Malin Maria Dramdal

Universitetslektor i operasjonssykepleie

Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for omsorg og etikk