Lennart Vogt

Stipendiat i offshore vindenergi

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for maskin, bygg og materialteknologi