Mariella Annika Asikanius

Førsteamanuensis i religion, livssyn og etikk

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for barnehagelærerutdanning