Publikasjoner
 • Vitenskapelige publikasjoner
 • Bøker og kapitler
 • Formidling
  • Mæland, Linda Horne; Oftedal, Bjørg Synnøve Frøysland; Kristoffersen, Margareth

   (2022)

   Helsesykepleiere i skolehelsetjenesten strekker seg etter gode for egen del, som gjør at de fortsetter i yrket.

   Helsesykepleierkongressen 2022;

   2022-09-13 - 2022-09-15.

  • Mæland, Linda Horne

   (2021)

   Sykepleiere som realiserer seg selv, blir værende i jobben sin.

   Sykepleien.

   ISSN 0802-9768.

  • Øen, Kirsten Gudbjørg; Mæland, Linda Horne

   (2021)

   Veiing og måling bør fortsette - på riktig måte.

   Aftenbladet.

  • Løvik, Anne Marte; Mæland, Linda Horne; Kristoffersen, Margareth

   (2020)

   Grep ledere tar for å beholde sykepleiere i somatiske institusjoner i primærhelsetjenesten – sykehjem.

   Helsetjenesteforskningskonferansen 2020;

   2020-03-10 - .

  • Mæland, Linda Horne; Oftedal, Bjørg Synnøve Frøysland; Kristoffersen, Margareth

   (2019)

   Nurses' reflections on self-realization in the daily performance of their profession.

   Qualitative Health Research Conferense;

   2019-10-25 - 2019-10-29.

  • Mæland, Linda Horne

   (2018)

   Å realisere sin selvforståelse.

   Seminar i Programområdet;

   2018-10-25.

  • Mæland, Linda Horne; Aas, Randi Wågø

   (2017)

   Relasjonene som satte dype spor. Narrativ analyse av historier fra oppveksten til ungdom som har avbrutt videregående skole.

   Helsesøsterkongress;

   2017-09-19 - 2017-09-21.

 • Kunstnerisk produksjon
 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway