Kristine Horgen Aamodt

Universitetslektor i sykepleiefag

Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for folkehelse
KA U-109B

Bio

Off. godkjent sykepleier/ Operasjonssykepleier. Bachelor i sykepleie: Årskullansvarlig 3. år, Emneansvarlig kirurgisk praksis 

 

Publikasjoner