Maria Ravndal

Universitetslektor i sykepleievitenskap

Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for kvalitet og helseteknologi