Marius Sikveland

Førsteamanuensis i regnskap og økonomistyring

Handelshøgskolen ved UiS
Avdeling for regnskap og rettsvitenskap
EOJ 227
Publikasjoner