Marius Sikveland

Førsteamanuensis i regnskap og økonomistyring

Handelshøgskolen UiS
Avdeling for regnskap og rettsvitenskap
iPark i2 Resepsjon (Handelshøyskolen / TN Adm)
Publikasjoner