Publikasjoner
 • Vitenskapelige publikasjoner
 • Bøker og kapitler
  • Størksen, Ingunn; ten Braak, Dieuwer; Breive, Svanhild; Lenes, Ragnhild; Lunde, Svanaug; Carlsen, Martin; Erfjord, Ingvald; Hundeland, Per Sigurd; Rege, Mari

   (2024)

   Lekbasert læring - ressursbok for barnehage, skole og SFO.

   Cappelen Damm Akademisk.

   ISBN 978-82-02-83376-3.

  • Rege, Mari; Bøe, Tormod; Drange, Nina; Fløtten, Tone; Glemmestad, Hanne; Hugvik, Kjell; Salvanes, Kjell Gunnar; Zachrisson, Henrik Daae

   (2023)

   En barndom for livet: Økt tilhørighet, mestring og læring for barn i fattige familier.

  • Fidjeland, Andreas Østbø

   (2022)

   Essays on the Economics of Education: Policies for Academic Transitions.

   Universitetet i Stavanger.

  • Thijssen, Maximiliaan Willem Pierre

   (2022)

   Human Capital Production in Childhood: Essays on the Economics of Education.

   Universitetet i Stavanger.

   ISBN 9788284390864.

  • Rege, Mari; Telle, Kjetil Elias; Staksrud, Elisabeth; Neeraas, Inger Lise; Osberg, Jens Andresen; Vigerust, Elisabeth; Kjærstad, Håvard; Njøs, Elisabeth

   (2022)

   Juridiske og etiske problemstillinger knyttet til innsamling, tilgjengeliggjøring, deling og bruk av data, samt bruk av randomiserte forsøk, i kriser.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle; Bru, Lars Edvin; Vestad, Lene; Grini, Nina; Vangsnes, Elin Nesvoll; Auestad, May Linn; Ogden, Terje; Ertesvåg, Sigrun K.; Roland, Pål; Stallard, Paul Nigel; Rege, Mari

   (2021)

   ROBUST. Undervisning i sosial og emosjonell kompetanse på ungdomstrinnet.

   GAN forlag.

   ISBN 978-82-492-2133-2.

  • Størksen, Ingunn; ten Braak, Dieuwer; Breive, Svanhild; Lenes, Ragnhild; Lunde, Svanaug; Carlsen, Martin; Erfjord, Ingvald; Hundeland, Per Sigurd; Rege, Mari

   (2020)

   Legebaseret læring: et forskningsbaseret førskoleoplæg.

   ISBN 9788723541338.

  • Størksen, Ingunn; ten Braak, Dieuwer; Breive, Svanhild; Lenes, Ragnhild; Lunde, Svanaug; Carlsen, Martin; Erfjord, Ingvald; Hundeland, Per Sigurd; Rege, Mari

   (2019)

   Lekbaserat Lärande.

   ISBN 9789178230594.

  • Størksen, Ingunn; ten Braak, Dieuwer; Breive, Svanhild; Lenes, Ragnhild; Lunde, Svanaug; Carlsen, Martin; Erfjord, Ingvald; Hundeland, Per Sigurd; Rege, Mari

   (2018)

   Lekbasert læring - et forskningsbasert førskoleopplegg fra Agderprosjektet.

   Aschehoug & Co.

   ISBN 978-82-492-1963-6.

  • Størksen, Ingunn; Ten Braak, Dieuwer; Breive, Svanhild; Lenes, Ragnhild; Lunde, Svanaug; Carlsen, Martin; Erfjord, Ingvald; Hundeland, Per Sigurd; Rege, Mari

   (2016)

   Lekbasert læring i barnehagen - Et forskningsbasert førskoleopplegg fra Agderprosjektet.

   Aschehoug & Co.

   ISBN 9788249218523.

  • Gjedrem, William Gilje

   (2016)

   Feedback and Performance Experiments in Behavioral Economics.

   Hefte 321.

  • Rege, Mari; Mogstad, Magne

   (2013)

   Barnehagens betydning for vanskeligstilte barn.

 • Formidling
  • Størksen, Ingunn; Fidjeland, Andreas; Rege, Mari

   (2023)

   Guttene trenger mer fleksibel pedagogikk - ikke fleksibel skolestart.

   Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).

   ISSN 0804-3116.

   Volum 164.

   Hefte 105.

   s.44-45.

  • Størksen, Ingunn; Fidjeland, Andreas; Rege, Mari

   (2023)

   Se på innholdet i barnehagen og første trinn i skolen!.

   Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).

   ISSN 0804-3116.

  • Størksen, Ingunn; Rege, Mari

   (2023)

   Informasjonsmøte for barnehagestyrere i Kristiansand.

   Samling for styrere;

   2023-06-20.

  • Rege, Mari

   (2023)

   Effects of Supportive Leadership Behaviors on Worker Satisfaction, Engagement and Performance: An Experimental Field Investigation.

   Research Seminar University of Lund;

   2023-03-20.

  • Haeckl, Simone ; Rege, Mari

   (2023)

   Effects of Supportive Leadership Behaviors on Worker Satisfaction, Engagement and Performance: An Experimental Field Investigation.

   Research Seminar Lund;

   2023-03-20.

  • Häckl-Schermer, Simone Valerie; Rege, Mari

   (2023)

   Effects of Supportive Leadership Behaviors on Worker Satisfaction, Engagement and Performance: An Experimental Field Investigation.

   25th Colloquium on Personnel Economics;

   2023-09-23 - 2023-09-24.

  • Häckl-Schermer, Simone Valerie; Rege, Mari

   (2023)

   Effects of Supportive Leadership Behaviors on Worker Satisfaction, Engagement and Performance: An Experimental Field Investigation.

   Research seminar Paderborn ;

   2023-04-17.

  • Drange, Nina; Rege, Mari; Bøe, Tormod; Zachrisson, Henrik Daae; Salvanes, Kjell Gunnar; Hugvik, Kjell; Glemmestad, Hanne Solfrid; Fløtten, Tone

   (2023)

   En barndom for livet: Økt tilhørighet, mestring og læring for barn i fattige familier.

   Nettverksmøte på barnehageområdet;

   2023-11-17.

  • Drange, Nina; Rege, Mari; Glemmestad, Hanne Solfrid; Salvanes, Kjell Gunnar; Fløtten, Tone; Bøe, Tormod; Zachrisson, Henrik Daae; Hugvik, Kjell

   (2023)

   En barndom for livet.

   Møte i direktoratsgruppen som følger opp lavinntektsstrategien;

   2023-11-20.

  • Rege, Mari

   (2023)

   Hvordan utforme tiltak slik at vi kan få kunnskap om, hvorfor og for hvem tiltaket virker? .

   Virker politikken?»;

   2023-03-28.

  • Rege, Mari; Solli, Ingeborg Caroline Foldøy; Thijssen, Maximiliaan Willem Pierre

   (2023)

   The Road Not Taken: Socioemotional Learning and Academic Rigor.

   Economics & Econometrics of Education;

   2023-05-30 - 2023-05-31.

  • Rege, Mari

   (2023)

   Ekspertgruppen om barn i fattige familier.

   Arendalsuka;

   2023-08-14.

  • Rege, Mari

   (2023)

   Om ekspertgruppen om barn i fattige familier.

   Seminar;

   2023-08-21.

  • Rege, Mari; Bøe, Tormod; Drange, Nina; Fløtten, Tone; Glemmestad, Hanne; Hugvik, Kjell; Salvanes, Kjell Gunnar; Zachrisson, Henrik Daae

   (2023)

   En barndom for livet: Økt tilhørighet, mestring og læring for barn i fattige familier.

   Overlevering av ekspertgrupperapporten fra Ekspertgruppen om barn i fattige familier;

   2023-10-17.

  • Rege, Mari; Bøe, Tormod; Drange, Nina; Fløtten, Tone; Glemmestad, Hanne; Hugvik, Kjell; Salvanes, Kjell Gunnar; Zachrisson, Henrik Daae

   (2023)

   En barndom for livet: Økt tilhørighet, mestring og læring for barn i fattige familier .

   Innlegg på middag i Familie- og kulturkomiteen på Stortinget;

   2023-10-18.

  • Rege, Mari; Bøe, Tormod; Drange, Nina; Fløtten, Tone; Glemmestad, Hanne; Hugvik, Kjell; Salvanes, Kjell Gunnar; Zachrisson, Henrik Daae

   (2023)

   En barndom for livet: Økt tilhørighet, mestring og læring for barn i fattige familier .

   Fagseminaret Kåkånomics 2023;

   2023-10-25.

  • Rege, Mari; Bøe, Tormod; Drange, Nina; Fløtten, Tone; Glemmestad, Hanne; Hugvik, Kjell; Salvanes, Kjell Gunnar; Zachrisson, Henrik Daae

   (2023)

   En barndom for livet: Økt tilhørighet, mestring og læring for barn i fattige familier.

   Barn i fattige familier. Kåkånomics;

   2023-10-25.

  • Rege, Mari; Bøe, Tormod; Drange, Nina; Fløtten, Tone; Glemmestad, Hanne; Hugvik, Kjell; Salvanes, Kjell Gunnar; Zachrisson, Henrik Daae

   (2023)

   En barndom for livet: Økt tilhørighet, mestring og læring for barn i fattige familier .

   Seminar i Tverrdepartemental kjernegruppe for utsatte barn og unge;

   2023-10-30.

  • Rege, Mari; Bøe, Tormod; Drange, Nina; Fløtten, Tone; Glemmestad, Hanne; Hugvik, Kjell; Salvanes, Kjell Gunnar; Zachrisson, Henrik Daae

   (2023)

   En barndom for livet: Økt tilhørighet, mestring og læring for barn i fattige familier .

   Det nasjonale nettverket for kvalifiseringsprogrammet. NAV-fylke og statsforvalterne;

   2023-11-08.

  • Rege, Mari; Bøe, Tormod; Drange, Nina; Fløtten, Tone; Glemmestad, Hanne; Hugvik, Kjell; Salvanes, Kjell Gunnar; Zachrisson, Henrik Daae

   (2023)

   En barndom for livet: Økt tilhørighet, mestring og læring for barn i fattige familier.

   Seminar i Finansavdelingen, Finansdepartementet;

   2023-11-08.

  • Rege, Mari

   (2023)

   Agendafrokost: Barn i fattige familier .

  • Rege, Mari; Bøe, Tormod; Drange, Nina; Fløtten, Tone; Glemmestad, Hanne; Hugvik, Kjell; Salvanes, Kjell Gunnar; Zachrisson, Henrik Daae

   (2023)

   En barndom for livet: Økt tilhørighet, mestring og læring for barn i fattige familier .

   Makt og muligheter - Barn i fattige familier;

   2023-11-09.

  • Rege, Mari; Sagen, Espen; Haaland, Venke Furre

   (2023)

   The Effects of a Parent Investment Intervention on Children’s Learning: Evidence from a Randomized Controlled Trial.

   Rohit and Harvanit Kumar Conference on Early Childhood Development: Parenting – Measurement, Impact, and Behavior Change;

   2023-11-16 - 2023-11-17.

  • Rege, Mari; Bøe, Tormod; Drange, Nina; Fløtten, Tone; Glemmestad, Hanne; Hugvik, Kjell; Salvanes, Kjell Gunnar; Zachrisson, Henrik Daae

   (2023)

   En barndom for livet: Økt tilhørighet, mestring og læring for barn i fattige familier .

   Fagdag om barn i lavinntektsfamilier. Statsforvaltaren i Rogaland;

   2023-11-21.

  • Rege, Mari; Bøe, Tormod; Drange, Nina; Fløtten, Tone; Glemmestad, Hanne; Hugvik, Kjell; Salvanes, Kjell Gunnar; Zachrisson, Henrik Daae

   (2023)

   En barndom for livet: Økt tilhørighet, mestring og læring for barn i fattige familier .

   Fagseminar Arbeids- og inkluderingsdepartementet;

   2023-11-24.

  • Rege, Mari; Bøe, Tormod; Drange, Nina; Fløtten, Tone; Glemmestad, Hanne; Hugvik, Kjell; Salvanes, Kjell Gunnar; Zachrisson, Henrik Daae

   (2023)

   En barndom for livet: Økt tilhørighet, mestring og læring for barn i fattige familier.

   Seminar i Kunnskapsdepartementet ;

   2023-11-24.

  • Rege, Mari; Bøe, Tormod; Drange, Nina; Fløtten, Tone; Glemmestad, Hanne; Hugvik, Kjell; Salvanes, Kjell Gunnar; Zachrisson, Henrik Daae

   (2023)

   En barndom for livet: Økt tilhørighet, mestring og læring for barn i fattige familier.

   Seminar for stortingsrepresentanter i Høyre, barn og unge ;

   2023-11-24.

  • Rege, Mari

   (2023)

   Å styrke lederes sosiale kompetanse er mulig – og lønnsomt.

   Dagens næringsliv.

   ISSN 0803-9372.

  • Rege, Mari

   (2023)

   Kampen for selvbildet kan bremse energiomstillingen.

   Dagens næringsliv.

   ISSN 0803-9372.

  • Rege, Mari

   (2023)

   Verneplikten skaper uforutsigbarhet i unødvendig lang tid.

   Dagens næringsliv.

   ISSN 0803-9372.

  • Rege, Mari

   (2023)

   Læreryrket står for fall – og kommunene sover i timen.

   Dagens næringsliv.

   ISSN 0803-9372.

  • Rege, Mari

   (2023)

   Ivaretar ikke barn i fattige familier godt nok.

   Dagens næringsliv.

   ISSN 0803-9372.

  • Rege, Mari; Bøe, Tormod; Drange, Nina; Fløtten, Tone; Glemmestad, Hanne; Hugvik, Kjell; Salvanes, Kjell Gunnar; Zachrisson, Henrik Daae

   (2023)

   Barnetrygden bør økes – og skattlegges.

   Dagens næringsliv.

   ISSN 0803-9372.

  • Rege, Mari; Bøe, Tormod; Drange, Nina; Fløtten, Tone; Glemmestad, Hanne; Hugvik, Kjell; Salvanes, Kjell Gunnar; Zachrisson, Henrik Daae

   (2023)

   Dyrt og urealistisk å bekjempe fattigdom med økt barnetrygd – uten å skattlegge den.

   Dagens næringsliv.

   ISSN 0803-9372.

  • Sagen, Espen; Rege, Mari; Haaland, Venke Furre

   (2023)

   The Effects of a Parent Investment Intervention on Children’s Learning: Evidence from a Randomized Controlled Trial.

   IFAU and UCLS Conference on Education and Human Capital;

   2023-06-20 - 2023-06-21.

  • Sagen, Espen; Rege, Mari; Haaland, Venke Furre

   (2023)

   The Effects of a Parent Investment Intervention on Children’s Learning: Evidence from a Randomized Controlled Trial.

   Advances with Field Experiments Conference;

   2023-09-20 - 2023-09-21.

  • Rege, Mari; Drange, Nina Eirin; Salvanes, Kjell Gunnar; Bøe, Tormod; Zachrisson, Henrik Daae; Glemmestad, Hanne Solfrid; Hugvik, Kjell; Fløtten, Tone

   (2023)

   En barndom for livet: Økt tilhørighet, mestring og læring for barn i fattige familier.

   NUBU-konferansen;

   2023-11-21.

  • Drange, Nina Eirin; Rege, Mari; Bøe, Tormod; Zachrisson, Henrik Daae; Salvanes, Kjell Gunnar; Glemmestad, Hanne Solfrid; Hugvik, Kjell; Fløtten, Tone

   (2023)

   En barndom for livet: Økt tilhørighet, mestring og læring for barn i fattige familier.

   NAV-konferansen 2023;

   2023-11-16.

  • Häckl-Schermer, Simone Valerie; Rege, Mari

   (2022)

   Effects of Supportive Leadership Behaviors on Employee Satisfaction, Engagement and Performance: An Experimental Field Investigation.

   MOB Research Seminar;

   2022-04-20.

  • Solheim, Oddny Judith; Rege, Mari; Haaland, Venke Furre

   (2022)

   Two Teachers: Complementary effects of increased teacher-student ratio and teacher professional development.

   Earli SIG 14 bi-annual conference on Learning & Professional Development;

   2022-08-17 - 2022-08-19.

  • Haeckl, Simone ; Rege, Mari

   (2022)

   Effects of Supportive Leadership Behaviors on Worker Satisfaction, Engagement and Performance: An Experimental Field Investigation.

   SOLE Conference;

   2022-05-06 - 2022-05-07.

  • Haeckl, Simone ; Rege, Mari

   (2022)

   Effects of Supportive Leadership Behaviors on Worker Satisfaction, Engagement and Performance: An Experimental Field Investigation.

   Advances with Field Experiments Conference;

   2022-06-08 - 2022-06-09.

  • Haeckl, Simone ; Rege, Mari

   (2022)

   Effects of Supportive Leadership Behaviors on Worker Satisfaction, Engagement and Performance: An Experimental Field Investigation.

   6th Stavanger Behavioral Economics and Finance Workshop ;

   2022-08-25 - 2022-08-26.

  • Haaland, Venke Furre; Rege, Mari; Solheim, Oddny Judith

   (2022)

   Two Teachers: A Field Experiment Investigating Complementarities between Teacher-Student Ratio and Professional Development.

   Educational Resources and Student Performance;

   2022-08-22 - 2022-08-23.

  • Solheim, Oddny Judith; Rege, Mari

   (2022)

   Interdisciplinary research collaborations – possibilities and challenges.

   Researcher Breakfast;

   2022-10-06.

  • Fidjeland, Andreas; Rege, Mari; Størksen, Ingunn; Solli, Ingeborg Caroline Foldøy

   (2022)

   Reducing the Gender Gap in Early Learning: Evidence from a Field Experiment in Norwegian Preschools.

   EALE confernce;

   2022-09-08 - 2022-09-10.

  • Thijssen, Maximiliaan Willem Pierre; Rege, Mari; Solli, Ingeborg Caroline Foldøy; Størksen, Ingunn

   (2022)

   Cross-Productivities of Executive Functions.

   44nd Meeting of the Norwegian Association of Economists;

   2022-10-25 - 2022-10-26.

  • Thijssen, Maximiliaan Willem Pierre; Rege, Mari; Solli, Ingeborg Caroline Foldøy; Størksen, Ingunn

   (2022)

   Cross-Productivities of Executive Functions.

   44nd Meeting of the Norwegian Association of Economists;

   2022-10-25 - 2022-10-26.

  • Rege, Mari

   (2022)

   Kronikk: Slik kan vi lukke gapet mellom gutter og jenter før skolestart.

   Dagens næringsliv.

   ISSN 0803-9372.

  • Rege, Mari

   (2022)

   Kronikk: Vi tester ikke for mye i norsk skole, men for dårlig.

   Dagens næringsliv.

   ISSN 0803-9372.

  • Rege, Mari

   (2022)

   Kronikk: Prestasjonsgapet vokser ­– også i Norge.

   Dagens næringsliv.

   ISSN 0803-9372.

  • Rege, Mari

   (2022)

   Kvinner som ikke ønsker å bli toppledere – ennå.

   Dagens næringsliv.

   ISSN 0803-9372.

  • Rege, Mari

   (2022)

   Kjære SoMe på nettet der, hvem er vakrest i feeden her?.

   Dagens næringsliv.

   ISSN 0803-9372.

  • Rege, Mari; Telle, Kjetil Elias; Staksrud, Elisabeth; Vigerust, Elisabeth; Osberg, Jens Andresen; Neeraas, Inger Lise; Kjærstad, Håvard; Njøs, Elisabeth

   (2022)

   Kriseberedskap krever en datadrevet forvaltning i normaltid.

   Dagens næringsliv.

   ISSN 0803-9372.

  • Haeckl, Simone ; Rege, Mari

   (2022)

   Effects of Supportive Leadership Behaviors on Worker Satisfaction, Engagement and Performance: An Experimental Field Investigation.

   Field Days;

   2022-10-20 - 2022-10-21.

  • Haeckl, Simone ; Rege, Mari

   (2022)

   Effects of Supportive Leadership Behaviors on Worker Satisfaction, Engagement and Performance: An Experimental Field Investigation.

   University of Bergen Department Seminar;

   2022-11-11.

  • Rege, Mari

   (2022)

   Omstillingskompetanse .

   Møte i Kompetansebehovsutvalget;

   2022-09-27.

  • Rege, Mari

   (2022)

   Familiegapet i sosial og emosjonell kompetanse.

   Møte i Ekspertgruppen for barn i fattige familier;

   2022-10-01 - .

  • Rege, Mari

   (2022)

   The increasing importance of socioemotional skills and the role of arts education.

   Art is Doing;

   2022-10-27 - .

  • Rege, Mari

   (2022)

   Sosial og emosjonell læring i skolen som forebyggende tiltak.

   Folkehelsekonferansen 2022;

   2022-10-18 - .

  • Rege, Mari

   (2022)

   Kompetanse for omstilling.

   NAV Rogaland Storsamling;

   2022-09-30 - .

  • Rege, Mari; Haeckl, Simone

   (2022)

   Støttende lederskap.

   Ledersamling i Lyse;

   2022-06-09 - .

  • Rege, Mari; Thijssen, Maximiliaan Willem Pierre; Solli, Ingeborg Caroline Foldøy; Størksen, Ingunn

   (2022)

   Cross-Productivities of Executive Functions .

   CESIfo Economics of Education Conference;

   2022-05-20 - 2022-05-21.

  • Rege, Mari; Thijssen, Maximiliaan Willem Pierre; Solli, Ingeborg Caroline Foldøy; Størksen, Ingunn

   (2022)

   What Matters in Preschool? New Findings .

   2022 Rohit and Harvanit Kumar Conference on the Economics of Early Childhood Education;

   2022-02-24 - 2022-02-25.

  • Rege, Mari

   (2022)

   Kompetanse for omstilling og tilhørighet.

   Lærersamling;

   2022-03-08 - .

  • Rege, Mari

   (2022)

   Folkehelse og livsmestering.

   Storsamling Jærskolen;

   2022-03-14 - .

  • Rege, Mari; Haeckl, Simone

   (2022)

   Effects of Supportive Leadership Behaviors on Worker Satisfaction, Engagement and Performance: An Experimental Field InvestigationRediger.

   FAIR Midway conference;

   2022-06-22 - 2022-06-23.

  • Rege, Mari; Haeckl, Simone

   (2022)

   Effects of Supportive Leadership Behaviors on Worker Satisfaction, Engagement and Performance: An Experimental Field InvestigationRediger.

   Pillars Conferencs: Education, Skills, and Worker Retraining;

   2022-02-17 - 2022-02-18.

  • Duncan, Greg; Kalil, Ariel; Mogstad, Magne; Rege, Mari

   (2022)

   Investing in Early Childhood Development in Preschool and at Home.

   NBER Working Paper Series.

   ISSN 0898-2937.

   Hefte 29985.

   DOI: 10.3386/w29985

  • Størksen, Ingunn; Rege, Mari

   (2022)

   Informasjonsmøte om SELMA.

   Møte med pedagogiske ledere og styrere;

   2022-12-08.

  • Fidjeland, Andreas Østbø; Rege, Mari; Solli, Ingeborg Caroline Foldøy; Størksen, Ingunn

   (2021)

   Reducing the Gender Gap in Early Learning: Evidence From a Field Experiment in Norwegian Preschools.

   Forskermøtet;

   2021-01-07 - 2021-01-08.

  • Størksen, Ingunn; Rege, Mari

   (2021)

   Interdisciplinary collaboration in the Agder project i symposiumet Interdisciplinary collaborations to improve early learning via evidence-based preschool curricula.

   19th Biennal EARLI Conference on Research on Learning and Instruction ;

   2021-08-24 - 2021-08-28.

  • Rege, Mari

   (2021)

   Kronikk: Lotteri på ramme alvor i norsk skole.

   Dagens næringsliv.

   ISSN 0803-9372.

  • Rege, Mari

   (2021)

   Kronikk: Erfaring blir stadig mer lønnsomt i arbeidsmarkedet.

   Dagens næringsliv.

   ISSN 0803-9372.

  • Rege, Mari

   (2021)

   Kronikk: Ekspertgruppe anbefaler skoleutvikling i blinde.

   Dagens næringsliv.

   ISSN 0803-9372.

  • Rege, Mari

   (2021)

   Kronikk: Det er på høy tid å snu den negative spiralen for mange unge.

   Dagens næringsliv.

   ISSN 0803-9372.

  • Rege, Mari

   (2021)

   Kronikk: Stengte grenser for sesongarbeidere koster samfunnet dyrt.

   Dagens næringsliv.

   ISSN 0803-9372.

  • Størksen, Ingunn; Rege, Mari; Ertesvåg, Sigrun K.

   (2021)

   Derfor er implementeringsteori viktig i utdanningsforskning.

  • Rege, Mari; Ertesvåg, Sigrun K.; Haeckl, Simone

   (2021)

   RCT in Social Science.

   Seminar at the Network for Welfare Research;

   2021-11-10.

  • Rege, Mari

   (2021)

   Promoting Child Development in a Universal Preschool System: A Field Experiment .

   Guest lecture in PhD Course;

   2021-11-08.

  • Fidjeland, Andreas Østbø; Rege, Mari; Solli, Ingeborg Caroline Foldøy; Størksen, Ingunn

   (2021)

   Reducing the Gender Gap in Early Learning: Evidence from a Field Experiment in Norwegian Preschools.

   AEFP Conference;

   2021-03-17 - 2021-03-19.

  • Rege, Mari

   (2021)

   Lav lærerlønn kan koste samfunnet dyrt.

   Dagens næringsliv.

   ISSN 0803-9372.

  • Thijssen, Maximiliaan Willem Pierre; Rege, Mari; Solheim, Oddny Judith

   (2020)

   Teacher Quality: Emotional Support and Classroom Climate.

   42nd Annual Meeting of the Norwegian Association of Economists;

   2020-01-06 - 2020-01-07.

  • Thijssen, Maximiliaan Willem Pierre; Rege, Mari; Solheim, Oddny Judith

   (2020)

   Teacher Relationship Skills and Student Learning.

   European Economic Association Congress;

   2020-08-24 - 2020-08-27.

  • Rege, Mari

   (2020)

   Mindsets, Challenge-Seeking and Advanced Course-Taking.

   OECD GROWTH MINDSET ONLINE WORKSHOP;

   2020-09-03 - 2020-09-08.

  • Rege, Mari

   (2020)

   Kronikk: Dybdelæring og livsmestring i blinde.

   Dagens næringsliv.

   ISSN 0803-9372.

  • Rege, Mari

   (2020)

   Kronikk: Det er tid for livsmestring i norsk skole.

   Dagens næringsliv.

   ISSN 0803-9372.

  • Rege, Mari

   (2020)

   Den kollektive erfaringen vi får med frykt og usikkerhet nå, kan mobilisere.

   Dagens næringsliv.

   ISSN 0803-9372.

  • Rege, Mari

   (2020)

   Kronikk: Estetiske fag gir barn viktig kompetanse for fremtiden.

   Dagens næringsliv.

   ISSN 0803-9372.

  • Rege, Mari

   (2020)

   Kronikk: Koronaledige må benytte muligheten til å lære mer.

   Dagens næringsliv.

   ISSN 0803-9372.

  • Rege, Mari

   (2020)

   Kronikk: Slipp til private aktører som vil hjelpe ungdom som står utenfor arbeid.

   Dagens næringsliv.

   ISSN 0803-9372.

  • Rege, Mari

   (2020)

   Kronikk: For mange unge kan pandemien være starten på et utenforskap som varer livet ut.

   Dagens næringsliv.

   ISSN 0803-9372.

  • Tharaldsen, Kjersti Balle; Bru, Lars Edvin; Rege, Mari; Sandvold, Hilde Ness

   (2019)

   ROBUST - et undervisningsopplegg med formål å øke ungdomsskolelevers sosiale og emosjonelle kompetanse.

   Forankringsmøte;

   2019-08-19.

  • Størksen, Ingunn; Rege, Mari

   (2019)

   Ny forskning: Læring i barnehagene gir bedre skolebarn.

  • Størksen, Ingunn; Rege, Mari

   (2019)

   Vil ha mer læring i barnehagen.

  • Størksen, Ingunn; Rege, Mari

   (2019)

   Barn lærer best gjennom lek.

   Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).

   ISSN 0804-3116.

  • Rege, Mari; Størksen, Ingunn

   (2019)

   Utdanningsforbundet lider av kunnskapsallergi.

   Dagens næringsliv.

   ISSN 0803-9372.

  • Rege, Mari; Størksen, Ingunn; Solli, Ingeborg Caroline Foldøy; Kalil, Ariel; McClelland, Megan; ten Braak, Dieuwer; Lenes, Ragnhild; Lunde, Svanaug; Breive, Svanhild; Carlsen, Martin; Erfjord, Ingvald; Hundeland, Per Sigurd

   (2019)

   Promoting Child Development in a Universal Preschool System: A Field Experiment.

   CESifo Working Papers.

   ISSN 1617-9595.

   Hefte 7775.

   s.1-41.

  • Størksen, Ingunn; Rege, Mari

   (2019)

   Viktige verdidebatter i barnehagen.

   Adresseavisen.

   ISSN 0805-3804.

  • Bettinger, Eric Perry; Ludvigsen, Sten Runar; Rege, Mari; Solli, Ingeborg Caroline Foldøy; Yeager, David S.

   (2019)

   Increasing Perseverance in Math: Evidence from a Field Experiment in Norway.

   Presentation at Stanford U, SCANCOR.;

   2019-05-14.

  • Bettinger, Eric Perry; Ludvigsen, Sten Runar; Rege, Mari; Solli, Ingeborg Caroline Foldøy; Yeager, David S.

   (2019)

   Increasing Perseverance in Math: Evidence from a Field Experiment in Norway*.

   Presentation at US Department of Education. Technical Working Group on Behavioral Interventions. ;

   2019-07-25.

  • Rege, Mari; Hjellbrekke, Johannes

   (2019)

   "Hvis det sosiale er viktigst - hvem vinner?".

   Kåkånomics;

   2019-10-23 - 2019-10-26.

  • Størksen, Ingunn; Rege, Mari

   (2018)

   Mål: Et bedre læringsgrunnlag før skolestart.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

   Volum 126.

   s.30-30.

  • Størksen, Ingunn; Reikerås, Elin Kirsti Lie; Rege, Mari

   (2018)

   Går ikke i barnehage for å bli flinke.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

   Volum 126.

   s.26-26.

  • Størksen, Ingunn; Rege, Mari

   (2018)

   Agderprosjektet passer for både barnehage og første klasse.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

   Volum 126.

   s.36-36.

  • Størksen, Ingunn; Rege, Mari; Solli, Ingeborg Foldøy; Votruba, Mark E

   (2018)

   Barnehagen som pedagogisk virksomhet. Får femåringer samme muligheter på tvers av barnehager. Resultater fra Agderprosjektet..

   Utdanningskonferanse UiS 2018;

   2018-02-07.

  • Størksen, Ingunn; Rege, Mari

   (2018)

   Slik kan femåringer leke seg til læring.

  • Størksen, Ingunn; Rege, Mari

   (2018)

   Mer læring og mindre skole i barnehagen.

  • Størksen, Ingunn; Rege, Mari

   (2018)

   Passer for både barnehage og første klasse.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Rege, Mari

   (2018)

   Bort fra fristelse.

   Dagens næringsliv.

   ISSN 0803-9372.

  • Rege, Mari

   (2018)

   Læringsglede.

   Dagens næringsliv.

   ISSN 0803-9372.

  • Rege, Mari

   (2018)

   Virketrang.

   Dagens næringsliv.

   ISSN 0803-9372.

  • Rege, Mari

   (2018)

   Forsterker forskjeller.

   Dagens næringsliv.

   ISSN 0803-9372.

  • Rege, Mari

   (2018)

   Undergraver velferdsstaten.

   Dagens næringsliv.

   ISSN 0803-9372.

  • Rege, Mari

   (2018)

   Det er noe med Osloskolen.

   Dagens næringsliv.

   ISSN 0803-9372.

  • Rege, Mari; Auestad, May Linn

   (2018)

   Intervensjon om lærende tankesett - Få lærerne med på laget.

   Seminar for lærere i videregående skole;

   2018-09-25 - .

  • Rege, Mari; Auestad, May Linn

   (2018)

   Intervensjon om lærende tankesett - Få lærerne med på laget.

   Seminar for lærere i vgs i Akershus;

   2018-09-20 - .

  • Rege, Mari; Solli, Ingeborg Foldøy; Yeager, David; Bettinger, Eric Perry; Ludvigsen, Sten Runar

   (2018)

   Shaping student’s beliefs in their abilities to learn: Evidence from a large scale field experiment in Norway.

   EALE Conference 2018;

   2018-09-13 - 2018-09-15.

  • Rege, Mari

   (2018)

   Kompetanse for omstilling. Hvordan kan vi forberede barn og unge til å møte et arbeidsmarked i stadig endring?.

   KS dagene;

   2018-09-05 - .

  • Rege, Mari; Størksen, Ingunn

   (2018)

   Statusrapport for Agderprosjektet og Lekbasert læring.

   Møte i Fylkesutvalget i Vest-Agder;

   2018-09-04 - .

  • Rege, Mari; Størksen, Ingunn; Solli, Ingeborg Foldøy; Kalil, Ariel; McClelland, Megan; Lenes, Ragnhild; ten Braak, Dieuwer; Lunde, Svanaug; Breive, Svanhild; Carlsen, Martin; Erfjord, Ingvald; Hundeland, Per Sigurd

   (2018)

   Effects of Childcare Quality on Child Development in a Generous Welfare State .

   CES Ifo Are Conference - Economics of Education;

   2018-08-30 - 2018-08-31.

  • Bettinger, Eric Perry; Rege, Mari; Auestad, May Linn

   (2018)

   Impact of Teachers’ Mindset on Students’ Outcomes.

   Conference Stavanger UiS;

   2018-03-07 - 2018-03-08.

  • Bettinger, Eric Perry; Ludvigsen, Sten Runar; Rege, Mari; Solli, Ingeborg Foldøy; Yeager, David S.

   (2018)

   Increasing Perseverance in Math: Evidence from a Field Experiment in Norway.

   Conference in Moscow;

   2018-04-11.

  • Bettinger, Eric Perry; Ludvigsen, Sten Runar; Rege, Mari; Solli, Ingeborg Foldøy; Yeager, David S.

   (2018)

   Increasing Perseverance in Math: Evidence from a Field Experiment in Norway.

   Seminar Zurich;

   2018-07-18.

  • Bettinger, Eric Perry; Ludvigsen, Sten Runar; Rege, Mari; Solli, Ingeborg Foldøy; Yeager, David S.

   (2018)

   Increasing Perseverance in Math: Evidence from a Field Experiment in Norway.

   Seminar Sao Paulo;

   2018-08-07.

  • Rege, Mari

   (2018)

   Kompetanse for omstilling.

   Utdanningssektorens felles skolestart for alle ansatte i videregående opplæring i Vestfold;

   2018-08-16 - .

  • Rege, Mari; Solli, Ingeborg Foldøy; Yeager, David S.; Bettinger, Eric Perry; Ludvigsen, Sten Runar

   (2018)

   Shaping student’s beliefs in their abilities to learn: Evidence from a large scale field experiment in Norway.

   HH UiS Workshop on Motivation and Incentives;

   2018-06-11 - 2018-06-12.

  • Solli, Ingeborg Foldøy; Rege, Mari; Størksen, Ingunn; Votruba, Mark E

   (2018)

   Variation in Center Quality in a Universal Publicly Subsidized and Regulated Childcare System.

   EALE 2018;

   2018-09-13 - 2018-09-15.

  • Rege, Mari; Solli, Ingeborg Foldøy; Yeager, David S.; Bettinger, Eric Perry; Ludvigsen, Sten Runar

   (2018)

   Shaping student’s beliefs in their abilities to learn: Evidence from a large scale field experiment in Norway.

   Stavanger- Bergen Workshop on Education and Child Development;

   2018-06-04 - 2018-06-05.

  • Solli, Ingeborg Foldøy; Rege, Mari; Størksen, Ingunn; Kalil, Ariel; McClelland, Megan; Lenes, Ragnhild; ten Braak, Dieuwer; Lunde, Svanaug; Breive, Svanhild; Carlsen, Martin; Erfjord, Ingvald; Hundeland, Per Sigurd

   (2018)

   Effects of Childcare Quality on Child Development in a Generous Welfare State.

   Stavanger-Bergen Workshop on Child Development;

   2018-06-04 - 2018-06-05.

  • Rege, Mari; Størksen, Ingunn; Solli, Ingeborg Foldøy; Lenes, Ragnhild; ten Braak, Dieuwer; Breive, Svanhild; Kalil, Ariel; McClelland, Megan; Lunde, Svanaug; Carlsen, Martin; Hundeland, Per Sigurd; Erfjord, Ingvald

   (2018)

   Effects of Childcare Quality on Child Development in a Generous Welfare State .

   Seminar at VATT Institute for Economic Research;

   2018-05-24 - .

  • Solli, Ingeborg Foldøy; Rege, Mari; Størksen, Ingunn; ten Braak, Dieuwer; Lenes, Ragnhild; Lunde, Svanaug; Hundeland, Per Sigurd; Erfjord, Ingvald; Carlsen, Martin; Kalil, Ariel; McClelland, Megan

   (2018)

   Effects of Childcare Quality on School Readiness Skills in a Generous Welfare State.

   Kvantitativt Forum;

   2018-03-21.

  • Rege, Mari

   (2018)

   Kompetanse for omstilling.

   Konferanse for rådgivere i Oslo;

   2018-05-30 - .

  • Rege, Mari; Størksen, Ingunn

   (2018)

   Status i Agderprosjektet og Lekbasert læring.

   Styremøte i kompetansefondene på Agder;

   2018-04-06 - .

  • Rege, Mari

   (2018)

   Betydningen av sosiale og emosjonelle kompetanser for å lykkes med skolearbeidet .

   PPT konferanse Hordaland;

   2018-04-03 - .

  • Rege, Mari; Størksen, Ingunn

   (2018)

   Tidleg innsats i barnehagen – Gjør vi nok i Norge?.

   PPT konferanse Hordaland;

   2018-04-03 - .

  • Rege, Mari; Solli, Ingeborg Foldøy; Yeager, David S.; Bettinger, Eric Perry; Ludvigsen, Sten Runar

   (2018)

   Shaping student’s beliefs in their abilities to learn: Evidence from a large scale field experiment in Norway.

   Workshop on Psychology and Education;

   2018-03-08 - .

  • Rege, Mari; Yeager, David S.; Ludvigsen, Sten Runar

   (2018)

   Hvordan utvikle en skole som fostrer lærende tankesett?.

   Rektorsamling for alle rektorer i vgs i Rogaland og Akershus;

   2018-03-05 - .

  • Rege, Mari; Størksen, Ingunn; Solli, Ingeborg Foldøy; Kalil, Ariel; McClelland, Megan; Lenes, Ragnhild; ten Braak, Dieuwer; Breive, Svanhild; Carlsen, Martin; Erfjord, Ingvald; Hundeland, Per Sigurd

   (2018)

   Effects of Childcare Quality on Child Development in a Generous Welfare State .

   Seminar på SOFI;

   2018-02-01 - .

  • Rege, Mari

   (2018)

   Lansering av "Lekbasert læring - et forskningsbasert førskoleopplegg for Agderprosjektet".

  • Bettinger, Eric Perry; Ludvigsen, Sten Runar; Rege, Mari; Solli, Ingeborg Caroline Foldøy; Yeager, David S.

   (2018)

   Increasing Perseverance in Math: Evidence from a Field Experiment in Norway.

   Presentation in Sao Paulo at Society of Brazilian Economists;

   2018-12-10.

  • Størksen, Ingunn; Rege, Mari

   (2017)

   Ja - la oss hegne om leken!.

   Dagbladet.

   ISSN 0805-3766.

   Volum 149.

   Hefte 68.

   s.29-29.

  • Rege, Mari; Solheim, Oddny Judith

   (2017)

   Kunnskap om lærertetthet.

   Morgenbladet.

   ISSN 0805-3847.

  • Rege, Mari; Solheim, Oddny Judith

   (2017)

   En gang til om norm for lærertetthet og forutsigbarhet.

   Morgenbladet.

   ISSN 0805-3847.

  • Størksen, Ingunn; Rege, Mari

   (2017)

   Status i Agderprosjektet og RogaBarn - hvor langt har disse prosjektene kommet?.

   Møte i AIK, Kunnskapsdepartementet;

   2017-06-01.

  • Rege, Mari

   (2017)

   Livets lyse side.

   Dagens næringsliv.

   ISSN 0803-9372.

  • Rege, Mari

   (2017)

   Koneemne versus karriere.

   Dagens næringsliv.

   ISSN 0803-9372.

  • Rege, Mari

   (2017)

   Satt i bås.

   Dagens næringsliv.

   ISSN 0803-9372.

  • Rege, Mari

   (2017)

   Kvoter mot middelmådige menn.

   Dagens næringsliv.

   ISSN 0803-9372.

  • ten Braak, Dieuwer; Størksen, Ingunn; Rege, Mari

   (2017)

   Agderprosjektet.

   Forskningsmøte NUBU;

   2017-03-14 - .

  • Rege, Mari

   (2017)

   Sosiale og emosjonelle kompetanser.

   KS Rogaland styremøte;

   2017-01-17.

  • Rege, Mari

   (2017)

   Betydningen av sosiale og emosjonelle kompetanser for å lykkes med utdanning og arbeid.

   Rogalandskonferansen 2016;

   2017-03-29.

  • Rege, Mari; Solli, Ingeborg Foldøy; Ludvigsen, Sten Runar; Bettinger, Eric Perry; Yeager, David S.

   (2017)

   Increasing Perseverance in Math: Evidence from a Field Experiment in Norway. Economics of Child Development.

   Conference on Children, Family and Employment;

   2017-05-15 - 2017-05-16.

  • Rege, Mari

   (2017)

   Lærende tankesett.

   KS Styremøte Rogaland;

   2017-05-18.

  • Rege, Mari

   (2017)

   Stiftelsen som endringsagent .

   Seminar for Sparebankstiftelsene i Norge;

   2017-05-22.

  • Rege, Mari; Størksen, Ingunn; Solli, Ingeborg Foldøy

   (2017)

   JA TAKK BEGGE DELER! Fri lek og veiledet lek i barnehagen .

   Nordiske Impulser 2017;

   2017-05-23.

  • Rege, Mari

   (2017)

   Hvordan forebygge økte sosiale ulikheter?.

   Seminar for ledere i Stavanger kommune ;

   2017-05-29.

  • Rege, Mari

   (2017)

   Fremtidens kompetanser.

   Seminar for utdanning- og oppvekstledere i Storbynettverket;

   2017-06-01.

  • Rege, Mari; Størksen, Ingunn; Solli, Ingeborg Foldøy

   (2017)

   School Readiness in a Welfare State with Publicly Subsidized Universal Childcare.

   Workshop on Child Development;

   2017-08-03.

  • Rege, Mari

   (2017)

   Fremtidens kompetanser.

   Seminar for alle ansatte Strandaskolen;

   2017-08-15.

  • Rege, Mari

   (2017)

   Fremtidens kompetanser.

   KS Hedmark og Oppland Høstkonferanse;

   2017-08-15.

  • Rege, Mari; Solli, Ingeborg Foldøy; Størksen, Ingunn; Votruba, Mark E

   (2017)

   School Readiness in a Welfare State With Publicly Subsidized Universal Childcare.

   Forskerseminar om Longitudinelle studier i barnehagen;

   2017-11-02.

  • Rege, Mari

   (2017)

   Evne til samspill trumfer master.

   Dagens næringsliv.

   ISSN 0803-9372.

  • Bettinger, Eric Perry; Rege, Mari; Solli, Ingeborg Foldøy; Ludvigsen, Sten Runar; Yeager, David S.

   (2017)

   Increasing Perseverance in Math: Evidence from a Field Experiment in Norway.

   Confernece Athens Greece;

   2017-10-18.

  • Rege, Mari

   (2017)

   Hva er sosiale og emosjonelle ferdigheter?.

   SOSIALE OG EMOSJONELLE FERDIGHETER - NØKKELEN TIL FRAMTIDENS LÆRING OG ARBEID?;

   2017-11-22 - .

  • Rege, Mari; Størksen, Ingunn

   (2017)

   Klar for å lære! Gode barnehager gir barn bedre muligheter til å lykkes i skolen.

   KS Høstkonferanse Midt-Norge/Møre og Romsdal;

   2017-11-08 - .

  • Rege, Mari

   (2017)

   Kompetanse for omstilling.

   Kåkå-nomics - Norges økonomifestival;

   2017-11-02 - .

  • Rege, Mari

   (2017)

   Kompetanse for omstilling.

   Nasjonal karriereveiledningskonferanse;

   2017-10-31 - .

  • Rege, Mari; Størksen, Ingunn

   (2017)

   Tidlig innsats og kvalitet i barnehagen.

   Frokostseminar: Oppvekst, ulikhet og muligheter senere i livet;

   2017-11-01 - .

  • Rege, Mari; Solli, Ingeborg Foldøy; Størksen, Ingunn

   (2016)

   Samtykke i forskningsprosjekt på registerdata.

   Fædrelandsvennen.

   ISSN 0805-3790.

   s.27-27.

  • Størksen, Ingunn; Rege, Mari

   (2016)

   Hva selvregulering er.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

   s.23-23.

  • Størksen, Ingunn; Lea, Åse; Lunde, Svanaug; Rege, Mari

   (2016)

   Investering i viten med Vitensenteret.

   Agderposten.

   ISSN 0805-3723.

   Volum 2016.

   s.17-17.

  • Rege, Mari

   (2016)

   Menns sårbarhet.

   Dagens næringsliv.

   ISSN 0803-9372.

  • Rege, Mari

   (2016)

   Urolige elever koster oss dyrt.

   Dagens næringsliv.

   ISSN 0803-9372.

  • Rege, Mari

   (2016)

   Bedre barnehage er ikke gratis.

   Dagens næringsliv.

   ISSN 0803-9372.

  • Rege, Mari

   (2016)

   Først vennskap,så kunnskap.

   Dagens næringsliv.

   ISSN 0803-9372.

  • Rege, Mari

   (2016)

   Inkluderende skoleliv.

   Dagens næringsliv.

   ISSN 0803-9372.

  • Rege, Mari

   (2016)

   Nedbrytende asylpolitikk.

   Dagens næringsliv.

   ISSN 0803-9372.

  • Rege, Mari

   (2016)

   «Klar for å lære!».

   KICK OFF Læringsløp Drammen. Onsdag 17. august. Drammenshallen. ;

   2016-08-17.

  • Rege, Mari

   (2016)

   Foreldredulting.

   Dagens næringsliv.

   ISSN 0803-9372.

  • Rege, Mari; Solli, Ingeborg Foldøy

   (2016)

   Increasing Perseverance in Math: Evidence from a Field Experiment in Norway .

   University of Bergen Department Seminar;

   2016-11-16.

  • Rege, Mari

   (2016)

   Betydningen av sosiale og emosjonelle kompetanser for å lykkes i arbeidslivet.

   Den nasjonale IA konferansen 2016;

   2016-11-24.

  • Rege, Mari; Solli, Ingeborg Foldøy

   (2016)

   Increasing Perseverance in Math: Evidence from a Field Experiment in Norway.

   Economics of Child Development;

   2016-11-24 - 2016-11-25.

  • Rege, Mari

   (2016)

   Klar for å lære.

   Statped fagfestival;

   2016-12-01.

  • Solli, Ingeborg Foldøy; Rege, Mari

   (2015)

   Lagging behind the Joneses.

   Det Nasjonale Forskermøtet, Bergen 5-6 januar 2015;

   2015-01-05 - 2015-01-06.

  • Rege, Mari

   (2015)

   Agder viser vei.

   Dagens næringsliv.

   ISSN 0803-9372.

  • Rege, Mari

   (2015)

   Agderprosjektet.

   Infomasjonsmøte for barnehager i Aust Agder;

   2015-02-10.

  • Rege, Mari

   (2015)

   Agderprosjektet.

   Informasjonsmøte for barnehager i Vest Agder, Mandal;

   2015-02-11.

  • Rege, Mari

   (2015)

   "Agderprosjektet. Et randomisert og kontrollert forsøk om hva som er viktig innhold i barnehagen".

   Temaseminar: Ny forskning om barnehage;

   2015-09-17.

  • Rege, Mari; Solli, Ingeborg Foldøy

   (2015)

   Lagging Behind the Joneses: The Impact of Relative Earnings on Job Separations.

   IFAU, Uppsala;

   2015-02-04 - .

  • Rege, Mari; Solli, Ingeborg Foldøy

   (2015)

   Lagging Behind the Joneses: The Impact of Relative Earnings on Job Separations.

   Department of Economics, Stockholm University;

   2015-02-05 - .

  • Rege, Mari; Solli, Ingeborg Foldøy

   (2015)

   Lagging Behind the Joneses: The Impact of Relative Earnings on Job Separation.

   Workshop;

   2015-12-07 - 2015-12-08.

  • Rege, Mari; Solli, Ingeborg Foldøy

   (2015)

   Lagging Behind the Joneses: The Impact of Relative Earnings on Job Separation.

   Department seminar i San Diego;

   2015-10-26.

  • Rege, Mari

   (2015)

   Kvinnens plass.

   Dagens næringsliv.

   ISSN 0803-9372.

  • Rege, Mari

   (2015)

   Avskaff karakterer i orden og oppførsel.

   Dagens næringsliv.

   ISSN 0803-9372.

  • Rege, Mari

   (2015)

   Hjernetrim.

   Dagens næringsliv.

   ISSN 0803-9372.

  • Rege, Mari

   (2015)

   Fremtidens skole.

   Dagens næringsliv.

   ISSN 0803-9372.

  • Rege, Mari

   (2015)

   Middagstid.

   Dagens næringsliv.

   ISSN 0803-9372.

  • Rege, Mari

   (2015)

   Kunnskap er ikke nok.

   Dagens næringsliv.

   ISSN 0803-9372.

  • Rege, Mari

   (2015)

   Menns erfaring med kvinner.

   Dagens næringsliv.

   ISSN 0803-9372.

  • Rege, Mari; Størksen, Ingunn

   (2014)

   Vil gi mer læring i barnehagen.

  • Størksen, Ingunn; Rege, Mari

   (2014)

   Fremtidens barnehage.

   Fædrelandsvennen.

   ISSN 0805-3790.

   s.21-21.

  • Størksen, Ingunn; Rege, Mari

   (2014)

   Viktig barnehageforskning.

   Klassekampen.

   ISSN 0805-3839.

   s.23-23.

  • Størksen, Ingunn; Rege, Mari

   (2014)

   Agder-prosjektet i barnehagen - Svar til Barnehagelærer Hilde Tellefsens innlegg i Lillesands-Posten.

   Lillesands-posten.

   s.24-24.

  • Rege, Mari; Størksen, Ingunn

   (2014)

   Lek og lær.

   Klassekampen.

   ISSN 0805-3839.

   s.18-18.

  • Rege, Mari; Størksen, Ingunn

   (2014)

   Skal bedre levekår på Sørlandet - Mer læring i barnehagen (s.1 og s.6).

  • Størksen, Ingunn; Rege, Mari

   (2014)

   Femåringene skal trenes før skolestart - Stavangerforskere får 42 millioner kroner til forskning.

  • Størksen, Ingunn; Rege, Mari

   (2014)

   Hva er Agderprosjektet?.

   Fædrelandsvennen.

   ISSN 0805-3790.

   s.24-24.

  • Størksen, Ingunn; Rege, Mari

   (2014)

   Agderprosjektet - åpen for diskusjon.

   Fædrelandsvennen.

   ISSN 0805-3790.

   s.25-25.

  • Størksen, Ingunn; Rege, Mari

   (2014)

   Hvor står Agderprosjektet?.

   Agderposten.

   ISSN 0805-3723.

   s.3-3.

  • Haaland, Venke Furre; Rege, Mari; Votruba, Mark; Telle, Kjetil Elias; Nilsen, Stein Tore

   (2014)

   Trapped in Treatment: The Effects of Sick Leave on Long Term Labor Market Attachment.

   The Essen Summer School in Health Economics;

   2014-05-24 - 2014-05-30.

  • Solli, Ingeborg Foldøy; Rege, Mari

   (2014)

   Lagging behind the Joneses.

   VAM Forskerseminar;

   2014-11-26 - 2014-11-27.

  • Rege, Mari

   (2014)

   The Agderproject: Intervention design.

   Agderproject Workshop University of Chicago;

   2014-12-03 - 2014-12-05.

  • Haaland, Venke Furre; Rege, Mari; Vortuba, Mark

   (2013)

   Nobody Home: The Effect of Maternal Labor Force Participation on Long Term Child Outcomes.

   “Labor Markets, Families and Children";

   2013-06-18 - 2013-06-19.

  • Haaland, Venke Furre; Rege, Mari; Votruba, Mark; Telle, Kjetil Elias

   (2013)

   The Intergenerational Transfer of the Employment Gender Gap.

   SEMINAR ØKONOMI OG FINANS;

   2013-12-18.

  • Rege, Mari

   (2013)

   Dårlig samfunnsøkonomi.

   Dagens næringsliv.

   ISSN 0803-9372.

  • Rege, Mari

   (2013)

   Ulykkelige karrierekvinner.

   Dagens næringsliv.

   ISSN 0803-9372.

  • Rege, Mari

   (2013)

   Kontantstøtte ga karakterhopp.

   Dagens næringsliv.

   ISSN 0803-9372.

  • Rege, Mari

   (2013)

   Verdien av en god lærer.

   Dagens næringsliv.

   ISSN 0803-9372.

  • Rege, Mari

   (2013)

   Kvinner og kår.

   Dagens næringsliv.

   ISSN 0803-9372.

  • Rege, Mari

   (2013)

   Utilsiktede virkninger.

   Dagens næringsliv.

   ISSN 0803-9372.

  • Rege, Mari

   (2013)

   Motivasjon og måling.

   Dagens næringsliv.

   ISSN 0803-9372.

  • Rege, Mari

   (2013)

   Som far, såsønn: Hvorfor erfamiliebakgrunn såviktig for å lykkes iutdanningsløpet ogarbeidslivet?.

   Den nasjonale IA-konferansen, November 13 2013;

   2013-11-13.

  • Rege, Mari

   (2013)

   The IntergenerationalTransfer of theGender Gap in LaborForce Participation.

   German Institute for Economic Research (DIW Berlin) May 3, 2013;

   2013-05-03.

  • Rege, Mari

   (2013)

   Barnehagensmuligheter: Etsamfunnsøkonomiskperspektiv påbarnehagen.

   Sørlandets kompetansefond, August 29, 2013;

   2013-08-29.

  • Rege, Mari

   (2013)

   Barnehagensmuligheter: Etsamfunnsøkonomiskperspektiv påbarnehagen.

   Fagpanelet, Fornyings, administrasjon-og kirkedepartementet, October 9, 2013;

   2013-10-09.

  • Rege, Mari

   (2013)

   Barnehagensmuligheter: Etsamfunnsøkonomiskperspektiv påbarnehagen.

   NHO ledelse, Sundvollen, October 10, 2013;

   2013-10-10.

  • Haaland, Venke Furre; Rege, Mari; Votruba, Mark

   (2013)

   Maternal Employment and Children’s Educational Attainment.

   Forskermøtet 2013 ;

   2013-01-07 - 2013-01-08.

  • Rege, Mari

   (2012)

   Snøball-effekten, lørdagsintervjuet.

  • Rege, Mari

   (2012)

   Muligheter er urettferdig fordelt.

   Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).

   ISSN 0804-3116.

  • Rege, Mari

   (2012)

   Kollegers lønn kan påvirke motivasjonen.

   Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).

   ISSN 0804-3116.

  • Rege, Mari

   (2012)

   Orker ikke, klarer ikke, kan ikke.

   Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).

   ISSN 0804-3116.

  • Rege, Mari

   (2012)

   Fanget i hjemmet.

   Dagens næringsliv.

   ISSN 0803-9372.

  • Rege, Mari

   (2012)

   Tveegget tillit.

   Dagens næringsliv.

   ISSN 0803-9372.

  • Rege, Mari

   (2012)

   Nedbemannet far.

   Dagens næringsliv.

   ISSN 0803-9372.

  • Rege, Mari

   (2012)

   Konkurranseutsatte kvinner.

   Dagens næringsliv.

   ISSN 0803-9372.

  • Rege, Mari

   (2012)

   Et samfunnsøkonomisk perspektiv på barnehager.

   Levekår og folkehelse - To sider av samme sak!;

   2012-09-09.

  • Rege, Mari

   (2012)

   The Intergenerational Transmission of Work Force Attachment: An Investigation of Mechanisms.

   Faglunsj i Arbeidsdepartementet;

   2012-09-14.

  • Rege, Mari

   (2012)

   Som far, så sønn.

   VAM seminar på litteraturhuset i forbindelse med forskningsdagene;

   2012-09-15.

  • Rege, Mari

   (2012)

   Nedbemanningens pris – Hva skjer med den som mister jobben?.

   BI konferanse Helsefremmende arbeidsplasser;

   2012-09-20.

  • Rege, Mari; Solli, Ingeborg Foldøy

   (2012)

   Lagging Behind the Joneses: The Impact of Relative Earnings on Job Quitting.

   Presentation at workshop Labour Markets, Families and Children, Bergen, June 11th-13th 2012.;

   2012-06-11 - 2012-06-13.

  • Rege, Mari

   (2012)

   Adferd i velferdsstaten – teori og empiri.

   Innlegg på Finansdepartementets fagdag;

   2012-06-16.

  • Rege, Mari

   (2012)

   Trygd som smitter.

   Innlegg i avdelingsmøte til Fagstab Ytelser, NAV;

   2012-03-12.

  • Rege, Mari

   (2012)

   Trygd smitter.

   NHO Agder årskonferanse;

   2012-03-20.

  • Rege, Mari

   (2012)

   Er våre velferdsordninger bærekraftige? En studie om smitteeffekter.

   KS, Nettverkssamling om sykefravær;

   2012-02-12.

  • Rege, Mari

   (2012)

   Har velferdsstaten en øvre grense?.

   Innlegg på KS sin kommunedag;

   2012-02-13.

  • Rege, Mari

   (2012)

   Utsettelser på arbeidsplassen.

   Innlegg på fellessamling for ledere i Hedmark sparebank;

   2012-02-20.

  • Rege, Mari

   (2012)

   Er våre velferdsordninger bærekraftige?.

   Innlegg på Rogaland Høyres årskonferanse;

   2012-02-22.

  • Rege, Mari; Solli, Ingeborg Foldøy

   (2012)

   Lagging behind the Joneses: The impact of relative earnings on job quitting.

   Forskerseminar om sykefravær, arbeid og helse, NFR;

   2012-02-27.

  • Rege, Mari

   (2012)

   Veksten -og folk.

   Innlegg på Solamøtet «Vekstens utfordringer og muligheter;

   2012-01-04.

  • Solli, Ingeborg Foldøy; Rege, Mari

   (2012)

   Lagging behind the Joneses: The impact of relative earnings on job quitting.

   Det Nasjonale Forskermøtet for Økonomer, UMB (Ås), ;

   2012-01-03 - 2012-01-05.

  • Fiva, Jon H.; Rege, Mari; Solli, Ingeborg Foldøy

   (2011)

   Engasjert pappa.

   Dagens næringsliv.

   ISSN 0803-9372.

  • Rege, Mari

   (2011)

   Handlekraft i blinde.

   Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).

   ISSN 0804-3116.

  • Rege, Mari

   (2011)

   Kanskje nivådeling er svaret?.

   Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).

   ISSN 0804-3116.

  • Rege, Mari

   (2011)

   Kjønnsroller fra fortiden.

   Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).

   ISSN 0804-3116.

  • Rege, Mari

   (2011)

   Slik kan barna ta skade av foreldrekonflikter.

   VG : Verdens gang.

   ISSN 0805-5203.

  • Rege, Mari

   (2011)

   Bedre på skolen.

   Dagens næringsliv.

   ISSN 0803-9372.

  • Rege, Mari

   (2011)

   Utsettelser på arbeidsplassen.

   Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).

   ISSN 0804-3116.

  • Rege, Mari

   (2011)

   Glasstaket og ekteskapet.

   Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).

   ISSN 0804-3116.

  • Rege, Mari

   (2011)

   Kvinner skyr konkurranse.

   Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).

   ISSN 0804-3116.

  • Rege, Mari

   (2011)

   Noen velger trygd.

   Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).

   ISSN 0804-3116.

  • Rege, Mari

   (2011)

   Vi går glipp av viktig forskning.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Rege, Mari

   (2011)

   Vi har for mange trygdede.

  • Rege, Mari

   (2011)

   Velferd smitter.

   Regionskonferanse NHO Molde;

   2011-05-05.

  • Rege, Mari

   (2011)

   Velferd som smitter.

   Regionskonfernase NHO Hordaland;

   2011-04-12.

  • Rege, Mari

   (2011)

   Velferd som smitter.

   Regionskonferanse NHO Trondheim;

   2011-04-14.

  • Rege, Mari

   (2011)

   Velferd som smitter.

   Regionskonferanse NHO Sarpsborg;

   2011-03-12.

  • Rege, Mari

   (2011)

   Velferd som smitter.

   Regionskonferanse NHO Telemark;

   2011-03-15.

  • Rege, Mari

   (2011)

   Velferd som smitter.

   Regionskonferanse NHO Drammen ;

   2011-02-05.

  • Rege, Mari

   (2011)

   Velferd som smitter.

   Årskonferanse NHO Oslo;

   2011-01-03.

  • Rege, Mari

   (2011)

   Når bedriften legger ned - Hva skjer i familien?.

   NHO tariffseminar;

   2011-09-15.

  • Rege, Mari

   (2011)

   Tidlig læring og sosial mobilitet. Norske barns muligheter til å lykkes i utdanningsløpet og arbeidslivet.

   Seminar Jæren Distrikspsykiatriske Senter;

   2011-09-21.

  • Rege, Mari

   (2011)

   Tidlig læring og sosial mobilitet. Norske barns muligheter til å lykkes i utdanningsløpet og arbeidslivet.

   Utdanningsforbundet;

   2011-05-12.

  • Rege, Mari

   (2011)

   Trygd smitter.

   KS Rogaland Strategikonferanse;

   2011-02-06.

  • Rege, Mari

   (2011)

   Home with Mom: The effects of stay-at-home Moms on Childrens Long-Run Educational outcomes.

   EALE Conference;

   2011-09-23.

  • Rege, Mari

   (2011)

   Home with Mom: The effects of Stay-at-Home Moms on Children Long-Run Educational outcomes.

   EEA Conference;

   2011-08-28.

  • Rege, Mari

   (2011)

   Home with Mom: The effects of Stay-at-Home Moms on Childrens Long-Run Educational Outcomes.

   Seminar Tinbergen Institute;

   2011-03-15.

  • Rege, Mari

   (2010)

   Tiltaksløs tiltakspakke.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Rege, Mari

   (2010)

   Tid med pappa og likelønn.

   Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).

   ISSN 0804-3116.

  • Rege, Mari

   (2010)

   Når far flytter bort.

   Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).

   ISSN 0804-3116.

  • Rege, Mari

   (2010)

   Dyrekjøpt likestilling.

   Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).

   ISSN 0804-3116.

  • Rege, Mari

   (2010)

   Hvor går grensen?.

   Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).

   ISSN 0804-3116.

  • Rege, Mari; Solli, Ingeborg Foldøy

   (2010)

   Se, pappapermisjonen virker.

  • Rege, Mari

   (2010)

   Bedre barnehager betyr færre uføre.

  • Rege, Mari

   (2010)

   Mari i multippel likevekt.

  • Rege, Mari

   (2010)

   Hvor går grensen?.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Rege, Mari

   (2010)

   Noko er sjukt her.

  • Rege, Mari; Solli, Ingeborg Foldøy

   (2010)

   Pappaperm viktig for karriere og inntekt.

  • Rege, Mari

   (2010)

   Rogaland minst likestilt i inntekt.

  • Rege, Mari

   (2010)

   Noko er sjukt her.

  • Rege, Mari

   (2010)

   Dyrekjøpt likestilling.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Rege, Mari

   (2010)

   Utdanner seg mer når far bor borte.

  • Rege, Mari; Solli, Ingeborg Foldøy

   (2010)

   Som far, så lønn.

  • Rege, Mari

   (2010)

   Når far flytter bort.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Rege, Mari

   (2010)

   Den oljesmurte økonomien.

  • Rege, Mari

   (2010)

   Likelønn er bra for barna.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Rege, Mari

   (2010)

   Tiltaksløs tiltakspakke.

   Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).

   ISSN 0804-3116.

  • Rege, Mari

   (2010)

   Likelønnskampen må starte hjemme.

  • Rege, Mari; Telle, Kjetil

   (2010)

   Menn takler nedbemanning dårligst.

  • Havnes, Tarjei; Mogstad, Magne; Rege, Mari; Cappelen, Ådne

   (2009)

   Ukritisk kritisk om barnehager.

   VG : Verdens gang.

   ISSN 0805-5203.

   s.47-47.

  • Rege, Mari

   (2006)

   The Effect of Plant Downsizing on Disability Pension Utilization.

   IZA/SOLE Transatlantic Meeting;

   2006-05-18 - 2006-05-21.

  • Rege, Mari

   (2006)

   Information Technology and Information Overload in Health Care.

   ASSA meeting;

   2006-01-05 - 2006-01-08.

  • Rege, Mari

   (2006)

   Sosiale normer og tilgang til uføretrygd.

   Arbeids og velferdskonferansen, NFR;

   2006-11-06 - 2006-11-07.

  • Rege, Mari; Telle, Kjetil

   (2006)

   Uføretrygd smitter.

 • Kunstnerisk produksjon
 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway