Liv Jorunn Høllesli

Stipendiat i radiologi "tvillingprosjektet"

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for data- og elektroteknologi
Publikasjoner
 • Vitenskapelige publikasjoner
 • Bøker og kapitler
 • Formidling
  • Høllesli , Liv Jorunn; Tomasetti, Luca; Mouridsen, Kim; Kurz, Martin; Engan, Kjersti; Khanmohammadi, Mahdieh; Fjetland, Lars; Kurz, Kathinka Dæhli

   (2023)

   In patients with large vessel occlusion acute ischemic stroke, the distribution of CTP capillary transit time heterogeneity voxel values differs in recanalized versus non-recanalized patients.

   European Stroke Organisation Conference 2023;

   2023-05-24 - 2023-05-26.

  • Høllesli , Liv Jorunn; Tomasetti, Luca; Mouridsen, Kim; Schulz, Jörn; Kurz, Martin; Kurz, Kathinka Dæhli

   (2023)

   The combination of CBV and transit time coefficient variation seems promising in predicting tissue outcome in large vessel occlusion AIS with subsequent recanalization.

   European Stroke Organisation Conference 2023;

   2023-05-24 - 2023-05-26.

  • Høllesli , Liv Jorunn; Tomasetti, Luca; Engan, Kjersti; Schulz, Jörn; Mouridsen, Kim; Kurz, Kathinka Dæhli

   (2023)

   The combination of CBF and transit time coefficient variation seems promising in predicting tissue outcome in patients with acute ischemic stroke and large vessel occlusions .

   European Stroke Organisation Conference 2023;

   2023-05-24 - 2023-05-26.

  • Høllesli , Liv Jorunn

   (2023)

   Perfusion computed tomography (CTP) in acute ischemic stroke.

   Vårmøte;

   2023-05-11 - 2023-05-12.

  • Tysland, Thomas Bailey; Høllesli , Liv Jorunn; Halvorsen, Maud Beate Børresen; Kurz, Martin; Ajmi, Soffien Chadli

   (2023)

   Correlation between stroke mimics in IV-thrombolysis and experience levels of neurology registrars in a cohort study from 2017-2020.

   European Stroke Organisation Conference (ESOC) 2023;

   2023-05-24 - 2023-05-26.

  • Halvorsen, Maud Beate Børresen; Tysland, Thomas Bailey; Kurz, Martin; Ajmi, Soffien Chadli; Høllesli , Liv Jorunn; Wathne, Natascha; Kurz, Kathinka Dæhli; Dalen, Ingvild

   (2023)

   Vertigo - the difficult therapy decision in the emergency setting.

   European Stroke Organisation Conference (ESOC) 2023;

   2023-05-24 - 2023-05-26.

  • Høllesli , Liv Jorunn; Odland, Audun; Dalaker, Turi Olene; Kurz, Kathinka Dæhli

   (2023)

   The Haunted Core in Acute Ischemic Stroke .

   RSNA Annual Meeting 2023;

   2023-11-26 - 2023-11-30.

  • Høllesli, Liv Jorunn; Ajmi, Soffien Chadli; Kurz, Martin W.; Kurz, Kathinka Dæhli

   (2022)

   The diagnostic difficulties of stroke mimic diagnoses .

   Scandinavian Neurosurgical Society Congress 2022;

   2022-05-14 - 2022-05-16.

  • Høllesli, Liv Jorunn

   (2022)

   Akutt slagbehandling: Simulering .

   SOMATOMforum 2022;

   2022-09-07 - 2022-09-09.

  • Høllesli, Liv Jorunn; Tomasetti, Luca; Khanmohammadi, Mahdieh; Engan, Kjersti; Schulz, Jörn; Kurz, Friedrich Martin Wilhelm; Kurz, Kathinka Dæhli

   (2022)

   Kombinasjon av de parametriske CT perfusjonskartene TTP og CoV i pasienter med akutt ischemisk hjerneslag uten storkarsokklusjon predikerer penumbra. .

   Radiologisk høstmøte 2022;

   2022-10-26 - 2022-10-28.

  • Høllesli, Liv Jorunn; Halvorsen, Maud Beate Børresen; Kurz, Friedrich Martin Wilhelm; Ajmi, Soffien Chadli; Kurz, Kathinka Dæhli

   (2022)

   Vertigo - a challenge in acute stroke patients.

   ESNR Annual Meeting;

   2022-09-14 - 2022-09-18.

  • Tomasetti, Luca; Khanmohammadi, Mahdieh; Høllesli , Liv Jorunn; Kurz, Kathinka Dæhli; Engan, Kjersti

   (2022)

   Predictions of infarcted areas in acute ischemic stroke using 4D Temporal Convolution Network.

   NORA Annual Conference 2022;

   2022-06-09 - 2022-06-10.

  • Tomasetti, Luca; Khanmohammadi, Mahdieh; Høllesli , Liv Jorunn; Kurz, Kathinka Dæhli; Engan, Kjersti

   (2022)

   Predictions of infarcted areas in acute ischemic stroke using 4D TCN.

   hAIst Conference ;

   2022-06-13 - 2022-06-14.

  • Tomasetti, Luca; Khanmohammadi, Mahdieh; Engan, Kjersti; Høllesli , Liv Jorunn; Kurz, Kathinka Dæhli

   (2022)

   Multi-input segmentation of damaged brain in acute ischemic stroke patients using slow fusion with skip connection.

   Proceedings of the Northern Lights Deep Learning Workshop;

   2022-01-10 - 2022-01-12.

  • Høllesli , Liv Jorunn; Tomasetti, Luca

   (2022)

   Perfusion computed tomography (CTP) in acute ischemic stroke.

   Health-related Artificial Intelligence in Stavanger (hAIst) Conference;

   2022-06-13 - 2022-06-14.

 • Kunstnerisk produksjon
 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway