Kristine Rørtveit

Professor i sykepleievitenskap/helsevitenskap

Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for omsorg og etikk
KA A-105
Publikasjoner