Linn Astri Hølland

Spesialbibliotekar

Divisjon for forskning
Universitetsbiblioteket i Stavanger
Avdeling for ressurser og publisering