Hopp til hovedinnhold

Marianne Ree

Førsteamanuensis

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for barnehagelærerutdanning
HL K-261
Bio

Marianne Ree er førsteamanuensis i utdanningsvitenskap, og forsker ved FILIORUM.

Hun har en ph.d. innen utdanningsvitenskap, og har det siste året jobbet som forsker og foreleser i pedagogikk på barnehagelærer utdanningen ved Universitetet i Stavanger. Hennes interessefelt er medvirkning, fellesskap, medborgerskap, sosial bærekraft, kvaliteter i relasjoner, kommunikasjon.

Hun er medlem av det norske forskerteamet i prosjektet Politics of belonging ved Universitetet i Stavanger, og deltaker i programområdet Transforming Education - bærekraftsdidaktikk for en verden i endring ved UiS. Ree har også tidligere vært assosiert med det longitudinelle forskningsprosjektet Gode barnehager for barn i Norge (GoBaN, www.goban.no) (2016-2019), hvor hun deltok i datainnsamling for hovedstudien.  

+
Publications
 • Vitenskapelige publikasjoner
  • Ree, Marianne

   (2021)

   Hva er problemet med at medvirkning er individorientert?-medvirkning som en juridisk rettighet og som et pedagogisk fellesskapsanliggende.

   Barn

   ISSN 0800-1669.

   s.71-81.

   DOI: 10.5324/barn.v39i1.4033

  • Ree, Marianne

   (2020)

   Personalets beskrivelser av medvirkning fortolket ut fra et fellesskapsperspektiv.

   Barn

   ISSN 0800-1669.

   Volum 38.

   Hefte 2.

   s.75-87.

   DOI: 10.5324/barn.v38i2.3707

  • Ree, Marianne; Emilson, Anette

   (2019)

   Participation in communities in ECEC expressed in child-educator interactions.

   Early Child Development and Care

   ISSN 0300-4430.

   DOI: 10.1080/03004430.2019.1566230

  • Ree, Marianne; Alvestad, Marit; Johansson, Eva Marianne

   (2019)

   Hallmarks of participation–children's conceptions of how to get access to communities in Norwegian Early Childhood Education and Care (ECEC) .

   International Journal of Early Years Education

   ISSN 0966-9760.

   Volum 27.

   Hefte 2.

   s.200-215.

   DOI: 10.1080/09669760.2019.1607262

 • Bøker og kapitler
  • Granone, Francesca; Reikerås, Elin Kirsti Lie; Sæbø, Janken Camilla; Solheim, Ksenia; Kaltvedt, Elsa Helen; Ree, Marianne; Esmaeeli, Sara; Furskog-Risa, Christina; Joner, Maya Dybvig

   (2022)

   Tidlig innsats, tidlig i livet-En sammenstilling og analyse av eksisterende kunnskap og forskning om de 1000 første dagene i et individs liv, inklusive livet i magen.

  • Ree, Marianne

   (2020)

   Vilkår for barns medvirkning i fellesskap i barnehagen.

   Universitetet i Stavanger

 • Formidling
  • Ree, Marianne

   (2021)

   Vilkår for barns medvirkning i fellesskap i barnehagen.

  • Ree, Marianne

   (2021)

   Gruppeintervjuer med barn i barnehagen- muligheter og utfordringer.

  • Ree, Marianne

   (2021)

   Utviklingsområdet barn og psykisk helse 2021-2022.

  • Fugelsnes, Kristin; Rosell, Lars Yngve; Johansson, Eva Marianne; Berge, Anita; Eidsvåg, Gunnar Magnus; Zachrisen, Berit; Ree, Marianne; Iversen, Lisbeth

   (2021)

   Tilhørighet i barnehagen.

  • Ree, Marianne

   (2021)

   Vilkår for barns medvirkning i fellesskap.

  • Ree, Marianne

   (2019)

   Medvirkning i fellesskap.

  • Ree, Marianne

   (2019)

   Medvirkning i fellesskap i barnehagen.

  • Særheim, Marianne Ree; Alvestad, Marit; Johansson, Eva Marianne

   (2017)

   Hallmark for participation-children´s conceptions on how to get access to communities in preschool.

  • Særheim, Marianne Ree

   (2017)

   Medvirkning i felleskap-Barnehagens verdigrunnlag.

  • Særheim, Marianne Ree

   (2017)

   "En pågående Phd studie om barns medvirkning i felleskap i barnehagen» .

  • Særheim, Marianne Ree

   (2017)

   Participation in kindergarten-a question of Quality.

  • Særheim, Marianne Ree

   (2017)

   Hvordan beskriver barna deres felleskap i barnehagen,og hva oppfatter de som vilkår for å delta i slike felleskap?.

  • Særheim, Marianne Ree

   (2016)

   Medvirkning i felleskapet.

  • Særheim, Marianne Ree

   (2016)

   Medvirkning i barnehagen-et spørsmål om kvalitet.

  • Særheim, Marianne Ree

   (2015)

   Barn lærer best gjennom lekfull kommunkasjon.

   Første steg

   ISSN 1504-1891.

   Hefte 3.

   s.36-39.

 • Kunstnerisk produksjon
  • Ree, Marianne

   (2021)

   medvirkning i fellesskap.

 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway