Hopp til hovedinnhold

Marta Høyland Lavik

Professor II

Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for omsorg og etikk
KA A-101
Publications
 • Vitenskapelige publikasjoner
  • Lavik, Marta Høyland

   (2021)

   The literary motif of Cush in the Old Testament .

   Old Testament Essays

   ISSN 1010-9919.

   Volum 34.

   Hefte 2.

   s.460-473.

   DOI: 10.17159/2312-3621/2021/v34n2a9

  • Værland, Inger Emilie; Johansen, Anne Beth Gilja; Lavik, Marta Høyland

   (2021)

   The function of ritualized acts of memory making after death in the neonatal intensive care unit.

   Religions

   ISSN 2077-1444.

   Volum 12.

   Hefte 12.

   s.1-16.

   DOI: 10.3390/rel12121046

  • Ramvi, Ellen; Lavik, Marta Høyland; Gripsrud, Birgitta Haga

   (2021)

   Who thinks about death? A psychoanalytically informed interpretive study of communication about death among nursing home staff.

   Journal of Social Work Practice

   ISSN 0265-0533.

   DOI: 10.1080/02650533.2021.1981277

  • Ådland, Anne Kristine; Gripsrud, Birgitta Haga; Lavik, Marta Høyland; Ramvi, Ellen

   (2021)

   "They stay with you": Nursing home staff's emotional experiences of being in a close relationship with a resident in long-term care who died.

   Journal of Holistic Nursing

   ISSN 0898-0101.

   Volum 26.

   Hefte 11.

   DOI: 10.1177/08980101211017766

  • Lavik, Marta Høyland; Gripsrud, Birgitta Haga; Ramvi, Ellen

   (2020)

   How do migrant nursing home staff relate to religion in their work with patients who are approaching death?.

   Journal of Holistic Nursing

   ISSN 0898-0101.

   Volum 39.

   Hefte 3.

   s.254-269.

   DOI: 10.1177/0898010120973544

  • Lavik, Marta Høyland

   (2020)

   Are the Kushites disparaged in Isaiah 18? Kush applied as a literary motif in the Hebrew Bible. I: Jerusalem's Survival, Sennacherib's Departure, and the Kushite Role in 701 BCE An Examination of Henry Aubin's Rescue of Jerusalem .

   Gorgias Press

   ISBN 978-1-4632-4157-5.

   s.19-54.

  • Lavik, Marta Høyland

   (2019)

   "I bring it with me everywhere": The Materiality of the Bible in Critical Illness. I: A critical study of classical religious texts in global contexts: Challenges of a changing world.

   Peter Lang Publishing Group

   ISBN 9781433154416.

   s.69-83.

  • Lavik, Marta Høyland

   (2019)

   Are the Kushites disparaged in Isaiah 18? Kush applied as a literary motif in the Hebrew Bible.

   The Journal of Hebrew Scriptures

   ISSN 1203-1542.

   Volum 19.

   s.17-43.

  • Ramvi, Ellen; Lavik, Marta Høyland

   (2019)

   "Jeg klarer ikke finne noen ord" : å arbeide tett på døden. I: Alt som lever må dø : døden som tverrfaglig kunnskapsfelt.

   Scandinavian Academic Press

   ISBN 9788230402344.

   s.33-54.

  • Ådland, Anne Kristine; Lavik, Marta Høyland; Gripsrud, Birgitta Haga; Ramvi, Ellen

   (2019)

   Death and liminality: An ethnographic study of nursing home staff’s experiences in an encounter with the dead body.

   Death Studies

   ISSN 0748-1187.

   s.1-11.

   DOI: 10.1080/07481187.2019.1648343

  • Lavik, Marta Høyland; Braut, Geir Sverre

   (2016)

   Tru og bibelbruk som meistring ved alvorleg sjukdom..

   Omsorg: Nordisk tidsskrift for Palliativ Medisin

   ISSN 0800-7489.

   Volum 33.

   Hefte 1.

   s.15-19.

  • Lavik, Marta Høyland

   (2015)

   "Forsvinn i Jesu namn!"- sjukdom, bibelbruk og impulsar frå global trusteologi. I: Levende religion : globalt perspektiv - lokal praksis.

   Hertervig Akademisk

   ISBN 978-828217219-6.

   s.192-210.

  • Lavik, Marta Høyland

   (2014)

   ""Do Not Fear for I am With You": The Use of Isaiah 41:10 in Times of Incurable Illnesss". I: New studies in the Book of Isaiah: Essays in honor of Hallvard Hagelia.

   Gorgias Press

   ISBN 978-1-4632-0356-6.

   s.157-181.

   DOI: 10.31826/9781463235949-010

  • Solevåg, Anna Rebecca; Lavik, Marta Høyland

   (2013)

   Helse på kvar side? : Bibel, sjukdom og funksjonshemming.

   Kirke og kultur

   ISSN 0023-186X.

   Volum 118.

   Hefte 2.

   s.160-173.

  • Lavik, Marta Høyland

   (2013)

   Palliative pasientars forhold til bibeltekstar.

   Omsorg: Nordisk tidsskrift for Palliativ Medisin

   ISSN 0800-7489.

   Hefte 4.

   s.39-42.

  • Lavik, Marta Høyland

   (2011)

   "På den tid skal dei koma med gåver til Herren over hærskarane, frå det høgvaksne og glinsande folket" : afrikanske og afrikansk-amerikanske tolkninar av GT-tekstar om Kusj. I: Jerusalem, Samaria og jordens ender : bibeltolkninger tilegnet Magnar Kartveit, 65 år, 7. oktober 2011.

   Tapir Akademisk Forlag

   ISBN 978-82-519-2815-1.

   s.155-169.

  • Lavik, Marta Høyland

   (2010)

   Killing children with God's permission? : the rhetoric of retaliation in Psalm 137. I: Culture, religion, and the reintegration of female child soldiers in Northern Uganda.

   ISBN 978-1-4331-0951-5.

   s.193-206.

  • Lavik, Marta Høyland

   (2008)

   Afrika i Det gamle testamentet. I: Med Kristus til jordens ender: Festskrift til Tormod Engelsviken.

   Tapir Akademisk Forlag

   ISBN 978-82-519-2334-7.

   s.173-181.

  • Lavik, Marta Høyland

   (2007)

   A people tall and smooth-skinned : the rhetoric of Isaiah 18.

   Brill Academic Publishers

   ISBN 9004154345.

   Hefte 112.

  • Lavik, Marta Høyland

   (2005)

   Forholdet mellom Den framande kvinna, Fru Visdom og Fru Dårskap i Proverbia 1-9.

   Norsk Teologisk Tidsskrift

   ISSN 0029-2176.

   Volum 106.

   Hefte 4.

   s.253-269.

  • Lavik, Marta Høyland

   (2002)

   Inculturation and liberation hermeneutics in African Old Testament studies.

   African Christian Studies

   ISSN 1013-171X.

   Volum 18.

   Hefte 4.

   s.5-33.

  • Lavik, Marta Høyland

   (2001)

   Some critical remarks to le Roux, Wambutda and Adamo..

   Bulletin for Old Testament Studies in Africa

   ISSN 1502-0827.

   Volum 11.

   s.15-16.

  • Lavik, Marta Høyland

   (1998)

   An African presence in the Old Testament? David Tuesday Adamo's interpretation of the Old Testament Cush passages.

   Old Testament Essays

   ISSN 1010-9919.

   Volum 11.

   s.50-58.

 • Bøker og kapitler
  • Nilsen, Tina Dykesteen; Amadou, Christine; Aschim, Anders; Bråtveit, Inger; Fløysvik, Ingvar; Fosse, Jon; Johnstad, Gunnar; Mørk, Hans-Olav; Rekdal, Jan Erik; Sagrusten, Hans; Ulstein, Jan Ove; Økland, Jorunn; Lavik, Marta Høyland; Tangen, Håvard

   (2018)

   Apokryfane: Dei deuterokanoniske bøkene i Bibelen.

   Verbum Forlag

   ISBN 978 82 541 0918 2.

  • Nilsen, Tina Dykesteen; Amadou, Christine; Aschim, Anders; Bråtveit, Inger; Fløysvik, Ingvar; Fosse, Jon; Johnstad, Gunnar; Mørk, Hans-Olav; Rekdal, Jan Erik; Sagrusten, Hans; Ulstein, Jan Ove; Økland, Jorunn; Lavik, Marta Høyland; Tangen, Håvard

   (2018)

   Apokryfene: Bibelens deuterokanoniske bøker.

   Verbum Forlag

   ISBN 978 82 541 0919 9.

  • Lavik, Marta Høyland

   (2004)

   A people tall and smooth-skinned : the rhetoric of Isaiah 18.

   Unipub forlag

   Hefte 10.

 • Formidling
  • Værland, Inger Emilie; Johansen, Anne Beth Gilja; Lavik, Marta Høyland

   (2022)

   Minner som ritualisering når et barn dør i nyfødtintensivavdelingen .

   Oss foreldre imellom

   ISSN 0803-4826.

   Volum 01.

   Hefte 35.

   s.28-31.

  • Værland, Inger Emilie; Lavik, Marta Høyland; Johansen, Anne Beth Gilja

   (2022)

   Minner som ritualisering når et barn dør i nyfødtavdelingen .

  • Værland, Inger Emilie; Lavik, Marta Høyland; Johansen, Anne Beth Gilja

   (2021)

   Memory making as ritualization after death in the NICU.

  • Lavik, Marta Høyland; Ramvi, Ellen; Gripsrud, Birgitta Haga

   (2021)

   Religions- og kulturmøte på sjukeheimen - kvar trykkjer skoen?.

  • Ramvi, Ellen; Lavik, Marta Høyland

   (2020)

   Å arbeide tett på døden i en sekularisert velferdsstat.

  • Lavik, Marta Høyland

   (2020)

   Jerusalem's Survival, Sennacherib's Departure, and the Kushite Role in 701 BCE: An Examination of Henry Aubin’s Rescue of Jerusalem.

  • Lavik, Marta Høyland; Ramvi, Ellen

   (2019)

   Opplever innvandrarar at tru og livssyn kan vera ein ressurs når dei arbeider som helsepersonell ved sjukeheimar i Noreg?.

  • Lavik, Marta Høyland; Ramvi, Ellen

   (2019)

   Profesjonell i møte med døden? Erfaringar frå migrantar som arbeider som helsepersonell ved norske sjukeheimar.

  • Ådland, Anne Kristine; Lavik, Marta Høyland; Gripsrud, Birgitta Haga; Ramvi, Ellen

   (2019)

   Death and liminality: an ethnographic study of nursing home staff’s experiences in an encounter with the dead body.

  • Lavik, Marta Høyland; Ramvi, Ellen

   (2019)

   Typisk norsk å dø alene? Hvordan er det for en person med et religiøst og familieorientert livssyn å jobbe på sykehjem i Norge? Intervju ved Jostein Gjertsen, Verdibørsen.

  • Lavik, Marta Høyland

   (2019)

   Migrantars erfaringar med å arbeida som helsepersonell ved norske sjukeheimar.

  • Ramvi, Ellen; Lavik, Marta Høyland

   (2018)

   Migrant healthcare personnel working with death and dying in a welfare state. A qualitative study of the experience of challenges.

  • Lavik, Marta Høyland; Ramvi, Ellen

   (2018)

   Overgangen frå familiebasert til velferdsbasert omsorg for døyande: Erfaringar frå migrantar som arbeider som helsepersonell ved sjukeheimar i Noreg.

  • Lavik, Marta Høyland; Ramvi, Ellen

   (2018)

   How do migrant health personnel experience the transition from country of origin to Norway when working with death?A qualitative study from five nursing homes in Norway .

  • Lavik, Marta Høyland; Ramvi, Ellen

   (2018)

   Å snakka om døden på sjukeheimen: Erfaringar frå eit multikulturelt arbeidsfelllesskap.

  • Ramvi, Ellen; Lavik, Marta Høyland; Gripsrud, Birgitta Haga

   (2018)

   The experience of ethical dilemmas in the transition between the country of origin and the country of destination. A qualitative study of migrant health care personnel working with death in a welfare state..

  • Lavik, Marta Høyland; Ramvi, Ellen

   (2018)

   Å arbeida tett på døden i Noreg - korleis opplever innvandrarar som arbeider som helsepersonell overgangen frå ei familiebasert til ei velferdsbasert omsorg?.

  • Ramvi, Ellen; Lavik, Marta Høyland

   (2018)

   Hvordan kommuniserer helsepersonell med innvandrerbakgrunn om døden på sykehjem i Norge?.

  • Lavik, Marta Høyland

   (2017)

   Trøyst, håp eller protest? Bibellesing i sjukdom.

  • Lavik, Marta Høyland

   (2017)

   Trøyst, håp eller protest - korleis les palliative kreftpasientar Bibelen?.

  • Lavik, Marta Høyland

   (2017)

   Den tyske hermeneutiske tradisjonen.

  • Lavik, Marta Høyland

   (2016)

   Kva kan bera gjennom liv og død? – Forteljingar frå menneske som lever med uhelbredeleg kreft .

  • Lavik, Marta Høyland

   (2016)

   How do cancer patients read the Bible? Potentials and limitations of using the Bible in critical illness.

  • Lavik, Marta Høyland

   (2016)

   Trøyst, håp eller protest - korleis les palliative pasientar Bibelen?.

  • Lavik, Marta Høyland

   (2016)

   Trøyst, håp eller protest - korleis les palliative pasientar Bibelen?.

  • Lavik, Marta Høyland

   (2015)

   Potentials and problems of using the Bible in critical illness.

  • Lavik, Marta Høyland; Braut, Geir Sverre

   (2015)

   Er det helse i frelse, og er det frelse i helse? – forteljingar frå eit forskingsprosjekt .

  • Lavik, Marta Høyland

   (2015)

   Do not fear, for I am with you: The use of Isaiah 41:10 in times of incurable illness.

  • Lavik, Marta Høyland

   (2015)

   Kva kan bera gjennom liv og død? - Forteljingar frå menneske som lever med uhelbredeleg kreft.

  • Lavik, Marta Høyland

   (2015)

   [Book review], L. Juliana Claassens & Klaas Spronk (eds.), Fragile Dignity: Intercontextual Conversations on Scriptures, Family, and Violence. (Atlanta: Society of Biblical Literature, 2013, Semeia Studies/Society of Biblical Literature)..

   Review of Biblical Literature, Society of Biblical Literature http://www.bookreviews.org/subscribe.asp

  • Lavik, Marta Høyland

   (2015)

   Korleis les pasientar med uhelbredeleg kreft Bibelen? Glimt frå eit forskingsprosjekt.

  • Lavik, Marta Høyland

   (2014)

   Cancer and God-talk: The use of the Bible among people living with incurable cancer.

  • Lavik, Marta Høyland; Braut, Geir Sverre

   (2014)

   Er det helse i frelse, og frelse i helse? Bibelens betydning i alvorleg kreftsjukdom.

  • Lavik, Marta Høyland

   (2014)

   Er Bibelen viktig for menneske som lever med uhelbredeleg kreft?.

  • Algrøy, Eivind; Lavik, Marta Høyland

   (2014)

   Når døden banker på finner kreftsyke hvile, håp og fremtidstro i Bibelen.

  • Lavik, Marta Høyland

   (2013)

   [Book review], Brian Brock & John Swinton (eds.), Disability in the Christian Tradition. A Reader (Grand Rapids/Cambridge: William B. Eerdmans Publishing Company, 2012). .

   Nederduits Gereformeerde Teologiese Tydskrif/Dutch Reformed Theological Journal

   ISSN 2226-2385.

  • Lavik, Marta Høyland

   (2013)

   Illness in the Bible and the Bible in illness - with examples from a Norwegian cancer clinic.

  • Lavik, Marta Høyland

   (2012)

   Cancer and God-talk: The significance of the Bible for people living with incurable cancer .

  • Lavik, Marta Høyland

   (2012)

   Er Bibelen viktig for menneske som lever med uhelbredeleg kreft?.

  • Lavik, Marta Høyland

   (2012)

   Cancer and God-talk: The significance of the Bible for people living with incurable cancer .

  • Lavik, Marta Høyland; Gudmestad, Reidun

   (2012)

   I Guds hand i sjukdommen.

  • Lavik, Marta Høyland

   (2011)

   Er Bibelen viktig for menneske som lever med langtkomen kreft?.

  • Lavik, Marta Høyland; Klyve, Odveig; Lorentzen, Ludvig G.

   (2011)

   Jomfru ble ung jente, trældom ble slaveri.

  • Lavik, Marta Høyland

   (2011)

   Kreft og bibelbruk: Er Bibelen relevant for menneske som lever med uhelbredeleg kreft?.

  • Lavik, Marta Høyland

   (2011)

   Mitt møte med palliative pasientar.

  • Kvalbein, Hans; Lavik, Marta Høyland

   (2010)

   Jomfru blir ung jente.

   Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.)

   ISSN 0804-3116.

  • Lavik, Marta Høyland

   (2010)

   Africa in the Old Testament according to five recent contributors.

  • Haraldsen, Ingunn; Lavik, Marta Høyland

   (2010)

   Mister møydommen. En ny oversettelse av Det gamle testamente kaper tvil om Marias jomfrustatus..

  • Lavik, Marta Høyland

   (2010)

   Kreft og bibelbruk: eit forskingsprosjekt om Bibelens betydning for palliative kreftpasientar.

  • Lavik, Marta Høyland

   (2010)

   Kva kan skapa meining når alvorleg sjukdom rammar?.

  • Lavik, Marta Høyland

   (2006)

   1 Mos 1-3 i hermeneutisk lys.

   Religion og livssyn : Tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge

   ISSN 0802-8214.

   Volum 18.

   Hefte 1.

   s.11-16.

  • Lavik, Marta Høyland

   (2005)

   Louis C. Jonker & Douglas G. Lawrie (eds.): Fishing for Jonah (anew) : various approaches to biblical interpretation..

   Bulletin for Old Testament Studies in Africa

   ISSN 1502-0827.

   Volum 19.

   s.23-24.

  • Lavik, Marta Høyland

   (2002)

   Report from conference.

   Bulletin for Old Testament Studies in Africa

   ISSN 1502-0827.

   Volum 13.

   s.16-17.

  • Lavik, Marta Høyland

   (1999)

   Book review: W. Brueggemann: Theology of the Old Testament: Testimony, Dispute, Advocacy (Minneapolis: Fortress Press, 1997)..

   Newsletter on African Old Testament Scholarship

   ISSN 1500-7383.

   Volum 7.

   s.15-16.

 • Kunstnerisk produksjon
 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway