Marit Alvestad

Professor em.

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for barnehagelærerutdanning
HL A-239D

Bio

Forskningsområde: barnehagepedagogikk

Tema: læreplanstudier, komparative studie, profesjonsspørsmål og kvalitet 

Publikasjoner
 • Vitenskapelige publikasjoner
  • Joner, Maya Dybvig; Reikerås, Elin Kirsti Lie; Alvestad, Marit

   (2022)

   Children with language difficulties: identification and adapted language provision in Early Childhood Education and Care, and subsequent assessment by the Educational Psychological Service .

   European Early Childhood Education Research Journal.

   ISSN 1350-293X.

   DOI: 10.1080/1350293X.2022.2046829

  • Alvestad, Marit

   (2022)

   Planarbeid i barnehagen. I: Barnehageutvikling.

   Universitetsforlaget.

   ISBN 9788215050300.

   s.61-75.

  • Joner, Maya Dybvig; Reikerås, Elin Kirsti Lie; Alvestad, Marit

   (2022)

   Special education in Norwegian early childhood education and care: a document analysis of special education assistance provided to children with language disorders.

   European Journal of Special Needs Education.

   ISSN 0885-6257.

   DOI: 10.1080/08856257.2022.2148602

  • Gjems, Liv; Alvestad, Marit

   (2021)

   Pedagogisk innhold og tilrettelegging i barnehagen. I: Pedagogisk kvalitet i barnehagen.

   Universitetsforlaget.

   ISBN 9788215050294.

   s.74-91.

  • Alvestad, Marit; Gjems, Liv

   (2021)

   Barns tilhørighet, trivsel, medvirkning og mangfold i barnehagen. I: Pedagogisk kvalitet i barnehagen.

   Universitetsforlaget.

   ISBN 9788215050294.

   s.92-106.

  • Alvestad, Marit; Gjems, Liv

   (2021)

   Introduksjon. I: Pedagogisk kvalitet i barnehagen.

   Universitetsforlaget.

   ISBN 9788215050294.

   s.13-26.

  • Alvestad, Marit

   (2021)

   Ledelse i barnehagen : utfordringer og muligheter. I: Pedagogisk kvalitet i barnehagen.

   Universitetsforlaget.

   ISBN 9788215050294.

   s.27-43.

  • Jernes, Margrethe; Knaben, Åse Dagmar; Tungland, Inger Benny Espedal; Alvestad, Marit

   (2020)

   Pedagogy and interdisciplinarity: Research on the reformed kindergarten teacher education (KTE) in Norway.

   Cogent Education.

   ISSN 2331-186X.

   Volum 6.

   Hefte 1.

   s.1-14.

   DOI: 10.1080/2331186X.2019.1707519

  • Bjørnestad, Elisabeth; Baustad, Anne Grethe; Alvestad, Marit

   (2019)

   To what extend does the ITERS-R address pedagogical quality as described in the Norwegian Framework plan? . I: Teachers' and Families' Perspectives in Early Childhood Education and Care Early Childhood Education in the 21st Century Vol. II, 1st Edition.

   Routledge.

   ISBN 9781138303942.

   s.155-171.

   DOI: 10.4324/9780203730546

  • Ree, Marianne; Alvestad, Marit; Johansson, Eva Marianne

   (2019)

   Hallmarks of participation–children's conceptions of how to get access to communities in Norwegian Early Childhood Education and Care (ECEC) .

   International Journal of Early Years Education.

   ISSN 0966-9760.

   Volum 27.

   Hefte 2.

   s.200-215.

   DOI: 10.1080/09669760.2019.1607262

  • Tuastad, Svein Erik; Bjørnestad, Elisabeth; Alvestad, Marit

   (2019)

   Contested quality: the struggle over quality, play and preschooling in Norwegian early childhood education and care . I: Policification of Early Childhood Education and Care: Early Childhood Education in the 21st Century Vol III.

   Routledge.

   ISBN 9780203730539.

   s.154-174.

  • Hansen, Joakim Evensen; Alvestad, Marit

   (2018)

   Educational language practices described by preschool teachers in Norwegian kindergartens.

   European Early Childhood Education Research Journal.

   ISSN 1350-293X.

   Volum 26.

   Hefte 1.

   s.128-141.

   DOI: 10.1080/1350293X.2018.1412052

  • Alvestad, Marit; Garred, Rudy

   (2018)

   Barn og barnehagelærere i samtaler om estetiske spørsmålsstillinger i barnehagen .

   Barn – forskning om barn og barndom i Norden.

   ISSN 0800-1669.

   Volum 36.

   Hefte 2.

   s.47-60.

   DOI: 10.5324/barn.v36i2.2764

  • Alvestad, Marit; Jernes, Margrethe; Knaben, Åse Dagmar; Berner, Karin

   (2017)

   Barns fortellinger om lek i barnehagen i en tid preget av moderne medier.

   Norsk pedagogisk tidsskrift.

   ISSN 0029-2052.

   Volum 101.

   Hefte 1.

   s.31-44.

   DOI: 10.18261/issn.1504-2987-2017-01-04

  • Jernes, Margrethe; Alvestad, Marit

   (2017)

   Forskende fellesskap i barnehagen - utfordringer og muligheter. I: Teori og praksis i barnehagevitenskapelig forskning.

   Universitetsforlaget.

   ISBN 978-82-15-02680-0.

   s.71-84.

  • Alvestad, Marit; Tuastad, Svein Erik; Bjørnestad, Elisabeth

   (2017)

   Barnehagen i ei brytningstid. Spenninga mellom samfunnsnytte og barndommen sin eigenverdi. I: Barneomsorg på norsk: i samspill og spenning mellom hjem og stat.

   Universitetsforlaget.

   ISBN 9788215029818.

   s.154-172.

  • Bjørnestad, Elisabeth; Tuastad, Svein Erik; Alvestad, Marit

   (2017)

   Kvaliteten i norske barnehagar: Eit nytt Pisa-sjokk?. I: Barneomsorg på norsk: i samspill og spenning mellom hjem og stat.

   Universitetsforlaget.

   ISBN 9788215029818.

   s.173-190.

  • Nordvik, Grete; Alvestad, Marit

   (2015)

   Danningsbegrepet i barnehagens årsplaner - en diskursanalytisk tilnærming.

   Nordisk barnehageforskning.

   ISSN 1890-9167.

   Volum 11.

   DOI: 10.7577/nbf.1244

  • Alvestad, Marit; Jernes, Margrethe

   (2014)

   Preschool Teachers on Implementation of Digital Technology in Norwegian Kindergartens.

   Forum on Public Policy: A Journal of the Oxford Round Table.

   ISSN 1556-763X.

   Volum 2014.

   Hefte 1.

   s.1-19.

  • Abrahamsen, Gerd Randi; Alvestad, Marit; Vassenden, Anders; Thygesen, Janne

   (2012)

   Perspektiver på kvalitet i barnehagen :.

   Barn – forskning om barn og barndom i Norden.

   ISSN 0800-1669.

   Volum 30.

   Hefte 2.

   s.7-22.

  • Alvestad, Marit

   (2012)

   Førskolelærere om læring i barnehagen - spor av læringskulturer. I: Læringskulturer i barnehagen. Flerfaglige forskningsperspektiver.

   Cappelen Damm Akademisk.

   ISBN 978-82-02-35016-1.

   s.67-89.

  • Vist, Torill; Alvestad, Marit

   (2012)

   Læringskulturer i barnehagen - En innledning. I: Læringskulturer i barnehagen. Flerfaglige forskningsperspektiver.

   Cappelen Damm Akademisk.

   ISBN 978-82-02-35016-1.

   s.9-17.

  • Alvestad, Marit

   (2011)

   You Can Learn Something Every Day! Children Talk About Learning- Traces of Learning Cultures.

   International Journal of Early Childhood.

   ISSN 0020-7187.

   Volum 43.

   Hefte 3.

   s.291-304.

   DOI: 10.1007/s13158-011-0046-6

  • Alvestad, Marit

   (2010)

   Perspektiver på læring i barnehagen. (Revidert kapittel 2. utgave 2010/2013). I: BARNAS BARNEHAGE 1. Målsettinger, føringer og rammer for barnehagen. Kvello,Ø (red).

   Gyldendal Akademisk.

   s.98-114.

  • Jernes, Margrethe; Alvestad, Marit; Sinnerud, Martha

   (2010)

   Er det bra, eller? Pedagogiske spenningsfelt i møte med digitale verktøy i norske barnehager.

   Nordisk barnehageforskning.

   ISSN 1890-9167.

   Volum 3.

   Hefte 3.

  • Alvestad, Marit

   (2010)

   Perspektiver på læring i barnehagen. I: BARNAS BARNEHAGE 1. Målsettinger, føringer og rammer for barnehagen. Kvello,Ø (red).

   Gyldendal Akademisk.

   s.101-117.

  • Jernes, Margrethe; Alvestad, Marit; Sinnerud, Marta

   (2010)

   ”Er det bra, eller?” : pedagogiske spenningsfelt i møte med digitale verktøy i norske barnehager.

   Nordisk barnehageforskning.

   ISSN 1890-9167.

   Volum 3.

   Hefte 3.

   s.115-131.

  • Alvestad, Marit; Berge, Anita

   (2009)

   Svenske førskolelærere om læring i planlegging og praksis relatert til den nasjonale læreplanen.

   Nordisk barnehageforskning.

   ISSN 1890-9167.

   Volum 2.

   Hefte 2.

   s.57-68.

  • Lohmander, Maelis Karlson; Vandenbroeck, Michel; Pirard, Florence; Peeters, Jan; Alvestad, Marit

   (2009)

   New Developments: New Developments in Belgian childcare policy and practice. Early Childhood edcuation and care policy in Norway.

   European Early Childhood Education Research Journal.

   ISSN 1350-293X.

   Volum Volume 17.

   Hefte Number 3.

   s.407-424.

  • Alvestad, Marit; Breiehagen, Torgrim; Moser, Thomas; Mørreaunet, Sissel

   (2008)

   Hvordan og hvor hen løftes kompetansen i barnehagen?. I: FoU i Praksis 2007: Rapport fra konferanse om praksisrettet FoU i lærerutdanning.

   Tapir Akademisk Forlag.

   ISBN 978-82-519-2295-1.

   s.375-379.

  • Alvestad, Marit; Breiehagen, Torgrim; Moser, Thomas; Brekke, Anne; Foyn-Bruun, Emilie; Fredriksen, Biljana Culibrk

   (2007)

   Forskning og kompetansebehov i barnehagen. I: FoU i praksis 2006. Rapport fra konferanse om praksisrettet FoU i lærerutdanning.

   Tapir Akademisk Forlag.

   s.277-282.

  • Alvestad, Marit; Röthle, Monika

   (2007)

   Educational Forums - frames for Development of Professional Learning A project in Early Childhood Education in Norway.

   European Early Childhood Education Research Journal.

   ISSN 1350-293X.

   Volum Vol. 15.

   Hefte No. 3.

   s.407-425.

  • Berge, Anita; Alvestad, Marit

   (2007)

   Å bygge bro mellom barnehage og skole. I: Ny rammeplan - ny barnehagepedagogikk?.

   Universitetsforlaget.

   ISBN 978-82-15-01079-3.

   s.182-196.

  • Alvestad, Marit; Duncan, Judith

   (2006)

   The value is enormous - It`s priceless I think! New Zealand Preschool teachers understandings of the early childhood curriculum in New Zealand - A comparative perspective.

   International Journal of Early Childhood.

   ISSN 0020-7187.

   Volum 38.

   Hefte 1.

  • Alvestad, Marit; Sandseter, Ellen Beate Hansen; Moser, Thomas; Pettersvold, Mari

   (2005)

   Forskningsnettverket Barnehageliv. Lek, læring, omsorg og oppdragelse i barnehagepraksis. I: FoU i praksis 2005. Konferanserapport.

   ISBN 82-7923-039-4.

   s.244-251.

  • Alvestad, Marit

   (2004)

   Den är guld värd - en källa att ösa ur! svenske førskolelærarar om sentrale aspekt ved den svenske nasjonale planen.

   Nordisk Pedagogik.

   ISSN 0901-8050.

   Volum 2.

   Hefte Vol. 24, nr 2.

   s.147-161.

  • Alvestad, Marit

   (2004)

   Preschool teachers' understandings of some aspects of educational planning and practice related to the National Curricula in Norway.

   International Journal of Early Years Education.

   ISSN 0966-9760.

   Volum 12.

   Hefte 2.

   s.83-97.

  • Alvestad, Marit

   (2004)

   Årsplanar i barnehagen - intensjonar og realitetar i praksis?.

   Norsk pedagogisk tidsskrift.

   ISSN 0029-2052.

   Volum 1.

   Hefte Årg. 88, nr 1.

   s.89-101.

  • Alvestad, Marit

   (2003)

   Preschool Teachers' Understandings of Some Aspects of Early Childhood Curricula in Norway and Sweden.

   ?.

   Volum 6.

   Hefte Vol. 6, 2003.

   s.51-64.

  • Alvestad, Marit

   (2001)

   Rammeplan i barnehagen - fine ord på hylla eller utvikling av praksis?.

   ?.

   Volum 4.

  • Alvestad, Marit; Pramling Samuelsson, Ingrid

   (1999)

   A Comparison of the National Preschool Curricula in Norway and Sweden.

   ?.

   Volum Vol.. No2: Fall 1999.

  • Alvestad, Marit; Samuelsson, Ingrid Pramling

   (1999)

   A Comparison of the National Preschool Curricula in Norway and Sweden.

   Early Childhood Research & Practice.

   ISSN 1524-5039.

   Volum 1.

   Hefte 2.

  • Alvestad, Marit

   (1991)

   Sideblikk på det polske utdanningssystemet. I: Jubileumsskrift for Stavanger lærarhøgskole.

 • Bøker og kapitler
  • Jernes, Margrethe; Alvestad, Marit

   (2022)

   Barnehageutvikling.

   Universitetsforlaget.

   ISBN 9788215050300.

  • Alvestad, Marit; Gjems, Liv

   (2021)

   Pedagogisk kvalitet i barnehagen.

   Universitetsforlaget.

   ISBN 9788215050294.

  • Alvestad, Marit; Gjems, Liv; Myrvang, Ellinor; Storli, June Berger; Tungland, Inger Benny Espedal; Velde, Kjersti Lønning; Bjørnestad, Elisabeth

   (2019)

   Kvalitet i barnehagen. Rapport fra dybdestudien i det longitudinelle forskningsprosjektet Gode barnehager for barn i Norge (GoBaN)..

   Universitetet i Stavanger.

   ISBN 978-82-7644-890-0.

  • Foss, Vigdis; Fossøy, Ingrid; Fimreite, Hege; Alvestad, Marit; Jernes, Margrethe; Tungland, Inger Benny Espedal; Vatne, Bente; Nordvik, Grete; Økland, Magli Sofie; Sataøen, Svein Ole; Ødegaard, Elin Eriksen

   (2015)

   Pedagogikk - i barnehagelærarutdanninga. I: Barnehagelærarutdanninga. Meir samanheng, betre heilskap, klarare profesjonsretting?.

   Høgskulen på Vestlandet.

   ISBN 978-82-7709-207-2.

   s.106-137.

  • Berner, Karin; Sæbbe, Per-Einar; Alvestad, Marit

   (2015)

   "Lekens betydning" Sluttrapport fra FoU prosjekt om utvikling av personalets kompetanse om lek i barnehagen .

  • J Sukke Pettersen, Solveig

   (2014)

   Young children in test situations – a phenomenological-hermeneutical orientated study of young children's well-being .

   Universitetet i Stavanger.

  • Vist, Torill; Alvestad, Marit

   (2012)

   Læringskulturer i barnehagen. Flerfaglige forskningsperspektiver.

   Cappelen Damm Akademisk.

   ISBN 978-82-02-35016-1.

  • Vassenden, Anders; Thygesen, Janne; Brosvik Beyer, Stian; Alvestad, Marit; Abrahamsen, Gerd Randi

   (2011)

   Barnehagens organisering og strukturelle faktorers betydning for kvalitet.

  • Alvestad, Marit

   (2009)

   Diversities in early childhod education. Abstract Book. 19th EECERA Annual Conference Diversities in early childhood education. Strasbourg 26th,27th,28th,29th August 2009. Abstract book. Edited by chair Marie Nicole Rubio and scientific committee: Marit Alvestad, Tony Bertram, Gilles Brougère, Nicoletta Diasio, Veronique Francis, Christine Pascal, Sylvie Rayna, Marie-Paule Thollon-Behar.

  • Alvestad, Marit

   (2008)

   18th EECERA Conference. Reconsidering the Basics in Early Childhood Education. Abstract book. I: ved Universitetet i Stavanger, EECERA 2008.

  • Alvestad, Marit

   (2008)

   18th EECERA Conference. Reconsidering the Basics in Early Childhood Education. Programme book. I: ved Universitetet i Stavanager, EECERA 2008.

  • Alvestad, Marit; Breiehagen, Torgrim; Moser, Thomas; Brekke, Anne; Foyn-Bruun, Emilie; Fredriksen, Biljana Culibrk; Grindland, Berit; Gryte, Mari Anne E; von Krogh, Fie

   (2006)

   Forskning og kompetansebehov i barnehagen.

   ISBN 9788251922296.

   Hefte 2006.

  • Alvestad, Marit; Röthle, Monika

   (2005)

   Didaktisk forum; kvalitetsutvikling i prakssi.Endrede roller?.

  • Alvestad, Marit; Röthle, Monika

   (2005)

   DIDAKTISK FORUM Kvalitetsutvikling i praksis. Sluttrapport frå prosjekt om utvikling av praksis i førskolelærarutdanninga 2003-05.

   Universitetet i Stavanger.

  • Alvestad, Marit

   (2004)

   Årsplanarbeid i barnehagen. 2. utgåve.

   Universitetsforlaget.

   ISBN 8215005098.

  • Alvestad, Aase M.; Junge, June

   (2001)

   IKT basert undervisning -erfaringsutveksling og videreutvikling av IKT.

   Universitetet i Stavanger.

  • Alvestad, Aase M.; Junge, June

   (2001)

   Roller og relasjoner i førskolelærerstudiet -et innføringsseminar.

   Universitetet i Stavanger.

  • Junge, June; Alvestad, Aase M.; Abrahamsen, Gerd

   (2001)

   Internasjonalt studentsamarbeid. Et pilotprosjekt ved førskolelærerstudiet ved Høgskolen i Stavanger og Universitetet i Jyväskylä.

  • Junge, June; Alvestad, Aase M.

   (2001)

   Roller og relasjoner i Førskolelærerstudiet - Oppstartseminar.

  • Abrahamsen, Gerd; ukjent-for-m004645, ukjent-for-m004645; Junge, June

   (2001)

   Internasjonalt studentsamarbeid på Internett -et pilotprosjekt i førskolelærerutdanningen ved Høgskolen i Stavanger og U iversitetet i Jyväskylä.

   Universitetet i Stavanger.

  • Alvestad, Marit

   (2001)

   Den komplekse planlegginga – Førskolelærarar om pedagogisk planlegging og praksis The Complexity of Planning. Preschool teachers' concptions of pedagogical planning and practice.

   ISBN 9173464104.

   Hefte 165.

  • Alvestad, Aase M.; Junge, June

   (2000)

   IKT basert undervisning -et pilotprosjekt i førskolelærerutdanningen.

   Universitetet i Stavanger.

  • Alvestad, Aase M.; Junge, June

   (2000)

   Utvikling og evaluering av IKT basert undervisning i førskolelærerutdanningen.

   Universitetet i Stavanger.

  • Alvestad, Marit

   (1996)

   Årsplanarbeid i barnehagen.

  • Alvestad, Aase M.

   (1996)

   Årsplanarbeid i barnehagen.

   Aschehoug & Co.

   ISBN 8251834112.

  • Alvestad, Marit; Alvestad, Marit; Helland, Synneva

   (1991)

   Årsplananalyse. Ei analyse av 285 årsplanar i 8 fylke.

  • Alvestad, Marit

   (1991)

   Årsplanar i barnehagen.

   Høgskulen på Vestlandet.

  • Alvestad, Marit

   (1989)

   Analyse av årsplanar i barnehagen.

 • Formidling
  • Alvestad, Marit; Gjems, Liv; Myrvang, Ellinor; Storli, June Berger; Tungland, Inger Benny Espedal

   (2022)

   Presentasjon av boka Pedagogisk kvalitet i barnehagen.

   Forum Filiorum ;

   2022-02-01.

  • Alvestad, Marit; Gjems, Liv; Storli, June Berger; Myrvang, Ellinor; Tungland, Inger Benny Espedal

   (2022)

   Pedagogisk kvalitet i barnehagen - forutsetninger og utfordringer.

   Kurs for barnehagelærere vår 2022;

   2022-03-09.

  • Alvestad, Marit; Jernes, Margrethe

   (2022)

   Innledning. I: Barnehageutvikling.

   Universitetsforlaget.

   ISBN 9788215050300.

   s.11-14.

  • Jernes, Margrethe; Alvestad, Marit; Wiken Sandgrind, Silje

   (2022)

   - Det stilles stadig høyere krav til utvikling i barnehagesektoren.

  • Alvestad, Marit; Gjems, Liv; Undheim, Marianne

   (2022)

   Kvalitet i barnehagen.

   FILIORUMs ressursbank.

  • Hansen, Joakim Evensen; Bjørnestad, Elisabeth; Alvestad, Marit

   (2021)

   Ny bestemmelse sett i forhold til forskning fra GoBaN-prosjektet.

   Konferanse om nytt kapittel i barnehageloven;

   2021-01-21.

  • Joner, Maya Dybvig; Reikerås, Elin Kirsti Lie; Alvestad, Marit

   (2021)

   The chain of action in special education for children with language difficulties attending Early Childhood Education and Care institutions in Norway.

   Norsk barnehageforskningskonferansen 2021;

   2021-10-26 - 2021-10-28.

  • Alvestad, Marit; Flote, Birgitte

   (2020)

   Kjønnsdelinga overraska forskarane..

  • Alvestad, Marit

   (2020)

   Opponent ved Ellen Os sin disputas ved UiO, Institutt for pedagogikk 29.04.2020.Avhandling for graden ph.d. med tittelen: Voksnes mediering av jevnaldringsrelasjoner i barnehagen. En undersøkelse av voksnes bidrag til samhandling mellom barn under tre år..

   Disputas ved UiO;

   2020-04-29.

  • Humberset, Kathrine; Bjørnestad, Elisabeth; Alvestad, Marit

   (2020)

   Skal du velge barnehage til høsten? Dette kjennetegner de beste. .

  • Jernes, Margrethe; Knaben, Åse Dagmar; Espedal Tungland, Inger Benny; Alvestad, Marit

   (2020)

   Pedagogikk og tverrfaglighet: forskning på den reformerte barnehagelærerutdanningen (BLU) i Norge.

   Å skape bærekraftige barnehager – perspektiver, muligheter og utfordringer;

   2020-09-30.

  • Alvestad, Marit; Tverrå Løkås, Mariell

   (2020)

   Forsket på kvalitet i barnehagen: – Litt overrasket over utfordringene. .

  • Alvestad, Marit; Tverrå Løkås, Mariell

   (2020)

   Forsket på kvalitet i barnehagen: – Litt overrasket over utfordringene. .

  • Alvestad, Marit; Tungland, Inger Benny Espedal

   (2019)

   Kvalitativ dybdestudie - rammer for kvalitet. Noen preliminære resultat. .

   Sluttkonferanse GoBaN-prosjektet, OsloMET, 14-15.januar 2019;

   2019-01-14 - 2019-01-15.

  • Alvestad, Marit

   (2019)

   Møte i Arbeidspakke 1 Tilhørighet 11. juni 2019 Prosjekter status våren 2019 Evaluering 2018-19 .

   Arbeidspakke 1 møte FIliorum Senter for barnehageforskning;

   2019-06-11.

  • Alvestad, Marit; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2019)

   Presentation of FILIORUM - Center for Research in Early Childhood Education and Care and Department of Early Childhood Education.

   Infomøte ;

   2019-09-10 - .

  • Alvestad, Marit; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2019)

   FILIORUM Center for Research in Early Childhood Education and Care.

   Seminar ;

   2019-09-09.

  • Alvestad, Marit; Gjems, Liv; Bjørnestad, Elisabeth; Tungland, Inger Benny Espedal; Storli, June Berger; Velde, Kjersti Lønning; Myrvang, Ellinor

   (2019)

   Kvalitet i barnehagen - en dybdestudie .

   Norsk barnehageforskningskonferanse 2019 Universitetet i Stavanger 16-17.oktober 2019;

   2019-10-16 - 2019-10-17.

  • Alvestad, Marit

   (2019)

   Hva kjennetegner gode barnehagepraksiser?.

  • Alvestad, Marit

   (2018)

   FILIORUM senter for barnehageforskning - en kort presentasjon.

   Instituttmøte, Institutt for barnehagelærerutdanning (IBU), UiS;

   2018-01-23.

  • Alvestad, Marit

   (2018)

   FILIORUM - nasjonalt senter for barnehageforskning.

   Styringsgruppemøte programområdet Læringskulturer i barnehagen (LiB), UiS;

   2018-01-29.

  • Størksen, Ingunn; Alvestad, Marit; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2018)

   FILIORUM - Hvor står prosjektet nå?.

   Stormøte for FILIORUM;

   2018-02-27.

  • Alvestad, Marit

   (2018)

   Analyse av caser. Workshop Oslo 15.-16. mars 2018.

   Workshop;

   2018-03-15 - 2018-03-16.

  • Reikerås, Elin Kirsti Lie; Alvestad, Marit; ten Braak, Dieuwer

   (2018)

   Fri lek eller læring i barnehagen?.

   Paneldebatt Forskningsdagene;

   2018-09-19 - .

  • Alvestad, Marit

   (2018)

   Status in the qualitative BePro study per 01.10.2018.

   Steering committee meeting;

   2018-10-01.

  • Alvestad, Marit

   (2018)

   GoBaN kvalitative studie workshop - videoanalyser.

   Arbeidsmøte i GoBaN kvalitative dybdestudie ;

   2018-10-18 - 2018-10-19.

  • Alvestad, Marit

   (2018)

   Kommentar til rapporten Barnehagelærerrollen i et profesjonsperspektiv - et kunnskapsgrunnlag. Ekspertgruppen om barnehagelærerrollen.

   Overlevering av rapport til kunnskapsminister jan Tore Sanner i KD ;

   2018-12-05.

  • Alvestad, Marit; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2018)

   Introduksjon om Forum FILORUM ved oppstart 4.12.2018.

   Forum FILIORUM, FUH, UiS;

   2018-12-04.

  • Alvestad, Marit; Reikerås, Elin Kirsti Lie

   (2018)

   Presentasjon av strategiplan for FILIORUM senter for barnehageforskning 2018-2023.

   Ledermøte FUH;

   2018-12-18.

  • Baustad, Anne Grethe; Hansen, Joakim Evensen; Alvestad, Marit

   (2017)

   Kvalitet i barnehagen. Fokus på de yngste barnas hverdagsliv og språkmiljø..

   Barnehagekonferansen i Rogaland 2017;

   2017-05-04.

  • Johansson, Eva Marianne; Alvestad, Marit

   (2017)

   Vad karaktäriserar (god) kvalitet i barnehagen? Uppföljningsstudie inom GoBan-projektet. .

   Forum for barnehagevitenskap;

   2017-04-25.

  • Jernes, Margrethe; Knaben, Åse Dagmar; Tungland, Inger Benny Espedal; Alvestad, Marit

   (2017)

   Pedagogy in the Knowledge Areas in the New Norwegian Preschool Teacher Education.

   The 27th EECERA conference;

   2017-08-29 - 2017-09-01.

  • Særheim, Marianne Ree; Alvestad, Marit; Johansson, Eva Marianne

   (2017)

   Hallmark for participation-children´s conceptions on how to get access to communities in preschool.

   EECERA conferance;

   2017-08-29 - 2017-09-01.

  • Johansson, Eva Marianne; Alvestad, Marit

   (2017)

   Qualitative studies Goban.

   Researcher seminar GOBAN;

   2017-01-24 - 2017-01-25.

  • Johansson, Eva Marianne; Alvestad, Marit; Bjørnestad, Elisabeth; Gjems, Liv

   (2017)

   Goban Kvalitativa studien. Fieldwork adults.

   Researcher seminar GOBAN;

   2017-03-20 - 2017-03-21.

  • Johansson, Eva Marianne; Alvestad, Marit; Bjørnestad, Elisabeth

   (2017)

   Workshop kvalitativa studien Arbete med fallstudierna.

   Forskarworkshop;

   2017-12-14 - 2017-12-15.

  • Johansson, Eva Marianne; Alvestad, Marit; Bjørnestad, Elisabeth

   (2017)

   Kvalitativa studien: Rapporten.

   Forskarworkshop;

   2017-12-14 - 2017-12-15.

  • Hansen, Joakim Evensen; Alvestad, Marit

   (2016)

   Arbeid med språk knyttet til kvalitet i barnehagen (GoBaN).

   Humanistisk fakultet konferansen ved UiS;

   2016-02-03.

  • Tungland, Inger Benny Espedal; Vatne, Bente; Alvestad, Marit

   (2016)

   Reforming higher education – the new kindergarten teacher education programme in Norway - How are the reform and pedagogy as a subject evident in the module plans and exams..

   Annual 2016 NERA Conference in Helsinki ;

   2016-03-09 - 2016-03-11.

  • Bjørnestad, Elisabeth; Baustad, Anne Grethe; Alvestad, Marit

   (2016)

   To what extend does ITERS-R address pedagogical quality as described in the Norwegian Framework plan?.

   EECERA;

   2016-09-01 - 2016-09-03.

  • Johansson, Eva Marianne; Alvestad, Marit

   (2016)

   GOBAN: Qualitative studies 19 jan.2016.

   Research seminar;

   2016-01-19.

  • Hansen, Joakim Evensen; Alvestad, Marit

   (2015)

   Educational Language Practices in Norwegian Kindergartens.

   43rd Annual Conference, Nordic Educational Research Association, NERA Göteborg;

   2015-03-04 - 2015-03-06.

  • Alvestad, Marit; Jernes, Margrethe

   (2015)

   Metodologiske perspektiver - forskningsprosjekter der barn og voksne deltar.

   Utdanningskonferansen ved Universitetet i Stavanger 2015;

   2015-02-03.

  • Alvestad, Marit

   (2015)

   A brief summary of the PhD students presentations.

   Bra nok? Konferanse om kvalitet i norske barnehager;

   2015-10-26 - 2015-10-27.

  • Alvestad, Marit; Jernes, Margrethe

   (2014)

   Preschool Teachers on Implementation of Digital Technology in some Norwegian Kindergartens.

   Oxford Round Table 2014, Issues in Childhood Education;

   2014-07-26 - 2014-07-30.

  • Alvestad, Marit

   (2014)

   "GoBaN prosjektet" Gode barnehager for barn i Norge. Status Rogaland høsten 2014.

   Utdanningsforskning ved det Humanistiske fakultetet;

   2014-10-21.

  • Alvestad, Marit; Jernes, Margrethe

   (2014)

   Metodologiske perspektiver - forskningsprosjekter der barn og barnehagelærere er deltakere.

   Forum for barnehagevitenskap;

   2014-11-18.

  • Alvestad, Marit

   (2014)

   Stipendiatsamling GOBAN opponent ved prosjektpresentasjon.

   Stipendiatsamling GOBAN ;

   2014-11-20.

  • Alvestad, Marit

   (2014)

   Stipendiatsamling GoBaN opponent ved prosjektpresentasjon.

   Stipendiatsamling GoBaN ;

   2014-05-12.

  • Alvestad, Marit

   (2014)

   Erfaringer fra FoU prosjektet om lek i barnehagen.

   Avslutningsseminar for alle barnehagene i kommunen;

   2014-11-12.

  • Alvestad, Marit; Knaben, Åse Dagmar

   (2013)

   "Leken er barnas liv - en måte å være på" - Førskolelærere om lek i barnehagen.

   Seminar om lekens betydning i barnehagen;

   2013-02-05.

  • Alvestad, Marit

   (2013)

   Presentasjon av forskningsprosjektet «Gode barnehager for barn i Norge»(GoBAN). Eksempelet Rogaland.(http://goban.no).

   Storbykonferansen barnehager - Framtidas barn og barnehagens framtid;

   2013-11-07 - 2013-11-08.

  • Alvestad, Marit

   (2013)

   Presentasjon av forskningsprosjektet "Better provision for Norway's Children in Early Childhood Education and Care project"(BePro).

   Fagdag for personalet ved Institutt for barnehagelærerutdanning;

   2013-08-12.

  • Alvestad, Marit

   (2012)

   Førskolelærere om læring i barnehagen - spor av læringskulturer.

   Forum for Barnehagevitenskap;

   2012-04-17.

  • Alvestad, Marit

   (2011)

   Relasjonskompetanse - pedagogisk planlegging og praksis.

   Seminar: Perspektiver på relasjonskompetanse i barnehagepraksis og forskning;

   2011-08-29.

  • Mosvold, Reidar; Alvestad, Marit

   (2011)

   The Guest Editors’ Introduction to the Special Issue: Learning Cultures in Early Childhood Educational Contexts.

   International Journal of Early Childhood.

   ISSN 0020-7187.

   Volum 43.

   Hefte 3.

   s.189-198.

   DOI: 10.1007/s13158-011-0041-y

  • Alvestad, Marit

   (2011)

   Fra førskolelærer til forsker.

   FORSKNING I PRAKSIS - Praksisrettet forskning i barnehagen;

   2011-12-01.

  • Alvestad, Marit; Abrahamsen, Gerd Randi

   (2011)

   Kvalitet i barnehagen - presentasjon av en studie.

   Forum for barnehagevitenskap;

   2011-03-22.

  • Alvestad, Marit; Mosvold, Reidar; Vist, Torill

   (2011)

   Learning Cultures in Early Childhood Educational Contexts. Presentasjon av temanr. 43(3)2011, International Journal of Early Childhood (IJEC).

   Forum for barnehagevitenskap;

   2011-12-06.

  • Alvestad, Marit; Moser, Thomas; Johansson, Eva; Johansson, Jan-Erik; Lillemyr, Ole Fredrik

   (2010)

   Omsorg, lek og læring i barnehagen: En helhetlig tilnærming.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Jernes, Margrethe; Sinnerud, Martha; Alvestad, Marit

   (2010)

   Practitioner's experiences and perspectives on digital technology in everyday life in Norwegian kindergartens.

   EECERA 2010 Birmingham;

   2010-08-06 - 2010-08-09.

  • Alvestad, Marit; Duncan, Judith; Berge, Anita

   (2009)

   New Zealand ECE teachers talk about Te Whäriki.

   NZ Journal of Teachers' Work.

   ISSN 1176-6662.

   Volum 6.

   Hefte 1.

   s.3-19.

  • Alvestad, Marit

   (2009)

   Førstelektorprogram ved Universitetet i Stavanger.

  • Jernes, Margrethe; Sinnerud, Martha; Alvestad, Marit; Alvestad, Marit

   (2009)

   Digital objects in Norwegian kindergartens.

   EECERA2009 Conference in Strasbourg, France;

   2009-08-26 - 2009-08-29.

  • Jernes, Margrethe; Sinnerud, Martha; Alvestad, Marit; Alvestad, Marit

   (2009)

   Digitale objekt i barnehagen.

   FoU i praksis, Levanger;

   2009-04-23 - 2009-04-24.

  • Abrahamsen, Gerd; Alvestad, Marit; Berge, Anita; Grindland, Berit; Johansson, Eva; Röthle, Monika; Sageidet, Barbara Maria

   (2009)

   Gode barnehager er bra - også for de yngste.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Abrahamsen, Gerd; Alvestad, Marit; Berge, Anita; Johansson, Eva; Röthle, Monika

   (2009)

   Gode barnehager er bra ? også for de små.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Alvestad, Marit; Johansson, Jan-Erik; Moser, Thomas; Søbstad, Frode

   (2008)

   Forskning i barnehagen, aktuelle utfordringer og muligheter.

   FoU i praksis konferansen, Trondheim, 17.-18.4.2008;

   2008-04-17 - 2008-04-18.

  • Alvestad, Marit

   (2008)

   Welcome to the Opening Reception hosted by the Mayor of Stavanger. Innedningshilsen i plenum under EECERA2008 konferansen åpningsmottakelse i Atlantic Hall, Stavanger den 3. sept. 2008.

   The 18th EECERA Conference 2008;

   2008-09-03 - 2008-09-06.

  • Alvestad, Marit

   (2008)

   Welcome from the Conference Chair. Velkomsttale i plenum under EECERA2008 konferansen, UiS, Stavanger den 4. sept. 2008.

   The 18th EECERA Conference. Reconsidering the Basics in Early Childhood Education. University of Stavanger 3rd-6th September 2008.;

   2008-09-03 - 2008-09-06.

  • Alvestad, Marit

   (2008)

   Farewell from the Conference Chair. Avskjedstale i plenum under EECERA2008 konferansen, UiS, Stavanger den 6. sept. 2008.

   The 18th EECERA Conference. Reconsidering the Basics in Early Childhood Education.University of Stavanger 3rd-6th September 2008;

   2008-09-03 - 2008-09-06.

  • Alvestad, Marit; Röthle, Monika

   (2008)

   Viktig konferanse for første gang i Norge. Den 18. EECERA-konferansen arrangeres i år i Stavanger. Det er første gang denne viktige konferansen med fokus på barn i barnehage- og småskole- alder arrangeres i Norge. Arrangør er forskningsnettverket Barnehageliv og årets tema er Reconcidering the Basics in Early Childhood Education.

  • Alvestad, Marit

   (2008)

   Ta en master i barnehagevitenskap ved UiS. Det nye masterstudiet i barnehagevitenskap er et pionertiltak som inngår i UiS' arbeid med å bygge opp et tverrfaglig førskolepedagogisk forskningsmiljø i Norge, med tanke på å utvikle barnehager av høy kvalitet. De første studentene begynner til høsten. (journalist: Arne Solli).

  • Alvestad, Marit

   (2008)

   Barnehage er bra. Barnehagens kvalitet står i fokus når 600 forskere fra 36 land samles til årets internasjonale barnehagekonferanse på Universitetet i Stavanger. (journalist: Agnete In¿t Veld Bendiksen).

  • Alvestad, Marit; Mosvold, Reidar

   (2008)

   Barnehageforskning på offensiven Intervju om forskerskole for førskolefeltet (journalist: Arne Solli).

  • Alvestad, Marit

   (2008)

   Satsar på barnehagevitenskap Intervju om ny master i barnehagevitenskap ved IFU, UiS (journalist: Silje Stangeland).

  • Alvestad, Marit; Alvestad, Marit; Breiehagen, Torgrim; Moser, Thomas; Sandseter, Ellen Beate Hansen; Mørreaunet, Sissel; Mørkeseth, Elisabeth Ianke; Mørkeseth, Elisabeth Ianke; Østrem, Solveig; Jansen, Turid Thorsby

   (2007)

   Hvordan og hvor hen løftes kompetansen i barnehagen?.

   FoU i praksis 2007;

   2007-04-19 - 2007-04-20.

  • Alvestad, Marit

   (2007)

   Læring i barnehagen Kunnskaper, innhold og arbeidsmåter.

   ?.

   Volum Nummer 2 2007.

   s.9-15.

  • Alvestad, Marit; Breiehagen, Torgrim; Mørkeseth, Elisabeth Ianke

   (2007)

   Hvordan kan vi styrke den pedagogiske forkningen ved vårt fakultet? Presentasjon av forskningen på Institutt for førskolelærerutdanning.

   Forskerskole; Literacy, Det humanistiske fakultetet, UiS;

   2007-05-24 - 2007-05-25.

  • Alvestad, Marit; Fugelsnes, Kristin; Tungland, Inger B.E.

   (2007)

   The Experienced Curriculum - Childrens Understandings of Learning in Some Norwegian Kindergartens.

   17th EECERA conference in Prague 29.august-1st of September 2007;

   2007-08-29 - 2007-09-01.

  • Alvestad, Marit

   (2007)

   Early Childhood Education and Care in Norway. Frames - Organisation -Curricula.

   utenTitteltekst;

   2007-11-05.

  • Alvestad, Marit

   (2007)

   Early Childhood Education and Care in Norway. Frames - Organisation -Curricula.

   utenTitteltekst;

   2007-11-06.

  • Alvestad, Marit

   (2006)

   Regionalt og nasjonalt forskningssamarbeid.

   utenTitteltekst;

   2006-02-09 - 2006-02-10.

  • Alvestad, Marit; Breiehagen, Torgrim

   (2006)

   Forskning og kompetansebehov i barnehagen.

   FoU i Praksis;

   2006-04-24 - 2006-04-25.

  • Alvestad, Marit; Breiehagen, Torgrim; Brekke, Anne; Grindland, Berit; Gryte, Mari Anne E; Krogh, Fie von; Röthle, Monika

   (2006)

   The Norwegian curriculum for early childhood education - research on integrated subjects.

   The 16th Annual Conference of the European Early Childhood Education Research Association (EECERA);

   2006-08-30 - 2006-09-02.

  • Alvestad, Marit; Fugelsnes, Kristin; Kaltvedt, Elsa

   (2006)

   Foreldresamarbeid i barnehagen; generelt, flerkulturelt og i lys av revidert rammeplan.

   Forum for didaktisk refleksjon;

   2006-04-27.

  • Alvestad, Marit

   (2006)

   Å arbeide med rammeplanen i barnehagepraksis - om planprosessen.

   ?.

   s.38-43.

  • Alvestad, Marit; Alvestad, Marit; Sandseter, Ellen Beate Hansen; Moser, Thomas; Pettersvold, Mari; Pettersvold, Mari

   (2005)

   Forskningsnettverket Barnehageliv. Lek, læring, omsorg og oppdragelse i barnehagepraksis.

   ’Fou i praksis. Konferanse om praksisrettet FoU i lærerutdanning’. Trondheim, NTNU, HiST HiNT & DMMH, 28.-29. april 2005.;

   2005-04-28 - 2005-04-29.

  • Alvestad, Marit; Röthle, Monika

   (2005)

   Didaktisk forum - endrede roller i praksis?.

   Kultur for læring - fra utdanning til yrke. Veiledning av nyutdannede lærere og Styrking av praksis i lærerutdanningene. Nasjonal konferanse. Utdanningsdirektoratet, NTNU Program for lærerutdanning.;

   2005-01-26 - 2005-01-27.

  • Alvestad, Marit

   (2005)

   Den gode barnehagen Førskolelærarar, pedagogisk kompetanse, planlegging og arbeid i praksis? Lærer barn i barnehagen?.

   utenTitteltekst;

   2005-03-03.

  • Alvestad, Marit

   (2005)

   Early Childhood Curricula in New Zealand, Norway and Sweden: New Zealand Preschool teachers' understandings of their Educational Work, comparerd with the Norwegioan and Swedish responses.

   Nordic Educational Research Assosiation 33rd congress. March 10-12. 2005, University of Oslo: A Nordic Dimension in Education and Research- Myth or Reality.;

   2005-03-10 - 2005-03-12.

  • Alvestad, Marit

   (2005)

   Forskning i og på praksis. Forholdet til omgivelsene.

   Invitert paper til forskningsseminar på Det humanistiske fakultetet, UiS: ’HUMANIORA NO Intern utvikling – ekstern finansieri g’. Onsdag 1.juni 2005.;

   2005-06-01.

  • Alvestad, Marit

   (2005)

   -Ikke modige nok, derfor er det få kvinnelige professorer. Intervju i Rogalands Avis,12.februar 2005. tema: Likestilling.

  • Alvestad, Marit

   (2005)

   Årsplanarbeid i eit barnehagedidaktisk perspektiv.

   utenTitteltekst;

   2005-05-10.

  • Alvestad, Marit; Röthle, Monika

   (2005)

   Educational Forums - Frames for development of professional learning. A project in Early Childhood Education in Norway.

   Paper presented at the EECERA 15th Annual Conference, ‘Young Children as Citizens: Identity, Belonging, Participation’, Dubli , Ireland, 31st august – 3rd September 2005.;

   2005-08-31 - 2005-09-03.

  • Berge, Anita; Alvestad, Marit

   (2005)

   Læreplaner for barnehage og grunnskole – to sider av samme sak?.

   Plenumføredrag ved Konferansen Barnehagen – en ny skoleform? Faglig forum sør, Bolkesjø 10. og 11. november 2005;

   2005-10-11 - 2005-11-11.

  • Berge, Anita; Alvestad, Marit

   (2005)

   Ny rammeplan for barnehagen – nye veier å gå?.

   utenTitteltekst;

   2005-11-15.

  • Alvestad, Marit; Duncan, Judith

   (2004)

   Early childhood Curricula in New Zealand, Norway and Sweden: A small scale research interview study.

   Organisation Mondiale pour L'Èducation Prèscolaire (OMEP) 24th World Congress, Melbourne, Australia, 24-28.july, 2004.;

   2004-07-24 - 2004-07-28.

  • Alvestad, Marit

   (2004)

   Rammeplan for barnehagen i Noreg, - nokre erfaringar og vegen vidare.

   Dagsseminar ved Institutt for førskolelærerutdanning, Høgskolen i Stavanger, 21.09.04. ved Besøk fra Gentofte kommunes barnehageadministrasjon, Danmark.;

   2004-09-01.

  • Alvestad, Marit; Röthle, Monika

   (2004)

   Didaktisk forum kvalitetsutvikling i praksis. Rapport/Statusrapport, 31.12.03.

   Universitetet i Stavanger.

  • Alvestad, Marit

   (2003)

   Den komplekse planlegginga.Førskolelærarar om pedagogisk planlegging og praksis.

   ?.

   Volum nr.4.

   s.11-12.

  • Alvestad, Marit

   (2003)

   Nokre perspektiv på rammeplan og årsplan.

   Barnehagefolk.

   ISSN 1500-6905.

   Volum 19.

   Hefte 2.

   s.32-37.

  • Alvestad, Marit; Nordbotten, Gerd Lise; Röthle, Monika

   (2003)

   Presentasjon av prosjektet "Didaktisk forum; kvalitetsutvikling i praksis".

   Konferansen: ”Ny lærerutdanning,” Norgesnettrådet i Oslo / Høgskolen i Oslo, 24-25.11.03.;

   2003-11-24 - 2003-11-25.

  • Alvestad, Marit

   (2002)

   Den planlagde pedagogikken.

   Norges Forskningråd, Velferdsprogrammet, på konferansen Idèdugnad om barneomsorgsforskning med vekt på barnehageforskning;

   2002-04-24.

  • Alvestad, Marit

   (2002)

   Early childhood curricula in Norway and Sweden. Preschoolteachers on pedagogical planning and practice; strategy, substance and structure.

   National Symposium on Early Childhood Education in New Zealand, Palmerston North, Massey University.;

   2002-12-04.

  • Alvestad, Marit

   (2001)

   Preschool teachers' understandings of childrens learning in educational planning and practice.

   Nordic Association for Educational Research, 29th Congress in Stockholm.;

   2001-03-10 - 2001-03-13.

  • Alvestad, Marit

   (2000)

   Preschool teachers' understandings of the planning process.

   Nordic Association for Educational Research 28th Congress in Kristiansand. March 9 -12. 2001 in Kristiansand.;

   2000-03-09 - 2000-03-12.

  • Alvestad, Marit; Pramling Samuelsson, Ingrid

   (2000)

   Rammeplan for barnehagen - Analyse av den norske og svenske nasjonale planen.

   ?.

   Volum apr.00.

   s.88-98.

  • Alvestad, Marit

   (2000)

   Nationell ledning - läroplanerna i Norge och Sverige.

   ?.

   Volum mai.00.

   s.48-57.

  • Alvestad, Marit

   (2000)

   Fenomenologi, livsverden og hermeneutikk.Skisse til ei forskningstilnærming.

   Göteborgs universitet, IPD, forskarutbildningen. Paper 25.01.00;

   2000-01-04.

  • Alvestad, Marit

   (2000)

   Demokrati, utdanning og læreplanar. Eit drøftingsgrunnlag.

   Göteborgs universitet, IPD, forskarutbildningen. Paper 08.02.00;

   2000-06-10.

  • Alvestad, Marit

   (2000)

   Frå antikken til det moderne. Utkast til ei drøfting av læringsomgrepet i historisk didaktisk perspektiv.

   Göteborgs universitet, IPD, forskarutbildningen. Paper 08.02.00.;

   2000-02-08.

  • Alvestad, Marit

   (2000)

   Det kompetente barnet i ei foranderleg verd.

   Göteborgs universitet, IPD, forskarutbildningen. Paper 20.12.00.;

   2000-12-20.

  • Alvestad, Marit

   (1999)

   Førskolelærarar og planrbeid.

   Kollegiet ved enheten för Barn och Ungdomsvetenskap.;

   1999-04-12.

  • Alvestad, Marit

   (1999)

   Nasjonale planar for 1-5 åringar i Norge og Sverige,- om læringsomgrepet i dei to planane.

   Göteborgs universitet, forskarutbildningen. Paper 05.02.99.;

   1999-02-05.

  • Alvestad, Marit

   (1999)

   Refleksjonar i etterkant av kurset 1900-talets pedagopgikk.

   Göteborgs universitet, IPD, forskarutbildningen. Paper 15.04.99.;

   1999-06-15.

  • Alvestad, Marit

   (1999)

   Om konsten att lyfta den svenska skolan. Av Hans Bergstöm; -Ein ideologianalyse,- om samfunn, skole og underivsning.

   Göteborgs universitet, IPD,forskarutbildningen. Paper 15.06.99.;

   1999-06-15.

  • Alvestad, Aase M.

   (1999)

   Førskolelærarar og planarbeid.

   ECE(Early Childhood Education) kollegiet;

   1999-04-12.

  • Alvestad, Marit

   (1998)

   A national frameworkplan for day care institutions - ideological perspectives on society, child and planning.

   OMEP's XXII World Congress 1998.;

   1998-03-13 - 1998-03-16.

  • Alvestad, Marit

   (1998)

   Förskollärare - om yrkets pedagogiska innehåll. Bokmelding av S. Kihlströms bok.

   ?.

   Volum mai.98.

  • Alvestad, Marit; Knaben, Åse Dagmar

   (1998)

   Fagbrev pedagogisk teori og praksis. Fjernundervisning 1994-98, fagbrev 1-14.

  • Alvestad, Marit

   (1998)

   Forandringer i omsorgstilbud for småbarn. Innføring av kontantstøtte til småbarnsforeldre.

   Göteborgs universitet, forskarutbildningen. Paper,03.03.98.;

   1998-03-03.

  • Alvestad, Marit

   (1998)

   Et sosialpsykologisk syn på lek.

   Göteborgs universitet, IPD, forskarutbildningen, Paper 28.05.98;

   1998-05-28.

  • Alvestad, Marit

   (1998)

   Læring gjennom samarbeid. "Collaborative learning".

   Göteborgs universitet, IPD, forskarutbildningen. Paper 26.05.98.;

   1998-05-26.

  • Alvestad, Marit

   (1998)

   Laborationsoppgave 1. Cronbachs alpha.

   Göteborgs universitet,IPD, forskarutbildningen. Paper 05.03.98;

   1998-03-05.

  • Alvestad, Marit

   (1998)

   Laborationsoppgave 2. Ei kritisk drøfting av designaspekt -statistisk slutt validitet, begrepsvaliditet, indre og ytre valididtet- i tilknytning til artiklane: : K.J Klauer "Teaching inductive reasoning. Some theory and three experiemental studies." og D.T. Berkam, V.E. Lee, B.A. Smerdon: " Gender and Sience Learning Early in High School: Subject Matter and Laboratory Experiences.".

   Göteborgs universitet, IPD,forskarutbildningen. Paper 20.04.98.;

   1998-04-20.

  • Alvestad, Marit

   (1998)

   Laborationsoppgave 3. Regresjonsanalyse. Göteborgs unversitet, forskarutbildningen. Paper 26.05.98.

   Göteborgs unversitet, forskarutbildningen. Paper 26.05.98.;

   1998-05-26.

  • Alvestad, Marit

   (1997)

   Rammeplan for barnehagen-ideologianalyse.

   Doktorgradskurs, Universitete i Göteborg, IPD;

   1997-10-06.

  • Alvestad, Marit

   (1997)

   "Projektauskultation". Presentasjon av forskningsprosjektet: "Förskolebarn och livsfrågor. Ett didaktiskt försök med blivande förskollärare." Av Ingrid Pramling, Birgitta Davidsson, Birgitta Fors og Eva Johansson.

   Göteborgs universitet, IPD, forskarutbildningen. Paper 27.10.97;

   1997-10-27.

  • Alvestad, Marit

   (1997)

   Avhandlingsanalyse av Mikael Alexanderssons "Metod och medvetande" (1994), og Eva Ekeblads "Children-l earning- numbers. A phenomenographic excursion into first-grade childrens arithmetic" (1996).

   Göteborgs universitet, IPD, forskarutbildningen. Paper 08.12.97.;

   1997-12-08.

  • Alvestad, Marit

   (1997)

   Fenomenografi.

   Göteborgs universitet, IPD, forskarutbildningen. Paper 03.12.97;

   1997-12-03.

  • Alvestad, Marit

   (1997)

   Fire bøker for utdanning Didaktikk i barnehagen.

   Åpen fagdag ved Lærerhøgskolen i Stavanger;

   1997-08-21.

  • Alvestad, Marit

   (1996)

   Rammeplan - årsplanarbeid i barnehagen.

   utenTitteltekst;

   1996-01-04.

  • Alvestad, Marit

   (1996)

   Rammeplan - årsplanarbeid i barnehagen.

   utenTitteltekst;

   1996-01-17.

  • Alvestad, Marit

   (1996)

   Rammeplan - årsplanarbeid i barnehagen.

   utenTitteltekst;

   1996-02-12.

  • Alvestad, Marit

   (1996)

   Kursrekke om: Rammeplan for barnehagen knytta til årsplanarbeid i barnehagen. Arrangert nasjonalt i alle fylke.

   Fylkesmannen i Rogaland, målgruppe: Førskolelærarar i Sør-Rogaland.;

   1996-02-25.

  • Alvestad, Marit

   (1996)

   Kursrekke om: Rammeplan for barnehagen knytta til årsplanarbeid i barnehagen. Arrangert nasjonalt i alle fylke.

   utenTitteltekst;

   1996-03-26.

  • Alvestad, Aase M.

   (1996)

   Utvikling av den pedagogiske virksomhet i barnehagen gjennom årsplanarbeid.

  • Alvestad, Marit

   (1995)

   Årsplanarbeid.

   utenTitteltekst;

   1995-04-26.

  • Alvestad, Marit

   (1994)

   Å arbeide i prosjekt.

  • Alvestad, Marit

   (1994)

   Foreldresamarbeid. Eit lokalt utviklingsarbeid.

   utenTitteltekst;

   1993-08-01 - 1994-03-01.

  • Alvestad, Marit

   (1994)

   Kompetanseheving i assistentgruppa. Lokalt utviklingsarbeid. Målgruppe: Assistentar/styrarar.

   utenTitteltekst;

   1993-08-01 - 1994-05-01.

  • Alvestad, Marit

   (1994)

   Årsplanarbeid i barnehagen.

   utenTitteltekst;

   1994-03-05.

  • Alvestad, Marit

   (1994)

   Pedagogisk innhold i førskoleklassene. Evaluering 1994) Rettleiing/konsulentteneste i kommunalt evalueringsprosjekt. Ein sluttrapport er utarbeidd frå prosjektet, 1994.

   utenTitteltekst;

   1994-03-01 - 1994-11-30.

  • Alvestad, Marit

   (1994)

   Dei menneskelege ressursane i barnehagen - relatert til pedagogisk planlegging.

   utenTitteltekst;

   1994-04-08.

  • Alvestad, Marit

   (1994)

   Seminar om læreplanarbeid i grunnskolen. Reform-94 den nye grunnskolen.

   utenTitteltekst;

   1994-04-23.

  • Alvestad, Marit

   (1994)

   Bruk av årsplan i barnehagen.

   utenTitteltekst;

   1994-08-19.

  • Alvestad, Marit

   (1994)

   Pedagogiske retningar.

   utenTitteltekst;

   1994-10-20.

  • Nordvik, Grete; Alvestad, Marit; Alvestad, Marit

   (1993)

   Årsplanarbeid og førskolelærere.

   ?.

   Hefte 3.

  • Alvestad, Marit

   (1993)

   Rammeplan for barnehagen - en presentasjon og drøfting av eventuelle konsekvenser.

   utenTitteltekst;

   1993-02-12.

  • Alvestad, Marit

   (1993)

   Pedagogisk grunnsyn i barnehagen.

   utenTitteltekst;

   1993-03-17.

  • Alvestad, Marit

   (1993)

   Pedagogisk grunnsyn.

   utenTitteltekst;

   1993-03-21.

  • Alvestad, Marit

   (1993)

   Årsplanarbeid i barnehagen - førskolelæreres oppfatninger.

   utenTitteltekst;

   1993-04-02.

  • Alvestad, Marit

   (1993)

   Rammeplan - årsplan tilhøvet i barnehagen.

   utenTitteltekst;

   1993-10-14.

  • Alvestad, Marit

   (1992)

   Prosjektarbeid -ei kort innføring.

  • Alvestad, Marit

   (1992)

   Planlegging.

   utenTitteltekst;

   1992-03-27.

  • Alvestad, Marit

   (1992)

   Pedagogisk grunnsyn.

   utenTitteltekst;

   1992-02-12.

  • Alvestad, Marit

   (1992)

   Pedagogisk grunnsyn og årsplanlegging.

   utenTitteltekst;

   1992-04-23.

  • Alvestad, Marit

   (1992)

   pedagogisk grunnsyn og årsplanlegging.

   utenTitteltekst;

   1992-04-26.

  • Alvestad, Marit

   (1992)

   Rammeplan for barnehagen - nokre perspektiv.

   utenTitteltekst;

   1992-10-07.

  • Alvestad, Marit

   (1992)

   Pedagogisk grunnsyn i barnehagen.

   utenTitteltekst;

   1992-10-29.

  • Alvestad, Marit

   (1992)

   Årsplanlegging i barnehagen.

   utenTitteltekst;

   1992-10-30.

  • Alvestad, Marit

   (1992)

   Rammeplan for barnehagen - nokre perspektiv.

   utenTitteltekst;

   1992-11-02.

  • Alvestad, Marit

   (1992)

   Rammeplan - årsplan forholdet i barnehagen.

   utenTitteltekst;

   1992-02-03.

  • Alvestad, Marit

   (1992)

   pedagogisk grunnsyn.

   utenTitteltekst;

   1992-02-06.

  • Alvestad, Marit

   (1991)

   Årsplan-rammeplantilhøvet. Ei problematisering med utgangspunkt i årsplananayse 1990. (Rapport 1/91 og 2/91, Sogndal Lærarhøgskule).

   Nasjonalt rammeplanutval, Barne- og familiedepartementet, Oslo.;

   1991-03-15.

  • Alvestad, Marit

   (1991)

   Education towards democracy, - some reflections.

   Jagellionian universitet, UNESCO's Summer School of Polish Language and Culture.;

   1991-07-01 - 1991-07-25.

  • Alvestad, Marit

   (1991)

   Personalutvikling og pedagogisk planlegging. Veiledet Fou arbeid 1990-91.

   utenTitteltekst;

   1990-10-01 - 1991-06-01.

  • Alvestad, Marit

   (1991)

   Innlegg til ei problematisering og drøfting kring tilhøvet årsplan - rammeplan.

   Barne - og Familiedepartementet, Rammeplanutvalets møte i Oslo,den 10.03.91.;

   1991-03-15.

  • Alvestad, Marit

   (1991)

   Yrkesrolle og yrkesidentitet -utfordringar i dag.

   utenTitteltekst;

   1991-05-10.

  • Alvestad, Marit

   (1990)

   Leik i barnehagen.

   utenTitteltekst;

   1990-03-25.

  • Alvestad, Marit

   (1990)

   Leik- den vaksne si rolle.

   utenTitteltekst;

   1990-03-28.

  • Alvestad, Marit

   (1990)

   Personalressurser i barenhagen relatert til planlegging.

   utenTitteltekst;

   1990-04-02 - 1990-04-03.

  • Alvestad, Marit

   (1990)

   Utviklingspsykologi.

   utenTitteltekst;

   1990-04-15.

  • Alvestad, Marit

   (1990)

   Årsplanlegging og pedagogisk grunnsyn.

   utenTitteltekst;

   1990-06-16.

  • Alvestad, Marit

   (1990)

   Årsplanlegging - presentasjon av ei undersøking.

   Østlandsk lærerstevne, Oslo;

   1990-08-10 - 1990-08-11.

  • Alvestad, Marit

   (1990)

   Årsplananaylyse- noen resultater.

   utenTitteltekst;

   1990-10-10 - 1990-10-11.

  • Alvestad, Marit

   (1989)

   Årsplanlegging i barnehagen.

   utenTitteltekst;

   1989-04-10.

  • Alvestad, Marit

   (1988)

   Ei analyse av årsplanar i barnehagen. - Kva bestemmer innhaldet og utviklinga av årsplanane?.

   ?.

   Volum nr.1/1988.

  • Alvestad, Marit

   (1987)

   Årsplanlegging.

   utenTitteltekst;

   1987-10-12.

 • Kunstnerisk produksjon
  • Alvestad, Marit

   (2005)

   FORSKNINGSSEMINAR FORSKNINGSNETTVERKET BARNEHAGELIV DMMH, HiVe, UiS,.

 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway