Liv Margareth Aksland

Sjefingeniør

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for kjemi, biovitenskap og miljøteknologi
Laboratorium IKBM
KE C-215