Mari Sommer Hoel

Stipendiat i utdanningsvitenskap

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking