Lassi Mikael Ahlvik

Førsteamanuensis II i ressursøkonomi

Handelshøgskolen UiS
Avdeling for samfunnsøkonomi og finans
Publikasjoner