-1896.

   Jubileumskonferanse "Først i 1868- I front i 2018";

   2018-11-22.

  • Adriansen, Kristin Kavli

   (2017)

   Sykepleien - fra kallsarbeid til yrkesarbeid.

   medisin- og helsehistorie i forskning og undervisning - status og veien videre;

   2017-05-05.

  • Adriansen, Kristin Kavli

   (2017)

   Presentation MOOC Nursing Traditions in Europe.

   EAHN-meeting og lansering av MOOC-kurs;

   2017-02-22 - 2017-02-24.

  • Adriansen, Kristin Kavli

   (2017)

   Hvordan underviser vi i sykepleietradisjon og historie?.

   Glimt fra sykepleiefagets historie;

   2017-09-26 - 2017-09-27.

  • Adriansen, Kristin Kavli

   (2010)

   ?Som elever optas kvinner av godt rykte, god helbred, vennlig vesen samt med alvorlig lyst til sykepleie ??. Sykepleierutdanning i Rogaland i møte med nye utfordringer.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Adriansen, Kristin Kavli

   (2010)

   "In service-at service. Nurses and Nursing in Rogaland." What has been the work of nurses and nursing in Rogaland and what has shaped this work?.

   Nursing History- Summer Conference 2010;

   2010-06-22 - 2010-06-23.

  • Adriansen, Kristin Kavli

   (2008)

   "Sister Elisabeth Fedde: Strong, free and called." A historical perspective on today's nursing.

   The 5th Nordic Interdisciplinary Conference on Qualitative Research in the Service of Health;

   2008-05-19 - 2008-05-20.

  • Adriansen, Kristin Kavli

   (2008)

   "Søster Elisabeth Fedde" Sterk, fri og kallet".

   Den 8. sykepleiekongressen i regi av Norsk Sykepleierforbund;

   2008-09-17 - 2008-09-19.

  • Adriansen, Kristin Kavli

   (2008)

   Søster Elisabeth Fedde. Sterk, fri og kallet.

   utenTitteltekst;

   2008-10-06.

  • Adriansen, Kristin Kavli

   (2007)

   Elisabeth Fedde og kallet.

  • Adriansen, Kristin Kavli

   (2007)

   Søster Elisabeth Fedde - sterk, fri og kallet.

   NSF LOKALEN. Medlemsblad for Norsk Sykepleierforbund Rogaland.

   ISSN 0809-8190.

   Volum 24.

   Hefte 5.

  • Adriansen, Kristin Kavli

   (2006)

   Sister Elisabeth Fedde: A narrative about deaconess commitment, focusing on historical and cultural aspects.

   NCCS Jubileumskonferens Vårdvetenskap i Norden 25 år- historia, nulage, framtidsvisioner;

   2006-03-23 - 2006-03-25.

  • Adriansen, Kristin Kavli

   (2006)

   Sister Elisabeth Fedde: A Light of Hope to Sick and Needy Immigrants in New York City.

   NAHA-Norway Seminar IX, Migration and Memory: Norwegian-American Dimensions;

   2006-06-21 - 2006-06-23.

  • Adriansen, Kristin Kavli

   (2006)

   Søster Elisabeth Fedde: Et lysende håp for syke og fattige immigranter i New York.

   utenTitteltekst;

   2006-11-29.

 • Kunstnerisk produksjon
  • Adriansen, Kristin Kavli

   (2017)

   The Calling and Nursing.

  • Adriansen, Kristin Kavli

   (2010)

   Sykepleie som tjeneste og virksomhet. Hva sykepleietjenesten springer ut av og forhold som har formet den.

 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway