Hopp til hovedinnhold

Lillian Katarina Stene

Førsteamanuensis i Risikostyring og Samfunnssikkerhet

Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet
Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging
KE D-334
Publications
 • Vitenskapelige publikasjoner
  • Slotsvik, Tone Njølstad; Gould, Kenneth Arne Pettersen; Stene, Lillian Katarina

   (2021)

   Public procurement of critical services : Effects of service transfer on organizational reliability. I: Proceedings of the 31st European Safety and Reliability Conference.

   Research Publishing Services

   ISBN 978-981-18-2016-8.

   DOI: 10.3850/978-981-18-2016-8_617-c

  • Stene, Lillian Katarina; Kuran, Christian Henrik Alexander; Morsut, Claudia; Kruke, Bjørn Ivar

   (2020)

   Vulnerability revitalized : How can vulnerable groups enhance societal resilience. I: e-proceedings of the 30th European Safety and Reliability Conference and 15th Probabilistic Safety Assessment and Management Conference (ESREL2020 PSAM15).

   Research Publishing Services

   ISBN 9789811485930.

  • Stene, Lillian Katarina; Eikemo, Irene Kristin

   (2019)

   "Is Whistle-blowing a Safety Mechanism or a Threat? A Study of Petroleum-related Companies in Norway.". I: Proceedings of the 29th European Safety and Reliability Conference(ESREL). 22 – 26 September 2019 Hannover, Germany .

   Research Publishing Services

   ISBN 978-981-11-2724-3.

   s.3903-3910.

   DOI: 10.3850/978-981-11-2724-3_ 0578-c

  • Stene, Lillian Katarina; Utne, Richard

   (2019)

   "How will different risk perspectives within Naval Organizations in the High North affect societal resilience?". I: Proceedings of the 29th European Safety and Reliability Conference(ESREL). 22 – 26 September 2019 Hannover, Germany .

   Research Publishing Services

   ISBN 978-981-11-2724-3.

   s.3981-3987.

   DOI: 10.3850/978-981-11-2724-3_ 0452-c

  • Stene, Lillian Katarina; Folgerø, Ragnhild Storeide

   (2018)

   Customs - a vital contributor to safe societies? A Study of the Norwegian customs service.. I: Safety and Reliability – Safe Societies in a Changing World. Proceedings of ESREL 2018, June 17-21, 2018, Trondheim, Norway.

   CRC Press

   ISBN 9781351174657.

   s.2923-2929.

  • Stene, Lillian Katarina

   (2017)

   Unity of effort in the new wars?. I: Safety & Reliability, Theory and Applications.

   CRC Press

   ISBN 978-1138629370.

   s.3123-3130.

  • Stene, Lillian Katarina; Kruke, Bjørn Ivar

   (2015)

   Comprehensive approach: An appropriate tool to gain security in the new wars and complex emergencies?. I: Safety and Reliability of Complex Engineered Systems.

   CRC Press

   ISBN 9781138028791.

   s.255-263.

 • Bøker og kapitler
  • Stene, Lillian Katarina

   (2014)

   Rational beliefs -inconsistent practicies: civil military coordination in North Afghanistan.

   ISBN 9788276445763.

 • Formidling
  • Olsen, Odd Einar Falnes; Stene, Lillian Katarina; Engen, Ole Andreas Hegland

   (2022)

   Hva med oss og Russ­land etter krigen?.

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Kruke, Bjørn Ivar; Engen, Ole Andreas Hegland; Stene, Lillian Katarina; Olsen, Odd Einar Falnes

   (2022)

   Beredskap – bedre føre-var ….

   Nationen

   ISSN 0805-3782.

  • Slotsvik, Tone Njølstad; Gould, Kenneth Arne Pettersen; Stene, Lillian Katarina

   (2021)

   Public procurement of criitcal services. Effects of service transfer on organizational reliability.

  • Stene, Lillian Katarina

   (2018)

   Rational beliefs, inkonsistent practices.

  • Stene, Lillian Katarina

   (2018)

   "How will different risk perspectives within naval organizations in the High North affect societal resilience?".

  • Stene, Lillian Katarina

   (2018)

   The Customs, - an important contributor to societal security? A study of the Norwegian Customs.

  • Stene, Lillian Katarina

   (2017)

   The Customs, - an important contributor to safe societies?.

  • Stene, Lillian Katarina

   (2017)

   Unity of efforts in the new wars.

  • Stene, Lillian Katarina

   (2016)

   “Military coalition’s challenges in complex emergencies.”.

  • Stene, Lillian Katarina

   (2016)

   For NATO eller for Afghanistan?.

   Fædrelandsvennen

   ISSN 0805-3790.

  • Stene, Lillian Katarina

   (2016)

   “How does Comprehensive Approach contribute to a network response in the complex emergency in Afghanistan”.

  • Stene, Lillian Katarina

   (2015)

   “Samfunnssikkerhet og kriser.”.

  • Stene, Lillian Katarina

   (2015)

   Comprhensibe Appraoch: An appropriate tool to gain security in the new wars and complex emergencies..

  • Stene, Lillian Katarina

   (2015)

   “Civil-military coordination in a complex emergency. Findings from a study of the International Security Assistance Force (ISAF) organization in North-Afghanistan.”.

  • Stene, Lillian Katarina

   (2014)

   “Always expect the unexpected.”.

  • Stene, Lillian Katarina

   (2014)

   “International security and the New Wars.

  • Stene, Lillian Katarina

   (2014)

   “Civil-military coordination in a complex emergency, Aghanistan.”.

  • Stene, Lillian Katarina

   (2007)

   Rom for islam i Norge?.

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Stene, Lillian Katarina

   (2006)

   Psykososialt arbeidsmiljø.

   Mulighetens Arena (Forsvarets HMS magasin)

   Hefte 3.

  • Stene, Lillian Katarina

   (2006)

   HMS er ikke bare statistikker og fancy databaser.

   Mulighetens Arena (Forsvarets HMS magasin)

  • Stene, Lillian Katarina

   (2006)

   Trenger vi risiko?.

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Stene, Lillian Katarina

   (1994)

   Mobbing, - et problem på norske arbeidsplasser?.

   OFSA: Medlemsblad for oljearbeidernes fellessammenslutning

  • Stene, Lillian Katarina

   (1993)

   Psykososialt arbeidsmiljø.

   OFSA: Medlemsblad for oljearbeidernes fellessammenslutning

 • Kunstnerisk produksjon
 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway