Lena Ailin Heimvik

Universitetslektor II

Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for kvalitet og helseteknologi