Marie Smith-Solbakken

Professor i samfunnsfag

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk
HG P-226
Publikasjoner
 • Vitenskapelige publikasjoner
  • Fintland, Ine W; Smith-Solbakken, Marie

   (2022)

   Arkivkilder - nøkler til dybdelæring.

   Norsk arkivforum.

   ISSN 0800-3106.

   Volum 28.

   s.89-117.

  • Smith-Solbakken, Marie; Weihe, Hans-Jørgen Wallin

   (2022)

   Førresfjorden og Kielland-ulykken i 1980: Sju familiefedre omkom, én kom tilbake.

   Heimen - Lokal og regional historie.

   ISSN 0017-9841.

   Volum 59.

   Hefte 1.

   s.67-83.

   DOI: 10.18261/heimen.59.1.4

  • Fanebust, Frode; Smith-Solbakken, Marie

   (2022)

   Katastrofe og korrupsjon : Det skjulte spillet etter Alexander L. Kielland-ulykken.

   Res Publica.

   ISBN 9788282262408.

  • Smith-Solbakken, Marie; Weihe, Hans-Jørgen Wallin

   (2021)

   The Kielland Disaster : Rescue and workers’ solidarity.

   Arbeiderhistorie.

   ISSN 0801-7778.

   Volum 35.

   Hefte 1.

   s.153-178.

   DOI: 10.18261/issn.2387-5879-2021-01-10

  • Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Smith-Solbakken, Marie

   (2021)

   Democracy in practice? The Norwegian public inquiry of the Alexander L. Kielland North-Sea oil platform disaster.

   Journal of Critical Realism.

   ISSN 1476-7430.

   Volum 20.

   Hefte 5.

   s.525-541.

   DOI: 10.1080/14767430.2021.1995688

  • Smith-Solbakken, Marie; Weihe, Hans-Jørgen Wallin

   (2021)

   Redningsaksjonen etter Alexander L. Kielland-havariet i Nordsjøen.

   Mennesket og havet. Årbok Norsk Maritimt Museum.

   ISSN 2535-3667.

   s.121-157.

  • Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Smith-Solbakken, Marie

   (2020)

   Polyfoni som metode : fortellingen om Alexander-Kielland ulykken som eksempel. I: Mikrohistorie.

   Museumsforlaget AS.

   ISBN 9788283050936.

   s.49-85.

  • Smith-Solbakken, Marie; Weihe, Hans-Jørgen Wallin

   (2019)

   Alexander L. Kielland-ulykken 1980. Fortielsen og forbitrelsen.

   Arbeiderhistorie.

   ISSN 0801-7778.

   Volum 33.

   Hefte 1.

   s.189-213.

   DOI: 10.18261/issn.2387-5879-2019-01-11

  • Smith-Solbakken, Marie; Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Tungland, Else; Kongsnes, Ellen; Berheim, Bengt; Kvåle, Kåre Magne; Mongstad, Edmund Arne; Tollaksen, Tor Gunnar; Våga, Finn, E.

   (2019)

   Vi som overlevde : minnebank Alexander L. Kielland-ulykken : bind 1 .

   ISBN 9788276448665.

  • Smith-Solbakken, Marie; Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Tungland, Else; Eidem, Rolf; Sjo, Ingvild; Kongsnes, Ellen; Tollaksen, Tor Gunnar; Schjøll, Wigulf; Gundersen, Nils Gunnar; Halvorsen, Tor Christian; Hjalmarsen, Åge

   (2019)

   Vi som reddet, berget og etterforsket : minnebank Alexander L. Kielland-ulykken : bind 2 .

   ISBN 9788276448610.

  • Smith-Solbakken, Marie; Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Tungland, Else; Tollaksen, Tor Gunnar; Sæbø, Linda; Skomedal, Ole Kristian; Skomedal, Hege Kristin Harbak; Reme, Maria Aano; Olsen, Anne Lise Sæ; Kråkø, Lene Olaug; Kongsnes, Ellen; Hansen, Gudny; Hansen, Audur; Fagervik, Hans Inge

   (2019)

   Vi som mistet : minnebank Alexander L. Kielland-ulykken : bind 3.

   ISBN 9788276448603.

  • Smith-Solbakken, Marie; Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Tungland, Else M.; Tollaksen, Tor Gunnar; Stang, Leif; Daatland, Christer D.; Kongsnes, Ellen; Lundholm, Lennart; Johansen, Terje

   (2019)

   Vi som arbeidet og vi som var arbeidsgivere : minnebank Alexander L. Kielland-ulykken : bind 4.

   ISBN 9788276448658.

  • Smith-Solbakken, Marie; Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Tungland, Else M.; Kongsnes, Ellen; Tollaksen, Tor Gunnar; Sande, Torvald; Gundersen, Nils Gunnar

   (2019)

   Vi som bestemte, støttet og var tilstede : minnebank Alexander L. Kielland-ulykken : bind 5 .

   ISBN 9788276448627.

  • Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Smith-Solbakken, Marie

   (2018)

   Post-traumatic stress reactions in a long-term and several generation perspectives.

   Multicultural Studies.

   ISSN 2451-2877.

   Volum 1.

   Hefte 1.

   s.119-141.

  • Paulsen, Tord F.; Smith-Solbakken, Marie

   (2017)

   Nordsjøen. I: "Alexander L.Kielland" - ulykken: Ringene i vannet.

   Hertervig Akademisk.

   ISBN 978-82-8217-233-2.

   s.17-38.

  • Paulsen, Tord F.; Smith-Solbakken, Marie

   (2017)

   Land. I: "Alexander L.Kielland" - ulykken: Ringene i vannet.

   Hertervig Akademisk.

   ISBN 978-82-8217-233-2.

   s.39-66.

  • Paulsen, Tord F.; Smith-Solbakken, Marie

   (2017)

   Familie. I: "Alexander L.Kielland" - ulykken: Ringene i vannet.

   Hertervig Akademisk.

   ISBN 978-82-8217-233-2.

   s.67-108.

  • Paulsen, Tord F.; Smith-Solbakken, Marie

   (2017)

   Årsak. I: "Alexander L.Kielland" - ulykken: Ringene i vannet.

   Hertervig Akademisk.

   ISBN 978-82-8217-233-2.

   s.109-132.

  • Paulsen, Tord F.; Smith-Solbakken, Marie

   (2017)

   Ringer i vannet. I: "Alexander L.Kielland" - ulykken: Ringene i vannet.

   Hertervig Akademisk.

   ISBN 978-82-8217-233-2.

   s.133-160.

  • Smith-Solbakken, Marie

   (2017)

   Historien om plattformen som ikke kunne velte. I: "Alexander L.Kielland" - ulykken: Ringene i vannet.

   Hertervig Akademisk.

   ISBN 978-82-8217-233-2.

   s.163-168.

  • Smith-Solbakken, Marie

   (2016)

   "Alexander L. Kielland" - ulykken. I: Alexander L. Kielland - ulykken : hendelsen, etterspillet, hemmelighetene.

   Hertervig Akademisk.

   ISBN 9788282172301.

   s.13-26.

   DOI: 10.18261/issn.2387-5879-2019-01-11

  • Smith-Solbakken, Marie; Tungland, Else M.

   (2016)

   Fortellingen : en polyfoni. I: Alexander L. Kielland - ulykken : hendelsen, etterspillet, hemmelighetene.

   Hertervig Akademisk.

   ISBN 9788282172301.

   s.27-207.

  • Smith-Solbakken, Marie

   (2016)

   Polyfoni som historisk metode. I: Alexander L. Kielland - ulykken : hendelsen, etterspillet, hemmelighetene.

   Hertervig Akademisk.

   ISBN 9788282172301.

   s.208-221.

  • Kongsnes, Ellen; Smith-Solbakken, Marie

   (2016)

   Årsaksforklaringene og kampen om opinionen. I: Alexander L. Kielland - ulykken : hendelsen, etterspillet, hemmelighetene.

   Hertervig Akademisk.

   ISBN 9788282172301.

   s.222-279.

  • Daatland, Christer D.; Smith-Solbakken, Marie; Weihe, Hans-Jørgen Wallin

   (2016)

   To storulykker : omfanget og følgene. I: Alexander L. Kielland - ulykken : hendelsen, etterspillet, hemmelighetene.

   Hertervig Akademisk.

   ISBN 9788282172301.

   s.280-326.

  • Tungland, Else M.; Sagvaag, Hildegunn; Smith-Solbakken, Marie

   (2014)

   "Drikkeplikten" - når unntaket blir normalen : norske utstasjonerte kvinners erfaring med jobbrelatert alkoholbruk. I: Alkohol + arbeidsliv = sant? En vitenskapelig antologi.

   Gyldendal Akademisk.

   ISBN 978-82-05-43643-5.

   s.185-196.

  • Smith-Solbakken, Marie; Weihe, Hans-Jørgen Wallin

   (2014)

   Jødenes situasjon i Norge fra 1851 og frem til 1945. I: Den norske Grunnlovens trosfundament : grunnlovens §2 - Jødeparagrafen.

   Hertervig Akademisk.

   ISBN 978-82-8217-210-3.

   s.113-131.

  • Smith-Solbakken, Marie

   (2014)

   Grunnlovsbestemmelsem om jødene fra 1814 fram til opphevelsen i 1851. I: Den norske Grunnlovens trosfundament : grunnlovens §2 - Jødeparagrafen.

   Hertervig Akademisk.

   ISBN 978-82-8217-210-3.

   s.74-112.

  • Smith-Solbakken, Marie; Sagvaag, Hildegunn; Svensson, Bengt; Weihe, Hans-Jørgen Wallin

   (2012)

   Bruk av kokain i tannbehandling. I: Anders Sandvig og Maihaugen.

   Hertervig Akademisk.

   ISBN 978-82-8217-202-8.

   s.43-47.

  • Smith-Solbakken, Marie; Weihe, Hans-Jørgen Wallin

   (2012)

   Preserving the past and intervening in the future through memorials and gravestones.

   CFE Conference Papers Series.

   ISSN 1654-2185.

   Hefte 5.

   s.193-208.

  • Syvertsen, Carsten Martin; Smith-Solbakken, Marie; Weihe, Hans-Jørgen Wallin

   (2012)

   Innkjøp, innkjøpere, marked, nasjonsbygging og regionsmarkering. I: Anders Sandvig og Maihaugen.

   Hertervig Akademisk.

   ISBN 978-82-8217-202-8.

   s.177-185.

  • Dessingue, Alexandre; Ryckebusch, Olivier; Smith-Solbakken, Marie; Oddone, Patrick; Tomasek, Michel; Weihe, Hans-Jørgen Wallin

   (2011)

   Dunkerque, ville-mémoire : Dunkirk, City of Memories.

   Hertervig Akademisk.

   ISBN 978-82-8217-019-2.

  • Drew, Ion; Sognli, Helge; Smith-Solbakken, Marie; Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Hegland, Kåre

   (2011)

   Silent heroes : Operation Freshman and others = Tause helter : operasjon Freshman og andre falne.

   Hertervig Akademisk.

   ISBN 978-82-8217-021-5.

  • Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Smith-Solbakken, Marie

   (2010)

   War graves and memorials in Gudbrandsdal, Lillehammer, Rauma and Ringsaker. I: Flerstemte minner.

   Hertervig Akademisk.

   ISBN 978-82-8217-010-9.

   s.55-70.

  • Smith-Solbakken, Marie; Weihe, Hans-Jørgen Wallin

   (2010)

   Kvinnesak, John Stuart Mill og Bjørnstjerne Bjørnson. I: Ingen sak for liten, ingen sak for stor : Bjørnstjerne Bjørnson (1832-1910).

   Hertervig Akademisk.

   ISBN 978-82-8217-008-6.

   s.41-49.

  • Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Smith-Solbakken, Marie; Dessingue, Alexandre

   (2010)

   The invisible jews of Gudbrandsdal and Lillehammer.

   Etter Lemkin: Tidsskrift for studier av folkemord og politisk massevold.

   ISSN 1891-084X.

   Volum 2.

   Hefte 3.

   s.42-53.

  • Smith-Solbakken, Marie; Dessingué, Alexandre; Dessingué, Alexandre; Sognli, Helge; Syvertsen, Carsten; Weihe, Hans-Jørgen Wallin

   (2009)

   Krigsminnesmerker, krigsgraver og turisme. I: Katta på veggen : kulturarv og kritisk historie.

   Hertervig Akademisk.

   ISBN 9788282170079.

   s.69-73.

  • Dessingué, Alexandre; Smith-Solbakken, Marie; Weihe, Hans-Jørgen Wallin

   (2009)

   Krigsminner : Sola krigsgraver / Memories From The War : Sola War Graves.

   Hertervig Akademisk.

   ISBN 978-82-8217-006-2.

  • Sagvaag, Hildegunn; Endresen, Arne; Høie, Harald; Smith-Solbakken, Marie; Hjelm, Bente; Tungland, Else; Daatland, Christer D.

   (2009)

   Rett kurs : ut av fengselet.

   Hertervig Akademisk.

   ISBN 978-82-8217-004-8.

   Hefte 1.

 • Bøker og kapitler
  • Smith-Solbakken, Marie; Weihe, Hans-Jørgen Wallin

   (2019)

   Avhengighet, misbruk og placebo. I: Doping, avhengighet, forfengelighet og ytelse.

   Cappelen Damm Akademisk.

   ISBN 9788202586973.

   s.147-152.

  • Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Smith-Solbakken, Marie

   (2019)

   Forord. I: Krigens arvinger: Motstandsheltenes etterkommere forteller om krigens pris.

   ISBN 9788293670568.

   s.7-7.

  • Paulsen, Tord F.; Smith-Solbakken, Marie

   (2017)

   "Alexander L.Kielland" - ulykken: Ringene i vannet.

   Hertervig Akademisk.

   ISBN 978-82-8217-233-2.

  • Paulsen, Tord F.; Smith-Solbakken, Marie

   (2017)

   Råolje. I: "Alexander L.Kielland" - ulykken: Ringene i vannet.

   Hertervig Akademisk.

   ISBN 978-82-8217-233-2.

   s.201-202.

  • Smith-Solbakken, Marie

   (2016)

   Alexander L. Kielland - ulykken : hendelsen, etterspillet, hemmelighetene.

   Hertervig Akademisk.

   ISBN 9788282172301.

  • Bøe, Jan Bjarne; Smith-Solbakken, Marie

   (2014)

   Hå kulturhistorie 3.

   Fagbokforlaget.

   ISBN 978-82-321-0230-3.

  • Smith-Solbakken, Marie; Bøe, Jan Bjarne

   (2014)

   Hå kulturhistorie band 4 Tida etter 1945.

   Fagbokforlaget.

   ISBN 978-82-321-0231-0.

  • Bøe, Jan Bjarne; Smith-Solbakken, Marie

   (2013)

   Hå kulturhistorie band 2: frå 1000-talet til 1870.

   Akademika forlag.

   ISBN 978-82-321-0229-7.

  • Bøe, Jan Bjarne; Smith-Solbakken, Marie

   (2013)

   Hå kulturhistorie band 1: frå eldste tider til 1000-talet.

   Akademika forlag.

   ISBN 978-82-321-0228-0.

  • Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Smith-Solbakken, Marie

   (2013)

   Hans Aanrud, Lyngdal, forfatterskapet og krigen. I: Lyngdalsboka 2013.

  • Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Smith-Solbakken, Marie

   (2012)

   Sorg : Kjærlighetens pris.

   Hertervig Akademisk.

   ISBN 978-82-8217-204-2.

  • Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Smith-Solbakken, Marie

   (2011)

   War graves and war memorials in Gjøvik, Gudbrandsdal, Lillehammer, Ringsaker og [sic] Rauma.

   ISBN 978-82-92764-20-6.

 • Formidling
  • Fintland, Ine W; Smith-Solbakken, Marie

   (2022)

   Ondskapens banale innpakning.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

   Hefte 7. desember 2022.

   s.28-28.

  • Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Smith-Solbakken, Marie

   (2020)

   Kielland 40 years on. The Heritage of the Alexander L. Kielland Disaster. The Norwegian Repsonse to the Alexander L. Kielland Platform Disaster..

   Foredrag Memorial University Of Newfoundland and Labrador Maritime Archives;

   2020-02-13.

  • Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Smith-Solbakken, Marie

   (2020)

   Norwegian Oil, Fish and Coastal Community Policy.

   Memorial University of Newfoundland and Labrador;

   2020-02-27.

  • Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Smith-Solbakken, Marie

   (2019)

   Polifoni som historisk metode.

   Memoar konferansen Årlig konferanse om muntlig historie;

   2019-03-01 - 2019-03-02.

  • Smith-Solbakken, Marie; Dahle, Emil Aall

   (2019)

   Alexander L. Kielland-ulykken.

   Store Norske Leksikon (Nettutgaven).

  • Tollaksen, Tor Gunnar; Ryggvik, Helge; Smith-Solbakken, Marie

   (2019)

   Equinor.

   Store Norske Leksikon (Nettutgaven).

  • Ryggvik, Helge; Tollaksen, Tor Gunnar; Smith-Solbakken, Marie

   (2019)

   Equinors historie.

   Store Norske Leksikon (Nettutgaven).

  • Tollaksen, Tor Gunnar; Smith-Solbakken, Marie

   (2019)

   Martin Linge-petroleumsfelt.

   Store Norske Leksikon (Nettutgaven).

  • Smith-Solbakken, Marie

   (2019)

   Petoro AS.

   Store Norske Leksikon (Nettutgaven).

  • Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Smith-Solbakken, Marie

   (2019)

   Lessons of a Public Inquiry - a comparative approach. The Alexander L. Kielland Disaster in 1980..

   International Association for Critical Realism (IACR) Annual World Conference;

   2019-07-31 - 2019-08-02.

  • Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Smith-Solbakken, Marie

   (2019)

   Polyfoni som metode med utgangspunkt i berørte av Alexander L. Kielland-ulykken.

   Forskersamling HIPOLS;

   2019-09-04.

  • Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Smith-Solbakken, Marie

   (2019)

   Prosess, forskerposisjon, etiske overveielser - overraskelser? forskning om Alexander L- Kielland-ulykken.

   Seminar om etikk og muntlige kilder;

   2019-09-03.

  • Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Smith-Solbakken, Marie

   (2019)

   Ocean Ranger Ulykken i Canada.

   SAFE Magasinet Medlemsblad for sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren.

   Hefte 2.

   s.8-14.

  • Fintland, Ine W; Smith-Solbakken, Marie

   (2018)

   Narrativ polyfoni. Fortellingsutvikling som didaktisk strategi i historiefaget..

   Norske historiedager;

   2018-06-02 - .

  • Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Smith-Solbakken, Marie

   (2018)

   Gamle Dolly fra Mousehole.

   Dagen : kristelig dagblad.

   ISSN 0805-4738.

  • Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Smith-Solbakken, Marie

   (2018)

   The Heritage of the Alxander L. Kielland-accident.

   Foredrag ;

   2018-10-09.

  • Smith-Solbakken, Marie; Stugu, Ola Svein

   (2018)

   Offentligheten og de skjulte historiene.

   Sesjonsledere;

   2018-06-01 - 2018-06-03.

  • Smith-Solbakken, Marie

   (2018)

   "Kiellandbarna" .

   Forskningsdagene 2018;

   2018-09-20.

  • Smith-Solbakken, Marie

   (2018)

   Alexander Kielland-ulykken. Kampen om fortellingen.

   Forskningsdagene 2018;

   2018-09-25.

  • Smith-Solbakken, Marie

   (2018)

   Alexander L. Kielland-ulykken i norsk offentlighet - en oppsummering..

   Norske historiedager 2018;

   2018-06-01.

  • Tretvik, Aud Mikkelsen; Kieding, Vibeke; Bjørnhaug, Inger Leganger; Elstad, Åsa; Evjen, Bjørg; Ferrer, Marlen; Hemstad, Ruth; Hjeltnes, Guri; Hommerstad, Marte; Haavet, Inger Elisabeth; Johansen, Hanne Marie; Korsvik, Trine Rogg; Korsvold, Tora; Kvande, Lise; Lenz, Claudia; Lund, Ellen Cathrine; Løyland, Margit; Mellemsether, Hanna; Nielsen, May-Brith Ohman; Okkenhaug, Inger Marie; Ramskjær, liv; Roll-Hansen, Hege; Schwach, Vera; Slottemo, Hilde Gunn; Smith-Solbakken, Marie; Teige, Elisabeth; Wale, Astrid; Willumsen, Liv Helene; Wolff, Elisabetta Cassina

   (2018)

   Herrenes historie, igjen?.

   Historikeren.

   ISSN 1891-6600.

   Hefte 1.

   s.6-10.

  • Smith-Solbakken, Marie; Vinnem, Jan Erik

   (2018)

   Alfa-plattform-ulykken.

   Store Norske Leksikon (Nettutgaven).

  • Smith-Solbakken, Marie

   (2018)

   Alfred T. Crump.

   Store Norske Leksikon (Nettutgaven).

  • Smith-Solbakken, Marie

   (2018)

   Bravo-ulykken.

   Store Norske Leksikon (Nettutgaven).

  • Smith-Solbakken, Marie

   (2018)

   Byfjord Dolphin-ulykkene.

   Store Norske Leksikon (Nettutgaven).

  • Smith-Solbakken, Marie

   (2018)

   Emil Aall Dahle.

   Store Norske Leksikon (Nettutgaven).

  • Smith-Solbakken, Marie

   (2018)

   Henrik Ibsen - oljeplattform.

   Store Norske Leksikon (Nettutgaven).

  • Fanebust, Frode; Smith-Solbakken, Marie

   (2018)

   Nordsjødykkerne.

   Store Norske Leksikon (Nettutgaven).

  • Ryggvik, Helge; Smith-Solbakken, Marie

   (2018)

   Norsk oljehistorie.

   Store Norske Leksikon (Nettutgaven).

  • Smith-Solbakken, Marie

   (2018)

   Odd Kristian Reme.

   Store Norske Leksikon (Nettutgaven).

  • Smith-Solbakken, Marie; Fremo, Anja W.

   (2018)

   Oljeunge.

   Store Norske Leksikon (Nettutgaven).

  • Smith-Solbakken, Marie

   (2018)

   Øyvind Krovik.

   Store Norske Leksikon (Nettutgaven).

  • Tollaksen, Tor Gunnar; Smith-Solbakken, Marie; Ryggvik, Helge

   (2018)

   Petroleumsfeltene på norsk kontinentalsokkel.

   Store Norske Leksikon (Nettutgaven).

  • Smith-Solbakken, Marie

   (2018)

   Piper Alpha-ulykken.

   Store Norske Leksikon (Nettutgaven).

  • Smith-Solbakken, Marie

   (2018)

   "Red" Adair.

   Store Norske Leksikon (Nettutgaven).

  • Smith-Solbakken, Marie

   (2018)

   Statfjord A-brannen.

   Store Norske Leksikon (Nettutgaven).

  • Ryggvik, Helge; Sander, Gunnar; Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Smith-Solbakken, Marie

   (2018)

   Striden om oljeboring i nord.

   Store Norske Leksikon (Nettutgaven).

  • Smith-Solbakken, Marie

   (2018)

   Torgeir Moan.

   Store Norske Leksikon (Nettutgaven).

  • Smith-Solbakken, Marie; Vinnem, Jan Erik

   (2018)

   West Vanguard-ulykken.

   Store Norske Leksikon (Nettutgaven).

  • Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Smith-Solbakken, Marie

   (2017)

   Child protection – the need for international co-operation in an age of migration.

   Foredrag ved Universitetet i Wroclaw;

   2017-10-26 - .

  • Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Smith-Solbakken, Marie

   (2017)

   Post traumatic stress reactions in a long-term and several generation perspectives.

   Foredrag ved Universitetet i Wroclaw;

   2017-10-24 - .

  • Smith-Solbakken, Marie

   (2017)

   Cullen-rapporten.

   Store Norske Leksikon (Nettutgaven).

  • Teige, Elisabeth; Smith-Solbakken, Marie; Maliks, Jakob Mattias

   (2016)

   Sesjon 14 "Historie i bruk i samfunn og skole", sesjonsansvarlige og innledere.

   Norske historiedager 2016;

   2016-06-17 - 2016-06-19.

  • Smith-Solbakken, Marie; Weihe, Hans-Jørgen Wallin

   (2016)

   1. verdenskrig: 100 år siden Jyllandsslaget. Et bilde ved en grav.

   Rogalands Avis.

  • Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Smith-Solbakken, Marie

   (2016)

   Frykten for å varsle gjør ny gransking nødvendig.

   Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).

   ISSN 0804-3116.

  • Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Smith-Solbakken, Marie

   (2016)

   Grunnlag for ny gransking.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Smith-Solbakken, Marie

   (2016)

   Vår arkiverte hukommelse og framtiden. Arkivene etter Alexander L. Kielland ulykken.

   Rogalands Avis.

  • Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Smith-Solbakken, Marie

   (2016)

   Forskere: Frykten for å varsle gjør ny gransking nødvendig.

   Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).

   ISSN 0804-3116.

  • Smith-Solbakken, Marie; Weihe, Hans-Jørgen Wallin

   (2016)

   Vår nestekjærlighet må være mer enn varme ord og tanker.

   Dagen.

   ISSN 1893-1618.

  • Smith-Solbakken, Marie; Weihe, Hans-Jørgen Wallin

   (2015)

   Plikten til medborgerskap.

   Rogalands Avis.

  • Slottemo, Hilde Gunn; Sandvik, Hilde; Smith-Solbakken, Marie; Bull, Ida; Halvorsen, Marit; Opsahl, Erik; Nedrelid, Gudlaug; Solli, Arne; Zilmer, Kristel; Knirk, James E; Haugen, Odd Einar; Spørck, Bjørg Dale; Eriksen, Gunnar Ketil

   (2015)

   Uinformert omorganisering av Arkivverket.

   Morgenbladet.

   ISSN 0805-3847.

  • Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Smith-Solbakken, Marie

   (2014)

   Mennesket er den største faren og vårt eneste håp John Steinbeck 1902 – 1968.

   Psyk opp Nytt.

   ISSN 0805-1674.

   Hefte 1.

   s.44-47.

  • Smith-Solbakken, Marie; Weihe, Hans-Jørgen Wallin

   (2014)

   Det mentale sammenbruddet som grunnlag for fornyelse. Doris May Lessing (1919 - 2013)..

   Psyk opp Nytt.

   ISSN 0805-1674.

   s.28-31.

  • Smith-Solbakken, Marie

   (2013)

   Sorg som kjærlighetsspråk.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

   Volum 2.

   s.8-9.

  • Smith-Solbakken, Marie

   (2013)

   Folk sørger på Facebook.

  • Smith-Solbakken, Marie

   (2013)

   Hvordan leves sorgen ut i sosiale medier.

  • Smith-Solbakken, Marie

   (2013)

   Sorg i sosiale medier.

  • Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Smith-Solbakken, Marie

   (2013)

   Om sin egen bok "Sorg : kjærlighetens pris er sorgen" (2012).

   Psyk opp Nytt.

   ISSN 0805-1674.

   Volum 20.

   Hefte 1.

   s.24-26.

  • Smith-Solbakken, Marie; Weihe, Hans-Jørgen Wallin

   (2013)

   Sabina Spielrein : Der kjærlighet hersker, dør ego.

   Psyk opp Nytt.

   ISSN 0805-1674.

   Volum 20.

   Hefte 1.

   s.44-49.

  • Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Smith-Solbakken, Marie

   (2013)

   Flyktningen som ga oss håpet og kunnskapen.

   Psyk opp Nytt.

   ISSN 0805-1674.

   Volum 20.

   Hefte 2.

   s.48-51.

  • Smith-Solbakken, Marie; Weihe, Hans-Jørgen Wallin

   (2013)

   Rakrygget gjennom krigen. I: Om det store i det små : Hans Aanrud 150 år.

   ISBN 978-82-7275-190-5.

   s.109-113.

  • Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Smith-Solbakken, Marie

   (2013)

   Utenlandske utgivelser av Hans Aanrud. I: Om det store i det små : Hans Aanrud 150 år.

   ISBN 978-82-7275-190-5.

   s.95-103.

  • Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Smith-Solbakken, Marie

   (2013)

   Søren Kierkegaard : eksistensialismen, kjærligheten og angsten.

   Psyk opp Nytt.

   ISSN 0805-1674.

   s.34-37.

  • Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Smith-Solbakken, Marie

   (2013)

   Bokanmeldelse av "The maid narratives" (2012)av Wormer, Jackson og Sudduth.

   Journal of Comparative Social Work.

   ISSN 0809-9936.

   Hefte 1.

  • Smith-Solbakken, Marie

   (2012)

   Insiktsfullt og personlig.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

   s.15-15.

  • Smith-Solbakken, Marie

   (2012)

   Arbeidet med Hå kulturhistorie.

   Hå kulturhistorie;

   2012-04-26.

  • Smith-Solbakken, Marie

   (2012)

   Oljearbeidernes historie.

   Arbeidslivet offshore;

   2012-09-21.

  • Smith-Solbakken, Marie

   (2012)

   Prisen for oljå, de glemte ofrene.

  • Smith-Solbakken, Marie

   (2012)

   De ukjente oljeofreneMangelfull kartleggingNavnene bak tallene.

  • Smith-Solbakken, Marie

   (2012)

   -En minnetavle for oljeofrene.

  • Smith-Solbakken, Marie

   (2012)

   Ønsker monument for de 69.

  • Smith-Solbakken, Marie

   (2012)

   The happy time was the most dangerous.

  • Smith-Solbakken, Marie

   (2012)

   Vil ha gransking av oljedødsfallene.

  • Smith-Solbakken, Marie

   (2012)

   The prize of oil.

  • Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Smith-Solbakken, Marie

   (2012)

   Bokanmeldelser av Pavel Klvačs bøker: "Backyard landscapes"(2012), "Rural Dwellers" (2011), "Closeness never too close" (2010), "In our backyard" (2007) og "Scenes of rural life" (2006).

   Tájökológiai lapok.

   ISSN 1589-4673.

   Volum 5.

   Hefte 3.

  • Gynnild, Astrid; Smith-Solbakken, Marie

   (2012)

   Digitale spor og troverdighet.

   Vox publica.

   ISSN 1504-5927.

  • Gynnild, Astrid; Smith-Solbakken, Marie

   (2012)

   Sprengkraften i digitale chatterom.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Smith-Solbakken, Marie; Weihe, Hans-Jørgen Wallin

   (2012)

   Sorg, minnesmerker og anerkjennelse. Hva skal vi lage minnesmerker for? Det er mye lidelse og det er mange offer.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Smith-Solbakken, Marie; Kallelid, Ole; Weihe, Hans-Jørgen Wallin

   (2011)

   Døden på strendene.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

   s.26-26.

  • Smith-Solbakken, Marie; Weihe, Hans-Jørgen Wallin

   (2011)

   Skammens minnemerker eller sensasjonshistorie.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

   s.27-27.

  • Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Smith-Solbakken, Marie

   (2011)

   Legalisering og regulering.

   Rus & samfunn.

   ISSN 1500-8614.

  • Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Smith-Solbakken, Marie

   (2011)

   Den lydige rusforskningen.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Smith-Solbakken, Marie; Weihe, Hans-Jørgen Wallin

   (2011)

   Lokale fanger anmeldelse av Atle Skarstein og Michae Stokkes bok Blod og tårer.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Smith-Solbakken, Marie

   (2011)

   Krigen, minnene og historien.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Smith-Solbakken, Marie; Weihe, Hans-Jørgen Wallin

   (2011)

   Cannabiskultur.

   Tidsskrift for velferdsforskning.

   ISSN 0809-2052.

   Volum 14.

   Hefte 4.

   s.281-282.

  • Drew, Ion; Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Smith-Solbakken, Marie

   (2011)

   Freshman operasjon.

   Foreningskveld;

   2011-01-20.

  • Drew, Ion; Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Smith-Solbakken, Marie

   (2011)

   Krigserfaringer og minner fra krigen (1939 - 1945). Krigserfaringer og minner i et livløps perspektiv.

   Foreningskveld;

   2011-09-29.

  • Drew, Ion; Sognli, Helge; Smith-Solbakken, Marie; Weihe, Hans-Jørgen Wallin

   (2011)

   Tause helter: Operasjon Freshman og andre falne.

   Foredragslag;

   2011-11-17.

  • Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Smith-Solbakken, Marie

   (2011)

   Sykdom, straff og ansvarlighet.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Smith-Solbakken, Marie

   (2011)

   Bokanmeldelse av Cannabiskultur (2011) av Sveinung Sandberg og Willy Pedersen.

   Tidsskrift for velferdsforskning.

   ISSN 0809-2052.

   Hefte 4.

  • Hauge, Ragnar; Larsson, Paul; Smith-Solbakken, Marie; Sulland, Frode; Kostad, Anne-Kristin

   (2011)

   Enquete : 5 om alternative reaksjoner.

  • Smith-Solbakken, Marie; Weihe, Hans-Jørgen Wallin

   (2010)

   Død, lidelse og sorg.

   ?.

  • Smith-Solbakken, Marie; Weihe, Hans-Jørgen Wallin

   (2010)

   Skadereduksjon.

   Dagbladet.

   ISSN 0805-3766.

  • Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Smith-Solbakken, Marie

   (2010)

   Tro, lidelse og offer.

   Vårt land.

   ISSN 0805-5424.

  • Smith-Solbakken, Marie; Weihe, Hans-Jørgen Wallin

   (2010)

   Moralismen og den stygge nytelsen.

   Rus & samfunn.

   ISSN 1500-8614.

   Volum 6.

   Hefte 6.

   s.32-34.

  • Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Smith-Solbakken, Marie

   (2010)

   Ladet med verdier.

   Vårt land.

   ISSN 0805-5424.

  • Smith-Solbakken, Marie; Weihe, Hans-Jørgen Wallin

   (2010)

   Krig, sex, språk og verdier.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Smith-Solbakken, Marie; Weihe, Hans-Jørgen Wallin

   (2010)

   Striden rundt krigsminnesmerket.

   Agderposten.

   ISSN 0805-3723.

  • Smith-Solbakken, Marie; Weihe, Hans-Jørgen Wallin

   (2010)

   Inge Steensland til minne.

   ?.

  • Smith-Solbakken, Marie; Tungland, Else; Weihe, Hans-Jørgen Wallin

   (2010)

   Forbud er ingen løsning.

   Morgenbladet.

   ISSN 0805-3847.

  • Dessingué, Alexandre; Smith-Solbakken, Marie; Weihe, Hans-Jørgen Wallin

   (2010)

   Vi må ikke fortsette å glemme.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Smith-Solbakken, Marie; Dessingué, Alexandre; Dessingué, Alexandre

   (2009)

   De som ikke fikk plass i minnet.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Smith-Solbakken, Marie; Dessingué, Alexandre

   (2009)

   De som ikke fikk plass i minnet.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Smith-Solbakken, Marie; Weihe, Hans-Jørgen Wallin

   (2009)

   Vi trenger ny narkotikapolitikk.

   Morgenbladet.

   ISSN 0805-3847.

  • Smith-Solbakken, Marie; Weihe, Hans-Jørgen Wallin

   (2009)

   Krigsgraver og minnesmerker.

   ?.

  • Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Smith-Solbakken, Marie

   (2007)

   Avhenginghet, lidelse og narkotikapolitikk.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

 • Kunstnerisk produksjon
  • Smith-Solbakken, Marie; Weihe, Hans-Jørgen Wallin

   (2020)

   COSL-ulykken. I: Store norske leksikon (snl.no 2020).

   ISBN 0000000000000.

  • Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Smith-Solbakken, Marie

   (2020)

   Ulykker i petroleumsbransjen. I: Store norske leksikon (snl.no 2020).

   ISBN 0000000000000.

  • Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Smith-Solbakken, Marie; Askheim, Svein

   (2019)

   TGS-NOPEC. I: Store norske leksikon (snl.no 2019).

   DOI: nl.no/TGS_NOPEC

  • Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Smith-Solbakken, Marie

   (2018)

   Bourbon Dolphin-ulykken. I: Store norske leksikon (snl.no 2018).

  • Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Smith-Solbakken, Marie

   (2018)

   Concem-ulykken. I: Store norske leksikon (snl.no 2018).

  • Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Smith-Solbakken, Marie

   (2018)

   Ocean Ranger ulykken. I: Store norske leksikon (snl.no 2018).

   DOI: nl.no/Ocean_Ranger-ulykken

 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway