Kristin Sunde

Ekstern tilknyttet UiS

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Publikasjoner
 • Vitenskapelige publikasjoner
 • Bøker og kapitler
 • Formidling
  • Sunde, Kristin; Rongved, Elisabeth Emilie Sefranek

   (2019)

   Rask tilgang til bokstavene gjør at flere førsteklassinger blir gode lesere.

  • Sunde, Kristin; Rongved, Elisabeth Emilie Sefranek

   (2019)

   Rask bokstavlæring gjør at flere førsteklassinger blir gode lesere.

  • Lundetræ, Kjersti; Sunde, Kristin

   (2018)

   God begynneropplæring i lesing.

   Nasjonal konferanse om lesing;

   2018-03-19 - 2018-03-20.

  • Sunde, Kristin; Furnes, Bjarte Reidar; Lundetræ, Kjersti

   (2018)

   Introducing the letters in a faster pace - does it contribute to the development of children's literacy skills in grade 1? .

   Society for the Scientific Study of Reading;

   2018-07-18 - 2018-08-21.

  • Sunde, Kristin; Rongved, Elisabeth

   (2018)

   Sett av tid til elevenes egen lesing! .

  • Sunde, Kristin

   (2018)

   Bokstavinnlæringen – er det én ting vi glemmer?.

  • Sunde, Kristin; Sædberg, Leif Tore

   (2018)

   Kva er god lese- og skriveopplæring for dei minste?.

  • Furnes, Bjarte Reidar; Sunde, Kristin

   (2017)

   Stasjonsundervisning – bruk, aktiviteter og tilpasning i et utvalg norske klasserom.

   Skriv! Les! Nordisk konferanse om skriving, lesing og literacy;

   2017-05-09 - 2017-05-11.

  • Sunde, Kristin; Lundetræ, Kjersti; Uppstad, Per Henning

   (2017)

   Progresjon i bokstavinnlæringen - stor endring på kort tid.

   Skriv Les;

   2017-05-09 - 2017-05-11.

  • Sunde, Kristin

   (2017)

   Teaching practice in early literacy instruction and student's development of literacy skills.

   Skriv Les;

   2017-05-09 - 2017-05-11.

  • Sunde, Kristin

   (2017)

   Bokstavinnlæring - stor endring på kort tid.

   Lærersamling i På sporet prosjektet;

   2017-06-13.

  • Rongved, Elisabeth; Lundetræ, Kjersti; Sunde, Kristin

   (2017)

   Førsteklassingene lærer bokstavene raskere.

  • Sunde, Kristin

   (2016)

   PIRLS, kurs for lærere.

   PIRLS, kurs for lærere;

   2016-02-04 - 2016-02-12.

  • Sunde, Kristin

   (2016)

   Vi så det allerede i 1. klasse. Tidlig innsats i leseopplæringen..

   Nasjonal lesekonferanse ;

   2016-02-15.

  • Sunde, Kristin

   (2016)

   Introduksjonssamling Språkløyper.

   Introduksjonssamling Språkløyper;

   2016-04-22 - .

  • Sunde, Kristin

   (2016)

   Two Teachers, kurs for lærere og skoleledere.

   Two Teachers, kurs for lærere og skoleledere;

   2016-06-06 - 2016-06-13.

  • Sunde, Kristin

   (2016)

   Bokstavlæring og rask progresjon.

   Bokstavlæring og rask progresjon;

   2016-10-17 - 2016-10-19.

  • Sunde, Kristin

   (2015)

   Hva er stasjonsundervisning?.

   Språkløyper;

   2015-12-30 - .

  • Sunde, Kristin

   (2015)

   Hvordan bruke stasjonsundervisning?.

   Språkløyper;

   2015-12-30 - .

  • Sunde, Kristin; Bentsen, Edle Inga

   (2015)

   Faktorer som kan påvirke ordavkodings- og staveferdighet.

   Språkløyper;

   2015-10-28 - .

 • Kunstnerisk produksjon
  • Bakken, Arild Michel; Sunde, Kristin

   (2023)

   Podcast: Hvordan henger rask bokstavinnlæring sammen med andre undervisningspraksiser?.

 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway