Leslie Leith Symington

Pensjonert tilknyttet UiS

Fakultet for utøvende kunstfag
Avdeling for jazz, dans, PPU og musikkproduksjon

Bio

Født og oppvokst i New York City og utdannet ved Princeton University og The Juilliard School (BFA 1978), Leith Symington har en lang karriere bak seg som danser, kultur administrator og pedagog i USA, Frankrike og Norge. Siden 1992 har hun arbeidet med dans i høyre utdanning, først som universitetslektor i dans ved Høgskolen i Bodø, og siden 1999 ved Fakultet for utøvende kunstfag, UiS. Hun undervist i mange år i Limón-basert teknikk og fortsetter å undervise og veilede studenter i improvisasjon, koreografi og dansedidaktikk. I perioden 2018-2021 var Leith Prodekan for utdanning ved UK/UiS, og siden 2018 har hun vært Studieprogramleder for fakultetets Bachelor i dans.

 

Born and raised in New York City and educated at Princeton University and The Juilliard School (BFA 1978), Leith Symington has a long career behind her as a dancer, culture administrator, and educator in the United States, France, and Norway. Since 1992 she has worked with dance in higher education, first as assistant professor of dance at Bodø University College, and since 1999 at the Faculty of Performing Arts, UiS. She taught for many years in Limón-based technique and continues to teach and mentor students in improvisation, choreography, and dance pedagogy. In the period 2018-2021, Leith was Vice Dean for Education at UK/UiS, and since 2018 she has been Head of Studies for the Faculty's Bachelor in Dance.

 

Publikasjoner
 • Vitenskapelige publikasjoner
 • Bøker og kapitler
  • Symington, Leith

   (2002)

   Utkast til Rammeplan for faglærerutdanning i musikk, dans, drama: kap. 3 dans.

  • Symington, Leith

   (2002)

   Utkast til Rammeplan for faglærerutdanning i praktisk-estetiske fag, dans 30 studiepoeng.

 • Formidling
  • Symington, Leslie Leith

   (2018)

   Makt, kjønn og #MeToo: et perspektiv fra utdanning i utøvende kunstfag .

   Samling i kvinnenettverk;

   2018-10-11 - 2018-10-13.

  • Symington, Leith

   (2002)

   "Kreativ dans med 4 - 6-åringer".

   utenTitteltekst;

   2002-02-02 - 2002-02-03.

  • Symington, Leith

   (2001)

   Spennende førsteprodukt: anmeldese av lærermiddelpakke "Dans med Barn 6-13 år".

   Arabesk.

   ISSN 0809-0807.

   Volum 4.

   s.24-26.

 • Kunstnerisk produksjon
  • Symington, Leslie Leith

   (2022)

   Omfattende revisjon av Studieplan for Bachelor i dans med ny struktur og oversettelse til Engelsk..

  • Symington, Leith

   (2011)

   Workshop in Dance Improvisation & Composition: Approaches to the investigation of dynamics.

   Guest teacher.

  • Symington, Leith; Rød Haugland, Henning; Mponda, John; Liwewa, Emma

   (2011)

   "Urafiki" - artistic advisor.

   Cross-cultural music and dance performance Norway/Tanzania.

  • Larsen, Jens Torolf; Symington, Leith

   (2002)

   Eksperimentell konsertproduksjon Interkulturelt møte Tanzania - Norge.

 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway