Magda Hognestad

Seniorrådgiver

Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Fakultetsadministrasjonen SV
Administrasjon IMS
EOJ SV-352