Lars Yngve Rosell

Førsteamanuensis i pedagogikk

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for barnehagelærerutdanning
HL K-262
Publikasjoner
 • Vitenskapelige publikasjoner
 • Bøker og kapitler
  • Rosell, Lars Yngve; Johansson, Eva Marianne

   (2019)

   Små barns kommunikation : en dialektik mellan flöde och brott. I: Fenomenologiska sammanflätningar.

   Daidalos.

   ISBN 9789171735621.

   s.183-206.

  • Rosell, Lars Yngve; Røthle, Monika Anna

   (2018)

   TOWE Case Study Report Enhancing Opportunities for Toddlers' Wellbeing .

  • Rosell, Lars Yngve; Røthle, Monika Anna

   (2018)

   Små barns stemme og uttrykksmåter.

   ISBN 0000000000000.

 • Formidling
  • Skjei Bjørnsen, Linn; Rosell, Lars Yngve; van Trijp, Catharina Petronella Johanna

   (2024)

   Forskningsprosjekt skal bidra til innsikt i hvordan vi kan forberede barnehager på framtidige pandemier.

  • Esmaeeli, Sara; Tina, Tellefsen; Rosell, Lars Yngve

   (2023)

   Transition in Early Childhood Education and Care: Parents experiences and their expectations.

   European Early Childhood Education Reserch Association (EECERA);

   2023-08-30 - 2023-09-02.

  • Tellefsen, Tina; Rosell, Lars Yngve; Esmaeeli, Sara

   (2022)

   Pedagogisk ledelse og barnehagelærerrollen i overgangen innad i barnehagen.

   Norsk barnehageforskningskonferanse;

   2022-10-26 - 2022-10-28.

  • Roland, Pål; Rosell, Lars Yngve; Rongved, Elisabeth Emilie Sefranek

   (2021)

   Læring for livet - mobbing i barnehagen.

  • Rosell, Lars Yngve; Eidsvåg, Gunnar Magnus

   (2021)

   Power of Belonging.

   Norsk barnehageforskningskonferanse 2021;

   2021-10-26 - 2021-10-28.

  • Rosell, Lars Yngve

   (2021)

   Tilhørighet - Å Skape fellesskap i barnehagen.

   Norsk barnehageforskningskonferanse 2021;

   2021-10-26 - 2021-10-28.

  • Rosell, Lars Yngve

   (2021)

   Tilhørighet og inkludering i barnehagen.

   Samling kompetanseløftet;

   2021-10-07.

  • Fugelsnes, Kristin; Rosell, Lars Yngve; Johansson, Eva Marianne; Berge, Anita; Eidsvåg, Gunnar Magnus; Zachrisen, Berit; Ree, Marianne; Iversen, Lisbeth

   (2021)

   Tilhørighet i barnehagen.

  • Berge, Anita; Rosell, Lars Yngve

   (2020)

   Barnehagehverdagen – Hvilke fellesskap og hvem deltar? .

   Seminar i forskningsbarnehage;

   2020-02-06 - .

  • Berge, Anita; Rosell, Lars Yngve

   (2020)

   Arbeid med fellesskap og tilhørighet i en kohort organisert barnehagehverdag .

   Seminar i forskningsbarnehage;

   2020-06-04 - .

  • Rosell, Lars Yngve

   (2020)

   Avslutningskonferanse i Politics of Belonging - Tilhørighet og barn-barn relasjonen.

   Avslutningskonferanse Politics of Belonging;

   2020-08-14.

  • Zachrisen, Berit; Fugelsnes, Kristin; Berge, Anita; Eidsvåg, Gunnar Magnus; Johansson, Eva Marianne; Rosell, Lars Yngve; Røthle, Monika Anna; Tofteland, Berit

   (2019)

   Politics of Belonging. Collectivities in Norwegian Preschools .

   ICSEI 20019;

   2019-01-09 - 2019-01-12.

  • Berge, Anita; Rosell, Lars Yngve

   (2019)

   Systematiske tiltak for å støtte opp under barns tilhørighet i leken..

   Seminar i forskningsbarnehage;

   2019-06-06 - .

  • Berge, Anita; Rosell, Lars Yngve

   (2019)

   Tilhørighet i barnehagefellesskapet .

   Seminar i forskningsbarnehage;

   2019-09-05 - .

  • Fugelsnes, Kristin; Rosell, Lars Yngve

   (2019)

   Tilhørighet i barnehagen. Politics of belonging: Promoting children`s inclusion in educational settings across borders. Kontekstualisering og operasjonalisering med vekt på sentrale metodiske innfallsvinkler i den norske delen av prosjektet .

   Norsk barnehagekonferanse 2019;

   2019-10-16.

  • Johansson, Eva Marianne; Tofteland, Berit; Röthle, Monika; Fugelsnes, Kristin; Berge, Anita; Zachrisen, Berit; Rosell, Lars Yngve; Eidsvåg, Gunnar Magnus

   (2018)

   Tilhørighet i barnehagen er et eksistensielt behov.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Røthle, Monika Anna; Rosell, Lars Yngve

   (2017)

   Listening to toddlers' voice and expressions.

   27.th Annual EECERA Conference;

   2017-08-29 - 2017-09-01.

  • Rosell, Lars Yngve; Røthle, Monika Anna

   (2017)

   Småbarns trivsel, kompetanseheving for barnehagepersonale.

   Delingskonferanse TOWE;

   2017-12-07.

  • Jernes, Margrethe; Rosell, Lars Yngve; Tungland, Inger Benny Espedal

   (2016)

   Fra inspirasjon til uttrykk i barnehagelærerutdanningen - læring og danning gjennom digital animasjon..

   Nasjonal nettverkskonferanse i universitet- og høyskolepedagogikk;

   2016-05-02 - 2016-05-04.

  • Røthle, Monika Anna; Rosell, Lars Yngve

   (2016)

   Toddlers voice and expressions.

   Toddler Wellbeing Training Event;

   2016-03-15.

  • Rosell, Lars Yngve

   (2012)

   Encounter between peers – continuity, dissonance and alteration in the children’s communication..

   EECERA 2012;

   2012-08-30 - 2012-09-01.

  • Rosell, Lars Yngve

   (2011)

   Children’s participation in the community - continuity and alteration. Values expressed in children’s communication..

   EECERA 2011;

   2011-09-14 - 2011-09-17.

  • Rosell, Lars Yngve

   (2010)

   Ethical questions using video observation in a study of 1-3 years old children. Paper Presentation inside the Symposium CARING, DISCIPLINED AND DEMOCRATIC GIRLS AND BOYS IN PRE-SCHOOL.

   XXVI World Congress of OMEP, World Organization for Early Childhood Education;

   2010-08-11 - 2010-08-13.

 • Kunstnerisk produksjon
 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway