Lene Båkind Sollie

Rådgiver

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Fakultetsadministrasjonen UH
Administrasjon IKS

Bio

Praksiskoordinator for lektorutdanningen og praktisk-pedagogisk utdanning