Mahmoud Khalifeh

Professor i bore- og brønnteknologi

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for energi- og petroleumsteknologi
KE E-328
Follow me
Publikasjoner