Lars Rune Waage

Instituttleder

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk
HG R-424
Publikasjoner
 • Vitenskapelige publikasjoner
  • Waage, Lars Rune

   (2018)

   Barn møter monster - fantasier og ønskedrømmer i "Trollskallen" . I: Fantastisk litteratur for barn og unge.

   Fagbokforlaget.

   ISBN 978-82-450-2296-4.

   s.127-143.

  • Waage, Lars Rune

   (2018)

   Multimodale og subjektive uttrykk i Helga Sætres Fallteknikk og Lene Asks Neste gang blir alt riktig. I: Multimodalitet i skole- og fritidstekstar.

   Fagbokforlaget.

   ISBN 9788245022889.

   s.229-246.

  • Waage, Lars Rune

   (2017)

   Edith Øbergs "Boblen". "Det lesbiske" mellom psykolanalyse og queer.. I: Lidelsens estetikk: Sår, sorg og smerte i litteratur, film og medier.

   Alvheim og Eide Akademisk forlag.

   ISBN 9788290359954.

   s.117-139.

  • Waage, Lars Rune

   (2016)

   "En tur til Sydpolen var ingen match for en brite!" Konstruksjon av "nasjonalitet" og "maskulinitet" i Jon Ewos Spillet om Sydpolen (2011).

   Barn – forskning om barn og barndom i Norden.

   ISSN 0800-1669.

   Hefte 1.

   s.57-70.

   DOI: 10.5324/barn.v34i1.3608

  • Waage, Lars Rune

   (2016)

   Den myke manns død - Knut Faldbakkens Adams dagbok (1978).

   European Journal of Scandinavian Studies.

   ISSN 2191-9399.

   Volum 46.

   Hefte 1.

   s.34-54.

   DOI: 10.1515/ejss-2016-0003

  • Waage, Lars Rune

   (2015)

   "Imperialistisk teater" - Jarle Andhøy gjennom Nordvestpassasjen. I: Norsk Litterær Årbok 2015.

   Det Norske Samlaget.

   ISBN 978-82-521-8802-8.

   s.296-316.

  • Waage, Lars Rune

   (2015)

   The Apocalypse of Scandinavian Social Democracy? A Reading of Johan Harstad's Novel Hässelby.

   Scandinavian Studies.

   ISSN 0036-5637.

   Volum 87.

   Hefte 2.

   s.234-254.

   DOI: 10.1353/scd.2015.0009

  • Waage, Lars Rune

   (2013)

   "Kompis?""Rival?""Kjæreste?" - eller kanskje bare homo? Om maskuline relasjoner i "Mannen som elsket Yngve".

   Norma - International Journal for Masculinity Studies.

   ISSN 1890-2138.

   Volum 8.

   Hefte 2.

   s.151-168.

  • Waage, Lars Rune

   (2013)

   "Min Grav den er som Natten mørk" - om det uhyggelige og traumatiske i Maurits C. Hansens "Novellen" (1827) :.

   Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift.

   ISSN 0809-2044.

   Volum 16.

   Hefte 1.

   s.3-16.

  • Waage, Lars Rune

   (2012)

   Borghild Kranes "Følelsers forvirring" - en queer lesning av Norges første lesbiske roman.

   Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift.

   ISSN 0809-2044.

   Volum 15.

   Hefte 1.

   s.16-29.

  • Waage, Lars Rune

   (2011)

   En "serafisk engel" og en "pen djævel" - om mannlige vennskap i Sigurd Hoels "Syndere i sommersol" (1927).

   Norsk Litterær Årbok.

   ISSN 0078-1266.

   s.218-246.

  • Waage, Lars Rune

   (2011)

   En "serafisk engel" og en "pen djævel" - om mannlige vennskap i Sigurd Hoels Syndere i sommersol (1927). I: Norsk litterær årbok 2011.

   Det Norske Samlaget.

   ISBN 978-82-521-79415.

   s.218-246.

  • Waage, Lars Rune

   (2010)

   Homososialitet og homoseksualitet i Sigurd Mathiesens novelle "Asser Hein" (1903).

   Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning.

   ISSN 0013-0818.

   Volum 97.

   Hefte 2.

  • Waage, Lars Rune

   (2008)

   Sigurd Mathiesens "Det urolige hus" (1914) - om kjønn og transformasjon. I: Tekster på tvers. Queer-inspirerte lesninger.

   Tapir Akademisk Forlag.

   ISBN 978-82-519-2376-7.

   s.277-295.

  • Waage, Lars Rune

   (2008)

   "Et galt og skjævt menneske" to litterære skildringer av homoseksualitet på tidlig norsk 1900-tall.

   Tidsskrift for kjønnsforskning.

   ISSN 0809-6341.

   Hefte 3.

   s.23-40.

  • Waage, Lars Rune

   (2005)

   Mat og måltider i Trollkrittet. I: Zinken - En bok om Zinken Hopp.

   s.113-128.

  • Waage, Lars Rune

   (2005)

   Fantastikk og seksualitet i Sigurd Mathiesens novelle "Syke perioder". I: Den litterære kroppen. Artikler om kropp og tekst fra Edda til i dag.

   Cappelen Damm Høyskoleforlaget.

   s.121-139.

  • Waage, Lars Rune

   (2004)

   Kjekke barn gjør gode gjerninger - Bjørn Sortlands Kunstdetektivene. I: Barneboklesninger.

   Fagbokforlaget.

   s.97-107.

  • Waage, Lars Rune

   (2004)

   "Skidt med Tarzan" - Gummi-Tarzan og maskuliniteten. I: Feministisk teori, kvinne- og kjønnsforskning i Rogaland.

   s.93-102.

  • Waage, Lars Rune

   (2003)

   Den eine mot dei andre - Jonas Fjeld-serien som populærlitteratur. I: Frå berg til bytes - soga om lesing.

   s.41-50.

  • Waage, Lars Rune

   (2003)

   Ikke lek med maten - Hopp som kokk. I: Ordet og kjødet - Humaniora i Stavanger.

   Wigestrand Forlag AS.

   s.86-100.

  • Waage, Lars Rune

   (2002)

   Blant harde menn og myke kvinner - om gutter, jenter og helter i småbarnslitteraturen. I: Kulturbarnehagen.

   Det Norske Samlaget.

   s.145-156.

  • Waage, Lars Rune

   (2000)

   Garborgs Trætte Mænd.

   ?.

   s.215-226.

 • Bøker og kapitler
  • Mathisen, Ingrid Nestås; Hamm, Christine; Langås, Unni

   (2019)

   Arbeidarkroppen. Individ og kollektiv i Nini Roll Ankers og Kristofer Uppdals prosa.

   Universitetet i Bergen.

   ISBN 978-82-308-3575-3.

  • Rogne, Magne; Waage, Lars Rune

   (2018)

   Multimodalitet i skole- og fritidstekstar.

   Fagbokforlaget.

   ISBN 9788245022889.

  • Waage, Lars Rune

   (2009)

   Boundaries of Fright. Sexuality and Textuality in the Authorship of Sigurd Mathiesen. .

   Universitetet i Agder.

   ISBN 978-82-7117-643-3.

  • Hamm, Christine; Sejersted, Jørgen Magnus; Waage, Lars Rune

   (2008)

   Tekster på tvers. Queer-inspirerte lesninger.

   Tapir Akademisk Forlag.

   ISBN 978-82-519-2376-7.

 • Formidling
  • Waage, Lars Rune

   (2019)

   Johan Harstads Darlah – 172 timer på månen (2008) som dystopi og “engaged reading” .

   Norsklæreren.

   ISSN 0332-7264.

  • Waage, Lars Rune

   (2019)

   "Ut å meisle kroppen - mannsidealet anno 2019" paneldebatt på Kapittel 2019.

  • Waage, Lars Rune

   (2019)

   Innledningsforedrag på Nordisk barnebokkonferanse (NBBK) - I grenseland .

   Nordisk barnebokkonferanse (NBBK);

   2019-02-04 - 2019-02-06.

  • Waage, Lars Rune

   (2017)

   Introduksjon til symposiet "Multimodalitet i lesing, læring og skriving".

   6. nordiske konference for Nordisk Netværk for Modersmålsdidaktisk Forskning (NNMF) på Syddansk Universitet;

   2017-11-30 - 2017-12-01.

  • Waage, Lars Rune

   (2017)

   Negotiating identities in the Norwegian serial «Skam».

   Foredrag;

   2017-04-14.

  • Waage, Lars Rune

   (2017)

   Why does everbody want to see Skam?.

   Forelesning ;

   2017-04-29.

  • Waage, Lars Rune

   (2016)

   Second Journeys as Masculine Repetition".

   The 106th Annual Conference of The Society for the Advancement of Scandinavian Studies i New Orleans, Louisiana;

   2016-04-29.

  • Waage, Lars Rune

   (2016)

   Trætte Mænd - revisited.

   Gargborg-dagane;

   2016-01-26 - .

  • Waage, Lars Rune

   (2013)

   Menn, motorer og nostalgi.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Waage, Lars Rune

   (2012)

   Livet, døden - og tilskueren. Om Kristopher Schaus "På vegne av venner" (2009).

   Tales of Death Representation, Presentation, and History of Death in Literature;

   2012-05-11 - 2012-05-12.

  • Waage, Lars Rune

   (2012)

   Skeive bøker - en utfordring av litteraturens heteronormativitet?.

   Hva er Skeiv kultur og lhbt-kultur - og hvordan kan kulturen bevares?;

   2012-10-25 - 2012-10-26.

  • Waage, Lars Rune

   (2007)

   Ikke helt, men stykkevis og delt. Anmeldelse av "Ibsen og Brandes - studier i et forhold".

   Norsk Litterær Årbok.

   ISSN 0078-1266.

   s.182-190.

  • Waage, Lars Rune

   (2007)

   Maskulinitet som farsfravær. Anmeldelse av Torbjörn Forslids"Varför män? Om manlighet i litteraturen".

   Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning.

   ISSN 0013-0818.

   Hefte 4.

   s.435-438.

  • Waage, Lars Rune

   (2006)

   "Homotopia: The Concept of Space and Time in Texts Describing Homosexuality".

   96th Annual Meeting of the Society for the Advancement of Scandinavian Study;

   2006-05-04 - 2006-05-06.

  • Waage, Lars Rune

   (2005)

   Forestillinger om "homoseksualiteter" i norsk litteratur 1900-1920.

   Heteronormativity - a Fruitful Concept?;

   2005-06-02 - 2005-06-04.

  • Waage, Lars Rune

   (2005)

   Kommentar til Hilde Bondeviks innlegg "Hvem er redd for Amalie Skram? Iscenesettelse av hysteri og opprør i Amalie Skrams sinnssykehusromaner".

   Amalie Skram-seminar. Nytt møte med Amalie Skrams tekster 100 år etter hennes død;

   2005-04-16.

  • Waage, Lars Rune

   (2004)

   Kjønnsforskning er vitenskap.

   Forskning.no.

   ISSN 1891-635X.

  • Waage, Lars Rune

   (2004)

   Jorda - en apeplanet?.

   Forskning.no.

   ISSN 1891-635X.

  • Waage, Lars Rune

   (2004)

   'De skjeve sinns forfatter' - homoerotikk og død i novellene til Sigurd Mathiesen (1871-1958).

   utenTitteltekst;

   2004-12-01.

  • Waage, Lars Rune

   (2003)

   The queer text – an analysis of the story ”The Stranger” (”Den ukjente”) by Sigurd Mathiesen.

   The New Woman and the Aesthetic Opening: Unlocking Gender in Twentieth-Century Texts;

   2003-10-10 - 2003-10-12.

  • Waage, Lars Rune

   (2003)

   Sykdom og subjektivitet i Sigurd Mathiesens novelle "Syke perioder".

   Arbeidsseminaret Kropp og estetikk ved Høgskolen i Agder;

   2003-12-04.

  • Waage, Lars Rune

   (2003)

   Godt stoff og godt faglig nivå Nettstedet barnebokkritikk.no.

   ?.

   Hefte 4.

  • Waage, Lars Rune

   (2003)

   Framstilling av maskuliniteten i litteraturen.

   Feministisk teori, kvinne- og kjønnsforskning i Rogaland;

   2003-03-20 - 2003-03-21.

  • Waage, Lars Rune

   (2003)

   Granit! Haard Granit - populærlitterære lesninger av Jonas Fjeld-bøkene.

   Frå berg til bytes - soga om lesing;

   2003-02-07 - 2003-02-08.

  • Waage, Lars Rune

   (2003)

   Mennesket hos Blixen.

   ?.

   Hefte 2.

   s.210-213.

  • Waage, Lars Rune

   (2002)

   Harry Potter som populærlitteratur.

   Skolemøtet i Rogaland;

   2002-11-15.

  • Waage, Lars Rune

   (2002)

   Trætte Mænd - den vanskelige maskuliniteten.

   utenTitteltekst;

   2002-03-09.

  • Waage, Lars Rune

   (2002)

   Prøysen i bakvendtland.

   ?.

   s.24-25.

  • Waage, Lars Rune

   (2001)

   Trætte Mænd - den vanskelige maskuliniteten.

   Ved 150-årsjubileet for Arne Garborgs fødsel. Seminar om Arne og Hulda Garborgs forfatterskap.;

  • Waage, Lars Rune

   (2001)

   Ikke lek med maten! : Hopp som kokk.

   Ordet og kjødet - seminar før publ. av artikkel;

  • Waage, Lars Rune

   (2001)

   Hardy-guttene.

  • Waage, Lars Rune

   (2001)

   Svigermors drøm eller guttedrøm - litt om Hardy-guttene.

   utenTitteltekst;

   2001-01-09.

  • Waage, Lars Rune

   (2000)

   En mærkelig Tro paa Naturen - Garborg og 1800-tallets manifestasjoner av kjærligheten.

   Litteraturforum;

  • Waage, Lars Rune

   (2000)

   To kjekke gutter fyller femti.

   Bergens Tidende.

   ISSN 0804-8983.

 • Kunstnerisk produksjon
 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway