Margrethe Sønneland

Førsteamanuensis i norsk

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk
OD B-2487
Publikasjoner
 • Vitenskapelige publikasjoner
 • Bøker og kapitler
  • Sønneland, Margrethe

   (2019)

   Teksten som problem. En studie av litterære samtaler i ungdomsskolen.

   Universitetet i Stavanger.

   ISBN 978-82-7644-874-0.

 • Formidling
  • Berge, Ingeborg Margrete; Sønneland, Margrethe

   (2023)

   I god litteraturundervisning lytter man til elevene..

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Sønneland, Margrethe; Gourvennec, Aslaug Fodstad

   (2023)

   Literary conversations in Norwegian Secondary Schools.

   ELIT from Lab to Life;

   2023-05-03.

  • Sønneland, Margrethe

   (2023)

   Å skape rom for samtale om litteratur.

   MuMo:Netværk for Mundtlighedsdidaktik i Modersmålsfaget;

   2023-05-15.

  • Gourvennec, Aslaug Fodstad; Höglund, Heidi; Johansson, Maritha; Kabel, Kristine; Sønneland, Margrethe

   (2023)

   Literature education and ethical responsibility: Identity development and personal growth in Nordic L1 curricula.

   Literary Development Reconsidered: Perceiving Literary Education in an Ethical Frame;

   2023-09-20 - 2023-09-22.

  • Sønneland, Margrethe

   (2023)

   The open work and the closing text.

   Forskerseminar;

   2023-09-20 - 2023-09-22.

  • Sønneland, Margrethe

   (2023)

   Bør staten gi nasjonale leseråd på linje med kostholdsråd?.

   Morgenbladet.

   ISSN 0805-3847.

  • Skaftun, Atle; Sønneland, Margrethe; Berge, Ingeborg Margrete; Michelsen, Per Arne

   (2023)

   Little things in 7A.

   Literary development reconsidered: Perceiving literary education in an ethical frame;

   2023-09-20 - 2023-09-22.

  • Gourvennec, Aslaug Fodstad; Sønneland, Margrethe

   (2022)

   Litterære samtaler i Skandinavia - en systematisk kartlegging.

   Skriv! Les! – Nordisk forskerkonferanse om lesing, skriving og literacy;

   2022-05-10 - 2022-05-11.

  • Gourvennec, Aslaug Fodstad; Sønneland, Margrethe

   (2022)

   Literature conversations in ​Scandinavia – a systematic scoping review​.

   13th ARLE Conference;

   2022-06-15 - 2022-06-17.

  • Skaftun, Atle; Sønneland, Margrethe; Wagner, Åse Kari H.

   (2022)

   Partners in Practice: Establishing a System for Educational Development towards Student Participation .

   ARLE-konferansen 2022;

   2022-06-15 - 2022-06-17.

  • Skaftun, Atle; Berge, Ingeborg Margrete; Jensen, Ingeborg Marie; Nygard, Arne Olav; Rangnes, Hege; Sønneland, Margrethe; Wagner, Åse Kari H.

   (2022)

   Partners in Practice: Establishing a system for educational development.

   MUMO, Muntlighedsdidaktik i modersmålsfaget;

   2022-11-29 - 2022-11-30.

  • Jensen, Ingeborg Marie; Skaftun, Atle; Sønneland, Margrethe

   (2022)

   The text as a problem in year six.

   13th ARLE Conference. Transformation in L1 Education: Current Challenges and Future Possibilities.;

   2022-06-15 - 2022-06-17.

  • Jensen, Ingeborg Marie; Skaftun, Atle; Sønneland, Margrethe

   (2022)

   Teksten som problem i sjette klasse.

   Skriv! Les!;

   2022-05-09 - 2022-05-11.

  • Mangen, Anne; Sønneland, Margrethe

   (2021)

   Den litterære langlesingens muligheter og utfordringer i digitaliseringens tidsalder.

   Viden om Literacy.

   ISSN 2246-6517.

   Hefte 29.

   s.108-113.

  • Sønneland, Margrethe

   (2021)

   Tatjana Kielland Samoilow og Per Esben Myren-Svelstad: Kritisk teori i litteraturundervisningen.

   Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning.

   ISSN 0013-0818.

   Volum 108.

   Hefte 1.

   s.71-75.

   DOI: 10.18261

  • Sønneland, Margrethe

   (2021)

   Elevene trekkes mot litteratur som forstyrrer og byr på motstand.

   Periskop (Oslo).

   ISSN 2535-7034.

  • Gourvennec, Aslaug Fodstad; Sønneland, Margrethe

   (2021)

   En kartlegging av forskning på litterære samtaler i Norden.

   NNMF8 2021 Nordiska konferensen för modersmålsdidaktisk forskning ;

   2021-11-24 - 2021-11-25.

  • Skaftun, Atle; Sønneland, Margrethe

   (2021)

   Kritisk literacy i litteraturundervisningen .

   NNMF 2021;

   2021-11-24 - 2021-11-25.

  • Skaftun, Atle; Sønneland, Margrethe

   (2021)

   Cool kids' carnival: Flerstemt diskurs i elevers samtaler om litteratur .

   NNMF 2021;

   2021-11-24 - 2021-11-25.

  • Gourvennec, Aslaug Fodstad; Höglund, Heidi; Johansson, Maritha; Kabel, Kristine; Sønneland, Margrethe

   (2021)

   Introduction to the Special Issue Working with Literature in Nordic Secondary Education.

   L1-Educational Studies in Language and Literature.

   ISSN 1567-6617.

   Volum 21.

   s.1-8.

   DOI: 10.17239/L1ESLL-2021.21.02.01

  • Gourvennec, Aslaug Fodstad; Höglund, Heidi; Johansson, Maritha; Kabel, Kristine; Sønneland, Margrethe

   (2020)

   Literature in the Nordic L1: A study of national lower-secondary curricula in Denmark, Finland, Norway and Sweden.

   NERA 2020;

   2020-03-04 - 2020-03-06.

  • Sønneland, Margrethe

   (2020)

   Ungdom og lesing.

   Kapittel;

   2020-10-16.

  • Sønneland, Margrethe

   (2020)

   Teksten som problem.

   Kunnskapstørst;

   2020-02-17.

  • Gourvennec, Aslaug Fodstad; Höglund, Heidi; Johansson, Maritha; Kabel, Kristine; Sønneland, Margrethe

   (2019)

   Forestillinger om litteratur og litteraturarbeid i nordiske læreplaner.

   Skriv! Les! Nordisk forskerkonferanse om lesing,s kriving og literacy;

   2019-05-07 - 2019-05-09.

  • Sønneland, Margrethe

   (2019)

   The text as a problem. A study of literary conversations in lower secondary school..

   ARLE - forskerkonferanse;

   2019-06-28 - .

  • Gourvennec, Aslaug Fodstad; Sønneland, Margrethe; Kabel, Kristine; Johansson, Maritha; Höglund, Heidi

   (2019)

   Literature in the Nordic Curricula: A study of the concept of literature and purposes for literary education for lower secondary education.

   ARLE - forskerkonferanse;

   2019-06-26 - .

  • Gourvennec, Aslaug Fodstad; Sønneland, Margrethe

   (2019)

   Muntlige ferdigheter på ny.

   Fagnettverksdag;

   2019-11-14.

  • Sønneland, Margrethe

   (2018)

   Kur mot kjedsomhet.

  • Sønneland, Margrethe

   (2018)

   Friksjoner - foreløpige analyser av elevenes respons på teksters adressivitet.

   Nettverk for litteraturdidaktisk forskning i Norden;

   2018-05-31 - 2018-06-01.

  • Sønneland, Margrethe

   (2018)

   Tror elevene trekkes mot krevende litteratur.

  • Sønneland, Margrethe

   (2018)

   Kur mot kjedsomhet.

  • Sønneland, Margrethe

   (2018)

   – Det er trist hvis litteratur blir redusert til liksomoppgaver.

  • Sønneland, Margrethe; Rongved, Elisabeth

   (2018)

   Tror elevene trekkes mot krevende litteratur .

  • Gourvennec, Aslaug Fodstad; Sønneland, Margrethe

   (2018)

   Litteraturen i norskfagets kjerneelementer.

   Nettverk for litteraturdidaktisk forskning i Norden;

   2018-05-31 - 2018-06-01.

  • Skaftun, Atle; Sønneland, Margrethe

   (2017)

   Fag og faglighet i norsk 1: Literacy som forståelsesramme for litteraturarbeid i skolen.

   Veier til dybdelæring: Nasjonal konferanse om lesing;

   2017-03-04.

  • Sønneland, Margrethe; Skaftun, Atle

   (2017)

   Fag og faglighet i norsk 2: Samtaler om "Brønnen" i 8A.

   Veier til dybdelæring: Nasjonal konferanse om lesing;

   2017-03-04.

  • Gourvennec, Aslaug Fodstad; Michelsen, Per Arne; Skaftun, Atle; Sønneland, Margrethe

   (2017)

   Litterære samtaler i lærerutdanningen: Forholdet mellom den litterære teksten og samtalen som representasjon av teksten .

   Skriv! Les! 2017 Nordisk forskerkonferanse om skriving, lesing og literacy;

   2017-05-09 - 2017-05-11.

  • Sønneland, Margrethe

   (2017)

   Possibilities of joint exploration - Pupils’ Conversations on Literature in a Scandinavian Perspective.

   CEDiR - Cambridge Educational Dialogue Research Group, seminar;

   2017-06-01.

  • Sønneland, Margrethe; Rasmussen, Marie

   (2017)

   Elevsamtaler om litteratur i skandinavisk perspektiv.

   Konferanse;

   2017-03-09.

  • Michelsen, Per Arne; Gourvennec, Aslaug Fodstad; Skaftun, Atle; Sønneland, Margrethe

   (2017)

   Litteratursamtaler i lærerutdanningen.

   NNMF 6;

   2017-11-29 - 2017-12-01.

  • Gourvennec, Aslaug Fodstad; Sønneland, Margrethe

   (2016)

   The Importance of Literature in Education - in a Digital Age.

   The Sedona Meeting: Reimagining Learning And Literacy in a Digital Age;

   2016-05-04 - 2016-05-05.

 • Kunstnerisk produksjon
  • Samoilow, Tatjana Kielland; Myren-Svelstad, Per Esben; Sønneland, Margrethe

   (2021)

   Litteraturen som faglig problem. Samtale med Margrethe Sønneland om litterære samtaler på ungdomstrinnet.

  • Nygard, Arne Olav; Njå, Morten; Sønneland, Margrethe

   (2016)

   Bruk av digitale verktøy i responsarbeidet.

  • Njå, Morten; Nygard, Arne Olav; Sønneland, Margrethe

   (2016)

   Introduksjon til digitale ferdigheter.

  • Østrem, Siv Ellen; Njå, Morten; Nygard, Arne Olav; Sønneland, Margrethe

   (2016)

   Google Dokumenter i responsarbeidet.

  • Berge, Ingeborg Margrete; Sønneland, Margrethe

   (2016)

   "Å være leselærer i teknikk og industriell produksjon".

  • Njå, Morten; Nygard, Arne Olav; Sønneland, Margrethe

   (2015)

   Introduksjon til digital teknologi i skolen.

 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway