Lene Bjørnø

Universitetslektor II

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging
KE D-439
Publikasjoner