Lutz Andreas Eichacker

Professor i biologisk kjemi

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for kjemi, biovitenskap og miljøteknologi
I8 D-210
Publikasjoner