Publikasjoner
 • Vitenskapelige publikasjoner
 • Bøker og kapitler
 • Formidling
  • Sunde, Kristin; Sædberg, Leif Tore

   (2018)

   Kva er god lese- og skriveopplæring for dei minste?.

  • Rangnes, Hege; Sædberg, Leif Tore

   (2018)

   Korleis arbeider lærarar med fagtekster i undervising for fleirspråklege elevar?.

  • Staurseth, Hanne Egenæs; Sædberg, Leif Tore

   (2018)

   Kartet og terrenget – korleis forstår eigentleg elevar grafikk og andre visuelle tekstar?.

  • Nygard, Arne Olav; Sædberg, Leif Tore

   (2017)

   Slik kan blogging brukast i undervisninga.

  • Nygard, Arne Olav; Sædberg, Leif Tore

   (2017)

   Blogging ga ny praksis i klasserommet .

  • Nygard, Arne Olav; Sædberg, Leif Tore

   (2017)

   Le@rning by blogging.

  • Hoel, Trude; Sædberg, Leif Tore

   (2016)

   Nå kan du påverka framtida til barnehagen.

  • Fuglestad, Unni ; Sædberg, Leif Tore

   (2016)

   Derfor er Språkløyper nyttig i ungdomsskule og vidaregåande.

  • Fuglestad, Unni ; Berge, Ingeborg Margrete; Sædberg, Leif Tore

   (2016)

   Å jobba med læringsutvikling er ingen quick fix, men er nyttig på lang sikt.

  • Byrkjedal, Ingvar; Sædberg, Leif Tore

   (2016)

   Jæren er et eldorado for fuglekikking.

 • Kunstnerisk produksjon
 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway