Merete Hermansen Jonvik

Førsteamanuensis i sosiologi

Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Institutt for medie- og samfunnsfag
EOJ SV-318
Publikasjoner
 • Vitenskapelige publikasjoner
  • Jonvik, Merete; Stien, Hanne Hammer

   (2023)

   Kulturelle pulspunkt : Kunstsentrenes roller og virkninger i den norske kunstøkologien. I: Kunstsentrenes vekselstrøm.

   Museumsforlaget AS.

   ISBN 9788283051278.

   s.73-95.

  • Vassenden, Anders; Jonvik, Merete

   (2021)

   Live and let live? Morality in symbolic boundaries across different cultural areas.

   Current Sociology.

   ISSN 0011-3921.

   DOI: 10.1177/00113921211034892

  • Jonvik, Merete Hermansen; Røssaak, Eivind; Stien, Hanne Hammer; Sunnanå, Arnhild

   (2020)

   Avslutning: Delingens kunst. I: Kunst som deling, delingens kunst.

   Fagbokforlaget.

   ISBN 9788245033656.

   s.217-237.

  • Vassenden, Anders; Jonvik, Merete Hermansen

   (2020)

   Photo Elicitation and the Sociology of Taste: A Review of the Field, Empirical Illustrations, Arguments for A “Return to Photography”.

   The Sociological Quarterly (SQ).

   ISSN 0038-0253.

   DOI: 10.1080/00380253.2020.1834464

  • Jonvik, Merete Hermansen

   (2020)

   Eit skilt som prøver å vera eit skilt. Om kunstproduksjon i samarbeid mellom små og store vesen. .

   Nordic Journal of Art and Research (A & R).

   ISSN 2535-7328.

   Volum Årgang 9, nr. 1.

   DOI: 10.7577/information.3913

  • Jonvik, Merete Hermansen; Røssaak, Eivind; Stien, Hanne Hammer; Sunnanå, Arnhild

   (2020)

   Innledning: Kunst som deling. I: Kunst som deling, delingens kunst.

   Fagbokforlaget.

   ISBN 9788245033656.

   s.10-39.

  • Jonvik, Merete Hermansen

   (2020)

   Kunztformidling. I: Kunst som deling, delingens kunst.

   Fagbokforlaget.

   ISBN 9788245033656.

   s.168-178.

  • Jonvik, Merete Hermansen

   (2020)

   Biennaler og anti-biennaler: Om Bergen Assembly. I: Kunst som deling, delingens kunst.

   Fagbokforlaget.

   ISBN 9788245033656.

   s.202-217.

  • Jonvik, Merete Hermansen

   (2020)

   Kurant, sosial kunst. I: Kunst som deling, delingens kunst.

   Fagbokforlaget.

   ISBN 9788245033656.

   s.178-191.

  • Jonvik, Merete

   (2018)

   Eit fuktig såpestykke. I: Kvalitetsforhandlinger.

   Fagbokforlaget.

   ISBN 9788245023763.

   s.373-401.

  • Vassenden, Anders; Jonvik, Merete

   (2018)

   Cultural Capital as a Hidden Asset: Culture, Egalitarianism and Inter-Class Social Encounters in Stavanger, Norway.

   Cultural Sociology.

   ISSN 1749-9755.

   DOI: 10.1177/1749975518782244

  • Vedøy, Gunn; Billington, Mary Genevieve; Jonvik, Merete

   (2017)

   Kvaliteter i ledelse for mangfold – skolen som arbeidsplass. I: Ledelse i og av flerkulturelle skoler.

   Universitetsforlaget.

   ISBN 978-82-15-02003-7.

   s.163-187.

  • Jonvik, Merete

   (2017)

   Diskusjonar om Distinksjonen, og distinksjonar i diskusjonen.

   Tidsskrift for samfunnsforskning.

   ISSN 0040-716X.

   Volum 58.

   Hefte 2.

   s.210-223.

   DOI: 10.18261/ISSN.1504-291X-2017-02-04

  • Vassenden, Anders; Jonvik, Merete

   (2015)

   Synet på de rike og rikdommen. I: Hva har oljen gjort med oss? Økonomisk vekst og kulturell endring.

   Cappelen Damm AS.

   ISBN 9788202451615.

   s.203-220.

  • Jonvik, Merete

   (2015)

   Betrakningar av biletkunst. I: Hva har oljen gjort med oss? Økonomisk vekst og kulturell endring.

   Cappelen Damm AS.

   ISBN 9788202451615.

   s.322-344.

  • Jonvik, Merete

   (2015)

   Vegen mot eit estetisk hegemoni - nordmenn sine forhold til heimeinnreiing. I: Hva har oljen gjort med oss? Økonomisk vekst og kulturell endring.

   Cappelen Damm AS.

   ISBN 9788202451615.

   s.303-320.

  • Jonvik, Merete

   (2015)

   Frå trongt til travelt - to generasjonar frå Stavanger fortel. I: Hva har oljen gjort med oss? Økonomisk vekst og kulturell endring.

   Cappelen Damm AS.

   ISBN 9788202451615.

   s.182-201.

 • Bøker og kapitler
  • Tvedt, Helge Lea; Melberg, Kjersti; Jonvik, Merete

   (2021)

   Områdesatsingen på Storhaug.

   NORCE Norwegian Research Centre.

   ISBN 978-82-8408-180-9.

  • Jonvik, Merete; Røssaak, Eivind; Stien, Hanne Hammer; Sunnanå, Arnhild

   (2020)

   Kunst som deling, delingens kunst.

   Fagbokforlaget.

   ISBN 9788245033656.

  • Jonvik, Merete; Holte, Kari Anne

   (2018)

   Foten innanfor. Evaluering av Aspirantordninga i Kulturrådet.

   Fagbokforlaget.

  • Jonvik, Merete; Lindland, Kristiane Marie; Tvedt, Helge Lea; Müller-Eie, Daniela; Melberg, Kjersti

   (2018)

   Hillevåg - En sosiokulturell stedsanalyse.

   ISBN 978-82-490-0916-9.

  • Jonvik, Merete

   (2017)

   Opplevingar av Stavanger si nære historie: Dag, Inger, Ellinor og Sjur fortel. I: Oljeunge - Norsk Oljemuseum Årbok.

   ISBN 978-82-90402-64-3.

   s.40-57.

  • Krogh, Finn E.; Gjerde, Kristin Øye; Fremo, Anja; Meland, Trude; Sandberg, Finn Harald; Hadland, Gunleiv; Jonvik, Merete

   (2017)

   Oljeunge - Norsk Oljemuseum Årbok.

   ISBN 978-82-90402-64-3.

   Hefte 1.

  • Jonvik, Merete

   (2015)

   Folk om forskjellar mellom folk. Oppfatningar av kulturelle praksisar og sosiale hierarki, og deira sosiale tydingar..

   ISBN 9788276446302.

   Hefte Nr. 277.

  • Leknes, Einar; Jonvik, Merete; Fitjar, Rune Dahl; Rommetvedt, Hilmar; Thesen, Gunnar; Gjelsvik, Martin; Bayer, Stian Brosvik; Harstad, Anne Marthe; Haus-Reve, Silje; Blomgren, Atle; Austnes-Underhaug, Randi; Farsund, Arild Aurvåg; Kjestveit, Kari; Hansen, Kåre; Solbakk, Marianne Nikolaisen; Mykland, Solfrid

   (2015)

   Forskerblikk på politikk og samfunn.

 • Formidling
  • Jonvik, Merete

   (2023)

   Kritikk: Å leika seg gjennom livet.

   Contemporary Art Stavanger.

  • Jonvik, Merete

   (2022)

   Negotiating participation.

   30th Nordic Sociological Association Conference;

   2022-08-10 - 2022-08-12.

  • Jonvik, Merete Hermansen

   (2022)

   Kritikk: I Umars hender.

   Kunsthåndverk.

   ISSN 0333-1059.

  • Jonvik, Merete

   (2022)

   Slik eg hugsar det.

   Contemporary Art Stavanger.

  • Jonvik, Merete Hermansen

   (2022)

   Komponentar i kunstproduksjon.

   Contemporary Art Stavanger.

  • Jonvik, Merete Hermansen

   (2021)

   Essay: ..

   Contemporary Art Stavanger.

  • Jonvik, Merete Hermansen

   (2021)

   Kritikk: Insisterande materialitet.

   Contemporary Art Stavanger.

  • Jonvik, Merete Hermansen

   (2021)

   Essay: Eit drag frå noko som var.

   Contemporary Art Stavanger.

  • Jonvik, Merete Hermansen

   (2021)

   Anmeldelse: Gjennom museene – møter mellom publikum og kunst.

   Nordisk kulturpolitisk tidsskrift.

   ISSN 1403-3216.

   Volum 24.

   Hefte 2.

   s.237-241.

   DOI: 10.18261/issn.2000-8325-2021-02-10

  • Jonvik, Merete Hermansen

   (2021)

   Kunstproduksjon i samarbeid mellom born og vaksne.

   Contemporary Art Stavanger.

  • Jonvik, Merete

   (2020)

   Essay: On participation.

   Contemporary Art Stavanger.

  • Jonvik, Merete

   (2020)

   Bokpresentasjon: Kunst som deling, delingens kunst.

   Meta-moro, Nasjonalmuseet;

   2020-10-09.

  • Jonvik, Merete Hermansen

   (2020)

   Kritikk: Skjør og deileg lettheit.

   Contemporary Art Stavanger.

  • Jonvik, Merete

   (2019)

   Participatory Art Production - Invested Attempts of Equality and Horizontality.

   ESA - 14th Conference of the European Sociological Association 2019 ;

   2019-08-20 - 2019-08-23.

  • Jonvik, Merete; Stien, Hanne Hammer; Røssaak, Eivind

   (2019)

   Kunst som deling, delingens kunst.

   Visuell kunst i Norge. Hva sier forskningen?;

   2019-02-14.

  • Jonvik, Merete; Hammonds, Hans Edward

   (2019)

   Samarbeid mellom små og store vesen. Deltakarbasert kunstproduksjon med born..

   Formidlingsseminaret 2019;

   2019-05-02 - 2019-05-03.

  • Jonvik, Merete

   (2019)

   Kritikk: Når verkelegheita ikkje er nok.

   Contemporary Art Stavanger.

  • Jonvik, Merete

   (2019)

   Kritikk: Handgripeleg immaterialitet.

   Kunstforum.

   ISSN 1891-2591.

  • Jonvik, Merete

   (2019)

   Hillevåg - En sosiokulturell stedsanalyse.

   Hillevåg historielag;

   2019-01-16.

  • Jonvik, Merete

   (2018)

   Intervju: Verdien av det fysiske møtet.

  • Jonvik, Merete; Holte, Kari Anne

   (2018)

   Foten innanfor. Evaluering av Aspirantordninga i Kulturrådet.

   Vem får vara med? Nordisk kulturpolitisk dag om inkludering och integration ;

   2018-01-29.

  • Jonvik, Merete

   (2018)

   Kritikk: Stavanger 2017. Høy aktivitet, lite diskurs.

   Norsk kunstårbok : samtidskunst, fotografi, kunsthåndverk / The Norwegian art yearbook : contemporary visual art, photography, craft.

   ISSN 0803-6160.

  • Vassenden, Anders; Jonvik, Merete; Gujord, Heming H.; Bergsgard, Nils Asle

   (2018)

   Ridiculing your house while respecting what you read: Distinction and morality in two contrasting fields of cultural consumption.

   Nordic Sociological Association Conference 2018;

   2018-08-08 - 2018-08-10.

  • Vassenden, Anders; Jonvik, Merete

   (2017)

   Photo elicitation in the study of culture and taste.

   American Sociological Association Annual Meeting;

   2017-08-11 - 2017-08-16.

  • Vassenden, Anders; Jonvik, Merete

   (2017)

   Photoe elicitation in the study of culture and taste2.

   The Network for the Studies of Cultural Distinctions and Social Differentiation-workshop (SCUD). Rising Inequalities;

   2017-09-14.

  • Jonvik, Merete

   (2017)

   Kunstkritikk og kvalitet.

   Akademisk Skavlan om kunstkritikk;

   2017-04-27.

  • Jonvik, Merete

   (2017)

   Kunst for meg?.

   Fagleg foredrag som del av pågåande kunstprosjekt;

   2017-06-20 - .

  • Jonvik, Merete

   (2017)

   Kva har olja gjort med oss? Ein studie av kulturelle preferansar og sosiale forskjellar i Stavanger.

   Fagsamling i regi av Aschehoug Undervisning;

   2017-04-20.

  • Jonvik, Merete

   (2017)

   Derfor kranglar dei om gatekunst.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

   s.28-28.

  • Jonvik, Merete

   (2017)

   Intervju: Høg kultur, låg status.

  • Jonvik, Merete

   (2017)

   Kapital. Slik Bourdieu ser det.

   Litteratursymposiet i Odda;

   2017-10-13 - .

  • Vedøy, Gunn; Jonvik, Merete

   (2017)

   Et arbeidsmarked for alle i nedgangstider?.

   Rogalands Avis.

   s.34-35.

  • Jonvik, Merete

   (2016)

   Den farlige snobbingen.

  • Jonvik, Merete; Hovden, Jan Fredrik; Knapskog, Karl Atle

   (2016)

   Kunstkritikarar i Noreg i dag.

  • Jonvik, Merete; Vedøy, Gunn; Billington, Mary Genevieve

   (2016)

   Inclusive workplaces – building sites for identity construction.

   NERA 44th Congress - Social Justice, Equality and Solidarity in Education;

   2016-03-09 - 2016-03-11.

  • Jonvik, Merete; Vassenden, Anders

   (2016)

   Cultural capital as a hidden asset. Management of class differences in everyday life.

   The Network for the Studies of Cultural Distinctions and Social Differentiation-workshop (SCUD);

   2016-06-07 - 2016-06-08.

  • Jonvik, Merete

   (2016)

   Bokpresentasjon «Hva har oljen gjort med oss? Økonomisk vekst og kulturell endring».

   Bokpresentasjon Universitetsbibiblioteket;

   2016-02-25 - .

  • Billington, Mary Genevieve; Jonvik, Merete; Vedøy, Gunn

   (2016)

   Inclusive workplaces - symmetries in power and equal opportunities for learning.

   ESREA: 8th Triennial European Research Conference;

   2016-09-08 - 2016-09-12.

  • Jonvik, Merete

   (2016)

   Kulturell kapital og sosiale verknadar.

   Kulturell kapital i det fragmenterte publikums tid;

   2016-05-03.

  • Jonvik, Merete

   (2016)

   Kulturelle grensedragingar.

   Klasse- og eliteseminar;

   2016-04-20.

  • Jonvik, Merete

   (2016)

   Critics’ understandings of artistic quality.

   28th Conference of the Nordic Sociological Association;

   2016-08-11 - 2016-08-13.

  • Jonvik, Merete

   (2016)

   Kva har olja gjort med oss? Kulturelle preferansar og sosiale forskjellar.

   Museumsnatt Arkeologisk Museum/UiS;

   2016-10-28 - .

  • Jonvik, Merete

   (2016)

   Intervju: Hva er egentlig god kvalitet i kunst?.

  • Jonvik, Merete

   (2015)

   Appropriation of visual art.

   12th Conference of the European Sociological Association 2015;

   2015-08-25 - 2015-08-28.

  • Jonvik, Merete

   (2015)

   Rapport frå oppkomlinganes by.

  • Jonvik, Merete

   (2015)

   Slik rangerer de hverandre sosialt I Stavanger.

  • Jonvik, Merete

   (2015)

   Frå tronge til travle tider.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Jonvik, Merete

   (2015)

   Intervju: Slik rangerer de hverandre sosialt i Stavanger.

  • Jonvik, Merete Hermansen

   (2014)

   From a practical to an aesthetic rationale – how Norwegians relate to home interior.

   The 27th Conference of the Nordic Sociological Association;

   2014-08-14 - 2014-08-16.

  • Jonvik, Merete Hermansen

   (2014)

   Gaven: For femti år siden fikk Stavanger en gave, en skulptur. Nå vil kommunen selge den og siddisene krangler: kan man virkelig selge en gave?.

 • Kunstnerisk produksjon
  • Jonvik, Merete

   (2018)

   Fagtekst: AV KULTUREN VERT KUNSTEN FØDD. Kunstnarstyring som fenomen. Rogaland Kunstsenter 1978-2018. .

 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway