Malcolm Andrew Kelland

Professor i generell kjemi

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for kjemi, biovitenskap og miljøteknologi
KE C-226
Publikasjoner