Marta Høyland Lavik

Professor i bibelvitenskap

Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for omsorg og etikk
KA A-101
Publikasjoner
 • Vitenskapelige publikasjoner
 • Bøker og kapitler
  • Stordalen, Terje; Aschim, Anders; Berge, Kåre; Holter, Knut; Joachimsen, Kristin; Lavik, Marta Høyland

   (2023)

   Samklang: Det gamle testamentet i Den norske kirkes prekener.

   Verbum Forlag.

   ISBN 978 82 543 1572 9.

  • Masenya, Madipoane; Lavik, Marta Høyland; Cezula, Ntozakhe; Nilsen, Tina Dykesteen

   (2023)

   Context Matters: Old Testament Essays from Africa and Beyond Honoring Knut Holter.

   Society of Biblical Literature (SBL) Press.

   ISBN 978-1-62837-368-4.

   Hefte 16.

  • Nilsen, Tina Dykesteen; Amadou, Christine; Aschim, Anders; Bråtveit, Inger; Fløysvik, Ingvar; Fosse, Jon; Johnstad, Gunnar; Mørk, Hans-Olav; Rekdal, Jan Erik; Sagrusten, Hans; Ulstein, Jan Ove; Økland, Jorunn; Lavik, Marta Høyland; Tangen, Håvard

   (2018)

   Apokryfane: Dei deuterokanoniske bøkene i Bibelen.

   Verbum Forlag.

   ISBN 978 82 541 0918 2.

  • Nilsen, Tina Dykesteen; Amadou, Christine; Aschim, Anders; Bråtveit, Inger; Fløysvik, Ingvar; Fosse, Jon; Johnstad, Gunnar; Mørk, Hans-Olav; Rekdal, Jan Erik; Sagrusten, Hans; Ulstein, Jan Ove; Økland, Jorunn; Lavik, Marta Høyland; Tangen, Håvard

   (2018)

   Apokryfene: Bibelens deuterokanoniske bøker.

   Verbum Forlag.

   ISBN 978 82 541 0919 9.

  • Lavik, Marta Høyland

   (2004)

   A people tall and smooth-skinned : the rhetoric of Isaiah 18.

   Unipub forlag.

   Hefte 10.

 • Formidling
  • Bergem, Anne Kristine; Lavik, Marta Høyland

   (2023)

   "Vi må snakke sant om livet".

  • Lavik, Marta Høyland; Ramvi, Ellen

   (2023)

   Reflection in technology-mediated midwifery care – a podcast and an educational project.

   Caring Futures;

   2023-06-07.

  • Lavik, Marta Høyland

   (2023)

   Sorg og sorgreaksjoner.

   Seminar om oppfølging av førstehjelpere;

   2023-09-27.

  • Lavik, Marta Høyland; Ramvi, Ellen

   (2023)

   Caring Futures: Undervisningspakke med podkast til bruk i jordmorutdanningen.

   Lærere ved jordmorutdanningen samt praksisreiledere for jordmorstudenter;

   2023-08-21.

  • Ramvi, Ellen; Lavik, Marta Høyland

   (2023)

   "Caring Futures" Refleksjon over jordmorfag vha podcast.

   Jordmorlærermøte;

   2023-10-24 - .

  • Masenya, Madipoane; Lavik, Marta Høyland; Cezula, Ntozakhe; Nilsen, Tina Dykesteen

   (2023)

   Introduction. I: Context Matters: Old Testament Essays from Africa and Beyond Honoring Knut Holter.

   Society of Biblical Literature (SBL) Press.

   ISBN 978-1-62837-368-4.

   s.1-8.

  • Værland, Inger Emilie; Lavik, Marta Høyland; Johansen, Anne Beth Gilja

   (2022)

   Minner som ritualisering når et barn dør i nyfødtavdelingen .

   Barnesykepleierforbundet Vårseminar;

   2022-04-25 - 2022-04-27.

  • Lavik, Marta Høyland

   (2022)

   Å forkynna over GT-tekstar: Jesaja 41, 10 som døme.

   Luthersk Kirketidende.

   ISSN 0332-5431.

   Volum 15.

   Hefte 157.

   s.455-457.

  • Lavik, Marta høyland; Lavik, Marta Høyland

   (2022)

   Skam og skuld - og kva dette kan gjera med menneske.

   Oppfølging av førstehjelpere;

   2022-11-01.

  • Værland, Inger Emilie; Johansen, Anne Beth Gilja; Lavik, Marta Høyland

   (2022)

   Minner som ritualisering når et barn dør i nyfødtintensivavdelingen .

   Oss foreldre imellom.

   ISSN 0803-4826.

   Volum 01.

   Hefte 35.

   s.28-31.

  • Værland, Inger Emilie; Lavik, Marta Høyland; Johansen, Anne Beth Gilja

   (2021)

   Memory making as ritualization after death in the NICU.

   Tema dager;

   2021-11-11 - 2021-11-12.

  • Lavik, Marta Høyland; Ramvi, Ellen; Gripsrud, Birgitta Haga

   (2021)

   Religions- og kulturmøte på sjukeheimen - kvar trykkjer skoen?.

   Nordisk konferanse for prestetjenesten i helsesektoren;

   2021-09-06 - 2021-09-07.

  • Ramvi, Ellen; Lavik, Marta Høyland

   (2020)

   Å arbeide tett på døden i en sekularisert velferdsstat.

   MultiCare-prosjektets sluttkonferanse;

   2020-12-14 - 2020-12-15.

  • Lavik, Marta Høyland

   (2020)

   Jerusalem's Survival, Sennacherib's Departure, and the Kushite Role in 701 BCE: An Examination of Henry Aubin’s Rescue of Jerusalem.

   Seminar;

   2020-02-26.

  • Lavik, Marta Høyland; Ramvi, Ellen

   (2019)

   Typisk norsk å dø alene? Hvordan er det for en person med et religiøst og familieorientert livssyn å jobbe på sykehjem i Norge? Intervju ved Jostein Gjertsen, Verdibørsen.

  • Lavik, Marta Høyland; Ramvi, Ellen

   (2019)

   Opplever innvandrarar at tru og livssyn kan vera ein ressurs når dei arbeider som helsepersonell ved sjukeheimar i Noreg?.

   Dialogseminar;

   2019-02-28.

  • Lavik, Marta Høyland; Ramvi, Ellen

   (2019)

   Profesjonell i møte med døden? Erfaringar frå migrantar som arbeider som helsepersonell ved norske sjukeheimar.

   Temakveld;

   2019-08-29.

  • Lavik, Marta Høyland

   (2019)

   Migrantars erfaringar med å arbeida som helsepersonell ved norske sjukeheimar.

   "Død og døende. Et forskningsseminar om velferdsteknologi, omsorg og ansvar i møte med døden.";

   2019-10-03.

  • Ådland, Anne Kristine; Lavik, Marta Høyland; Gripsrud, Birgitta Haga; Ramvi, Ellen

   (2019)

   Death and liminality: an ethnographic study of nursing home staff’s experiences in an encounter with the dead body.

   The 14th International Conference on the Social Context of Death, Dying and Disposal;

   2019-09-04 - 2019-09-07.

  • Lavik, Marta Høyland; Ramvi, Ellen

   (2018)

   How do migrant health personnel experience the transition from country of origin to Norway when working with death?A qualitative study from five nursing homes in Norway .

   19th Nordic Migation Conference;

   2018-08-15 - 2018-08-17.

  • Ramvi, Ellen; Lavik, Marta Høyland

   (2018)

   Hvordan kommuniserer helsepersonell med innvandrerbakgrunn om døden på sykehjem i Norge?.

   Landskonferanse i palliasjon;

   2018-09-12 - 2018-09-14.

  • Lavik, Marta Høyland; Ramvi, Ellen

   (2018)

   Å snakka om døden på sjukeheimen: Erfaringar frå eit multikulturelt arbeidsfelllesskap.

   Symposium;

   2018-01-22 - 2018-01-23.

  • Lavik, Marta Høyland; Ramvi, Ellen

   (2018)

   Overgangen frå familiebasert til velferdsbasert omsorg for døyande: Erfaringar frå migrantar som arbeider som helsepersonell ved sjukeheimar i Noreg.

   Fagdag;

   2018-06-12.

  • Ramvi, Ellen; Lavik, Marta Høyland; Gripsrud, Birgitta Haga

   (2018)

   The experience of ethical dilemmas in the transition between the country of origin and the country of destination. A qualitative study of migrant health care personnel working with death in a welfare state..

   Gender, Justice and Care. 19th International Nursing Ethics Conference, 4th International Ethics in Care Conference;

   2018-09-01 - 2018-09-02.

  • Ramvi, Ellen; Lavik, Marta Høyland

   (2018)

   Migrant healthcare personnel working with death and dying in a welfare state. A qualitative study of the experience of challenges.

   MULTICARE;

   2018-10-16 - 2018-10-17.

  • Lavik, Marta Høyland; Ramvi, Ellen

   (2018)

   Å arbeida tett på døden i Noreg - korleis opplever innvandrarar som arbeider som helsepersonell overgangen frå ei familiebasert til ei velferdsbasert omsorg?.

   Mini-seminar om kulturmøter og kulturkollisjoner i helsevesenet;

   2018-11-21.

  • Lavik, Marta Høyland

   (2017)

   Den tyske hermeneutiske tradisjonen.

   Fagseminar;

   2017-12-12.

  • Lavik, Marta Høyland

   (2017)

   Trøyst, håp eller protest - korleis les palliative kreftpasientar Bibelen?.

   Faglig foredrag for pensjonistforening;

   2017-10-26.

  • Lavik, Marta Høyland

   (2017)

   Trøyst, håp eller protest? Bibellesing i sjukdom.

   Kirkelig;

   2017-02-12.

  • Lavik, Marta Høyland

   (2016)

   How do cancer patients read the Bible? Potentials and limitations of using the Bible in critical illness.

   Fagdag;

   2016-01-15.

  • Lavik, Marta Høyland

   (2016)

   Trøyst, håp eller protest - korleis les palliative pasientar Bibelen?.

   Foredrag;

   2016-12-02.

  • Lavik, Marta Høyland

   (2016)

   Trøyst, håp eller protest - korleis les palliative pasientar Bibelen?.

   Landskonferanse i palliasjon;

   2016-09-14 - 2016-09-16.

  • Lavik, Marta Høyland

   (2016)

   Kva kan bera gjennom liv og død? – Forteljingar frå menneske som lever med uhelbredeleg kreft .

   Fagsamling for tilsette ved kreftavd.;

   2016-04-20.

  • Lavik, Marta Høyland

   (2015)

   Potentials and problems of using the Bible in critical illness.

   Konferanse: Potentials and limitations of narrative in medicine and health care;

   2015-11-02 - 2015-11-03.

  • Lavik, Marta Høyland

   (2015)

   Kva kan bera gjennom liv og død? - Forteljingar frå menneske som lever med uhelbredeleg kreft.

   Kirkelig;

   2015-09-27.

  • Lavik, Marta Høyland; Braut, Geir Sverre

   (2015)

   Er det helse i frelse, og er det frelse i helse? – forteljingar frå eit forskingsprosjekt .

   Fagdag;

   2015-11-19.

  • Lavik, Marta Høyland

   (2015)

   Do not fear, for I am with you: The use of Isaiah 41:10 in times of incurable illness.

   Norsk gammeltestamentlig selskap (NGTS);

   2015-12-05.

  • Lavik, Marta Høyland

   (2015)

   Korleis les pasientar med uhelbredeleg kreft Bibelen? Glimt frå eit forskingsprosjekt.

   Kurs om åndeleg og eksistensiell omsorg for helsepersonell og diakonar ;

   2015-01-27.

  • Lavik, Marta Høyland

   (2015)

   [Book review], L. Juliana Claassens & Klaas Spronk (eds.), Fragile Dignity: Intercontextual Conversations on Scriptures, Family, and Violence. (Atlanta: Society of Biblical Literature, 2013, Semeia Studies/Society of Biblical Literature)..

   Review of Biblical Literature, Society of Biblical Literature http://www.bookreviews.org/subscribe.asp.

  • Lavik, Marta Høyland; Braut, Geir Sverre

   (2014)

   Er det helse i frelse, og frelse i helse? Bibelens betydning i alvorleg kreftsjukdom.

   Temakveld;

   2014-09-17.

  • Lavik, Marta Høyland

   (2014)

   Er Bibelen viktig for menneske som lever med uhelbredeleg kreft?.

   Treff for pensjonister;

   2014-11-12.

  • Lavik, Marta Høyland

   (2014)

   Cancer and God-talk: The use of the Bible among people living with incurable cancer.

   The Stavanger International Conference on Disability, Illness and Religion;

   2014-05-07 - 2014-05-09.

  • Algrøy, Eivind; Lavik, Marta Høyland

   (2014)

   Når døden banker på finner kreftsyke hvile, håp og fremtidstro i Bibelen.

  • Lavik, Marta Høyland

   (2013)

   Illness in the Bible and the Bible in illness - with examples from a Norwegian cancer clinic.

   Gender and Health Workshop;

   2013-05-29 - 2013-05-30.

  • Lavik, Marta Høyland

   (2013)

   [Book review], Brian Brock & John Swinton (eds.), Disability in the Christian Tradition. A Reader (Grand Rapids/Cambridge: William B. Eerdmans Publishing Company, 2012). .

   Nederduits Gereformeerde Teologiese Tydskrif/Dutch Reformed Theological Journal.

   ISSN 2226-2385.

  • Lavik, Marta Høyland

   (2012)

   Cancer and God-talk: The significance of the Bible for people living with incurable cancer .

   Postgraduate seminar;

   2012-08-22.

  • Lavik, Marta Høyland

   (2012)

   Er Bibelen viktig for menneske som lever med uhelbredeleg kreft?.

   Fredagsundervisning;

   2012-03-28.

  • Lavik, Marta Høyland

   (2012)

   Cancer and God-talk: The significance of the Bible for people living with incurable cancer .

   Konferanse;

   2012-06-20 - 2012-06-23.

  • Lavik, Marta Høyland; Gudmestad, Reidun

   (2012)

   I Guds hand i sjukdommen.

  • Lavik, Marta Høyland

   (2011)

   Mitt møte med palliative pasientar.

   Etikkseminar;

   2011-02-02.

  • Lavik, Marta Høyland

   (2011)

   Er Bibelen viktig for menneske som lever med langtkomen kreft?.

   Pastoraldag;

   2011-09-28.

  • Lavik, Marta Høyland

   (2011)

   Kreft og bibelbruk: Er Bibelen relevant for menneske som lever med uhelbredeleg kreft?.

   Palliasjonskonferanse;

   2011-10-20.

  • Lavik, Marta Høyland; Klyve, Odveig; Lorentzen, Ludvig G.

   (2011)

   Jomfru ble ung jente, trældom ble slaveri.

  • Lavik, Marta Høyland

   (2010)

   Kva kan skapa meining når alvorleg sjukdom rammar?.

   Forskingslunsj;

   2010-11-11.

  • Lavik, Marta Høyland

   (2010)

   Africa in the Old Testament according to five recent contributors.

   Nordic Workshop;

   2010-04-12 - 2010-04-13.

  • Lavik, Marta Høyland

   (2010)

   Kreft og bibelbruk: eit forskingsprosjekt om Bibelens betydning for palliative kreftpasientar.

   Norsk gammeltestamentlig selskap;

   2010-09-30.

  • Kvalbein, Hans; Lavik, Marta Høyland

   (2010)

   Jomfru blir ung jente.

   Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).

   ISSN 0804-3116.

  • Haraldsen, Ingunn; Lavik, Marta Høyland

   (2010)

   Mister møydommen. En ny oversettelse av Det gamle testamente kaper tvil om Marias jomfrustatus..

  • Lavik, Marta Høyland

   (2006)

   1 Mos 1-3 i hermeneutisk lys.

   Religion og livssyn : Tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge.

   ISSN 0802-8214.

   Volum 18.

   Hefte 1.

   s.11-16.

  • Lavik, Marta Høyland

   (2005)

   Louis C. Jonker & Douglas G. Lawrie (eds.): Fishing for Jonah (anew) : various approaches to biblical interpretation..

   Bulletin for Old Testament Studies in Africa.

   ISSN 1502-0819.

   Volum 19.

   s.23-24.

  • Lavik, Marta Høyland

   (2002)

   Report from conference.

   Bulletin for Old Testament Studies in Africa.

   ISSN 1502-0819.

   Volum 13.

   s.16-17.

  • Lavik, Marta Høyland

   (1999)

   Book review: W. Brueggemann: Theology of the Old Testament: Testimony, Dispute, Advocacy (Minneapolis: Fortress Press, 1997)..

   Newsletter on African Old Testament Scholarship.

   ISSN 1500-7383.

   Volum 7.

   s.15-16.

 • Kunstnerisk produksjon
 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway