Marianne Sun May Per

Kontorsjef

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Fakultetsadministrasjonen TN
Kontor for utdanningsadministrative tjenester
KE E-228