Marit Selstad Alm Bru

Øvingslærer i operasjonssykepleie

Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for omsorg og etikk