Marianne Sandvik Tveitnes

Førsteamanuensis i pedagogikk

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk
HL U-312

Bio

Arbeider som førsteamanuensis ved Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk.

Er utdannet som allmennlærer og logoped, med hovedfag i spesialpedagogikk og PhD i utdanningsvitenskap. 

Har forsket på PP-tjenestens sakkyndighetsarbeid https://uis.brage.unit.no/uis-xmlui/handle/11250/2499868?show=full, og er i dag tilknyttet følgende programområde for forskning:  Mangfold, inkludering og utdanning / Diversity, inclusion and education

Har emneansvar og/eller underviser i følgende emner: 

VVL 100/VVL110/VVL120 Profesjonsveiledning for lærerstudenter og lærere i skolen

MGL3600/MGL4600 Spesialpedagogikk i en skole for alle  

Er medlem av arbeidsgruppa for den desentraliserte kompetanseutviklingsordningen (DeKomp) i Midt-Rogaland, og jobber i partnerskap med ulike skoler i regionen.  

Deltar i det nasjonale nettverket:  Veiledning for nyutdannede lærere i barnehage, skole og videregående opplæring https://www.nyutdannede.no/

Har tidligere arbeidet som:  

Avdelingsleder fagavdeling Syn, region vest, STATPED (01.01.13- 01.04.14)

Avdelingsleder avd. Rogaland, STATPED VEST  (26.03.12 - 31.12.12)

Virksomhetsleder PPT for Midt Ryfylke (01.08.07.-25.03.12)

Spes.ped.koordinator/spesialpedagog/lærer , Jørpeland ungdomsskole, Strand kommune (01.08.03 -01.08.07)

Har også erfaring i fra arbeid som:

Logoped og PP-rådgiver

Spesialpedagog for barn i førskolealder 

Publikasjoner
 • Vitenskapelige publikasjoner
 • Bøker og kapitler
  • Tveitnes, Marianne Sandvik

   (2018)

   Sakkyndighet med mål og mening. En analyse av sakkyndighetskunnskapens institusjonaliserte kjennetegn; et grunnlag for refleksjon og endring.

   Universitetet i Stavanger.

   ISBN 978-82-7644-766-8.

 • Formidling
  • Lied, Silje Ims; Tveitnes, Marianne Sandvik; Olsen, Mirjam Harkestad

   (2023)

   Teachers’ cometencies,related to special needs education and inclusion, in Norway.

   ECER - European Conference on Educational Research 2023;

   2023-08-21 - 2023-08-26.

  • Helgevold, Nina; Tveitnes, Marianne Sandvik; Moen, Vegard

   (2023)

   Bridging the gap - Working with problem-based cases to develop student teachers’ professional identity.

   ECER 2023 ;

   2023-08-22 - 2023-08-25.

  • Lied, Silje Ims; Stokke, Hilde Sofie; Olsen, Mirjam Harkestad; Tveitnes, Marianne Sandvik

   (2022)

   KOSIP; Kompetansekartlegging av og for laget rundt barna og elevene.

   Spesialpedagogikk.

   ISSN 0332-8457.

   Hefte 4.

   s.44-55.

  • Tveitnes, Marianne Sandvik

   (2022)

   KOSIP, et verktøy for kartlegging av kommuners kompetansekapital og kompetansebehov i tilknytning til Kompetanseløftet for Spesialpedagogikk og Inkluderende Praksis.

   Læringsmiljøkonferansen 2022. ;

   2022-11-07 - 2022-11-08.

  • Tveitnes, Marianne Sandvik

   (2022)

   Vi skal bygge lag rundt barna.

   Fagdag for PPT og Styrket barnehage ;

   2023-03-24.

  • Tveitnes, Marianne Sandvik

   (2022)

   Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis. Sentrale prinsipper og resultater fra regional kompetansekartlegging (KOSIP).

   Ledernettverk - Utdanningsregion Midt-Rogaland;

   2022-04-21.

  • Tveitnes, Marianne Sandvik

   (2022)

   Fortellingen om KOSIP, - et eksempel på hvordan arbeid i kompetanseløftet har inspirert, og inspirerer, til felles kunnskapsutvikling og praksisnær forskning for oss i UH og våre partnere ute i kommunene. .

   Forum for lokal kompetanseutvikling;

   2022-09-13.

  • Tveitnes, Marianne Sandvik

   (2021)

   Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis; Laget rundt barnet og eleven.

   Regional konferanse: Kompetanseløftet - Rogaland ;

   2021-02-11.

  • Hvalby, Mette Irene; Tveitnes, Marianne Sandvik

   (2021)

   Vi skaper rom for deltakelse.

   Seminar for nyutdannede nytilsatte lærere i skolen;

   2021-03-24.

  • Tveitnes, Marianne Sandvik

   (2020)

   PP-tjenestens mandat; To ulike oppgaver eller to sider av samme sak? .

   PPT-leder konferansen 2020;

   2020-09-14 - 2020-09-15.

  • Tveitnes, Marianne Sandvik

   (2020)

   Mind the Gap - Exploring the Institutionalized Expert-Knowledge of the Norwegian Educational- Psychological Service in the Age of Inclusion .

   ECER 2020;

   2020-08-23 - 2020-08-28.

  • Tveitnes, Marianne Sandvik

   (2019)

   Spesialpedagogisk rådgivning og veiledning.

   Veiledningskonferansen;

   2019-02-06 - 2019-02-07.

  • Tveitnes, Marianne Sandvik

   (2019)

   Sakkunnig arbeid, med mål og meining…?.

   Fagtorg vest 2019;

   2019-08-28 - 2019-08-29.

  • Tveitnes, Marianne Sandvik

   (2019)

   Sakkyndighet med mål og mening.

   Landsdelssamlinga for Statped og PPT i Nord-Norge ;

   2019-10-23 - 2019-10-24.

  • Tveitnes, Marianne Sandvik

   (2019)

   Pedagogisk Psykologisk Tjeneste - en organisasjon i endring, eller…?.

   SEVU-PPT;

   2019-10-14.

  • Tveitnes, Marianne Sandvik

   (2019)

   What characterizes the institutionalized expert-knowledge of the Norwegian Educational-Psychological Service? .

   Researching the Norwegian school system – perspectives on inclusion and exclusion. ;

   2019-09-17.

  • Tveitnes, Marianne Sandvik; Nevøy, Anne

   (2016)

   Negotiating the Role of the Educational Psychological Service under Shifting Conditions..

   AERA 2016;

   2016-04-08 - 2016-04-12.

 • Kunstnerisk produksjon
 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway