Lars Jacobsen

Universitetslektor II i ultralyd

Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for kvalitet og helseteknologi
Publikasjoner