Hopp til hovedinnhold

Lars Yngve Rosell

Førsteamanuensis

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for barnehagelærerutdanning
HL K-262
Publications
 • Vitenskapelige publikasjoner
  • Johansson, Eva Marianne; Rosell, Lars Yngve

   (2021)

   Social sustainability through children’s expressions of belonging in peer communities.

   Sustainability

   ISSN 2071-1050.

   Volum 13.

   Hefte 7.

   s.1-17.

   DOI: 10.3390/su13073839

  • Eidsvåg, Gunnar Magnus; Rosell, Lars Yngve

   (2021)

   The Power of Belonging: Interactions and Values in Children's Group Play in Early Childhood Programs.

   International Journal of Early Childhood

   ISSN 0020-7187.

   DOI: 10.1007/s13158-021-00284-w

  • Johansson, Eva Marianne; Rosell, Lars Yngve

   (2020)

   Livsvärdsfenomenologi - att studera männniskors levda erfarenheter. I: Metodologi för studier i om och med förskolan.

   Gleerups Utbildning AB

   ISBN 9789151103167.

   s.73-88.

  • Rosell, Lars Yngve; Røthle, Monika Anna

   (2018)

   Expressions in play. I: Supporting toddlers´wellbeing in early years settings : strategies and Tools for practitioners and teacher.

   Jessica Kingsley Publishers

   ISBN 9781785922626.

   s.132-160.

 • Bøker og kapitler
  • Rosell, Lars Yngve; Johansson, Eva Marianne

   (2019)

   Små barns kommunikation : en dialektik mellan flöde och brott. I: Fenomenologiska sammanflätningar.

   Daidalos

   ISBN 9789171735621.

   s.183-206.

  • Rosell, Lars Yngve; Røthle, Monika Anna

   (2018)

   TOWE Case Study Report Enhancing Opportunities for Toddlers' Wellbeing .

  • Rosell, Lars Yngve; Røthle, Monika Anna

   (2018)

   Små barns stemme og uttrykksmåter.

   ISBN 0000000000000.

 • Formidling
  • Fugelsnes, Kristin; Rosell, Lars Yngve; Johansson, Eva Marianne; Berge, Anita; Eidsvåg, Gunnar Magnus; Zachrisen, Berit; Ree, Marianne; Iversen, Lisbeth

   (2021)

   Tilhørighet i barnehagen.

  • Rosell, Lars Yngve

   (2021)

   Tilhørighet - Å Skape fellesskap i barnehagen.

  • Rosell, Lars Yngve

   (2021)

   Tilhørighet og inkludering i barnehagen.

  • Rosell, Lars Yngve; Eidsvåg, Gunnar Magnus

   (2021)

   Power of Belonging.

  • Roland, Pål; Rosell, Lars Yngve; Rongved, Elisabeth Emilie Sefranek

   (2021)

   Læring for livet - mobbing i barnehagen.

  • Rosell, Lars Yngve

   (2020)

   Avslutningskonferanse i Politics of Belonging - Tilhørighet og barn-barn relasjonen.

  • Berge, Anita; Rosell, Lars Yngve

   (2020)

   Arbeid med fellesskap og tilhørighet i en kohort organisert barnehagehverdag .

  • Berge, Anita; Rosell, Lars Yngve

   (2020)

   Barnehagehverdagen – Hvilke fellesskap og hvem deltar? .

  • Berge, Anita; Rosell, Lars Yngve

   (2019)

   Tilhørighet i barnehagefellesskapet .

  • Zachrisen, Berit; Fugelsnes, Kristin; Berge, Anita; Eidsvåg, Gunnar Magnus; Johansson, Eva Marianne; Rosell, Lars Yngve; Røthle, Monika Anna; Tofteland, Berit

   (2019)

   Politics of Belonging. Collectivities in Norwegian Preschools .

  • Berge, Anita; Rosell, Lars Yngve

   (2019)

   Systematiske tiltak for å støtte opp under barns tilhørighet i leken..

  • Fugelsnes, Kristin; Rosell, Lars Yngve

   (2019)

   Tilhørighet i barnehagen. Politics of belonging: Promoting children`s inclusion in educational settings across borders. Kontekstualisering og operasjonalisering med vekt på sentrale metodiske innfallsvinkler i den norske delen av prosjektet .

  • Johansson, Eva Marianne; Tofteland, Berit; Röthle, Monika; Fugelsnes, Kristin; Berge, Anita; Zachrisen, Berit; Rosell, Lars Yngve; Eidsvåg, Gunnar Magnus

   (2018)

   Tilhørighet i barnehagen er et eksistensielt behov.

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Rosell, Lars Yngve; Røthle, Monika Anna

   (2017)

   Småbarns trivsel, kompetanseheving for barnehagepersonale.

  • Røthle, Monika Anna; Rosell, Lars Yngve

   (2017)

   Listening to toddlers' voice and expressions.

  • Røthle, Monika Anna; Rosell, Lars Yngve

   (2016)

   Toddlers voice and expressions.

  • Jernes, Margrethe; Rosell, Lars Yngve; Tungland, Inger Benny Espedal

   (2016)

   Fra inspirasjon til uttrykk i barnehagelærerutdanningen - læring og danning gjennom digital animasjon..

  • Rosell, Lars Yngve

   (2012)

   Encounter between peers – continuity, dissonance and alteration in the children’s communication..

  • Rosell, Lars Yngve

   (2011)

   Children’s participation in the community - continuity and alteration. Values expressed in children’s communication..

  • Rosell, Lars Yngve

   (2010)

   Ethical questions using video observation in a study of 1-3 years old children. Paper Presentation inside the Symposium CARING, DISCIPLINED AND DEMOCRATIC GIRLS AND BOYS IN PRE-SCHOOL.

 • Kunstnerisk produksjon
 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway