Publikasjoner
 • Vitenskapelige publikasjoner
 • Bøker og kapitler
  • Otterlei, Marte Tonning

   (2022)

   Perspektiver på omsorgsovertakelser : En kvalitativ studie av foreldre og barnevernsarbeideres erfaringer med omsorgsovertakelsesprosesser med tilknyttede problemområder.

   Universitetet i Stavanger.

   ISBN 9788284391144.

   Hefte 661.

  • Otterlei, Marte Tonning

   (2013)

   Fosterhjem i slekt og nettverk - artikkelsamling. «God praksis - refleksjoner fra en kommunal barneverntjeneste» (s 8-11)..

  • Otterlei, Marte Tonning; Engebretsen, Eivind; Heggen, Kristin

   (2012)

   Forskjønning av fengselsstraff. . I: Makt på nye måter.

   Universitetsforlaget.

   ISBN 9788215021256.

   s.138-145.

 • Formidling
  • Otterlei, Marte Tonning

   (2024)

   Perspektiver på omsorgsovertakelser. .

   Forskerfrokost;

   2014-01-26 - 2024-01-26.

  • Otterlei, Marte Tonning; Hellevik, Pia Moum

   (2024)

   Dialogbaserte beslutningsprosesser i alvorlige barnevernssaker.

   Foreldreskap i barnevernsfaglig arbeid;

   2024-06-10.

  • Otterlei, Marte Tonning; Engebretsen, Eivind

   (2023)

   Parents at war - Parents perceptions of care order proceedings in Norway.

   EuSARF Conference 2023 - Equity and social justice in child, youth and family welfare;

   2023-09-12 - 2023-09-15.

  • Otterlei, Marte Tonning

   (2022)

   The Social Work Research Podcast: Breaking bad news By: Prof. Martin Webber.

  • Otterlei, Marte Tonning

   (2022)

   Kommunal Rapport: Barnevernsarbeidere trenger lederstøtte.

   Kommunal rapport.

   ISSN 0801-6410.

  • Otterlei, Marte Tonning

   (2022)

   Gjekk frå førstelinje til akademia.

  • Otterlei, Marte Tonning

   (2022)

   Barnevernsarbeidere føler seg alene i saker om omsorgsovertakelser og flere har vurdert å slutte.

  • Otterlei, Marte Tonning

   (2022)

   NRK.no Morens møte med barnevernet: – Husker ingenting av det som ble sagt.

  • Otterlei, Marte Tonning

   (2022)

   NRK Nyhetsmorgen. Kritisk barnevernstudie .

  • Otterlei, Marte Tonning

   (2022)

   "Man mister nøkler, man mister ikke barn». Påvirker språket vår forståelse av omsorgsovertakelser?.

   Fontene forskning.

   ISSN 1890-9868.

   Hefte 2.

   s.75-79.

  • Otterlei, Marte Tonning

   (2020)

   Er barnevernet i stand til å ivareta foreldres forståelige emosjoner?.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

   s.27-27.

  • Otterlei, Marte Tonning

   (2019)

   Den vanskelige samtalen om omsorgsovertakelse. Saksbehandleres og foreldres erfaringer fra formidlingsmøter. .

   FORSA konferansen 2019;

   2019-11-14 - 2019-11-15.

  • Otterlei, Marte Tonning

   (2019)

   Nok tid til suksess.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

   s.21-21.

  • Otterlei, Marte Tonning

   (2018)

   The challenging encounter: when child welfare workers inform parents about the decision to bring to court the question of child custody rights.

   Decisions, Assessment, Risk and Evidence in Social Work 5th Biennial International Symposium;

   2018-07-02 - 2018-07-03.

  • Otterlei, Marte Tonning

   (2018)

   "The challenging encounter".

   Eusarf 2018 Porto - XV International Conference ;

   2018-10-02 - 2018-10-05.

 • Kunstnerisk produksjon
 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway