Publikasjoner
 • Vitenskapelige publikasjoner
 • Bøker og kapitler
  • Gulbrandsen, Martin G; Kleppe, Johannes; Kro, Tore August; Vatne, Jon Eivind

   (2015)

   Matematikk for ingeniørfag - oppgaver og fasit.

   Gyldendal Norsk Forlag A/S.

   ISBN 9788205477964.

  • Gulbrandsen, Martin G; Kleppe, Johannes; Kro, Tore August; Vatne, Jon Eivind

   (2013)

   Matematikk for ingeniørfag.

   Gyldendal Akademisk.

   ISBN 9788205432338.

 • Formidling
  • Gulbrandsen, Martin G

   (2019)

   Donaldson-Thomas theory for abelian threefolds.

   Interactions between Brauer Groups, Derived Categories and Birational Geometry of Projective Varieties;

   2019-11-10 - 2019-11-15.

  • Gulbrandsen, Martin G

   (2018)

   Stabilizer groups of sheaves on abelian threefolds.

   Enumeration and Moduli;

   2018-12-06 - 2018-12-08.

  • Gulbrandsen, Martin G

   (2017)

   Degenerations of Hilbert schemes of points.

   Periods and Ricci flat manifolds;

   2017-09-11 - 2017-09-15.

  • Gulbrandsen, Martin G

   (2017)

   Degenerations of Hilbert schemes of points.

   A Fall Meeting in Algebraic Geometry and Related Topics;

   2017-10-03 - 2017-10-05.

  • Gulbrandsen, Martin G

   (2014)

   Klokka, kryptografi og 12-tonemusikk: Kongruensregning, permutasjoner og elliptiske kurver.

   Skolebesøk;

   2014-11-04.

  • Gulbrandsen, Martin G

   (2013)

   Aritmetisk geometri: Fra pytagoreiske tripler til Fermats siste sats og Faltings teorem.

   Torsdagsseminaret i naturvitenskap;

   2013-03-21 - .

  • Gulbrandsen, Martin G

   (2010)

   Endelige delskjema av abelske varieteter og Schottky-problemet.

   Nasjonalt algebramøte;

   2010-11-12.

  • Gulbrandsen, Martin G

   (2010)

   Donaldson-Thomas invariants with a view toward abelian threefolds.

   Algebra og algebraisk geometri-seminaret;

   2010-03-05.

  • Gulbrandsen, Martin G

   (2010)

   Obstruction theory for perfect complexes on abelian threefolds.

   Oberseminar Algebraische Geometrie;

   2010-07-08.

  • Gulbrandsen, Martin G

   (2010)

   Monads and the Serre construction of vector bundles on abelian threefolds.

   Seminari Geometria Algebraica;

   2010-09-17.

  • Gulbrandsen, Martin G

   (2010)

   Moduli spaces for vector bundles on abelian varieties.

   Workshop "Komplexe Analysis";

   2010-08-31.

  • Gulbrandsen, Martin G

   (2009)

   Vektorbunter og monader på noen trefoldigheter.

   Nasjonalt algebramøte;

   2009-11-13.

  • Gulbrandsen, Martin G

   (2009)

   "Winfried Scharlau: Wer ist Alexander Grothendieck?" Bokanmeldelse.

   Normat.

   ISSN 0801-3500.

 • Kunstnerisk produksjon
  • Gulbrandsen, Martin G; Kleppe, Johannes; Kro, Tore August; Vatne, Jon Eivind

   (2013)

   Digital arbeidsbok til Matematikk for ingeniørfag.

 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway