Publikasjoner
 • Vitenskapelige publikasjoner
  • Bjørknes, Linda Elisabeth

   (2018)

   Protect Human Dignity. I: Sosialpedagogikkens mangfold.

   Fagbokforlaget.

   ISBN 9788245023169.

   s.95-113.

  • Bjørknes, Linda Elisabeth

   (2015)

   Kan man være norsk barnevernspedagog i Afrika?. I: Når verden banker på. Nye utfordringer for profesjonsutøvelse.

   Fagbokforlaget.

   ISBN 9788245017403.

   s.279-295.

  • Bjørknes, Linda Elisabeth

   (2013)

   Barnevernspedagogutdanning i dynamisk utvikling. I: Ny praksis - ny kunnskap: om utviklingsarbeid som sjanger.

   ABM-media AS.

   ISBN 978-82-93298-06-9.

   s.177-189.

 • Bøker og kapitler
  • Bjørknes, Linda Elisabeth; Delås, Grethe Marit; Gradovski, Mikhail; Haaland, Joakim Jiri; Lone, Arvid; Paulsen, Erik; Søndenå, Kari

   (2018)

   Sosialpedagogikkens mangfold.

   Fagbokforlaget.

   ISBN 9788245023169.

  • Bjørknes, Linda Elisabeth; Kruse, Erik Lindbæk; Hagstrøm, Elisabeth; Karseth, Inger

   (2015)

   Sommerfugl, fly! En artikkelsamling av barnevernspedagoger.

   ISBN 978-82-90858-11-2.

  • Bjørknes, Linda Elisabeth

   (2013)

   Refleksjoner over det sosialpedagogiske kunnskapsgrunnlaget i barnevernspedagogutdanningen. I: Vitskap og kunnskap i profesjonsutdanningane : essaysamling frå kurs i vitskapsteori og kunnskapsforståing ved Høgskolen Stord/Haugesund, H-2011/V-2012.

   Høgskulen på Vestlandet.

   s.25-38.

 • Formidling
  • Bjørknes, Linda Elisabeth; Handulle, Ayan Abdi Mohamoud

   (2017)

   Barnets beste i et flerkulturelt samfunn..

   Seminar for kommunalt ansatte;

   2017-05-09.

  • Aadnesen, Bente Marie Nes; Bjørknes, Linda Elisabeth

   (2016)

   Årlig fanges 2500 barn ikke opp..

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Bjørknes, Linda Elisabeth; Aadnesen, Bente Marie Nes

   (2015)

   Barnets beste i et flerkulturelt samfunn.

   Barnets beste i et flerkulturelt samfunn;

   2015-11-19.

  • Bjørknes, Linda Elisabeth

   (2015)

   Innledning. I: Sommerfugl, fly! En artikkelsamling av barnevernspedagoger.

   ISBN 978-82-90858-11-2.

   s.9-12.

  • Aadnesen, Bente Nes; Bjørknes, Linda Elisabeth

   (2014)

   det flerkulturelle norge og barnets beste og faglig skjønn.

   Barnevern og etniske minoriteter fagdag uis;

   2014-11-20.

 • Kunstnerisk produksjon
 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway