Magne Ove Rogne

Professor i norskdidaktikk

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk
HG O-259
Publikasjoner
 • Vitenskapelige publikasjoner
  • Rogne, Magne Ove

   (2023)

   Tverrfaglege tema i norskfaget – ei læreplananalytisk tilnærming . I: Ämnesdidaktiska perspektiv på språk och litteratur: Åttonde nordiska konferensen för modersmålsdidaktisk forskning (NNMF8): Uppsala universitet 24–25 november 2021.

   ISBN 9789198695045.

  • Rogne, Magne Ove

   (2021)

   Den nye norskplanen (L20) i historisk perspektiv.

   Norsklæreren.

   ISSN 0332-7264.

   Volum 45.

   Hefte 2.

   s.58-77.

  • Rogne, Magne Ove

   (2020)

   Norskfaget i grunnskulelærarutdanningane – nyare utviklingstrekk.

   Acta Didactica Norden (ADNO).

   ISSN 2535-8219.

   Volum 14.

   Hefte 1.

   DOI: 10.5617/adno.7903

  • Rogne, Magne

   (2018)

   Frå papirbok til Smartbok og Unibok : læremiddelutvikling og multimodalitet i norskfaget. I: Multimodalitet i skole- og fritidstekstar.

   Fagbokforlaget.

   ISBN 9788245022889.

   s.119-138.

  • Rogne, Magne; Munthe, Elaine

   (2017)

   Ei forskingsbasert grunnskulelærarutdanning.

   FoU i praksis.

   ISSN 1504-6893.

   Hefte 1.

   s.63-83.

  • Rogne, Magne

   (2017)

   Digitale tekstar i norskfaget. Ein analyse av læreplanar og eksamensoppgåver. I: Norsk som reiskaps- og danningsfag.

   Det Norske Samlaget.

   ISBN 9788252194104.

   s.93-111.

  • Rogne, Magne Ove; Munthe, Elaine

   (2017)

   A research based teacher education for the elementary and lower secondary years..

   FoU i praksis.

   ISSN 1504-6893.

   Volum 11.

   Hefte 1.

   s.63-83.

  • Munthe, Elaine; Rogne, Magne

   (2016)

   Norwegian teacher education: Development, steering and current trends. I: Do Universities have a Role in the Education and Training of Teachers? An International Analysis of Policy and Practice.

   Cambridge University Press.

   ISBN 9781107571907.

   s.35-56.

  • Munthe, Elaine; Rogne, Magne

   (2015)

   Research based teacher education.

   Teaching and Teacher Education : An International Journal of Research and Studies.

   ISSN 0742-051X.

   Volum 46.

   s.17-24.

   DOI: 10.1016/j.tate.2014.10.006

  • Rogne, Magne

   (2013)

   Frå ark til app. Norskfaget i møte med digital tekstkultur.

   Norsklæreren.

   ISSN 0332-7264.

   Hefte 3.

   s.34-43.

  • Munthe, Elaine; Malmo, Kari-Anne Svensen; Rogne, Magne

   (2011)

   Teacher Education Reform and Challenges in Norway.

   Journal of Education for Teaching.

   ISSN 0260-7476.

   Volum 37.

   Hefte 4.

   s.441-450.

   DOI: 10.1080/02607476.2011.611012

  • Rogne, Magne

   (2010)

   Digital deltakarkultur i norskfaget? Analysar av fem norskfaglege nettstader.

   Digital kompetanse.

   ISSN 0809-6724.

   Hefte 2.

   s.101-114.

  • Rogne, Magne

   (2009)

   Læreboka ein garantist for læreplannær undervisning? Norskbøkene i møte med eit nytt hovudområde.

   Acta Didactica Norge.

   ISSN 1504-9922.

   Volum 3.

   Hefte 1.

  • Rogne, Magne

   (2008)

   Omgrepet tekst i skulen - ei tverrvitskapleg tilnærming.

   Norsk pedagogisk tidsskrift.

   ISSN 0029-2052.

   Volum 92.

   Hefte 3.

   s.234-247.

  • Rogne, Magne

   (2008)

   Mot eit moderne norskfag. Tekstomgrepet i norskplanane.

   Acta Didactica Norge.

   ISSN 1504-9922.

   Volum 2.

   Hefte 1.

   s.1-24.

  • Rogne, Magne

   (2008)

   Lærarutdanninga ¿ ei bremse for skuleutviklinga? Om kjernefaglegheit i norskfaget. I: Kongresrapport til den 10. nordiske læreruddannelses kongres: Relationen mellem læreruddannelsen og skoleudviklingen.

   s.1-12.

  • Rogne, Magne

   (2005)

   Norskfaget i allmennlærarutdanninga. I: Vekst og utvikling: Lærarutdanninga i Stavanger 50 år.

   Universitetet i Stavanger.

   s.36-54.

 • Bøker og kapitler
  • Rogne, Magne Ove; Mausethagen, Sølvi; Bakke, Hilde; Wisbech, Andrea Cecilie Kristensen

   (2021)

   Rapport fra sakkyndig komite. Periodisk evaluering av syklus 1 på grunnskolelærerutdanningen for 1.-7. trinn. OsloMet - Storbyuniversitetet.

   OsloMet - storbyuniversitetet.

  • Rogne, Magne; Waage, Lars Rune

   (2018)

   Multimodalitet i skole- og fritidstekstar.

   Fagbokforlaget.

   ISBN 9788245022889.

  • Rogne, Magne; Malmo, Kari-Anne Svensen; Andersen, Joachim Kolnes; Munthe, Elaine; Werler, Tobias Christoph; Maagerø, Eva

   (2015)

   Grunnskulelærarutdanningane etter fem år. Status, utfordringar og vegar vidare. Rapport nr. 5 frå Følgjegruppa til Kunnskapsdepartementet.

   ISBN 978-82-998977-8-5.

  • Rogne, Magne; Malmo, Kari-Anne Svendsen; Munthe, Elaine

   (2014)

   Lærerutdanninger i endring, Rapport nr. 4 til Kunnskapsdepartementet.

   ISBN 9788299897754.

  • Rogne, Magne; Munthe, Elaine; Lie, Silje Stangeland; Malmo, Kari-Anne Svensen

   (2013)

   Drivkraft i utviklinga av lærarprofesjonen? Framsteg og utfordringar for grunnskulelærarutdanningane.Rapport frå Følgjegruppa til Kunnskapsdepartementet. Rapport nr. 3.

   ISBN 978-82-998977-3-0.

  • Rogne, Magne

   (2012)

   Mot eit moderne norskfag- ein studie i norskfagets tekstomgrep.

   Hefte 152.

  • Maagerø, Eva; Hustad, Bent-Cato; Malmo, Kari-Anne Svensen; Munthe, Elaine; Rogne, Magne; Werler, Tobias Christoph

   (2012)

   Med god gli i kupert terreng. GLU-reformens andre år. Rapport fra Følgegruppen til Kunnskapsdepartementet. Rapport nr 2.

   Universitetet i Stavanger.

  • Rogne, Magne; Malmo, Kari-Anne S.; Maagerø, Eva; Munthe, Elaine

   (2011)

   Report No. 1 to the Ministry of Education and Research from The Panel for the teacher education reform.

  • Rogne, Magne; Hennig, Åsmund

   (2006)

   Å lykkes med norsk i lærerutdanningen.

   ISBN 8204118147.

 • Formidling
  • Rogne, Magne Ove

   (2023)

   Språk- og kulturmangfald i norskfaget. Ein historisk komparativ læreplananalyse av norskfaget i skulen og lærarutdanninga.

   NNFF9. Möten och mångfald – förstaspråksdidaktik i Norden.;

   2023-10-25 - 2023-10-26.

  • Rogne, Magne Ove

   (2021)

   Tverrfaglege tema i norskfaget – eit læreplanhistorisk perspektiv.

   NNMF8 2021;

   2021-11-24 - 2021-11-25.

  • Rogne, Magne Ove

   (2019)

   Norskfagleg utvikling i lærarutdanningane.

   NNMF 7: Morsmålsfaget som fag og forskningsfelt;

   2019-10-22 - 2019-10-24.

  • Rogne, Magne

   (2017)

   Eit digitalt norskfag?.

   Skriv! Les! 2017;

   2017-11-09 - 2017-11-11.

  • Rogne, Magne

   (2017)

   Symposium: Multimodalitet i lesing, læring og skriving.

   Nordisk Netværk for Modersmålsdidaktisk Forskning (NNMF) 6. nordiske konference: Grænsegængere ;

   2017-11-30 - 2017-12-01.

  • Rogne, Magne

   (2017)

   Frå papirbok til smartbok.

   Skriveseminar på Scæffergården;

   2017-06-13 - 2017-06-15.

  • Rogne, Magne; Munthe, Elaine

   (2015)

   Research in Initial Teacher Education: Defining the Paths.

   AERA 2015;

   2015-04-16 - 2015-04-20.

  • Rogne, Magne

   (2013)

   Mangfaldsperspektiv i nordiske morsmålsplanar (L1).

   Svenska med didaktisk inriktning 11/ Nordiska konferensen för modersmålsdidaktik 4;

   2013-12-05 - 2013-12-06.

  • Rogne, Magne; Malmo, Kari-Anne Svensen

   (2013)

   Administrative utfordringer ved innføringen av to grunnskolelærerutdanninger.

   Nasjonalt studieadministrativt seminar 2013;

   2013-10-03 - 2013-10-04.

  • Rogne, Magne; Hamre, Pål

   (2011)

   Svar til Titlestad.

   Norsklæreren.

   ISSN 0332-7264.

   Hefte 1.

   s.57-58.

  • Nygard, Arne Olav; Rogne, Magne

   (2010)

   Digital undervisning.

  • Rogne, Magne; Hamre, Pål

   (2010)

   Titlestad, Aasen og sidemålet.

   Norsklæreren.

   ISSN 0332-7264.

   Hefte 3.

   s.62-63.

  • Rogne, Magne

   (2009)

   Språkmelding utan tiltak.

   Nationen.

   ISSN 0805-3782.

  • Rogne, Magne

   (2008)

   Lærarutdanninga ¿ ei bremse for skuleutviklinga? Om kjernefaglegheit i norskfaget.

   Den 10. nordiske Læreruddannelseskongres: Relationen mellem læreruddannelsen og skoleudviklingen;

   2008-05-21 - 2008-05-24.

  • Rogne, Magne

   (2007)

   Nynorsk for folk flest.

   Bergens Tidende.

   ISSN 0804-8983.

  • Rogne, Magne

   (2007)

   Fryktar at nynorsk blir eit elitespråk.

  • Rogne, Magne

   (2007)

   Nynorsk - det nye riksmålet?.

   Språklig Samling.

   ISSN 0333-0362.

   Hefte 3+4.

   s.12-13.

  • Rogne, Magne; Johnsen, Kirsten; Hultgren, Åge

   (2007)

   30 år med Pedagogisk seminar.

   Rogalands Avis.

  • Rogne, Magne

   (2006)

   Grepstads motvilje.

   Dag og Tid.

   ISSN 0803-334X.

  • Rogne, Magne

   (2005)

   Sidemålet gjennom hundre år.

   ?.

   Volum 4.

   s.32-39.

  • Rogne, Magne

   (2004)

   Målstriden i rikspolitikken 1980-2002.

   ?.

   Volum 45.

   Hefte 2.

   s.9-15.

 • Kunstnerisk produksjon
 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway