Magne Ivar Drangeid

Førsteamanuensis i norsk

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk
HG O-264
Publikasjoner
 • Vitenskapelige publikasjoner
 • Bøker og kapitler
  • Drangeid, Magne

   (2008)

   NOLES, sluttrapport Lesestumuleringstiltak, Gi rom for lesing.

   Universitetet i Stavanger.

  • Drangeid, Magne

   (2008)

   Kielland i Europa.

   Fagbokforlaget.

   ISBN 9788245006544.

   Hefte 1.

  • Drangeid, Magne

   (2007)

   Kielland-utredningen, deltaking i arbeidsgruppe.

  • Drangeid, Magne

   (2004)

   Humoristen & Quijote: Forfattar og helt i Alexander L. Kiellands roman 'Garman & Worse' The Humorist & Quixote: Author and hero in Alexander L. Kielland's novel 'Garman & Worse'.

   Universitetet i Bergen.

   ISBN 8290500599.

 • Formidling
  • Drangeid, Magne

   (2022)

   Poetry in "the metamorphic zone": The "more-than-human" in Inger Hagerup's That Summer (1971/2019).

   Teaching Ecocriticism in Scandinavian Studies;

   2022-06-09 - 2022-06-10.

  • Drangeid, Magne

   (2022)

   Jordomseilerne: historiene, menneskene og møtene.

   Forskningsdagene 2022;

   2022-09-26.

  • Drangeid, Magne

   (2021)

   Sustainable literary education, Science, Physical education and Norwegian. A research Project Presentation..

   UiS, Research program area seminar, "DEMCI: Past and future";

   2021-12-01 - 2021-12-03.

  • Drangeid, Magne

   (2021)

   “Nature writing and sustainable well-being. On Havboka/Shark Drunk”.

   SASS 2021;

   2021-05-06 - 2021-05-21.

  • Drangeid, Magne

   (2021)

   Inger Hagerups "Den sommeren" i bærekraftsperspektiv.

   Bærekraftseminar;

   2021-05-18.

  • Drangeid, Magne

   (2021)

   Orientering om DIKU-søknad, litteraturundervisning i naturfag, kroppsøving og norsk..

   Faglig seminar om bærekraftsunderdervisning;

   2021-09-20 - 2021-09-21.

  • Drangeid, Magne Ivar

   (2019)

   Literary Sustainability and Joy of Life.

   Seminar i regi av Bath Spa University, Institute for Education: RCEH, "Forest and Outdoor Education" research group.;

   2019-04-08.

  • Drangeid, Magne Ivar

   (2019)

   Sailing in Nature-Culture (Animals Aboard).

   Forelesning om reiselitteratur;

   2019-03-07.

  • Drangeid, Magne Ivar

   (2019)

   Poetry and Sustainability in Education. Exploring the "More-than-Human".

   Forskingsseminar;

   2019-11-25 - 2019-11-26.

  • Drangeid, Magne Ivar

   (2017)

   Litterær lesing som multimodal kognisjon.

   Forskerseminar om multimodalitet, ;

   2017-06-13 - 2017-06-15.

  • Drangeid, Magne Ivar

   (2017)

   Litterær lesing som multimodal simulering.

   NNMF6 Modersmålsdidaktikk;

   2017-11-30 - 2017-12-01.

  • Drangeid, Magne Ivar

   (2016)

   Norwegians in Paradise Lost. On Erling Tambs "The Cruise of the Teddy".

   Annual Conference, Scandinavian Studies (SASS);

   2016-04-28 - 2016-04-30.

  • Drangeid, Magne Ivar

   (2015)

   Exploration of the unfamiliar. Change and empathy trough literary reading and language art teaching.

   Språkperspektiver i læringskontekster;

   2015-03-23 - 2015-03-25.

  • Drangeid, Magne Ivar

   (2015)

   Matafor, Utopi og dystopia I Ole Edvart Rølvaags "Lengselens baat" (1921), "I de dage" (1924) og "Riket grunnlegges (1925).

   Global verden og "norsk" tekst?;

   2015-06-05.

  • Drangeid, Magne Ivar

   (2015)

   Litteraturens synsvinkler. kognitiv forståelse og didaktisk potensial.

   Skriv! Les! Nordisk forskerkonferanse om lesing, skriving og literacy;

   2015-05-18 - 2015-05-20.

  • Drangeid, Magne Ivar

   (2014)

   Fremmed verden, en litteraturdidaktikk for flerkulturell undervisning.

   Kompetanseløft for det flerkutlurelle området;

   2014-10-30.

  • Drangeid, Magne

   (2012)

   Stand-up-Kielland - brevenes aforismer.

   Kapittel 12. Stavanger internasjonale festival for litteratur og ytringsfihet;

   2012-09-21.

  • Drangeid, Magne

   (2010)

   Den historiske romanen som didaktisk utfordring.

   Minnestudier og Mimesis-problematikk: minner som meningsbærende konstruksjoner;

   2010-06-08 - 2010-06-09.

  • Drangeid, Magne

   (2009)

   Darwin Loves You.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Drangeid, Magne

   (2009)

   Å "fare med madam Kristensen" Det kjønna skipet i tid og rom.

   utenTitteltekst;

   2009-11-25.

  • Drangeid, Magne

   (2009)

   Litteraturhus i Stavanger Intervju i samband med open høyring om Kiellandsenter.

  • Drangeid, Magne

   (2009)

   Litterære minner Om Jonas Lies sjøroman Rutland (1880).

   Minnestudier i etisk og etstetisk perspektiv;

   2009-06-08 - 2009-06-09.

  • Drangeid, Magne

   (2009)

   Finanskrise som litterær klassikar.

   Rogalands Avis.

  • Drangeid, Magne

   (2009)

   Krisa Kielland ikkje skildra.

   Rogalands Avis.

  • Drangeid, Magne

   (2008)

   Den europeiske Kielland.

  • Drangeid, Magne

   (2008)

   Kielland og homofili Mannen som elska J.P. Jacobsen.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Drangeid, Magne

   (2008)

   En tidlig økofilosof?.

  • Drangeid, Magne

   (2008)

   Kielland i Europa.

  • Drangeid, Magne

   (2008)

   Kielland i Europa.

  • Drangeid, Magne

   (2008)

   Litteraturens sorte paraply.

   Klassekampen.

   ISSN 0805-3839.

  • Drangeid, Magne

   (2008)

   Kor europeisk om Kielland? Svar på kritikk i Stavanger Aftenblad, 25.03, av artikkelsamlinga "Kielland i Europa".

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Drangeid, Magne

   (2008)

   Om ny Kielland-monografi.

  • Drangeid, Magne

   (2008)

   Tett på Kielland Elleve bidrag i ny bok om forfatteren.

  • Drangeid, Magne

   (2007)

   Ein Sofokles frå Strandebarm.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Drangeid, Magne

   (2007)

   Moderne Gift - med lite på spel.

   Dag og Tid.

   ISSN 0803-334X.

  • Drangeid, Magne

   (2007)

   "Lykke og Kval": Kiellands darwinisme.

   Kielland i Europa;

   2007-04-13 - 2007-04-15.

  • Drangeid, Magne

   (2006)

   Et dukkehjem sett med ungdommelege auge.

   Dag og Tid.

   ISSN 0803-334X.

  • Drangeid, Magne

   (2006)

   Alexander L. Kielland - kjærleikens darwinist.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Drangeid, Magne

   (2006)

   Aftenbladet krympar Kielland.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Drangeid, Magne

   (2006)

   Heimstaddiktaren Kielland.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Drangeid, Magne

   (2006)

   Casino Primitivo.

   Dag og Tid.

   ISSN 0803-334X.

  • Drangeid, Magne

   (2006)

   Alexander L. Kielland på 21 språk.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Drangeid, Magne

   (2006)

   Lattermørk Villanden.

   Dag og Tid.

   ISSN 0803-334X.

  • Drangeid, Magne

   (2006)

   Darwin og den gode viljen.

   Åpen fagdag, UiS, 2006;

   2006-11-29.

  • Drangeid, Magne

   (2006)

   Romanen etter Darwin.

   utenTitteltekst;

   2006-11-15.

  • Drangeid, Magne

   (2005)

   Paa Don Quijotes vei Med Azoríns roman som veiviser åpner Don Quijotes landskap seg foran oss.

   Klassekampen.

   ISSN 0805-3839.

  • Drangeid, Magne

   (2005)

   Hypertekstens epifaniar.

   ?.

  • Drangeid, Magne

   (2005)

   Humoristen & Quijote Svar frå doktoranden.

   Nordica Bergensia.

   ISSN 0804-5372.

   Volum 1.

   Hefte 32.

  • Drangeid, Magne

   (2005)

   Shakespeares vulkanske kraft.

   Dag og Tid.

   ISSN 0803-334X.

  • Drangeid, Magne

   (2005)

   Moderne og leiken Ibsen.

   Dag og Tid.

   ISSN 0803-334X.

  • Drangeid, Magne

   (2005)

   Richard III - som statsterrorist.

   Dag og Tid.

   ISSN 0803-334X.

  • Drangeid, Magne

   (2005)

   Forskaren som skitkastar.

   Klassekampen.

   ISSN 0805-3839.

  • Drangeid, Magne

   (2005)

   Journalistikk og prostitusjon.

   Klassekampen.

   ISSN 0805-3839.

  • Drangeid, Magne

   (2005)

   Don Quijotes blå laguner.

   Dagsavisen.

   ISSN 1503-2892.

  • Drangeid, Magne

   (2005)

   Røyndommens sjonglør Sanning i journalistikk og fiksjon.

   Syn og Segn.

   ISSN 0039-7717.

   Hefte 2.

  • Drangeid, Magne

   (2005)

   Mørkeret i Ørstaviks bøker.

   Klassekampen.

   ISSN 0805-3839.

  • Drangeid, Magne

   (2005)

   Bulgakovs Mester, Fosses Lilla.

   Dag og Tid.

   ISSN 0803-334X.

  • Drangeid, Magne

   (2005)

   Jugglers of reality Truth in journalism and fiction.

   Symposium on Literacy Studies;

   2005-04-22 - 2005-04-24.

  • Drangeid, Magne

   (2005)

   Radikal selvironi.

  • Drangeid, Magne

   (2005)

   Tou Scene må skifta språk.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Drangeid, Magne

   (2005)

   Drengen, hora og syndfloda.

   Dag og Tid.

   ISSN 0803-334X.

  • Drangeid, Magne

   (2005)

   Usikker framtid for bærbare nasjonar.

   Dag og Tid.

   ISSN 0803-334X.

  • Drangeid, Magne

   (2004)

   Å vera tosk er å vera menneske.

   Dag og Tid.

   ISSN 0803-334X.

   Volum 1.

   Hefte 8.

  • Drangeid, Magne

   (2004)

   Sju timar i Dickens verd.

   Dag og Tid.

   ISSN 0803-334X.

   Volum 1.

   Hefte 50.

  • Drangeid, Magne

   (2004)

   Sorg, humor og raseri Om Alexander L. Kiellands "Garman & Worse".

   utenTitteltekst;

   2004-05-09.

  • Drangeid, Magne

   (2001)

   Den dialogiske journalisten.

   ?.

   Hefte 4.

   s.63-64.

 • Kunstnerisk produksjon
 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway