Marek Jan Janocha

Postdoktor i offshore teknologi

Kjølv Egelands Hus (UiS Campus Ullandhaug)
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for maskin, bygg og materialteknologi
KE D-202
Follow me
Publikasjoner