Kristin Tønsager

Førsteamanuensis II i prehospital akuttmedisin

Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for kvalitet og helseteknologi
Publikasjoner