Hopp til hovedinnhold
Publications
 • Vitenskapelige publikasjoner
  • Merzliakova, Elena; Gradovski, Mikhail; Ødegaard, Elin Eriksen

   (2022)

   Dialogue about “learning” across the Northern Norway-Russia border: An analysis of textbooks in kindergarten teacher education.

   Dialogic Pedagogy: An International Online Journal

   ISSN 2325-3290.

   Volum 10.

   s.A43--A64.

   DOI: 10.5195/dpj.2022.416

  • Marjanovic-Shane, Ana; Kullenberg, Tina; Gradovski, Mikhail

   (2022)

   Scandinavian Experiments in Democratic Education.

   Dialogic Pedagogy: An International Online Journal

   ISSN 2325-3290.

   DOI: 10.5195/dpj.2022.477

  • Gradovski, Mikhail

   (2021)

   Supervision, Advisement and Dialogic Pedagogy: present day issues and provocations for the future..

   Dialogic Pedagogy: An International Online Journal

   ISSN 2325-3290.

   Volum 9.

   s.SA112-SA116.

   DOI: 10.5195/DPJ.2021.431

  • White, Elizabeth Jayne; Gradovski, Mikhail

   (2021)

   The legacy of the suprematist square for a sensing pedagogy: A non-objective creative contemplation for education.

   Educational Philosophy and Theory

   ISSN 0013-1857.

   DOI: 10.1080/00131857.2020.1861939

  • Eriksen, Heidi Lie; Gradovski, Mikhail

   (2020)

   Ethical dilemmas in field placements: The experiences of social work students in Norway and possible implications for social work education.

   Dialogic Pedagogy: An International Online Journal

   ISSN 2325-3290.

   Volum 8.

   s.SA85-SA111.

   DOI: 10.5195/DPJ.2020.322

  • Gradovski, Mikhail

   (2020)

   Choosing the Best Way to Travel in an Unknown Landscape: PhD Supervisors' Perspectives on Their Own Learning in Doctoral Supervision.

   Global Education in the 21st Century

   ISSN 2542-9728.

   s.88-103.

   DOI: 10.1163/9789004440371_006

  • Matusov, Eugene; Marajanovic-Shane, Ana; Gradovski, Mikhail

   (2019)

   Dialogic Pedagogy and Polyphonic Research Art : Bakhtin by and for Educators.

   Palgrave Macmillan

   ISBN 978-1-137-58056-6.

  • Gradovski, Mikhail

   (2019)

   Becoming during the first 1000 days in Russia. I: The first 1000 days of early childhood : Becoming.

   Springer Nature

   ISBN 9789813296558.

   s.109-121.

   DOI: 10.1007/978-981-32-9656-5_7

  • White, Jayne E.; Rutanen, Niina; Sumsion, Jennifer; Mika, Carl TH; Ødegaard, Elin Eriksen; Gradovski, Mikhail

   (2019)

   Conclusion: Discourses and dreams on becoming. I: The first 1000 days of early childhood : Becoming.

   Springer Nature

   ISBN 9789813296558.

   s.123-133.

   DOI: 10.1007/978-981-32-9656-5_8

  • White, Jayne E.; Ødegaard, Elin Eriksen; Rutanen, Niina; Sumsion, Jennifer; Mika, Carl TH; Gradovski, Mikhail

   (2019)

   Beginning becoming : The first 1000 days. I: The first 1000 days of early childhood : Becoming.

   Springer Nature

   ISBN 9789813296558.

   s.1-16.

   DOI: 10.1007/978-981-32-9656-5_1

  • White, Jayne E.; Gradovski, Mikhail

   (2018)

   Untangling (some) philosophical knots concerning love and care in early childhood education..

   International Journal of Early Years Education

   ISSN 0966-9760.

   Volum 26.

   Hefte 2.

   s.201-211.

   DOI: 10.1080/09669760.2018.1458602

  • Gradovski, Mikhail

   (2018)

   Min forståelse av dialogens rolle i sosialpedagogisk praksis. I: Sosialpedagogikkens mangfold.

   Fagbokforlaget

   ISBN 9788245023169.

   s.155-165.

  • Gradovski, Mikhail

   (2017)

   Minding the gap between dialectical and dialogical: use of Bakhtinian concepts in Norwegian educational studies .

   Knowledge Cultures

   ISSN 2327-5731.

   Volum 5.

   Hefte 4.

   s.110-121.

   DOI: 10.22381/KC5420178

  • Søndenå, Kari; Gradovski, Mikhail

   (2017)

   Pre-teksten sin rolle i rettleiing av nyutdanna profesjonsutøvarar - ei kronotopisk analyse.

   UNIPED

   ISSN 1500-4538.

   Volum 40.

   Hefte 4.

   s.374-385.

   DOI: 10.18261/issn.1893-8981-2017-04-08

  • Karlsdottir, Ragnheidur; Stefansson, Thorarinn; Gradovski, Mikhail

   (2015)

   Virksomhetsteori og barns fysiske utvikling. I: Idrettspedagogikk.

   Universitetsforlaget

   ISBN 978-82-15-02513-1.

   s.23-33.

  • Gradovski, Mikhail; Løkken, Ingrid Midteide

   (2015)

   Chronotopic Thresholds, Reflection, and Transformation of Supervision Experiences for Preschool Assistants in Norwegian Preschools.

   International Journal of Early Childhood

   ISSN 0020-7187.

   Volum 47.

   Hefte 2.

   s.331-345.

   DOI: 10.1007/s13158-015-0137-x

  • Løkken, Ingrid V. Midteide; Gradovski, Mikhail

   (2014)

   Barnehagen som lærende organisasjon: bruk av nære læringsformer som veiledning og simulatortrening i forhold til kompetanseutviklingen for assistentene. I: FoU i praksis 2013. Artikkelsamling fra konferanse om praksisrettet FoU i lærerutdanning.

   Akademika forlag

   ISBN 978-82-321-04215.

  • Gradovski, Mikhail; Weidemann, Jan Erik

   (2014)

   Tilrettelegging av undervisning for elever med matematikkvansker. I: Læringsvansker.

   Fagbokforlaget

   ISBN 9788232102495.

   s.121-136.

  • Gradovski, Mikhail

   (2012)

   Children's poverty in Russia and Norway: commonalities, differences and integration of the dialogue in communication practices used between the officials and children. I: Empires, Post-Coloniality and Interculturality: Comparative Education between Past, Post, and Present.

   ISBN 9788469538692.

   s.128-129.

  • Gradovski, Mikhail

   (2012)

   The use of the dialogue concepts from the arsenal of the Norwegian Dialogue Pedagogy in the time of postmodernism.

   Ethics and Education

   ISSN 1744-9642.

   Volum 7.

   Hefte 2.

   s.175-184.

   DOI: 10.1080/17449642.2012.733607

  • Gradovski, Mikhail; Eggen, Astrid Birgitte

   (2011)

   Avoiding the dichotomy of theory and practice: applying critical theoretical discourse as a methodological background for a school development project within the area of assessment. I: Proceedings of the 15th Biennial of the International Study Association on Teachers and Teaching (ISATT), Back to the Future: Legacies, Continuities and Changes in Educational Policy, Practice and Research.

   ISBN 978-989-8525-00-0.

   s.83-84.

  • Gradovski, Mikhail

   (2009)

   Dialogue Pedagogy in the time of Postmodernism. I: University of Lapland Publications in Education 20: Navigating in Educational Contexts.

   ISBN 978-952-484-302-7.

   s.162-163.

  • Holten, Thomas Willy; Gradovski, Mikhail; Sigmundsson, Hermundur

   (2006)

   Læring i biologisk perspektiv: gutter får feil opplæring i skolen!.

   Psykologisk tidsskrift

   ISSN 1501-7508.

   Hefte 2.

   s.32-34.

  • Karlsdottir, Ragnheidur; Stefansson, Thorarinn; Gradovski, Mikhail

   (2006)

   Virksomhetsteori og barns fysiske utvikling. I: Idrettspedagogikk.

   Universitetsforlaget

   ISBN 8215008119.

   s.22-32.

  • Haga, Monika; Sigmundsson, Hermundur; Gradovski, Mikhail

   (2004)

   Perspektiver på utvikling : virksomhetsteori og probabilistisk epigenese. I: Læring : grunnbok i læring, teknologi og samfunn.

   Universitetsforlaget

   s.42-52.

  • Haga, Monika; Gradovski, Mikhail; Sigmundsson, Hermundur

   (2004)

   Perspektiver på utvikling: virksomhetsteori og propabilistisk epigenese. I: Læring. Grunnbok i læring, teknologi og samfunn.

   Universitetsforlaget

   ISBN 82-15-00630-2.

   s.41-51.

  • Golub, Boris; Gradovski, Mikhail

   (1998)

   The correlation between ecological education and other forms of education. I: Some actual problems of the pedagogical and general education in the North of Europe.Murmansk State Pedagogical Institute, Ministry of General and Professional Education of Russian Federation, Murmansk, 1998./editors: A.P. Avdeev, V.S. Krasilnikova, M.V. Gradovski.

   ISBN 5-88476-184-8.

   s.18-21.

 • Bøker og kapitler
  • Gradovski, Mikhail; Ødegaard, Elin Eriksen; Rutanen, Niina; Sumsion, Jennifer; Mika, Carl TH; White, E. Jayne

   (2019)

   The first 1000 days of early childhood : Becoming.

   Springer Nature

   ISBN 9789813296558.

   Hefte 10.

  • Gradovski, Mikhail

   (2019)

   Evaluering av kurset for PhD veiledere.

  • Bjørknes, Linda Elisabeth; Delås, Grethe Marit; Gradovski, Mikhail; Haaland, Joakim Jiri; Lone, Arvid; Paulsen, Erik; Søndenå, Kari

   (2018)

   Sosialpedagogikkens mangfold.

   Fagbokforlaget

   ISBN 9788245023169.

  • Gradovski, Mikhail

   (2011)

   Gradovski, Mikhail. Et godt sted å være – et godt sted å lære? Evaluering av leseopplæringen på det 2. trinnet.

  • Gradovski, Mikhail

   (2008)

   The educational relational construct of a dialogue in writings of representatives of the Norwegian Dialogue Pedagogy.

   Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

   ISBN 9788247183489.

   Volum 2008.

   Hefte 116.

  • Gradovski, Mikhail

   (2008)

   The educational relational construct of a dialogue in writings of representatives of the Norwegian Dialogue Pedagogy.

   ISBN 9788247183342.

  • Gradovski, Mikhail; Krasilnikova, Vera; Avdeev, Aleksey

   (1998)

   Some actual problems of the Pedagogical and General Education in the north of Europe.

   ISBN 5-88476-184-8.

 • Formidling
  • Larsen, Bjørn Kjetil; Gradovski, Mikhail; Øndes, Salim Josef; Kajamaa, Anu

   (2022)

   Mind the gap : interprofessional collaboration for reintegration after prison. Podcast: Better together : improving interagency collaboration, innovation and learning.

  • Gradovski, Mikhail

   (2022)

   Welfare protection of LGBT+ youth and families in Norway..

  • Gradovski, Mikhail

   (2022)

   ISPAS project: development and results.

  • Gradovski, Mikhail

   (2021)

   Welfare protection of LGBT+ youth and families: issues and challenges..

  • White, Jayne; Gradovski, Mikhail

   (2021)

   A point of departure: A chronotopic encounter with Bakhtin..

  • Gradovski, Mikhail

   (2021)

   PhD supervisors’ own perspectives on how a course for development of supervisors’ agency should be designed and what it should include..

  • Gradovski, Mikhail; Rutanen, Niina

   (2020)

   The First 1000 Days of Early Childhood – Becoming Presenting the book and discussion (particularly Finnish, Norwegian and Russian perspectives). Commentaries and reflections on local diversities and global commonalities.

  • Vatne, Bente; Søndenå, Kari; Gradovski, Mikhail

   (2019)

   Staging subjectivity in bachelor thesis.

  • Gradovski, Mikhail; Janfada, Mahtab; Janfada, Nasim; Redder, Bridgette; Westbrook, Fiona; White, Jayne E.; Ødegaard, Elin Eriksen

   (2019)

   Dangerous Images and Dialogic Responses.

  • Gradovski, Mikhail

   (2019)

   Theoretical consideraton of love as a counter-concept and its implication for teaching practice..

  • Gradovski, Mikhail

   (2018)

   Power relations and individual agency of the interlocutors involved in a dialogue based learning constructs practiced in higher educational establishments.

  • Vatne, Bente; Søndenå, Kari; Gradovski, Mikhail

   (2018)

   Students' professional agency in Early Childhood Teacher Education (ECTE)..

  • Gradovski, Mikhail; Søndenå, Kari; Lee, Anne

   (2017)

   A new approach to understanding quality in supervision.

  • Gradovski, Mikhail; Søndenå, Kari; Lee, Anne

   (2017)

   Developing Doctoral Supervision: Evaluaring av Veilederutviklingskurset ved UiA, NORD, og UiS, og "Train the trainers" pilot ved UiS.

  • Gradovski, Mikhail; Søndenå, Kari

   (2017)

   Analysis of Ethical Challenges in Supervision of PhD candidates using the Concept of Chronotope.

  • Gradovski, Mikhail; Løkken, Ingrid Veronika Midteide

   (2016)

   The ethical dilemmas of video supervision in the age of social media.

  • Gradovski, Mikhail; Søndenå, Kari

   (2015)

   Aesthetical object and meaning-making activity behind the creation of pre- and post-texts in the mentoring practice.

  • Gradovski, Mikhail

   (2013)

   A Response to Jayne Whites’s article “CIRCLES, BORDERS AND CHRONOTOPE: EDUCATION AT THE BOUNDARY?”.

   Knowledge Cultures

   ISSN 2327-5731.

   s.281-282.

  • Gradovski, Mikhail

   (2013)

   Bakhtinian pedagogy is needed in our postmodern world.

   Dialogic Pedagogy: An International Online Journal

   ISSN 2325-3290.

   Volum 1.

   DOI: 10.5195/dpj.2013.16

  • Gradovski, Mikhail

   (2012)

   Children's poverty in Russia and Norway: commonalities, differences and integration of the dialogue in communication practices used between the officials and children.

  • Gradovski, Mikhail

   (2012)

   Autonomy and demands it makes upon teachers: Hans Skjervheim’s concept of autonomy through the prism of Diana Meyers’ feministic account of autonomy.

  • Gradovski, Mikhail; Eggen, Astrid Birgitte

   (2011)

   Avoiding the dichotomy of theory and practice: applying critical theoretical discourse as a methodological background for a school development project within the area of assessment.

  • Gradovski, Mikhail

   (2010)

   The use of the pedagogical concepts from the arsenal of the Norwegian Pedaogy in the time of Postmodernism.

  • Gradovski, Mikhail

   (2009)

   Rettighetsløse i korrupt system.

  • Gradovski, Mikhail

   (2009)

   Dialogue Pedagogy in the time of Postmodernism.

  • Gradovski, Mikhail

   (2008)

   Hans Skjervheim's solution to the problem of symmetry/asymmetry in a dialogue.

  • Gradovski, Mikhail

   (2008)

   Lev Vygotsky's understanding of development and learning.

  • Gradovski, Mikhail

   (2007)

   Kos og kaos.

  • Sigmundsson, Hermundur; Gradovski, Mikhail

   (2007)

   Pedagogiske myter.

   Utdanning

   ISSN 1502-9778.

   Hefte 19.

  • Gradovski, Mikhail

   (2006)

   Utvikling og ferdigheter.

  • Gradovski, Mikhail; Holten, Thomas Willy

   (2006)

   Mytene, begreper og ferdigheter.

   Adresseavisen

   ISSN 0805-3804.

  • Holten, Thomas Willy; Gradovski, Mikhail; Sigmundsson, Hermundur

   (2006)

   Gutter får feil leseopplæring i skolen.

   Utdanning

   ISSN 1502-9778.

   Hefte 3.

   s.62-63.

  • Gradovski, Mikhail; Sigmundsson, Hermundur

   (2006)

   Brodering, julenisser og matematikk.

   Adresseavisen

   ISSN 0805-3804.

   s.16-16.

  • Gradovski, Mikhail; Ystenes, Martin; Sigmundsson, Hermundur

   (2006)

   Brodering, julenisser og matematikk.

   www.utdanning.ws

  • Gradovski, Mikhail

   (2005)

   Matte skal bli kult igjen!.

   Adresseavisen

   ISSN 0805-3804.

   s.31-31.

  • Holten, Thomas Willy; Gradovski, Mikhail; Sigmundsson, Hermundur

   (2005)

   Ferdighetsutvikling - øving gjør mester.

   Adresseavisen

   ISSN 0805-3804.

 • Kunstnerisk produksjon
 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway