Marita Wassbakk

Stipendiat i emosjonelt arbeid i velferdsprofesjoner

Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Institutt for sosialfag