Marit Alvestad

prof. emerita

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for barnehagelærerutdanning
HL A-239D

Bio

Forskningsområde: barnehagepedagogikk

Tema: læreplanstudier, komparative studie, profesjonsspørsmål og kvalitet 

Publikasjoner
 • Vitenskapelige publikasjoner
 • Bøker og kapitler
  • Jernes, Margrethe; Alvestad, Marit

   (2022)

   Barnehageutvikling.

   Universitetsforlaget.

   ISBN 9788215050300.

  • Alvestad, Marit; Gjems, Liv

   (2021)

   Pedagogisk kvalitet i barnehagen.

   Universitetsforlaget.

   ISBN 9788215050294.

  • Alvestad, Marit; Gjems, Liv; Myrvang, Ellinor; Storli, June Berger; Tungland, Inger Benny Espedal; Velde, Kjersti Lønning; Bjørnestad, Elisabeth

   (2019)

   Kvalitet i barnehagen. Rapport fra dybdestudien i det longitudinelle forskningsprosjektet Gode barnehager for barn i Norge (GoBaN)..

   Universitetet i Stavanger.

   ISBN 978-82-7644-890-0.

  • Berner, Karin; Sæbbe, Per-Einar; Alvestad, Marit

   (2015)

   "Lekens betydning" Sluttrapport fra FoU prosjekt om utvikling av personalets kompetanse om lek i barnehagen .

  • Foss, Vigdis; Fossøy, Ingrid; Fimreite, Hege; Alvestad, Marit; Jernes, Margrethe; Tungland, Inger Benny Espedal; Vatne, Bente; Nordvik, Grete; Økland, Magli Sofie; Sataøen, Svein Ole; Ødegaard, Elin Eriksen

   (2015)

   Pedagogikk - i barnehagelærarutdanninga. I: Barnehagelærarutdanninga. Meir samanheng, betre heilskap, klarare profesjonsretting?.

   Høgskulen på Vestlandet.

   ISBN 978-82-7709-207-2.

   s.106-137.

  • J Sukke Pettersen, Solveig

   (2014)

   Young children in test situations – a phenomenological-hermeneutical orientated study of young children's well-being .

   Universitetet i Stavanger.

  • Vist, Torill; Alvestad, Marit

   (2012)

   Læringskulturer i barnehagen. Flerfaglige forskningsperspektiver.

   Cappelen Damm Akademisk.

   ISBN 978-82-02-35016-1.

  • Vassenden, Anders; Thygesen, Janne; Brosvik Beyer, Stian; Alvestad, Marit; Abrahamsen, Gerd Randi

   (2011)

   Barnehagens organisering og strukturelle faktorers betydning for kvalitet.

  • Alvestad, Marit

   (2009)

   Diversities in early childhod education. Abstract Book. 19th EECERA Annual Conference Diversities in early childhood education. Strasbourg 26th,27th,28th,29th August 2009. Abstract book. Edited by chair Marie Nicole Rubio and scientific committee: Marit Alvestad, Tony Bertram, Gilles Brougère, Nicoletta Diasio, Veronique Francis, Christine Pascal, Sylvie Rayna, Marie-Paule Thollon-Behar.

  • Alvestad, Marit

   (2008)

   18th EECERA Conference. Reconsidering the Basics in Early Childhood Education. Abstract book. I: ved Universitetet i Stavanger, EECERA 2008.

  • Alvestad, Marit

   (2008)

   18th EECERA Conference. Reconsidering the Basics in Early Childhood Education. Programme book. I: ved Universitetet i Stavanager, EECERA 2008.

  • Alvestad, Marit; Breiehagen, Torgrim; Moser, Thomas; Brekke, Anne; Foyn-Bruun, Emilie; Fredriksen, Biljana Culibrk; Grindland, Berit; Gryte, Mari Anne E; von Krogh, Fie

   (2006)

   Forskning og kompetansebehov i barnehagen.

   ISBN 9788251922296.

   Hefte 2006.

  • Alvestad, Marit; Röthle, Monika

   (2005)

   Didaktisk forum; kvalitetsutvikling i prakssi.Endrede roller?.

  • Alvestad, Marit; Röthle, Monika

   (2005)

   DIDAKTISK FORUM Kvalitetsutvikling i praksis. Sluttrapport frå prosjekt om utvikling av praksis i førskolelærarutdanninga 2003-05.

   Universitetet i Stavanger.

  • Alvestad, Marit

   (2004)

   Årsplanarbeid i barnehagen. 2. utgåve.

   Universitetsforlaget.

   ISBN 8215005098.

  • Alvestad, Marit

   (2001)

   Den komplekse planlegginga – Førskolelærarar om pedagogisk planlegging og praksis The Complexity of Planning. Preschool teachers' concptions of pedagogical planning and practice.

   ISBN 9173464104.

   Hefte 165.

  • Junge, June; Alvestad, Aase M.; Abrahamsen, Gerd

   (2001)

   Internasjonalt studentsamarbeid. Et pilotprosjekt ved førskolelærerstudiet ved Høgskolen i Stavanger og Universitetet i Jyväskylä.

  • Junge, June; Alvestad, Aase M.

   (2001)

   Roller og relasjoner i Førskolelærerstudiet - Oppstartseminar.

  • Alvestad, Aase M.; Junge, June

   (2001)

   Roller og relasjoner i førskolelærerstudiet -et innføringsseminar.

   Universitetet i Stavanger.

  • Abrahamsen, Gerd; ukjent-for-m004645, ukjent-for-m004645; Junge, June

   (2001)

   Internasjonalt studentsamarbeid på Internett -et pilotprosjekt i førskolelærerutdanningen ved Høgskolen i Stavanger og U iversitetet i Jyväskylä.

   Universitetet i Stavanger.

  • Alvestad, Aase M.; Junge, June

   (2001)

   IKT basert undervisning -erfaringsutveksling og videreutvikling av IKT.

   Universitetet i Stavanger.

  • Alvestad, Aase M.; Junge, June

   (2000)

   IKT basert undervisning -et pilotprosjekt i førskolelærerutdanningen.

   Universitetet i Stavanger.

  • Alvestad, Aase M.; Junge, June

   (2000)

   Utvikling og evaluering av IKT basert undervisning i førskolelærerutdanningen.

   Universitetet i Stavanger.

  • Alvestad, Marit

   (1996)

   Årsplanarbeid i barnehagen.

  • Alvestad, Aase M.

   (1996)

   Årsplanarbeid i barnehagen.

   Aschehoug & Co.

   ISBN 8251834112.

  • Alvestad, Marit; Alvestad, Marit; Helland, Synneva

   (1991)

   Årsplananalyse. Ei analyse av 285 årsplanar i 8 fylke.

  • Alvestad, Marit

   (1991)

   Årsplanar i barnehagen.

   Høgskulen på Vestlandet.

  • Alvestad, Marit

   (1989)

   Analyse av årsplanar i barnehagen.

 • Formidling
  • Alvestad, Marit; Jernes, Margrethe

   (2022)

   Innledning. I: Barnehageutvikling.

   Universitetsforlaget.

   ISBN 9788215050300.

   s.11-14.

  • Jernes, Margrethe; Alvestad, Marit; Wiken Sandgrind, Silje

   (2022)

   - Det stilles stadig høyere krav til utvikling i barnehagesektoren.

  • Alvestad, Marit; Gjems, Liv; Undheim, Marianne

   (2022)

   Kvalitet i barnehagen.

   FILIORUMs ressursbank.

  • Alvestad, Marit; Gjems, Liv; Myrvang, Ellinor; Storli, June Berger; Tungland, Inger Benny Espedal

   (2022)

   Presentasjon av boka Pedagogisk kvalitet i barnehagen.

   Forum Filiorum ;

   2022-02-01.

  • Alvestad, Marit; Gjems, Liv; Storli, June Berger; Myrvang, Ellinor; Tungland, Inger Benny Espedal

   (2022)

   Pedagogisk kvalitet i barnehagen - forutsetninger og utfordringer.

   Kurs for barnehagelærere vår 2022;

   2022-03-09.

  • Joner, Maya Dybvig; Reikerås, Elin Kirsti Lie; Alvestad, Marit

   (2021)

   The chain of action in special education for children with language difficulties attending Early Childhood Education and Care institutions in Norway.

   Norsk barnehageforskningskonferansen 2021;

   2021-10-26 - 2021-10-28.

  • Hansen, Joakim Evensen; Bjørnestad, Elisabeth; Alvestad, Marit

   (2021)

   Ny bestemmelse sett i forhold til forskning fra GoBaN-prosjektet.

   Konferanse om nytt kapittel i barnehageloven;

   2021-01-21.

  • Alvestad, Marit; Tverrå Løkås, Mariell

   (2020)

  • Alvestad, Marit; Tverrå Løkås, Mariell

   (2020)

   Forsket på kvalitet i barnehagen: – Litt overrasket over utfordringene. .

  • Jernes, Margrethe; Knaben, Åse Dagmar; Espedal Tungland, Inger Benny; Alvestad, Marit

   (2020)

   Pedagogikk og tverrfaglighet: forskning på den reformerte barnehagelærerutdanningen (BLU) i Norge.

   Å skape bærekraftige barnehager – perspektiver, muligheter og utfordringer;

   2020-09-30.

  • Humberset, Kathrine; Bjørnestad, Elisabeth; Alvestad, Marit

   (2020)

  • Alvestad, Marit

   (2020)

   Opponent ved Ellen Os sin disputas ved UiO, Institutt for pedagogikk 29.04.2020.Avhandling for graden ph.d. med tittelen: Voksnes mediering av jevnaldringsrelasjoner i barnehagen. En undersøkelse av voksnes bidrag til samhandling mellom barn under tre år..

   Disputas ved UiO;

   2020-04-29.

  • Alvestad, Marit; Flote, Birgitte

   (2020)

  • Alvestad, Marit

   (2019)

   Møte i Arbeidspakke 1 Tilhørighet 11. juni 2019 Prosjekter status våren 2019 Evaluering 2018-19 .

   Arbeidspakke 1 møte FIliorum Senter for barnehageforskning;

   2019-06-11.

  • Alvestad, Marit; Tungland, Inger Benny Espedal

   (2019)

   Kvalitativ dybdestudie - rammer for kvalitet. Noen preliminære resultat. .

   Sluttkonferanse GoBaN-prosjektet, OsloMET, 14-15.januar 2019;

   2019-01-14 - 2019-01-15.

  • Alvestad, Marit; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2019)

   FILIORUM Center for Research in Early Childhood Education and Care.

   Seminar ;

   2019-09-09.

  • Alvestad, Marit

   (2019)

   Hva kjennetegner gode barnehagepraksiser?.
  • Alvestad, Marit; Gjems, Liv; Bjørnestad, Elisabeth; Tungland, Inger Benny Espedal; Storli, June Berger; Velde, Kjersti Lønning; Myrvang, Ellinor

   (2019)

   Kvalitet i barnehagen - en dybdestudie .

   Norsk barnehageforskningskonferanse 2019 Universitetet i Stavanger 16-17.oktober 2019;

   2019-10-16 - 2019-10-17.

  • Alvestad, Marit; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2019)

   Presentation of FILIORUM - Center for Research in Early Childhood Education and Care and Department of Early Childhood Education.

   Infomøte ;

   2019-09-10 - .

  • Alvestad, Marit

   (2018)

   Status in the qualitative BePro study per 01.10.2018.

   Steering committee meeting;

   2018-10-01.

  • Reikerås, Elin Kirsti Lie; Alvestad, Marit; ten Braak, Dieuwer

   (2018)

   Fri lek eller læring i barnehagen?.

   Paneldebatt Forskningsdagene;

   2018-09-19 - .

  • Alvestad, Marit

   (2018)

   GoBaN kvalitative studie workshop - videoanalyser.

   Arbeidsmøte i GoBaN kvalitative dybdestudie ;

   2018-10-18 - 2018-10-19.

  • Alvestad, Marit

   (2018)

   Kommentar til rapporten Barnehagelærerrollen i et profesjonsperspektiv - et kunnskapsgrunnlag. Ekspertgruppen om barnehagelærerrollen.

   Overlevering av rapport til kunnskapsminister jan Tore Sanner i KD ;

   2018-12-05.

  • Alvestad, Marit; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2018)

   Introduksjon om Forum FILORUM ved oppstart 4.12.2018.

   Forum FILIORUM, FUH, UiS;

   2018-12-04.

  • Alvestad, Marit; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2018)

   Presentasjon av strategiplan for FILIORUM senter for barnehageforskning 2018-2023.

   Ledermøte FUH;

   2018-12-18.

  • Alvestad, Marit

   (2018)

   FILIORUM - nasjonalt senter for barnehageforskning.

   Styringsgruppemøte programområdet Læringskulturer i barnehagen (LiB), UiS;

   2018-01-29.

  • Alvestad, Marit

   (2018)

   FILIORUM senter for barnehageforskning - en kort presentasjon.

   Instituttmøte, Institutt for barnehagelærerutdanning (IBU), UiS;

   2018-01-23.

  • Størksen, Ingunn; Alvestad, Marit; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2018)

   FILIORUM - Hvor står prosjektet nå?.

   Stormøte for FILIORUM;

   2018-02-27.

  • Alvestad, Marit

   (2018)

   Analyse av caser. Workshop Oslo 15.-16. mars 2018.

   Workshop;

   2018-03-15 - 2018-03-16.

  • Særheim, Marianne Ree; Alvestad, Marit; Johansson, Eva Marianne

   (2017)

   Hallmark for participation-children´s conceptions on how to get access to communities in preschool.

   EECERA conferance;

   2017-08-29 - 2017-09-01.

  • Johansson, Eva Marianne; Alvestad, Marit

   (2017)

   Researcher seminar GOBAN;

   2017-01-24 - 2017-01-25.

  • Jernes, Margrethe; Knaben, Åse Dagmar; Tungland, Inger Benny Espedal; Alvestad, Marit

   (2017)

   Pedagogy in the Knowledge Areas in the New Norwegian Preschool Teacher Education.

   The 27th EECERA conference;

   2017-08-29 - 2017-09-01.

  • Baustad, Anne Grethe; Hansen, Joakim Evensen; Alvestad, Marit

   (2017)

   Barnehagekonferansen i Rogaland 2017;

   2017-05-04.

  • Johansson, Eva Marianne; Alvestad, Marit

   (2017)

   Vad karaktäriserar (god) kvalitet i barnehagen? Uppföljningsstudie inom GoBan-projektet. .

   Forum for barnehagevitenskap;

   2017-04-25.

  • Johansson, Eva Marianne; Alvestad, Marit; Bjørnestad, Elisabeth

   (2017)

   Kvalitativa studien: Rapporten.

   Forskarworkshop;

   2017-12-14 - 2017-12-15.

  • Johansson, Eva Marianne; Alvestad, Marit; Bjørnestad, Elisabeth

   (2017)

   Workshop kvalitativa studien Arbete med fallstudierna.

   Forskarworkshop;

   2017-12-14 - 2017-12-15.

  • Johansson, Eva Marianne; Alvestad, Marit; Bjørnestad, Elisabeth; Gjems, Liv

   (2017)

   Goban Kvalitativa studien. Fieldwork adults.

   Researcher seminar GOBAN;

   2017-03-20 - 2017-03-21.

  • Johansson, Eva Marianne; Alvestad, Marit

   (2016)

   GOBAN: Qualitative studies 19 jan.2016.

   Research seminar;

   2016-01-19.

  • Tungland, Inger Benny Espedal; Vatne, Bente; Alvestad, Marit

   (2016)

   Reforming higher education – the new kindergarten teacher education programme in Norway - How are the reform and pedagogy as a subject evident in the module plans and exams..

   Annual 2016 NERA Conference in Helsinki ;

   2016-03-09 - 2016-03-11.

  • Bjørnestad, Elisabeth; Baustad, Anne Grethe; Alvestad, Marit

   (2016)

   To what extend does ITERS-R address pedagogical quality as described in the Norwegian Framework plan?.

   EECERA;

   2016-09-01 - 2016-09-03.

  • Hansen, Joakim Evensen; Alvestad, Marit

   (2016)

   Arbeid med språk knyttet til kvalitet i barnehagen (GoBaN).

   Humanistisk fakultet konferansen ved UiS;

   2016-02-03.

  • Hansen, Joakim Evensen; Alvestad, Marit

   (2015)

   Educational Language Practices in Norwegian Kindergartens.

   43rd Annual Conference, Nordic Educational Research Association, NERA Göteborg;

   2015-03-04 - 2015-03-06.

  • Alvestad, Marit; Jernes, Margrethe

   (2015)

   Metodologiske perspektiver - forskningsprosjekter der barn og voksne deltar.

   Utdanningskonferansen ved Universitetet i Stavanger 2015;

   2015-02-03.

  • Alvestad, Marit

   (2015)

   A brief summary of the PhD students presentations.

   Bra nok? Konferanse om kvalitet i norske barnehager;

   2015-10-26 - 2015-10-27.

  • Alvestad, Marit; Jernes, Margrethe

   (2014)

   Metodologiske perspektiver - forskningsprosjekter der barn og barnehagelærere er deltakere.

   Forum for barnehagevitenskap;

   2014-11-18.

  • Alvestad, Marit

   (2014)

   "GoBaN prosjektet" Gode barnehager for barn i Norge. Status Rogaland høsten 2014.

   Utdanningsforskning ved det Humanistiske fakultetet;

   2014-10-21.

  • Alvestad, Marit

   (2014)

   Stipendiatsamling GoBaN opponent ved prosjektpresentasjon.

   Stipendiatsamling GoBaN ;

   2014-05-12.

  • Alvestad, Marit

   (2014)

   Stipendiatsamling GOBAN opponent ved prosjektpresentasjon.

   Stipendiatsamling GOBAN ;

   2014-11-20.

  • Alvestad, Marit

   (2014)

   Erfaringer fra FoU prosjektet om lek i barnehagen.

   Avslutningsseminar for alle barnehagene i kommunen;

   2014-11-12.

  • Alvestad, Marit; Jernes, Margrethe

   (2014)

   Preschool Teachers on Implementation of Digital Technology in some Norwegian Kindergartens.

   Oxford Round Table 2014, Issues in Childhood Education;

   2014-07-26 - 2014-07-30.

  • Alvestad, Marit

   (2013)

   Presentasjon av forskningsprosjektet "Better provision for Norway's Children in Early Childhood Education and Care project"(BePro).

   Fagdag for personalet ved Institutt for barnehagelærerutdanning;

   2013-08-12.

  • Alvestad, Marit

   (2013)

   Presentasjon av forskningsprosjektet «Gode barnehager for barn i Norge»(GoBAN). Eksempelet Rogaland.(http://goban.no).

   Storbykonferansen barnehager - Framtidas barn og barnehagens framtid;

   2013-11-07 - 2013-11-08.

  • Alvestad, Marit; Knaben, Åse Dagmar

   (2013)

   "Leken er barnas liv - en måte å være på" - Førskolelærere om lek i barnehagen.

   Seminar om lekens betydning i barnehagen;

   2013-02-05.

  • Alvestad, Marit

   (2012)

   Førskolelærere om læring i barnehagen - spor av læringskulturer.

   Forum for Barnehagevitenskap;

   2012-04-17.

  • Alvestad, Marit

   (2011)

   Relasjonskompetanse - pedagogisk planlegging og praksis.

   Seminar: Perspektiver på relasjonskompetanse i barnehagepraksis og forskning;

   2011-08-29.

  • Alvestad, Marit; Abrahamsen, Gerd Randi

   (2011)

   Kvalitet i barnehagen - presentasjon av en studie.

   Forum for barnehagevitenskap;

   2011-03-22.

  • Alvestad, Marit; Mosvold, Reidar; Vist, Torill

   (2011)

   Learning Cultures in Early Childhood Educational Contexts. Presentasjon av temanr. 43(3)2011, International Journal of Early Childhood (IJEC).

   Forum for barnehagevitenskap;

   2011-12-06.

  • Mosvold, Reidar; Alvestad, Marit

   (2011)

   The Guest Editors’ Introduction to the Special Issue: Learning Cultures in Early Childhood Educational Contexts.

   International Journal of Early Childhood.

   ISSN 0020-7187.

   Volum 43.

   Hefte 3.

   s.189-198.

   DOI: 10.1007/s13158-011-0041-y

  • Alvestad, Marit

   (2011)

   Fra førskolelærer til forsker.

   FORSKNING I PRAKSIS - Praksisrettet forskning i barnehagen;

   2011-12-01.

  • Alvestad, Marit; Moser, Thomas; Johansson, Eva; Johansson, Jan-Erik; Lillemyr, Ole Fredrik

   (2010)

   Omsorg, lek og læring i barnehagen: En helhetlig tilnærming.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Jernes, Margrethe; Sinnerud, Martha; Alvestad, Marit

   (2010)

   Practitioner's experiences and perspectives on digital technology in everyday life in Norwegian kindergartens.

   EECERA 2010 Birmingham;

   2010-08-06 - 2010-08-09.

  • Abrahamsen, Gerd; Alvestad, Marit; Berge, Anita; Grindland, Berit; Johansson, Eva; Röthle, Monika; Sageidet, Barbara Maria

   (2009)

   Gode barnehager er bra - også for de yngste.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Abrahamsen, Gerd; Alvestad, Marit; Berge, Anita; Johansson, Eva; Röthle, Monika

   (2009)

   Gode barnehager er bra ? også for de små.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Alvestad, Marit; Duncan, Judith; Berge, Anita

   (2009)

   New Zealand ECE teachers talk about Te Whäriki.

   NZ Journal of Teachers' Work.

   ISSN 1176-6662.

   Volum 6.

   Hefte 1.

   s.3-19.

  • Jernes, Margrethe; Sinnerud, Martha; Alvestad, Marit; Alvestad, Marit

   (2009)

   Digital objects in Norwegian kindergartens.

   EECERA2009 Conference in Strasbourg, France;

   2009-08-26 - 2009-08-29.

  • Jernes, Margrethe; Sinnerud, Martha; Alvestad, Marit; Alvestad, Marit

   (2009)

   Digitale objekt i barnehagen.

   FoU i praksis, Levanger;

   2009-04-23 - 2009-04-24.

  • Alvestad, Marit

   (2009)

   Førstelektorprogram ved Universitetet i Stavanger.

  • Alvestad, Marit; Johansson, Jan-Erik; Moser, Thomas; Søbstad, Frode

   (2008)

   Forskning i barnehagen, aktuelle utfordringer og muligheter.

   FoU i praksis konferansen, Trondheim, 17.-18.4.2008;

   2008-04-17 - 2008-04-18.

  • Alvestad, Marit

   (2008)

   Ta en master i barnehagevitenskap ved UiS. Det nye masterstudiet i barnehagevitenskap er et pionertiltak som inngår i UiS' arbeid med å bygge opp et tverrfaglig førskolepedagogisk forskningsmiljø i Norge, med tanke på å utvikle barnehager av høy kvalitet. De første studentene begynner til høsten. (journalist: Arne Solli).

  • Alvestad, Marit

   (2008)

   Farewell from the Conference Chair. Avskjedstale i plenum under EECERA2008 konferansen, UiS, Stavanger den 6. sept. 2008.

   The 18th EECERA Conference. Reconsidering the Basics in Early Childhood Education.University of Stavanger 3rd-6th September 2008;

   2008-09-03 - 2008-09-06.

  • Alvestad, Marit; Mosvold, Reidar

   (2008)

   Barnehageforskning på offensiven Intervju om forskerskole for førskolefeltet (journalist: Arne Solli).

  • Alvestad, Marit

   (2008)

   Welcome from the Conference Chair. Velkomsttale i plenum under EECERA2008 konferansen, UiS, Stavanger den 4. sept. 2008.

   The 18th EECERA Conference. Reconsidering the Basics in Early Childhood Education. University of Stavanger 3rd-6th September 2008.;

   2008-09-03 - 2008-09-06.

  • Alvestad, Marit

   (2008)

   Welcome to the Opening Reception hosted by the Mayor of Stavanger. Innedningshilsen i plenum under EECERA2008 konferansen åpningsmottakelse i Atlantic Hall, Stavanger den 3. sept. 2008.

   The 18th EECERA Conference 2008;

   2008-09-03 - 2008-09-06.

  • Alvestad, Marit; Röthle, Monika

   (2008)

   Viktig konferanse for første gang i Norge. Den 18. EECERA-konferansen arrangeres i år i Stavanger. Det er første gang denne viktige konferansen med fokus på barn i barnehage- og småskole- alder arrangeres i Norge. Arrangør er forskningsnettverket Barnehageliv og årets tema er Reconcidering the Basics in Early Childhood Education.

  • Alvestad, Marit

   (2008)

   Satsar på barnehagevitenskap Intervju om ny master i barnehagevitenskap ved IFU, UiS (journalist: Silje Stangeland).

  • Alvestad, Marit

   (2008)

   Barnehage er bra. Barnehagens kvalitet står i fokus når 600 forskere fra 36 land samles til årets internasjonale barnehagekonferanse på Universitetet i Stavanger. (journalist: Agnete In¿t Veld Bendiksen).

  • Alvestad, Marit; Alvestad, Marit; Breiehagen, Torgrim; Moser, Thomas; Sandseter, Ellen Beate Hansen; Mørreaunet, Sissel; Mørkeseth, Elisabeth Ianke; Mørkeseth, Elisabeth Ianke; Østrem, Solveig; Jansen, Turid Thorsby

   (2007)

   Hvordan og hvor hen løftes kompetansen i barnehagen?.

   FoU i praksis 2007;

   2007-04-19 - 2007-04-20.

  • Alvestad, Marit

   (2007)

   Early Childhood Education and Care in Norway. Frames - Organisation -Curricula.

   utenTitteltekst;

   2007-11-05.

  • Alvestad, Marit

   (2007)

   Early Childhood Education and Care in Norway. Frames - Organisation -Curricula.

   utenTitteltekst;

   2007-11-06.

  • Alvestad, Marit

   (2007)

   Læring i barnehagen Kunnskaper, innhold og arbeidsmåter.

   ?.

   Volum Nummer 2 2007.

   s.9-15.

  • Alvestad, Marit; Breiehagen, Torgrim; Mørkeseth, Elisabeth Ianke

   (2007)

   Hvordan kan vi styrke den pedagogiske forkningen ved vårt fakultet? Presentasjon av forskningen på Institutt for førskolelærerutdanning.

   Forskerskole; Literacy, Det humanistiske fakultetet, UiS;

   2007-05-24 - 2007-05-25.

  • Alvestad, Marit; Fugelsnes, Kristin; Tungland, Inger B.E.

   (2007)

   The Experienced Curriculum - Childrens Understandings of Learning in Some Norwegian Kindergartens.

   17th EECERA conference in Prague 29.august-1st of September 2007;

   2007-08-29 - 2007-09-01.

  • Alvestad, Marit; Fugelsnes, Kristin; Kaltvedt, Elsa

   (2006)

   Foreldresamarbeid i barnehagen; generelt, flerkulturelt og i lys av revidert rammeplan.

   Forum for didaktisk refleksjon;

   2006-04-27.

  • Alvestad, Marit

   (2006)

   Regionalt og nasjonalt forskningssamarbeid.

   utenTitteltekst;

   2006-02-09 - 2006-02-10.

  • Alvestad, Marit

   (2006)

   Å arbeide med rammeplanen i barnehagepraksis - om planprosessen.

   ?.

   s.38-43.

  • Alvestad, Marit; Breiehagen, Torgrim

   (2006)

   Forskning og kompetansebehov i barnehagen.

   FoU i Praksis;

   2006-04-24 - 2006-04-25.

  • Alvestad, Marit; Breiehagen, Torgrim; Brekke, Anne; Grindland, Berit; Gryte, Mari Anne E; Krogh, Fie von; Röthle, Monika

   (2006)

   The Norwegian curriculum for early childhood education - research on integrated subjects.

   The 16th Annual Conference of the European Early Childhood Education Research Association (EECERA);

   2006-08-30 - 2006-09-02.

  • Alvestad, Marit; Alvestad, Marit; Sandseter, Ellen Beate Hansen; Moser, Thomas; Pettersvold, Mari; Pettersvold, Mari

   (2005)

   Forskningsnettverket Barnehageliv. Lek, læring, omsorg og oppdragelse i barnehagepraksis.

   ’Fou i praksis. Konferanse om praksisrettet FoU i lærerutdanning’. Trondheim, NTNU, HiST HiNT & DMMH, 28.-29. april 2005.;

   2005-04-28 - 2005-04-29.

  • Alvestad, Marit

   (2005)

   Early Childhood Curricula in New Zealand, Norway and Sweden: New Zealand Preschool teachers' understandings of their Educational Work, comparerd with the Norwegioan and Swedish responses.

   Nordic Educational Research Assosiation 33rd congress. March 10-12. 2005, University of Oslo: A Nordic Dimension in Education and Research- Myth or Reality.;

   2005-03-10 - 2005-03-12.

  • Alvestad, Marit

   (2005)

   Forskning i og på praksis. Forholdet til omgivelsene.

   Invitert paper til forskningsseminar på Det humanistiske fakultetet, UiS: ’HUMANIORA NO Intern utvikling – ekstern finansieri g’. Onsdag 1.juni 2005.;

   2005-06-01.

  • Alvestad, Marit

   (2005)

   Den gode barnehagen Førskolelærarar, pedagogisk kompetanse, planlegging og arbeid i praksis? Lærer barn i barnehagen?.

   utenTitteltekst;

   2005-03-03.

  • Alvestad, Marit; Röthle, Monika

   (2005)

   Didaktisk forum - endrede roller i praksis?.

   Kultur for læring - fra utdanning til yrke. Veiledning av nyutdannede lærere og Styrking av praksis i lærerutdanningene. Nasjonal konferanse. Utdanningsdirektoratet, NTNU Program for lærerutdanning.;

   2005-01-26 - 2005-01-27.

  • Alvestad, Marit

   (2005)

   Årsplanarbeid i eit barnehagedidaktisk perspektiv.

   utenTitteltekst;

   2005-05-10.

  • Alvestad, Marit

   (2005)

   -Ikke modige nok, derfor er det få kvinnelige professorer. Intervju i Rogalands Avis,12.februar 2005. tema: Likestilling.

  • Alvestad, Marit; Röthle, Monika

   (2005)

   Educational Forums - Frames for development of professional learning. A project in Early Childhood Education in Norway.

   Paper presented at the EECERA 15th Annual Conference, ‘Young Children as Citizens: Identity, Belonging, Participation’, Dubli , Ireland, 31st august – 3rd September 2005.;

   2005-08-31 - 2005-09-03.

  • Berge, Anita; Alvestad, Marit

   (2005)

   Ny rammeplan for barnehagen – nye veier å gå?.

   utenTitteltekst;

   2005-11-15.

  • Berge, Anita; Alvestad, Marit

   (2005)

   Læreplaner for barnehage og grunnskole – to sider av samme sak?.

   Plenumføredrag ved Konferansen Barnehagen – en ny skoleform? Faglig forum sør, Bolkesjø 10. og 11. november 2005;

   2005-10-11 - 2005-11-11.

  • Alvestad, Marit; Duncan, Judith

   (2004)

   Early childhood Curricula in New Zealand, Norway and Sweden: A small scale research interview study.

   Organisation Mondiale pour L'Èducation Prèscolaire (OMEP) 24th World Congress, Melbourne, Australia, 24-28.july, 2004.;

   2004-07-24 - 2004-07-28.

  • Alvestad, Marit

   (2004)

   Rammeplan for barnehagen i Noreg, - nokre erfaringar og vegen vidare.

   Dagsseminar ved Institutt for førskolelærerutdanning, Høgskolen i Stavanger, 21.09.04. ved Besøk fra Gentofte kommunes barnehageadministrasjon, Danmark.;

   2004-09-01.

  • Alvestad, Marit; Röthle, Monika

   (2004)

   Didaktisk forum kvalitetsutvikling i praksis. Rapport/Statusrapport, 31.12.03.

   Universitetet i Stavanger.

  • Alvestad, Marit; Nordbotten, Gerd Lise; Röthle, Monika

   (2003)

   Presentasjon av prosjektet "Didaktisk forum; kvalitetsutvikling i praksis".

   Konferansen: ”Ny lærerutdanning,” Norgesnettrådet i Oslo / Høgskolen i Oslo, 24-25.11.03.;

   2003-11-24 - 2003-11-25.

  • Alvestad, Marit

   (2003)

   Den komplekse planlegginga.Førskolelærarar om pedagogisk planlegging og praksis.

   ?.

   Volum nr.4.

   s.11-12.

  • Alvestad, Marit

   (2003)

   Nokre perspektiv på rammeplan og årsplan.

   Barnehagefolk.

   ISSN 1500-6905.

   Volum 19.

   Hefte 2.

   s.32-37.

  • Alvestad, Marit

   (2002)

   Den planlagde pedagogikken.

   Norges Forskningråd, Velferdsprogrammet, på konferansen Idèdugnad om barneomsorgsforskning med vekt på barnehageforskning;

   2002-04-24.

  • Alvestad, Marit

   (2002)

   Early childhood curricula in Norway and Sweden. Preschoolteachers on pedagogical planning and practice; strategy, substance and structure.

   National Symposium on Early Childhood Education in New Zealand, Palmerston North, Massey University.;

   2002-12-04.

  • Alvestad, Marit

   (2001)

   Preschool teachers' understandings of childrens learning in educational planning and practice.

   Nordic Association for Educational Research, 29th Congress in Stockholm.;

   2001-03-10 - 2001-03-13.

  • Alvestad, Marit; Pramling Samuelsson, Ingrid

   (2000)

   Rammeplan for barnehagen - Analyse av den norske og svenske nasjonale planen.

   ?.

   Volum apr.00.

   s.88-98.

  • Alvestad, Marit

   (2000)

   Nationell ledning - läroplanerna i Norge och Sverige.

   ?.

   Volum mai.00.

   s.48-57.

  • Alvestad, Marit

   (2000)

   Preschool teachers' understandings of the planning process.

   Nordic Association for Educational Research 28th Congress in Kristiansand. March 9 -12. 2001 in Kristiansand.;

   2000-03-09 - 2000-03-12.

  • Alvestad, Marit

   (2000)

   Demokrati, utdanning og læreplanar. Eit drøftingsgrunnlag.

   Göteborgs universitet, IPD, forskarutbildningen. Paper 08.02.00;

   2000-06-10.

  • Alvestad, Marit

   (2000)

   Frå antikken til det moderne. Utkast til ei drøfting av læringsomgrepet i historisk didaktisk perspektiv.

   Göteborgs universitet, IPD, forskarutbildningen. Paper 08.02.00.;

   2000-02-08.

  • Alvestad, Marit

   (2000)

   Fenomenologi, livsverden og hermeneutikk.Skisse til ei forskningstilnærming.

   Göteborgs universitet, IPD, forskarutbildningen. Paper 25.01.00;

   2000-01-04.

  • Alvestad, Marit

   (2000)

   Det kompetente barnet i ei foranderleg verd.

   Göteborgs universitet, IPD, forskarutbildningen. Paper 20.12.00.;

   2000-12-20.

  • Alvestad, Marit

   (1999)

   Førskolelærarar og planrbeid.

   Kollegiet ved enheten för Barn och Ungdomsvetenskap.;

   1999-04-12.

  • Alvestad, Marit

   (1999)

   Refleksjonar i etterkant av kurset 1900-talets pedagopgikk.

   Göteborgs universitet, IPD, forskarutbildningen. Paper 15.04.99.;

   1999-06-15.

  • Alvestad, Marit

   (1999)

   Nasjonale planar for 1-5 åringar i Norge og Sverige,- om læringsomgrepet i dei to planane.

   Göteborgs universitet, forskarutbildningen. Paper 05.02.99.;

   1999-02-05.

  • Alvestad, Marit

   (1999)

   Om konsten att lyfta den svenska skolan. Av Hans Bergstöm; -Ein ideologianalyse,- om samfunn, skole og underivsning.

   Göteborgs universitet, IPD,forskarutbildningen. Paper 15.06.99.;

   1999-06-15.

  • Alvestad, Aase M.

   (1999)

   Førskolelærarar og planarbeid.

   ECE(Early Childhood Education) kollegiet;

   1999-04-12.

  • Alvestad, Marit

   (1998)

   Förskollärare - om yrkets pedagogiska innehåll. Bokmelding av S. Kihlströms bok.

   ?.

   Volum mai.98.

  • Alvestad, Marit

   (1998)

   A national frameworkplan for day care institutions - ideological perspectives on society, child and planning.

   OMEP's XXII World Congress 1998.;

   1998-03-13 - 1998-03-16.

  • Alvestad, Marit; Knaben, Åse Dagmar

   (1998)

   Fagbrev pedagogisk teori og praksis. Fjernundervisning 1994-98, fagbrev 1-14.

  • Alvestad, Marit

   (1998)

   Laborationsoppgave 2. Ei kritisk drøfting av designaspekt -statistisk slutt validitet, begrepsvaliditet, indre og ytre valididtet- i tilknytning til artiklane: : K.J Klauer "Teaching inductive reasoning. Some theory and three experiemental studies." og D.T. Berkam, V.E. Lee, B.A. Smerdon: " Gender and Sience Learning Early in High School: Subject Matter and Laboratory Experiences.".

   Göteborgs universitet, IPD,forskarutbildningen. Paper 20.04.98.;

   1998-04-20.

  • Alvestad, Marit

   (1998)

   Laborationsoppgave 1. Cronbachs alpha.

   Göteborgs universitet,IPD, forskarutbildningen. Paper 05.03.98;

   1998-03-05.

  • Alvestad, Marit

   (1998)

   Laborationsoppgave 3. Regresjonsanalyse. Göteborgs unversitet, forskarutbildningen. Paper 26.05.98.

   Göteborgs unversitet, forskarutbildningen. Paper 26.05.98.;

   1998-05-26.

  • Alvestad, Marit

   (1998)

   Forandringer i omsorgstilbud for småbarn. Innføring av kontantstøtte til småbarnsforeldre.

   Göteborgs universitet, forskarutbildningen. Paper,03.03.98.;

   1998-03-03.

  • Alvestad, Marit

   (1998)

   Læring gjennom samarbeid. "Collaborative learning".

   Göteborgs universitet, IPD, forskarutbildningen. Paper 26.05.98.;

   1998-05-26.

  • Alvestad, Marit

   (1998)

   Et sosialpsykologisk syn på lek.

   Göteborgs universitet, IPD, forskarutbildningen, Paper 28.05.98;

   1998-05-28.

  • Alvestad, Marit

   (1997)

   "Projektauskultation". Presentasjon av forskningsprosjektet: "Förskolebarn och livsfrågor. Ett didaktiskt försök med blivande förskollärare." Av Ingrid Pramling, Birgitta Davidsson, Birgitta Fors og Eva Johansson.

   Göteborgs universitet, IPD, forskarutbildningen. Paper 27.10.97;

   1997-10-27.

  • Alvestad, Marit

   (1997)

   Avhandlingsanalyse av Mikael Alexanderssons "Metod och medvetande" (1994), og Eva Ekeblads "Children-l earning- numbers. A phenomenographic excursion into first-grade childrens arithmetic" (1996).

   Göteborgs universitet, IPD, forskarutbildningen. Paper 08.12.97.;

   1997-12-08.

  • Alvestad, Marit

   (1997)

   Rammeplan for barnehagen-ideologianalyse.

   Doktorgradskurs, Universitete i Göteborg, IPD;

   1997-10-06.

  • Alvestad, Marit

   (1997)

   Fenomenografi.

   Göteborgs universitet, IPD, forskarutbildningen. Paper 03.12.97;

   1997-12-03.

  • Alvestad, Marit

   (1997)

   Fire bøker for utdanning Didaktikk i barnehagen.

   Åpen fagdag ved Lærerhøgskolen i Stavanger;

   1997-08-21.

  • Alvestad, Marit

   (1996)

   Rammeplan - årsplanarbeid i barnehagen.

   utenTitteltekst;

   1996-01-04.

  • Alvestad, Marit

   (1996)

   Rammeplan - årsplanarbeid i barnehagen.

   utenTitteltekst;

   1996-01-17.

  • Alvestad, Marit

   (1996)

   Rammeplan - årsplanarbeid i barnehagen.

   utenTitteltekst;

   1996-02-12.

  • Alvestad, Marit

   (1996)

   Kursrekke om: Rammeplan for barnehagen knytta til årsplanarbeid i barnehagen. Arrangert nasjonalt i alle fylke.

   utenTitteltekst;

   1996-03-26.

  • Alvestad, Marit

   (1996)

   Kursrekke om: Rammeplan for barnehagen knytta til årsplanarbeid i barnehagen. Arrangert nasjonalt i alle fylke.

   Fylkesmannen i Rogaland, målgruppe: Førskolelærarar i Sør-Rogaland.;

   1996-02-25.

  • Alvestad, Aase M.

   (1996)

   Utvikling av den pedagogiske virksomhet i barnehagen gjennom årsplanarbeid.

  • Alvestad, Marit

   (1995)

   Årsplanarbeid.

   utenTitteltekst;

   1995-04-26.

  • Alvestad, Marit

   (1994)

   Å arbeide i prosjekt.

  • Alvestad, Marit

   (1994)

   Foreldresamarbeid. Eit lokalt utviklingsarbeid.

   utenTitteltekst;

   1993-08-01 - 1994-03-01.

  • Alvestad, Marit

   (1994)

   Bruk av årsplan i barnehagen.

   utenTitteltekst;

   1994-08-19.

  • Alvestad, Marit

   (1994)

   Dei menneskelege ressursane i barnehagen - relatert til pedagogisk planlegging.

   utenTitteltekst;

   1994-04-08.

  • Alvestad, Marit

   (1994)

   Pedagogiske retningar.

   utenTitteltekst;

   1994-10-20.

  • Alvestad, Marit

   (1994)

   Årsplanarbeid i barnehagen.

   utenTitteltekst;

   1994-03-05.

  • Alvestad, Marit

   (1994)

   Kompetanseheving i assistentgruppa. Lokalt utviklingsarbeid. Målgruppe: Assistentar/styrarar.

   utenTitteltekst;

   1993-08-01 - 1994-05-01.

  • Alvestad, Marit

   (1994)

   Pedagogisk innhold i førskoleklassene. Evaluering 1994) Rettleiing/konsulentteneste i kommunalt evalueringsprosjekt. Ein sluttrapport er utarbeidd frå prosjektet, 1994.

   utenTitteltekst;

   1994-03-01 - 1994-11-30.

  • Alvestad, Marit

   (1994)

   Seminar om læreplanarbeid i grunnskolen. Reform-94 den nye grunnskolen.

   utenTitteltekst;

   1994-04-23.

  • Nordvik, Grete; Alvestad, Marit; Alvestad, Marit

   (1993)

   Årsplanarbeid og førskolelærere.

   ?.

   Hefte 3.

  • Alvestad, Marit

   (1993)

   Rammeplan - årsplan tilhøvet i barnehagen.

   utenTitteltekst;

   1993-10-14.

  • Alvestad, Marit

   (1993)

   Rammeplan for barnehagen - en presentasjon og drøfting av eventuelle konsekvenser.

   utenTitteltekst;

   1993-02-12.

  • Alvestad, Marit

   (1993)

   Pedagogisk grunnsyn.

   utenTitteltekst;

   1993-03-21.

  • Alvestad, Marit

   (1993)

   Pedagogisk grunnsyn i barnehagen.

   utenTitteltekst;

   1993-03-17.

  • Alvestad, Marit

   (1993)

   Årsplanarbeid i barnehagen - førskolelæreres oppfatninger.

   utenTitteltekst;

   1993-04-02.

  • Alvestad, Marit

   (1992)

   Prosjektarbeid -ei kort innføring.

  • Alvestad, Marit

   (1992)

   pedagogisk grunnsyn og årsplanlegging.

   utenTitteltekst;

   1992-04-26.

  • Alvestad, Marit

   (1992)

   Rammeplan for barnehagen - nokre perspektiv.

   utenTitteltekst;

   1992-10-07.

  • Alvestad, Marit

   (1992)

   Pedagogisk grunnsyn og årsplanlegging.

   utenTitteltekst;

   1992-04-23.

  • Alvestad, Marit

   (1992)

   Planlegging.

   utenTitteltekst;

   1992-03-27.

  • Alvestad, Marit

   (1992)

   Rammeplan - årsplan forholdet i barnehagen.

   utenTitteltekst;

   1992-02-03.

  • Alvestad, Marit

   (1992)

   Rammeplan for barnehagen - nokre perspektiv.

   utenTitteltekst;

   1992-11-02.

  • Alvestad, Marit

   (1992)

   Årsplanlegging i barnehagen.

   utenTitteltekst;

   1992-10-30.

  • Alvestad, Marit

   (1992)

   Pedagogisk grunnsyn i barnehagen.

   utenTitteltekst;

   1992-10-29.

  • Alvestad, Marit

   (1992)

   pedagogisk grunnsyn.

   utenTitteltekst;

   1992-02-06.

  • Alvestad, Marit

   (1992)

   Pedagogisk grunnsyn.

   utenTitteltekst;

   1992-02-12.

  • Alvestad, Marit

   (1991)

   Årsplan-rammeplantilhøvet. Ei problematisering med utgangspunkt i årsplananayse 1990. (Rapport 1/91 og 2/91, Sogndal Lærarhøgskule).

   Nasjonalt rammeplanutval, Barne- og familiedepartementet, Oslo.;

   1991-03-15.

  • Alvestad, Marit

   (1991)

   Education towards democracy, - some reflections.

   Jagellionian universitet, UNESCO's Summer School of Polish Language and Culture.;

   1991-07-01 - 1991-07-25.

  • Alvestad, Marit

   (1991)

   Yrkesrolle og yrkesidentitet -utfordringar i dag.

   utenTitteltekst;

   1991-05-10.

  • Alvestad, Marit

   (1991)

   Personalutvikling og pedagogisk planlegging. Veiledet Fou arbeid 1990-91.

   utenTitteltekst;

   1990-10-01 - 1991-06-01.

  • Alvestad, Marit

   (1991)

   Innlegg til ei problematisering og drøfting kring tilhøvet årsplan - rammeplan.

   Barne - og Familiedepartementet, Rammeplanutvalets møte i Oslo,den 10.03.91.;

   1991-03-15.

  • Alvestad, Marit

   (1990)

   Leik- den vaksne si rolle.

   utenTitteltekst;

   1990-03-28.

  • Alvestad, Marit

   (1990)

   Leik i barnehagen.

   utenTitteltekst;

   1990-03-25.

  • Alvestad, Marit

   (1990)

   Årsplanlegging og pedagogisk grunnsyn.

   utenTitteltekst;

   1990-06-16.

  • Alvestad, Marit

   (1990)

   Utviklingspsykologi.

   utenTitteltekst;

   1990-04-15.

  • Alvestad, Marit

   (1990)

   Årsplananaylyse- noen resultater.

   utenTitteltekst;

   1990-10-10 - 1990-10-11.

  • Alvestad, Marit

   (1990)

   Årsplanlegging - presentasjon av ei undersøking.

   Østlandsk lærerstevne, Oslo;

   1990-08-10 - 1990-08-11.

  • Alvestad, Marit

   (1990)

   Personalressurser i barenhagen relatert til planlegging.

   utenTitteltekst;

   1990-04-02 - 1990-04-03.

  • Alvestad, Marit

   (1989)

   Årsplanlegging i barnehagen.

   utenTitteltekst;

   1989-04-10.

  • Alvestad, Marit

   (1988)

   Ei analyse av årsplanar i barnehagen. - Kva bestemmer innhaldet og utviklinga av årsplanane?.

   ?.

   Volum nr.1/1988.

  • Alvestad, Marit

   (1987)

   Årsplanlegging.

   utenTitteltekst;

   1987-10-12.

 • Kunstnerisk produksjon
  • Alvestad, Marit

   (2005)

   FORSKNINGSSEMINAR FORSKNINGSNETTVERKET BARNEHAGELIV DMMH, HiVe, UiS,.

 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway