Lene Tjørhom

Universitetslærer i norsk språk og kultur for internasjonale studenter

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for kultur- og språkvitenskap