Hopp til hovedinnhold

Marie Smith-Solbakken

Professor

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk
HG P-226
Publications
 • Vitenskapelige publikasjoner
  • Fintland, Ine W; Smith-Solbakken, Marie

   (2022)

   Arkivkilder - nøkler til dybdelæring.

   Norsk arkivforum

   ISSN 0800-3106.

   Volum 28.

   s.89-117.

  • Smith-Solbakken, Marie; Weihe, Hans-Jørgen Wallin

   (2021)

   The Kielland Disaster : Rescue and workers’ solidarity.

   Arbeiderhistorie

   ISSN 0801-7778.

   Volum 35.

   Hefte 1.

   s.153-178.

   DOI: 10.18261/issn.2387-5879-2021-01-10

  • Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Smith-Solbakken, Marie

   (2021)

   Democracy in practice? The Norwegian public inquiry of the Alexander L. Kielland North-Sea oil platform disaster.

   Journal of Critical Realism

   ISSN 1476-7430.

   Volum 20.

   Hefte 5.

   s.525-541.

   DOI: 10.1080/14767430.2021.1995688

  • Smith-Solbakken, Marie; Weihe, Hans-Jørgen Wallin

   (2021)

   Redningsaksjonen etter Alexander L. Kielland-havariet i Nordsjøen.

   Mennesket og havet. Årbok Norsk Maritimt Museum

   ISSN 2535-3667.

   s.121-157.

  • Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Smith-Solbakken, Marie

   (2020)

   Polyfoni som metode : fortellingen om Alexander-Kielland ulykken som eksempel. I: Mikrohistorie.

   Museumsforlaget AS

   ISBN 9788283050936.

   s.49-85.

  • Smith-Solbakken, Marie; Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Tungland, Else M.; Kongsnes, Ellen; Tollaksen, Tor Gunnar; Sande, Torvald; Gundersen, Nils Gunnar

   (2019)

   Vi som bestemte, støttet og var tilstede : minnebank Alexander L. Kielland-ulykken : bind 5 .

   ISBN 9788276448627.

  • Smith-Solbakken, Marie; Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Tungland, Else; Tollaksen, Tor Gunnar; Sæbø, Linda; Skomedal, Ole Kristian; Skomedal, Hege Kristin Harbak; Reme, Maria Aano; Olsen, Anne Lise Sæ; Kråkø, Lene Olaug; Kongsnes, Ellen; Hansen, Gudny; Hansen, Audur; Fagervik, Hans Inge

   (2019)

   Vi som mistet : minnebank Alexander L. Kielland-ulykken : bind 3.

   ISBN 9788276448603.

  • Smith-Solbakken, Marie; Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Tungland, Else; Eidem, Rolf; Sjo, Ingvild; Kongsnes, Ellen; Tollaksen, Tor Gunnar; Schjøll, Wigulf; Gundersen, Nils Gunnar; Halvorsen, Tor Christian; Hjalmarsen, Åge

   (2019)

   Vi som reddet, berget og etterforsket : minnebank Alexander L. Kielland-ulykken : bind 2 .

   ISBN 9788276448610.

  • Smith-Solbakken, Marie; Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Tungland, Else M.; Tollaksen, Tor Gunnar; Stang, Leif; Daatland, Christer D.; Kongsnes, Ellen; Lundholm, Lennart; Johansen, Terje

   (2019)

   Vi som arbeidet og vi som var arbeidsgivere : minnebank Alexander L. Kielland-ulykken : bind 4.

   ISBN 9788276448658.

  • Smith-Solbakken, Marie; Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Tungland, Else; Kongsnes, Ellen; Berheim, Bengt; Kvåle, Kåre Magne; Mongstad, Edmund Arne; Tollaksen, Tor Gunnar; Våga, Finn, E.

   (2019)

   Vi som overlevde : minnebank Alexander L. Kielland-ulykken : bind 1 .

   ISBN 9788276448665.

  • Smith-Solbakken, Marie; Weihe, Hans-Jørgen Wallin

   (2019)

   Alexander L. Kielland-ulykken 1980. Fortielsen og forbitrelsen.

   Arbeiderhistorie

   ISSN 0801-7778.

   Volum 33.

   Hefte 1.

   s.189-213.

   DOI: 10.18261/issn.2387-5879-2019-01-11

  • Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Smith-Solbakken, Marie

   (2018)

   Post-traumatic stress reactions in a long-term and several generation perspectives.

   Multicultural Studies

   ISSN 2451-2877.

   Volum 1.

   Hefte 1.

   s.119-141.

  • Paulsen, Tord F.; Smith-Solbakken, Marie

   (2017)

   Familie. I: "Alexander L.Kielland" - ulykken: Ringene i vannet.

   Hertervig Akademisk

   ISBN 978-82-8217-233-2.

   s.67-108.

  • Paulsen, Tord F.; Smith-Solbakken, Marie

   (2017)

   Nordsjøen. I: "Alexander L.Kielland" - ulykken: Ringene i vannet.

   Hertervig Akademisk

   ISBN 978-82-8217-233-2.

   s.17-38.

  • Paulsen, Tord F.; Smith-Solbakken, Marie

   (2017)

   Ringer i vannet. I: "Alexander L.Kielland" - ulykken: Ringene i vannet.

   Hertervig Akademisk

   ISBN 978-82-8217-233-2.

   s.133-160.

  • Paulsen, Tord F.; Smith-Solbakken, Marie

   (2017)

   Årsak. I: "Alexander L.Kielland" - ulykken: Ringene i vannet.

   Hertervig Akademisk

   ISBN 978-82-8217-233-2.

   s.109-132.

  • Paulsen, Tord F.; Smith-Solbakken, Marie

   (2017)

   Land. I: "Alexander L.Kielland" - ulykken: Ringene i vannet.

   Hertervig Akademisk

   ISBN 978-82-8217-233-2.

   s.39-66.

  • Smith-Solbakken, Marie

   (2017)

   Historien om plattformen som ikke kunne velte. I: "Alexander L.Kielland" - ulykken: Ringene i vannet.

   Hertervig Akademisk

   ISBN 978-82-8217-233-2.

   s.163-168.

  • Smith-Solbakken, Marie

   (2016)

   "Alexander L. Kielland" - ulykken. I: Alexander L. Kielland - ulykken : hendelsen, etterspillet, hemmelighetene.

   Hertervig Akademisk

   ISBN 9788282172301.

   s.13-26.

   DOI: 10.18261/issn.2387-5879-2019-01-11

  • Smith-Solbakken, Marie

   (2016)

   Polyfoni som historisk metode. I: Alexander L. Kielland - ulykken : hendelsen, etterspillet, hemmelighetene.

   Hertervig Akademisk

   ISBN 9788282172301.

   s.208-221.

  • Kongsnes, Ellen; Smith-Solbakken, Marie

   (2016)

   Årsaksforklaringene og kampen om opinionen. I: Alexander L. Kielland - ulykken : hendelsen, etterspillet, hemmelighetene.

   Hertervig Akademisk

   ISBN 9788282172301.

   s.222-279.

  • Smith-Solbakken, Marie; Tungland, Else M.

   (2016)

   Fortellingen : en polyfoni. I: Alexander L. Kielland - ulykken : hendelsen, etterspillet, hemmelighetene.

   Hertervig Akademisk

   ISBN 9788282172301.

   s.27-207.

  • Daatland, Christer D.; Smith-Solbakken, Marie; Weihe, Hans-Jørgen Wallin

   (2016)

   To storulykker : omfanget og følgene. I: Alexander L. Kielland - ulykken : hendelsen, etterspillet, hemmelighetene.

   Hertervig Akademisk

   ISBN 9788282172301.

   s.280-326.

  • Tungland, Else M.; Sagvaag, Hildegunn; Smith-Solbakken, Marie

   (2014)

   "Drikkeplikten" - når unntaket blir normalen : norske utstasjonerte kvinners erfaring med jobbrelatert alkoholbruk. I: Alkohol + arbeidsliv = sant? En vitenskapelig antologi.

   Gyldendal Akademisk

   ISBN 978-82-05-43643-5.

   s.185-196.

  • Smith-Solbakken, Marie

   (2014)

   Grunnlovsbestemmelsem om jødene fra 1814 fram til opphevelsen i 1851. I: Den norske Grunnlovens trosfundament : grunnlovens §2 - Jødeparagrafen.

   Hertervig Akademisk

   ISBN 978-82-8217-210-3.

   s.74-112.

  • Smith-Solbakken, Marie; Weihe, Hans-Jørgen Wallin

   (2014)

   Jødenes situasjon i Norge fra 1851 og frem til 1945. I: Den norske Grunnlovens trosfundament : grunnlovens §2 - Jødeparagrafen.

   Hertervig Akademisk

   ISBN 978-82-8217-210-3.

   s.113-131.

  • Smith-Solbakken, Marie; Weihe, Hans-Jørgen Wallin

   (2012)

   Preserving the past and intervening in the future through memorials and gravestones.

   CFE Conference Papers Series

   ISSN 1654-2185.

   Hefte 5.

   s.193-208.

  • Smith-Solbakken, Marie; Sagvaag, Hildegunn; Svensson, Bengt; Weihe, Hans-Jørgen Wallin

   (2012)

   Bruk av kokain i tannbehandling. I: Anders Sandvig og Maihaugen.

   Hertervig Akademisk

   ISBN 978-82-8217-202-8.

   s.43-47.

  • Syvertsen, Carsten Martin; Smith-Solbakken, Marie; Weihe, Hans-Jørgen Wallin

   (2012)

   Innkjøp, innkjøpere, marked, nasjonsbygging og regionsmarkering. I: Anders Sandvig og Maihaugen.

   Hertervig Akademisk

   ISBN 978-82-8217-202-8.

   s.177-185.

  • Dessingue, Alexandre; Ryckebusch, Olivier; Smith-Solbakken, Marie; Oddone, Patrick; Tomasek, Michel; Weihe, Hans-Jørgen Wallin

   (2011)

   Dunkerque, ville-mémoire : Dunkirk, City of Memories.

   Hertervig Akademisk

   ISBN 978-82-8217-019-2.

  • Drew, Ion; Sognli, Helge; Smith-Solbakken, Marie; Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Hegland, Kåre

   (2011)

   Silent heroes : Operation Freshman and others = Tause helter : operasjon Freshman og andre falne.

   Hertervig Akademisk

   ISBN 978-82-8217-021-5.

  • Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Smith-Solbakken, Marie

   (2010)

   War graves and memorials in Gudbrandsdal, Lillehammer, Rauma and Ringsaker. I: Flerstemte minner.

   Hertervig Akademisk

   ISBN 978-82-8217-010-9.

   s.55-70.

  • Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Smith-Solbakken, Marie; Dessingue, Alexandre

   (2010)

   The invisible jews of Gudbrandsdal and Lillehammer.

   Etter Lemkin: Tidsskrift for studier av folkemord og politisk massevold

   ISSN 1891-084X.

   Volum 2.

   Hefte 3.

   s.42-53.

  • Smith-Solbakken, Marie; Weihe, Hans-Jørgen Wallin

   (2010)

   Kvinnesak, John Stuart Mill og Bjørnstjerne Bjørnson. I: Ingen sak for liten, ingen sak for stor : Bjørnstjerne Bjørnson (1832-1910).

   Hertervig Akademisk

   ISBN 978-82-8217-008-6.

   s.41-49.

  • Smith-Solbakken, Marie; Dessingué, Alexandre; Dessingué, Alexandre; Sognli, Helge; Syvertsen, Carsten; Weihe, Hans-Jørgen Wallin

   (2009)

   Krigsminnesmerker, krigsgraver og turisme. I: Katta på veggen : kulturarv og kritisk historie.

   Hertervig Akademisk

   ISBN 9788282170079.

   s.69-73.

  • Dessingué, Alexandre; Smith-Solbakken, Marie; Weihe, Hans-Jørgen Wallin

   (2009)

   Krigsminner : Sola krigsgraver / Memories From The War : Sola War Graves.

   Hertervig Akademisk

   ISBN 978-82-8217-006-2.

  • Sagvaag, Hildegunn; Endresen, Arne; Høie, Harald; Smith-Solbakken, Marie; Hjelm, Bente; Tungland, Else; Daatland, Christer D.

   (2009)

   Rett kurs : ut av fengselet.

   Hertervig Akademisk

   ISBN 978-82-8217-004-8.

   Hefte 1.

 • Bøker og kapitler
  • Smith-Solbakken, Marie; Weihe, Hans-Jørgen Wallin

   (2019)

   Avhengighet, misbruk og placebo. I: Doping, avhengighet, forfengelighet og ytelse.

   Cappelen Damm Akademisk

   ISBN 9788202586973.

   s.147-152.

  • Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Smith-Solbakken, Marie

   (2019)

   Forord. I: Krigens arvinger: Motstandsheltenes etterkommere forteller om krigens pris.

   ISBN 9788293670568.

   s.7-7.

  • Paulsen, Tord F.; Smith-Solbakken, Marie

   (2017)

   "Alexander L.Kielland" - ulykken: Ringene i vannet.

   Hertervig Akademisk

   ISBN 978-82-8217-233-2.

  • Paulsen, Tord F.; Smith-Solbakken, Marie

   (2017)

   Råolje. I: "Alexander L.Kielland" - ulykken: Ringene i vannet.

   Hertervig Akademisk

   ISBN 978-82-8217-233-2.

   s.201-202.

  • Smith-Solbakken, Marie

   (2016)

   Alexander L. Kielland - ulykken : hendelsen, etterspillet, hemmelighetene.

   Hertervig Akademisk

   ISBN 9788282172301.

  • Smith-Solbakken, Marie; Bøe, Jan Bjarne

   (2014)

   Hå kulturhistorie band 4 Tida etter 1945.

   Fagbokforlaget

   ISBN 978-82-321-0231-0.

  • Bøe, Jan Bjarne; Smith-Solbakken, Marie

   (2014)

   Hå kulturhistorie 3.

   Fagbokforlaget

   ISBN 978-82-321-0230-3.

  • Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Smith-Solbakken, Marie

   (2013)

   Hans Aanrud, Lyngdal, forfatterskapet og krigen. I: Lyngdalsboka 2013.

  • Bøe, Jan Bjarne; Smith-Solbakken, Marie

   (2013)

   Hå kulturhistorie band 1: frå eldste tider til 1000-talet.

   Akademika forlag

   ISBN 978-82-321-0228-0.

  • Bøe, Jan Bjarne; Smith-Solbakken, Marie

   (2013)

   Hå kulturhistorie band 2: frå 1000-talet til 1870.

   Akademika forlag

   ISBN 978-82-321-0229-7.

  • Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Smith-Solbakken, Marie

   (2012)

   Sorg : Kjærlighetens pris.

   Hertervig Akademisk

   ISBN 978-82-8217-204-2.

  • Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Smith-Solbakken, Marie

   (2011)

   War graves and war memorials in Gjøvik, Gudbrandsdal, Lillehammer, Ringsaker og [sic] Rauma.

   ISBN 978-82-92764-20-6.

 • Formidling
  • Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Smith-Solbakken, Marie

   (2020)

   Norwegian Oil, Fish and Coastal Community Policy.

  • Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Smith-Solbakken, Marie

   (2020)

   Kielland 40 years on. The Heritage of the Alexander L. Kielland Disaster. The Norwegian Repsonse to the Alexander L. Kielland Platform Disaster..

  • Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Smith-Solbakken, Marie

   (2019)

   Polyfoni som metode med utgangspunkt i berørte av Alexander L. Kielland-ulykken.

  • Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Smith-Solbakken, Marie

   (2019)

   Lessons of a Public Inquiry - a comparative approach. The Alexander L. Kielland Disaster in 1980..

  • Tollaksen, Tor Gunnar; Smith-Solbakken, Marie

   (2019)

   Martin Linge-petroleumsfelt.

   Store Norske Leksikon (Nettutgaven)

  • Smith-Solbakken, Marie; Dahle, Emil Aall

   (2019)

   Alexander L. Kielland-ulykken.

   Store Norske Leksikon (Nettutgaven)

  • Tollaksen, Tor Gunnar; Ryggvik, Helge; Smith-Solbakken, Marie

   (2019)

   Equinor.

   Store Norske Leksikon (Nettutgaven)

  • Ryggvik, Helge; Tollaksen, Tor Gunnar; Smith-Solbakken, Marie

   (2019)

   Equinors historie.

   Store Norske Leksikon (Nettutgaven)

  • Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Smith-Solbakken, Marie

   (2019)

   Ocean Ranger Ulykken i Canada.

   SAFE Magasinet Medlemsblad for sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren

   Hefte 2.

   s.8-14.

  • Smith-Solbakken, Marie

   (2019)

   Petoro AS.

   Store Norske Leksikon (Nettutgaven)

  • Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Smith-Solbakken, Marie

   (2019)

   Polifoni som historisk metode.

  • Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Smith-Solbakken, Marie

   (2019)

   Prosess, forskerposisjon, etiske overveielser - overraskelser? forskning om Alexander L- Kielland-ulykken.

  • Smith-Solbakken, Marie

   (2018)

   Byfjord Dolphin-ulykkene.

   Store Norske Leksikon (Nettutgaven)

  • Smith-Solbakken, Marie

   (2018)

   Bravo-ulykken.

   Store Norske Leksikon (Nettutgaven)

  • Smith-Solbakken, Marie

   (2018)

   Alfred T. Crump.

   Store Norske Leksikon (Nettutgaven)

  • Smith-Solbakken, Marie; Fremo, Anja W.

   (2018)

   Oljeunge.

   Store Norske Leksikon (Nettutgaven)

  • Smith-Solbakken, Marie

   (2018)

   Øyvind Krovik.

   Store Norske Leksikon (Nettutgaven)

  • Ryggvik, Helge; Sander, Gunnar; Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Smith-Solbakken, Marie

   (2018)

   Striden om oljeboring i nord.

   Store Norske Leksikon (Nettutgaven)

  • Smith-Solbakken, Marie

   (2018)

   Odd Kristian Reme.

   Store Norske Leksikon (Nettutgaven)

  • Tollaksen, Tor Gunnar; Smith-Solbakken, Marie; Ryggvik, Helge

   (2018)

   Petroleumsfeltene på norsk kontinentalsokkel.

   Store Norske Leksikon (Nettutgaven)

  • Smith-Solbakken, Marie

   (2018)

   Statfjord A-brannen.

   Store Norske Leksikon (Nettutgaven)

  • Smith-Solbakken, Marie

   (2018)

   Emil Aall Dahle.

   Store Norske Leksikon (Nettutgaven)

  • Smith-Solbakken, Marie; Vinnem, Jan Erik

   (2018)

   West Vanguard-ulykken.

   Store Norske Leksikon (Nettutgaven)

  • Fanebust, Frode; Smith-Solbakken, Marie

   (2018)

   Nordsjødykkerne.

   Store Norske Leksikon (Nettutgaven)

  • Smith-Solbakken, Marie

   (2018)

   Torgeir Moan.

   Store Norske Leksikon (Nettutgaven)

  • Smith-Solbakken, Marie

   (2018)

   Piper Alpha-ulykken.

   Store Norske Leksikon (Nettutgaven)

  • Smith-Solbakken, Marie

   (2018)

   "Red" Adair.

   Store Norske Leksikon (Nettutgaven)

  • Smith-Solbakken, Marie

   (2018)

   Henrik Ibsen - oljeplattform.

   Store Norske Leksikon (Nettutgaven)

  • Ryggvik, Helge; Smith-Solbakken, Marie

   (2018)

   Norsk oljehistorie.

   Store Norske Leksikon (Nettutgaven)

  • Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Smith-Solbakken, Marie

   (2018)

   Gamle Dolly fra Mousehole.

   Dagen : kristelig dagblad

   ISSN 0805-4738.

  • Fintland, Ine W; Smith-Solbakken, Marie

   (2018)

   Narrativ polyfoni. Fortellingsutvikling som didaktisk strategi i historiefaget..

  • Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Smith-Solbakken, Marie

   (2018)

   The Heritage of the Alxander L. Kielland-accident.

  • Smith-Solbakken, Marie; Vinnem, Jan Erik

   (2018)

   Alfa-plattform-ulykken.

   Store Norske Leksikon (Nettutgaven)

  • Tretvik, Aud Mikkelsen; Kieding, Vibeke; Bjørnhaug, Inger Leganger; Elstad, Åsa; Evjen, Bjørg; Ferrer, Marlen; Hemstad, Ruth; Hjeltnes, Guri; Hommerstad, Marte; Haavet, Inger Elisabeth; Johansen, Hanne Marie; Korsvik, Trine Rogg; Korsvold, Tora; Kvande, Lise; Lenz, Claudia; Lund, Ellen Cathrine; Løyland, Margit; Mellemsether, Hanna; Nielsen, May-Brith Ohman; Okkenhaug, Inger Marie; Ramskjær, liv; Roll-Hansen, Hege; Schwach, Vera; Slottemo, Hilde Gunn; Smith-Solbakken, Marie; Teige, Elisabeth; Wale, Astrid; Willumsen, Liv Helene; Wolff, Elisabetta Cassina

   (2018)

   Herrenes historie, igjen?.

   Historikeren

   ISSN 1891-6600.

   Hefte 1.

   s.6-10.

  • Smith-Solbakken, Marie

   (2018)

   "Kiellandbarna" .

  • Smith-Solbakken, Marie

   (2018)

   Alexander Kielland-ulykken. Kampen om fortellingen.

  • Smith-Solbakken, Marie; Stugu, Ola Svein

   (2018)

   Offentligheten og de skjulte historiene.

  • Smith-Solbakken, Marie

   (2018)

   Alexander L. Kielland-ulykken i norsk offentlighet - en oppsummering..

  • Smith-Solbakken, Marie

   (2017)

   Cullen-rapporten.

   Store Norske Leksikon (Nettutgaven)

  • Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Smith-Solbakken, Marie

   (2017)

   Post traumatic stress reactions in a long-term and several generation perspectives.

  • Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Smith-Solbakken, Marie

   (2017)

   Child protection – the need for international co-operation in an age of migration.

  • Teige, Elisabeth; Smith-Solbakken, Marie; Maliks, Jakob Mattias

   (2016)

   Sesjon 14 "Historie i bruk i samfunn og skole", sesjonsansvarlige og innledere.

  • Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Smith-Solbakken, Marie

   (2016)

   Frykten for å varsle gjør ny gransking nødvendig.

   Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.)

   ISSN 0804-3116.

  • Smith-Solbakken, Marie; Weihe, Hans-Jørgen Wallin

   (2016)

   Vår nestekjærlighet må være mer enn varme ord og tanker.

   Dagen

   ISSN 1893-1618.

  • Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Smith-Solbakken, Marie

   (2016)

   Forskere: Frykten for å varsle gjør ny gransking nødvendig.

   Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.)

   ISSN 0804-3116.

  • Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Smith-Solbakken, Marie

   (2016)

   Vår arkiverte hukommelse og framtiden. Arkivene etter Alexander L. Kielland ulykken.

   Rogalands Avis

  • Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Smith-Solbakken, Marie

   (2016)

   Grunnlag for ny gransking.

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Smith-Solbakken, Marie; Weihe, Hans-Jørgen Wallin

   (2016)

   1. verdenskrig: 100 år siden Jyllandsslaget. Et bilde ved en grav.

   Rogalands Avis

  • Smith-Solbakken, Marie; Weihe, Hans-Jørgen Wallin

   (2015)

   Plikten til medborgerskap.

   Rogalands Avis

  • Slottemo, Hilde Gunn; Sandvik, Hilde; Smith-Solbakken, Marie; Bull, Ida; Halvorsen, Marit; Opsahl, Erik; Nedrelid, Gudlaug; Solli, Arne; Zilmer, Kristel; Knirk, James E; Haugen, Odd Einar; Spørck, Bjørg Dale; Eriksen, Gunnar Ketil

   (2015)

   Uinformert omorganisering av Arkivverket.

   Morgenbladet

   ISSN 0805-3847.

  • Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Smith-Solbakken, Marie

   (2014)

   Mennesket er den største faren og vårt eneste håp John Steinbeck 1902 – 1968.

   Psyk opp Nytt

   ISSN 0805-1674.

   Hefte 1.

   s.44-47.

  • Smith-Solbakken, Marie; Weihe, Hans-Jørgen Wallin

   (2014)

   Det mentale sammenbruddet som grunnlag for fornyelse. Doris May Lessing (1919 - 2013)..

   Psyk opp Nytt

   ISSN 0805-1674.

   s.28-31.

  • Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Smith-Solbakken, Marie

   (2013)

   Søren Kierkegaard : eksistensialismen, kjærligheten og angsten.

   Psyk opp Nytt

   ISSN 0805-1674.

   s.34-37.

  • Smith-Solbakken, Marie

   (2013)

   Sorg i sosiale medier.

  • Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Smith-Solbakken, Marie

   (2013)

   Bokanmeldelse av "The maid narratives" (2012)av Wormer, Jackson og Sudduth.

   Journal of Comparative Social Work

   ISSN 0809-9936.

   Hefte 1.

  • Smith-Solbakken, Marie

   (2013)

   Folk sørger på Facebook.

  • Smith-Solbakken, Marie

   (2013)

   Hvordan leves sorgen ut i sosiale medier.

  • Smith-Solbakken, Marie; Weihe, Hans-Jørgen Wallin

   (2013)

   Sabina Spielrein : Der kjærlighet hersker, dør ego.

   Psyk opp Nytt

   ISSN 0805-1674.

   Volum 20.

   Hefte 1.

   s.44-49.

  • Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Smith-Solbakken, Marie

   (2013)

   Om sin egen bok "Sorg : kjærlighetens pris er sorgen" (2012).

   Psyk opp Nytt

   ISSN 0805-1674.

   Volum 20.

   Hefte 1.

   s.24-26.

  • Smith-Solbakken, Marie

   (2013)

   Sorg som kjærlighetsspråk.

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

   Volum 2.

   s.8-9.

  • Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Smith-Solbakken, Marie

   (2013)

   Flyktningen som ga oss håpet og kunnskapen.

   Psyk opp Nytt

   ISSN 0805-1674.

   Volum 20.

   Hefte 2.

   s.48-51.

  • Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Smith-Solbakken, Marie

   (2013)

   Utenlandske utgivelser av Hans Aanrud. I: Om det store i det små : Hans Aanrud 150 år.

   ISBN 978-82-7275-190-5.

   s.95-103.

  • Smith-Solbakken, Marie; Weihe, Hans-Jørgen Wallin

   (2013)

   Rakrygget gjennom krigen. I: Om det store i det små : Hans Aanrud 150 år.

   ISBN 978-82-7275-190-5.

   s.109-113.

  • Smith-Solbakken, Marie

   (2012)

   The prize of oil.

  • Smith-Solbakken, Marie

   (2012)

   Prisen for oljå, de glemte ofrene.

  • Smith-Solbakken, Marie

   (2012)

   -En minnetavle for oljeofrene.

  • Smith-Solbakken, Marie

   (2012)

   Vil ha gransking av oljedødsfallene.

  • Smith-Solbakken, Marie

   (2012)

   De ukjente oljeofreneMangelfull kartleggingNavnene bak tallene.

  • Smith-Solbakken, Marie

   (2012)

   Oljearbeidernes historie.

  • Smith-Solbakken, Marie

   (2012)

   The happy time was the most dangerous.

  • Smith-Solbakken, Marie

   (2012)

   Ønsker monument for de 69.

  • Smith-Solbakken, Marie

   (2012)

   Arbeidet med Hå kulturhistorie.

  • Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Smith-Solbakken, Marie

   (2012)

   Bokanmeldelser av Pavel Klvačs bøker: "Backyard landscapes"(2012), "Rural Dwellers" (2011), "Closeness never too close" (2010), "In our backyard" (2007) og "Scenes of rural life" (2006).

   Tájökológiai lapok

   ISSN 1589-4673.

   Volum 5.

   Hefte 3.

  • Smith-Solbakken, Marie

   (2012)

   Insiktsfullt og personlig.

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

   s.15-15.

  • Smith-Solbakken, Marie; Weihe, Hans-Jørgen Wallin

   (2012)

   Sorg, minnesmerker og anerkjennelse. Hva skal vi lage minnesmerker for? Det er mye lidelse og det er mange offer.

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Gynnild, Astrid; Smith-Solbakken, Marie

   (2012)

   Sprengkraften i digitale chatterom.

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Gynnild, Astrid; Smith-Solbakken, Marie

   (2012)

   Digitale spor og troverdighet.

   Vox publica

   ISSN 1504-5927.

  • Smith-Solbakken, Marie; Weihe, Hans-Jørgen Wallin

   (2011)

   Lokale fanger anmeldelse av Atle Skarstein og Michae Stokkes bok Blod og tårer.

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Hauge, Ragnar; Larsson, Paul; Smith-Solbakken, Marie; Sulland, Frode; Kostad, Anne-Kristin

   (2011)

   Enquete : 5 om alternative reaksjoner.

  • Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Smith-Solbakken, Marie

   (2011)

   Krigen, minnene og historien.

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Smith-Solbakken, Marie

   (2011)

   Den lydige rusforskningen.

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Smith-Solbakken, Marie

   (2011)

   Legalisering og regulering.

   Rus & samfunn

   ISSN 1500-8614.

  • Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Smith-Solbakken, Marie

   (2011)

   Bokanmeldelse av Cannabiskultur (2011) av Sveinung Sandberg og Willy Pedersen.

   Tidsskrift for velferdsforskning

   ISSN 0809-2052.

   Hefte 4.

  • Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Smith-Solbakken, Marie

   (2011)

   Sykdom, straff og ansvarlighet.

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Drew, Ion; Sognli, Helge; Smith-Solbakken, Marie; Weihe, Hans-Jørgen Wallin

   (2011)

   Tause helter: Operasjon Freshman og andre falne.

  • Drew, Ion; Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Smith-Solbakken, Marie

   (2011)

   Krigserfaringer og minner fra krigen (1939 - 1945). Krigserfaringer og minner i et livløps perspektiv.

  • Drew, Ion; Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Smith-Solbakken, Marie

   (2011)

   Freshman operasjon.

  • Smith-Solbakken, Marie; Kallelid, Ole; Weihe, Hans-Jørgen Wallin

   (2011)

   Døden på strendene.

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

   s.26-26.

  • Smith-Solbakken, Marie; Weihe, Hans-Jørgen Wallin

   (2011)

   Skammens minnemerker eller sensasjonshistorie.

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

   s.27-27.

  • Smith-Solbakken, Marie; Weihe, Hans-Jørgen Wallin

   (2011)

   Cannabiskultur.

   Tidsskrift for velferdsforskning

   ISSN 0809-2052.

   Volum 14.

   Hefte 4.

   s.281-282.

  • Smith-Solbakken, Marie; Weihe, Hans-Jørgen Wallin

   (2010)

   Inge Steensland til minne.

   ?

  • Smith-Solbakken, Marie; Weihe, Hans-Jørgen Wallin

   (2010)

   Moralismen og den stygge nytelsen.

   Rus & samfunn

   ISSN 1500-8614.

   Volum 6.

   Hefte 6.

   s.32-34.

  • Smith-Solbakken, Marie; Weihe, Hans-Jørgen Wallin

   (2010)

   Striden rundt krigsminnesmerket.

   Agderposten

   ISSN 0805-3723.

  • Smith-Solbakken, Marie; Weihe, Hans-Jørgen Wallin

   (2010)

   Krig, sex, språk og verdier.

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Dessingué, Alexandre; Smith-Solbakken, Marie; Weihe, Hans-Jørgen Wallin

   (2010)

   Vi må ikke fortsette å glemme.

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Smith-Solbakken, Marie; Tungland, Else; Weihe, Hans-Jørgen Wallin

   (2010)

   Forbud er ingen løsning.

   Morgenbladet

   ISSN 0805-3847.

  • Smith-Solbakken, Marie; Weihe, Hans-Jørgen Wallin

   (2010)

   Død, lidelse og sorg.

   ?

  • Smith-Solbakken, Marie; Weihe, Hans-Jørgen Wallin

   (2010)

   Skadereduksjon.

   Dagbladet

   ISSN 0805-3766.

  • Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Smith-Solbakken, Marie

   (2010)

   Ladet med verdier.

   Vårt land

   ISSN 0805-5424.

  • Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Smith-Solbakken, Marie

   (2010)

   Tro, lidelse og offer.

   Vårt land

   ISSN 0805-5424.

  • Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Smith-Solbakken, Marie; Dessingué, Alexandre; Dessingué, Alexandre

   (2009)

   De som ikke fikk plass i minnet.

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Smith-Solbakken, Marie; Dessingué, Alexandre

   (2009)

   De som ikke fikk plass i minnet.

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Smith-Solbakken, Marie; Weihe, Hans-Jørgen Wallin

   (2009)

   Vi trenger ny narkotikapolitikk.

   Morgenbladet

   ISSN 0805-3847.

  • Smith-Solbakken, Marie; Weihe, Hans-Jørgen Wallin

   (2009)

   Krigsgraver og minnesmerker.

   ?

  • Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Smith-Solbakken, Marie

   (2007)

   Avhenginghet, lidelse og narkotikapolitikk.

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

 • Kunstnerisk produksjon
  • Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Smith-Solbakken, Marie

   (2020)

   Ulykker i petroleumsbransjen. I: Store norske leksikon (snl.no 2020).

   ISBN 0000000000000.

  • Smith-Solbakken, Marie; Weihe, Hans-Jørgen Wallin

   (2020)

   COSL-ulykken. I: Store norske leksikon (snl.no 2020).

   ISBN 0000000000000.

  • Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Smith-Solbakken, Marie; Askheim, Svein

   (2019)

   TGS-NOPEC. I: Store norske leksikon (snl.no 2019).

   DOI: nl.no/TGS_NOPEC

  • Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Smith-Solbakken, Marie

   (2018)

   Ocean Ranger ulykken. I: Store norske leksikon (snl.no 2018).

   DOI: nl.no/Ocean_Ranger-ulykken

  • Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Smith-Solbakken, Marie

   (2018)

   Concem-ulykken. I: Store norske leksikon (snl.no 2018).

  • Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Smith-Solbakken, Marie

   (2018)

   Bourbon Dolphin-ulykken. I: Store norske leksikon (snl.no 2018).

 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway