Publikasjoner
 • Vitenskapelige publikasjoner
 • Bøker og kapitler
  • Hillesland, Kristoffer; Pedersen, Grethe Moéll

   (2024)

   Georadarundersøkelse: Utstein Gard og Utstein Kloster (ID87030). Mosterøyveien, Klosterøy, gnr. 254 bnr. 1 & 25. Stavanger Kommune, Rogaland..

  • Hillesland, Kristoffer

   (2024)

   Georadarundersøkelse: Særheim. Gnr. 1120 Bnr. 16. Klepp Kommune, Rogaland.

   Arkeologisk Museum i Stavanger.

  • Hillesland, Kristoffer; Gil Bell, Theo Eli; Reiersen, Håkon; Demuth, Volker; Hamre, Elin

   (2023)

   Arkeologiske undersøkelser av Middelalderhavnen på Gloppe (ID 115870). Gnr. 86. Bnr. 1. Avaldsnes, Karmøy kommune. Rogaland.

   Arkeologisk Museum i Stavanger.

   Volum 2022.

   Hefte 26.

  • Hillesland, Kristoffer; Gil Bell, Theo Eli; Reiersen, Håkon; Prøsch-Danielsen, Lisbeth; Hamre, Elin

   (2023)

   Arkeologiske undersøkelser av «Storhaug skipsgrav» (ID 23742-1). Gnr. 143. Bnr. 65. Storasundvegen, Karmøy kommune. Rogaland.

   Arkeologisk Museum i Stavanger.

   Volum 2022.

   Hefte 27.

  • Hillesland, Kristoffer

   (2023)

   Georadarundersøkelse: Landa, Forsand. Gnr. 237/241 Bnr. 278/28/275. Sandes kommune, Rogaland..

   Volum 2023.

   Hefte 18.

  • Hillesland, Kristoffer

   (2023)

   Georadarundersøkelse: Grønhaug (ID72135-1). Gnr. 146 Bnr. 88 Karmøy Kommune, Rogaland..

   Hefte 18.

  • Hillesland, Kristoffer

   (2022)

   Geofysiske undersøkelser langs E39, 2022. «Arkeologi på nye veier» Eigersund kommune. G/bnr. 79/5, 79/6, 79/7, 79/12 og 78/2. Egersund kommune, Rogaland fylke.

   Hefte 2022/24.

  • Hillesland, Kristoffer; Sæther, Øyunn Wathne

   (2022)

   Georadarundersøkelse: Austbøgeilen og Hundvåg gamle kirkested (ID72284). Austbø, gnr. 7 bnr. 24, 14, 1446, 1447. Stavanger Kommune, Rogaland..

  • Hillesland, Kristoffer; Pedersen, Grethe Moéll

   (2022)

   Georadarundersøkelse: Kvitsøy kirkested (ID44305-1). Kvitingsø, gnr. 15 bnr. 1 & 8. Kvitsøy kommune, Rogaland..

  • Hillesland, Kristoffer

   (2022)

   Georadarundersøkelse: Salhushaugen og omkringliggende områder. Gunnarshaug. Gnr 143. Bnr. 1. Karmøy Kommune..

  • Hillesland, Kristoffer

   (2022)

   Georadarundersøkelse: «De fem dårlige jomfruer» (ID34377), Norheim, gnr. 148 bnr. 31 Karmøy Kommune, Rogaland.

   Arkeologisk Museum i Stavanger.

   Hefte 2022/15.

  • Hillesland, Kristoffer

   (2022)

   Georadarundersøkelse: Storasundvegen. Gamletun og Kubbhaug Gunnarshaug. Gnr 143. Bnr. 2. Karmøy Kommune. Rogaland.

   Arkeologisk Museum i Stavanger.

   Hefte 2022/13.

  • Hillesland, Kristoffer

   (2022)

   Georadarundersøkelse: Lista Fyrstasjon (ID87093), Borhaug, gnr. 36 bnr. 13 Farsund Kommune, Agder..

   Arkeologisk Museum i Stavanger.

   Hefte 2022/22.

  • Hillesland, Kristoffer; Fyllingen, Hilde

   (2022)

   Georadarundersøkelse: Tjora Kirkested (ID14855), Tjoravegen, gnr. 10 bnr. 21 Sola Kommune, Rogaland..

   Arkeologisk Museum i Stavanger.

  • Hillesland, Kristoffer

   (2021)

   Geofysiske undersøkelser ved Avaldsnes, Karmøy kommune, Rogaland fylke. Gnr 86, bnr 1..

   Arkeologisk Museum i Stavanger.

  • Hillesland, Kristoffer

   (2021)

   Geofysiske undersøkelser ved Rehaugane, Karmøy kommune, Rogaland fylke. Gnr 85, bnr 160/72 og gnr. 127, bnr 41..

   Arkeologisk Museum i Stavanger.

  • Hillesland, Kristoffer

   (2021)

   Geofysiske undersøkelser langs E39, 2021. «Arkeologi på nye veier» Holmen. G/bnr 29/10 & 29/11 Uadal. G/bnr 33/60 & 32/31 Vikeså. G/bnr 32/1, 32/2, 32/3 & 32/4 Bjerkreim kommune.

   Arkeologisk Museum i Stavanger.

  • Hillesland, Kristoffer

   (2021)

   Geofysiske undersøkelser ved Hylestad stavkirke. Bjørgum. Gnr 67, bnr 4. Setesdal, Valle kommune, Agder..

   Arkeologisk Museum i Stavanger.

  • Hillesland, Kristoffer; Ødegaard, Marie; Mooney, Dawn Elise; Lechterbeck, Jutta

   (2021)

   Undersøkelser av buestillinger, driftelege og steinstreng på Haraland IV, Gjesdal kommune..

   Arkeologisk Museum i Stavanger.

  • Hillesland, Kristoffer; Ødegaard, Marie; Mooney, Dawn Elise

   (2021)

   Undersøkelse av steinalderslokalitet fra mellommesolitikum og jernutvinneanlegg fra førromersk jernalder, Opstad, Kyllingstad, Gjesdal kommune..

   Arkeologisk Museum i Stavanger.

  • Hillesland, Kristoffer; Ødegaard, Marie

   (2021)

   Undersøkelse av buestillinger og hulveier på Bollestad II, Gjesdal kommune. ID: 265646, 265645, 265650 og 265648, 265636 og 265644 på gnr. 30, bnr. 19, i Gjesdal kommune, Rogaland.

   Arkeologisk Museum i Stavanger.

  • Hillesland, Kristoffer

   (2021)

   Arkeologisk undersøkelse på Haraland III, Gjesdal kommune.

   Arkeologisk Museum i Stavanger.

  • Hillesland, Kristoffer; Ødegaard, Marie

   (2021)

   Arkeologisk undersøkelse på Haraland II, Gjesdal kommune ID 265544 på gnr. 30, bnr. 2, 6 i Gjesdal kommune, Rogaland.

   Arkeologisk Museum i Stavanger.

 • Formidling
  • Pedersen, Grethe Moéll; Hillesland, Kristoffer; Reiersen, Håkon; Eilertsen, Krister Scheie

   (2024)

   Har funnet spor av at Utstein var en stor markedsplass i vikingtida.

   Øyposten.

   Volum 8. februar 2024.

   s.18-19.

  • Vikøren, Andreas; Pedersen, Grethe Moéll; Hillesland, Kristoffer; Reiersen, Håkon

   (2024)

   Archaeologists may have found a marketplace from the Viking Age.

   sciencenorway.no.

  • Hillesland, Kristoffer; Pedersen, Grethe Moéll

   (2024)

   Presentasjon av GPR resultater fra Utstein.

   Foredrag om arkeologiske funn på Utstein;

   2024-03-03.

  • Hillesland, Kristoffer

   (2023)

   Georadarundersøkelser i Rogaland – Kirkestedsprosjektet og resultater fra Hundvåg gamle kirkested.

   Frá haug ok heiðni.

   ISSN 0015-9255.

  • Hillesland, Kristoffer; Pedersen, Grethe Moéll

   (2023)

   Forskerforum: presentasjon av AUR: ny georadar-forskergruppe på AM.

   Forskerforum UiS;

   2023-02-28.

  • Hillesland, Kristoffer; Husvegg, Jon Reinhardt; van de Lagemaat, Ester

   (2023)

   Et Keramikkverksted på sør-Jæren i eldre jernalder. Resultater fra utgravninger ved Hølland bru på Ogna i Hå kommune .

   Frá haug ok heiðni.

   ISSN 0015-9255.

  • Hillesland, Kristoffer

   (2023)

   Et Keramikk Verksted på sør-Jæren i eldrejernalder - Presentasjon i tilknytning sommeravslutning for Rogaland Fylkeskommune, seksjon plan og utbygging Rural..

   Sommeravslutning, seksjon plan og utbygging Rural.;

   2023-06-09.

  • Hillesland, Kristoffer

   (2023)

   Maktens Havn - GPR og kartlegging av allerede kjente kulturminner.

   GPR seminar 2023;

   2023-10-19 - 2023-10-20.

  • Hillesland, Kristoffer

   (2023)

   NAFF dagen 2023 - Et keramikkverksted på Ogna i Eldre Jernalder.

   NAFF dagen 2023;

   2023-11-30.

  • Hillesland, Kristoffer

   (2022)

   Georadarundersøkelse av Hylestad stavkirke.

   Fagdag i regi av stiftelsen Setesdal Stavkyrkje;

   2022-03-26.

  • Hillesland, Kristoffer

   (2022)

   Presentasjon av resultater fra georadarundersøkelser for feltseongen 2022.

   Fagdag 2022;

   2022-12-08.

  • Reiersen, Håkon; Gil Bell, Theo Eli; Hillesland, Kristoffer; Demuth, Volker; Ditta, Massimiliano

   (2022)

   Endelig fant de hanseatenes havn - Vi har lett lenge etter den. Nothow, hanseatenes havn på Avaldsnes, er endelig funnet..

   Haugesunds avis.

   ISSN 0805-4967.

   Volum 128.

   Hefte 150.

   s.22-24.

  • Hillesland, Kristoffer

   (2022)

   Her ligger hundrevis av setesdøler begravet (Georadarundersøkelser av Hylestad stavkirke).

   Fædrelandsvennen.

   ISSN 0805-3790.

  • Hillesland, Kristoffer

   (2021)

   Jernutvinning i Rogaland i eldre jernalder – Resultater fra utgravninger på Kyllingstad, Gjesdal kommune.

   Frá haug ok heiðni.

   ISSN 0015-9255.

   Hefte 4.

   s.13-18.

  • Hillesland, Kristoffer

   (2021)

   Presentasjon av resultater for georadarundersøkelse av Hylestad.

   GPR-Seminar 2021;

   2021-10-28 - 2021-10-29.

  • Hillesland, Kristoffer

   (2021)

   Presentasjon av resultater for georadarundersøkelse av Avaldsnes. .

   GPR-Seminar 2021;

   2021-10-28 - 2021-10-29.

  • Hillesland, Kristoffer

   (2021)

   Presentasjon av resultater fra georadarundersøkelser langs ny E39..

   Fagdag 2021;

   2021-12-08.

  • Hillesland, Kristoffer

   (2021)

   Georadarundersøkelse av Hylestad stavkirke. Setesdal, Agder..

   NAFF-Dagen 2021;

   2021-11-24.

  • Hillesland, Kristoffer; Lindell, Satu Helena

   (2021)

   På stavkyrkje-jakt med georadar.

   Setesdølen.

  • Hillesland, Kristoffer

   (2020)

   Jernutvinning i Rogaland i eldre jernalder - Resultater fra utgravninger på Kyllingstad, Gjesdal kommune..

   Tirsdagsforedrag. AM, UiS.;

   2020-10-15.

 • Kunstnerisk produksjon
 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway